Noč raziskovalcev
SL | EN
ZAPOSLENI | KONTAKT | VIS | RSS | INTRANET | E-POŠTA

Search form

O FAKULTETI
O nas

ŠTUDIJ
Oddelki in študij

RAZISKOVANJE
Raziskovanje in razvoj

DEJAVNOSTI
Centri in tečaji

KNJIGE
Založba in knjigarna

OHK
Knjižnica

OB ŠTUDIJU
Študijske strani

Back to top


21.09.2018

Razpis za študetnsko delo na projektu Evropska noč raziskovalcev - Humanistika, to si ti!

Za potrebe projekta Evropska noč raziskovalcev - Humanistika, to si ti! potebujejo 6 študentov.


Za potrebe projekta Evropska noč raziskovalcev - Humanistika, to si ti! potebujejo 6 študentov, ki bi pomagali pri izvedbi glavnega dogodka, ki bo v petek, 28. 9. 2018. Delo vključuje pomoč pri izvedbi dogodkov na različnih lokacijah, kjer bo potrebno usmerjanje obiskovalcev, kuhanje kave, pomoč pri pripavi prostorov ipd.

 

Delo poteka po sledečem urniku:

 

Hiša Evropske unije - 2 študenta, 9-16:30

Trubarjeva hiša literature -  2 študenta 15-18:30

Novi trg - 1 študent 10-16 in 1 študent 16-22

 

Prijave se zbirajo do srede 25. 9. 2018 na noc.raziskovalcev@ff.uni-lj.si.21.09.2018

Razpis za študentsko delo na projektu Evropska noč raziskovalcev - Humanistika, to si ti!


Za potrebe projekta Evropska noč raziskovalcev - Humanistika, to si ti! potebujemo 6 študentov, ki bi pomagali pri izvedbi glavnega dogodka, ki bo v petek, 28. 9. 2018. Delo vključuje pomoč pri izvedbi dogodkov na različnih lokacijah, kjer bo potrebno usmerjanje obiskovalcev, kuhanje kave, pomoč pri pripavi prostorov ipd.

 

Delo poteka po sledečem urniku:

 

Hiša Evropske unije - 2 študenta, 9-16:30

Trubarjeva hiša literature -  2 študenta 15-18:30

Novi trg - 1 študent 10-16 in 1 študent 16-22

 

Prijave zbiramo do srede 25. 9. 2018 na e-naslovu: noc.raziskovalcev@ff.uni-lj.si. 21.09.2018

Konferenca Osrednje- in vzhodnoevropskih študij za koreanistiko (CEESOK)


Oddelek za azijske študije / Department of Asian Studies Filozofske fakultete vas vabina konferenco CEESOK, Osrednje- in vzhodnoevropskih študij za koreanistiko, ki bo potekala 21. in 22. septembra 2018 na Filozofska fakulteta UL. Na dvodnevnem dogodku sodelujejo številni priznani evropski in korejski strokovnjaki s področij korejskega jezikoslovja, literature, zgodovine, političnih ved, sociologije in drugi.


Program: http://www.ff.uni-lj.si/…/the_17th_international_conference…

Vljudno vabljeni.20.09.2018

Mannheim - Tomsk - Ljubljana: Razvoj medoddelčnega partnerstva

Trilateralna konferenca medoddelčnih partnerstev Univerz v Mannheimu, Tomsku in Ljubljani, ki jo organizira Oddelek za gremanistiko, nederlandistko in skandinavistiko Filozofske fakultete, z naslovom Mannheim - Tomsk - Ljubljana: Razvoj medoddelčnega partnerstva / Mannheim - Tomsk - Ljubljana: Entwicklung einer Institutspartnerschaft, bo potekala od 26. do 27. septembra 2018 na Univerzi v Ljubljani (Zbornična dvorana; Kongresni trg 12) ter Filozofski fakulteti (Modra soba 526 in soba 532).


Na konferenci bodo predstavljeni skupni projekti s področja jezikoslovja, literature, didaktike ter nemščine kot tujega strokovnega jezika ter tudi najodmevnejša magistrska in doktorska dela študentk in študentov germanistike iz Ljubljane in Tomska. Lepo vabljeni. Konferenca bo potekala v nemškem jeziku.

Program

 

Digitalni diskurzi – kontrastivni aspekti / Digitale Diskurse – kontrastive Aspekte

5. znanstveno srečanje mednarodne mreže „Diskurse – digital: Theorien, Methoden, Fallstudien“ bo potekalo od 27. do 28. septembra 2018 na Filozofski fakulteti (Modra soba 526). Lepo vabljeni na plenarni predavanji doc. dr. Darje Fišer, Ljubljana (27. 9. ob 15.30): "The JANES resources, tools and methods for researching Internet Slovene" ter prof. dr. Waldemarja Czachurja, Varšava (28. 9. ob 9.00): "Was vergleichen wir, wenn wir Online-Diskurse vergleichen?"20.09.2018

Simpozij: Jugoslovanski spomeniki, povezani s 1. svetovno vojno (1918–41)

Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete UL s partnerjema Društvom Igor Zabel za kulturo in teorijo in Moderno galerijo vabi na na simpozij Jugoslovanski spomeniki, povezani s 1. svetovno vojno (1918–41), ki bo 18. in 19. oktobra 2018 potekal v Moderni galeriji (Cankarjeva 15, Ljubljana).


Danes se spomenike, povezane s 1. svetovno vojno, ki so nastali v medvojni Jugoslaviji, praviloma obravnava ločeno, v okvirih držav naslednic. Simpozij bo poskušal predstaviti čim bolj celovito sliko te produkcije in zarisati njene skupne značilnosti, a obenem tudi razlike, v veliki meri pogojene z zelo raznolikimi lokalnimi tradicijami komemoriranja in postavljanja obeležij.

Drugi cilj simpozija je razmislek o tem, kako so se v spomenike vpisovale težnje po krepitvi skupne jugoslovanske identitete, vzpostavljanju kolektivnega imaginarija in čim bolj enotni, prepoznavni vizualni podobi mlade države. Jugoslavija je imela na tem področju precejšnje težave, ki jim niso botrovale le notranje mednacionalne in politične napetosti ter nedomišljena državna kulturna politika, temveč tudi pomanjkanje združujočih skupnih zgodb in spominov. Ker so se jugoslovanski narodi pred združitvijo pogosto znašli v antagonističnih političnih taborih, so zgodbe iz preteklosti na mlado državo lahko učinkovale celo skrajno razdiralno.

Tudi produkcija spomenikov, posvečenih vojnim dosežkom in padlim v 1. svetovni vojni, je bila kočljiva, saj so se v isti državi znašli tako zmagovalci kot poraženci, borce z ene in druge strani se je sočasno pokopavalo in se jih spominjalo. Spomeniki, ki običajno neposredno in glasno pripovedujejo, da mrtvi niso padli zaman in živi živijo vrednote, za katere so se borili, niso bili mogoči. Iskrena ali pragmatična solidarnost je zmagovalce vsaj na začetku omejevala, da bi se prosto razmahnili v evforičnem, zmagoslavnem narativu. Še toliko bolj je bila omejena stran poražencev, saj se je zgodilo ravno obratno od tega, za kar se je borila, in smrti preštevilnih padlih nikakor ni bilo mogoče osmisliti.

 

PROGRAM

 

četrtek, 18. oktober 2018: Produkcija spomenikov, povezanih s 1. svetovno vojno, v različnih delih Jugoslavije

 

10.30 Uvodni nagovori

11.00 Beti Žerovc: Razvoj javnega spomenika na območju bodoče Jugoslavije

11.30 Petra Svoljšak: Kamni spomina: Kako in zakaj so nastajali spomeniki med 1. svetovno vojno – primer slovenskega prostora in soške fronte

 

12.30 Marko Štepec: Spomeniki 1. svetovne vojne v Sloveniji

13.00 Ljiljana Dobrovšak: Prostori spomina na 1. svetovno vojno na Hrvaškem

13.30 Andrea Baotić-Rustanbegović: Spomeniki žrtvam 1. svetovne vojne: Komemorativne prakse v Bosni in Hercegovini

 

15.00 Nenad Lajbenšperger: Spomeniki, povezani s 1. svetovno vojno, v Srbiji brez pokrajin, v Vojvodini in v tujini

15.30 Danilo Šarenac: Spomeniki, povezani s 1. svetovno vojno, na ozemlju Makedonije, Kosova in Črne Gore ter spomeniki tujim vojakom v Srbiji in Makedoniji

16.00 Pogovor s predavatelji

 

petek, 19. oktober 2018: Spomeniki v službi države

10.30 Olga Manojlović Pintar: Spomeniki junakom in žrtvam 1. svetovne vojne in politika spominjanja v Jugoslaviji

11.00 Borut Klabjan: Nasilje v prostoru: Markacija obmejnega prostora v severnem Jadranu v prvi polovici 20. stoletja

11.30 Dalibor Prančević: Ivan Meštrović in 1. svetovna vojna: Pot umetnika od izseljenskega aktivizma do državnih naročil

 

12.30 Barbara Vujanović: Oblikovanje naroda: Medvojni spomeniki v kontekstu zagrebške likovne akademije

13.00 Aleksandar Ignjatović: Jugoslovanstvo skozi sintakso klasicizma: Spomeniki, povezani s 1. svetovno vojno, v Beogradu in Ljubljani, 1931–39

13.30 Pogovor s predavatelji

 

Simpozij je posvečen Špelci Čopič (1922–2014), poznavalki in interpretinji slovenskega in jugoslovanskega kiparstva ter javnih spomenikov v 20. stoletju. Spomnili se je bomo tudi s priložnostno spominsko vitrino.

 

Organizator: Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Simpozij je del seminarja Umetnost za skupnostno rabo.

 

Partnerja: Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo in Moderna galerija.
Simpozij se pridružuje mednarodnemu projektu in razstavi Vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji (192941), ki se bo v Moderni galeriji odprla spomladi leta 2019.

 

Prizorišče: Moderna galerija, Cankarjeva 15, Ljubljana

 

Kontakt: info@igorzabel.org

 

Vabilo v angleškem jeziku

 20.09.2018

Teden Filozofske fakultete UL v knjigarni Konzorcij

Vabljeni na tradicionalni Teden Filozofske fakultete UL v knjigarni Konzorcij, ki bo potekal med 24. in 27. septembrom 2018. Dogodek bo spremljala prodajna razstava knjig Znanstvene založbe Filozofske fakultete UL.


Letos se bodo zvrstili naslednji dogodki:

 • Ponedeljek, 24. septembra 2018, ob 18. uri:

NAZAJ H KORENINAM FF: IZBRANI SPISI MILANA GROŠLJA

Od kod prihaja danes tako vsakdanja beseda norma? Kakšne razlike se kažejo med naslavljanjem moških in žensk v indoevropskih jezikih? S tem in še s številnimi vprašanji, ki segajo na področje jezikoslovja (etimologije, sociolingvistike), književnosti in tudi prevodne kritike, se je ukvarjal akademik Milan Grošelj (1902—1979), klasični filolog in jezikoslovec. Prerez njegovega znanstvenega dela prinaša monografija Izbrani spisi, tretja v fakultetni zbirki Historia facultatis, ki jo bo za uvod predstavil sourednik zbirke dr. Tone Smolej. O avtorju in njegovem delu bodo spregovorili štirje klasični filologi: akad. dr. Kajetan Gantar, dr. Marko Marinčič, dr. David Movrin in dr. Nada Grošelj, urednica monografije.

 • Torek, 25. septembra 2018, ob 18. uri:

ŽENSKE, KI SO SLEDILE SVOJIM SANJAM: PRVE SLOVENSKE INTELEKTUALKE

Danes marsikdaj pozabljamo, da je večina evropskih univerz ženskam odprla svoja vrata šele konec 19. stoletja; med tistimi, ki so se vpisovale že v teh pionirskih letih, so bile tudi Slovenke. Monografija Ženske, ki študirajo, so nevarne, ki je izšla v nemškem jeziku, prinaša portrete devetih izbranih slovenskih intelektualk z začetka 20. stoletja, med katerimi so tako naravoslovke kot humanistke, družboslovke, pisateljice in humanitarke. Osrednja pozornost velja njihovemu študiju, profesorjem, ki so izoblikovali njihov horizont, in njihovemu pomenu za slovensko družbo. Knjigo bodo predstavile urednice dr. Petra Kramberger, dr. Tanja Žigon in dr. Irena Samide ter avtorji in avtorice posameznih prispevkov.

 • Sreda, 26. septembra 2018, ob 18. uri:

KAJ SE PRAVI MISLITI? POGOVOR OB IZIDU PREVODA KNJIGE MARTINA HEIDEGGRA

»Misliti« nam splošno in skoraj izključno pomeni »meniti« nekaj o nečem. To, da je mišljenje v domeni menjenja, se zdi neovrgljivo. Pa je misliti res vrženo po menjenju, njegov navržek? Heideggrov pomislek o tem, kaj se pravi misliti, ponudi neko drugo smer, in to pove smisel tega, kar ne zgolj pomeni, marveč je misliti. Menjenje kot predstavljanje nečesa ni nikakršno jamstvo za to, da mislimo; kar edino porokuje in s tem nareka misliti, je ono, kar je misliti v smislu tistega, kar poziva, kliče, veli misliti. (Dean Komel). Sodelujoči: dr. Dean Komel, dr. Brane Senegačnik, dr. Aleš Košar, pogovor bo vodila mag. Manca Erzetič.

 • Četrtek, 27. septembra 2018, ob 18. uri:

KLANEC – PREDSTAVITEV DRUŽABNE IGRE O IVANU CANKARJU

Klanec je izvirna družabna igra, s katero lahko na zabaven način spoznate Ivana Cankarja, preverite, česa se še spomnite iz šolskih klopi, in o njem izveste še kaj novega. Lahko je tudi učni pripomoček, s katerim učitelj predstavi Cankarja in učence spodbudi k poglobljenemu raziskovanju njegovih del. Vse, ki bi o Cankarju radi vedeli še kaj drugega, kot to, da je pojedel tiste suhe hruške, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik Filozofske fakultete vabi, da zgrabite za igralno kocko in se spustite v dir po Klancu. Sodelujoči: Magda Lojk, Matej Klemen, Tina Jugović in Mateja Lutar.

 

Dogodki so del kulturnega programa knjigarne, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

SLIKOVNO GRADIVO19.09.2018

Prostovoljstvo na Festivalu za tretje življenjsko obdobje


Pozdravljeni,

 

organizatorji Festivala za tretje življenjsko obdobje vabijo v svoje vrste prostovoljce, kot pomoč pri izvedbi dogodka. Prostovoljci usmerjajo obiskovalce, jim nudijo informacije in nasploh skrbijo za nemoten potek dogodka.

Več o prireditvi: www.f3zo.si.19.09.2018

Predavanje zasl. prof. dr. Lydia M. PULSIPHER

V četrtek, 20. septembra 2018 ob 10.00 uri v dvorani Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU na Gosposki ulici 16.


 

Vljudno vas vabimo na predavanje in diskusijo:

 

zasl. prof. dr. Lydia M. PULSIPHER

z Oddelka za geografijo Univerze v Tennesseeju, Knoxville, ZDA:

Pomen geografije za razumevanje sodobnega kompleksnega sveta Ga. Pulsipher pripada drugi generaciji slovenskih izseljencev v ZDA in se trenutno mudi na obisku v Sloveniji. Ukvarjala se je s kulturno antropologijo in geografijo. Njeno raziskavo o tem, kako so si afriški sužnji organizirali življenje na karibskem otoku Montserrat, je prirodoslovni muzej Smithsonian v letih 1990–1993 predstavil v razstavi Semena sprememb (Seeds of Change), potem pa je ognjeniški izbruh leta 1995 za 20 let onemogočil raziskave. V predavanju bo predstavila spoznanja svojih raziskav predvsem v luči dejstva, da je mladim treba pomagati pri razumevanju širšega sveta in jih spodbuditi k temu, da bi postali dejavni, informirani državljani sveta. Prof. Lydia M. PULSIPHER je tudi častna konzulka Republike Slovenije v državi Tennessee in avtorica učbenika o geografiji sveta.

Dogodek bo v angleškem jeziku v

četrtek, 20. septembra 2018 ob 10.00 uri v dvorani Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU na Gosposki ulici 16.

Vljudno vabljeni!

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU19.09.2018

Noč raziskovalcev - Študijski dan na romanistiki


V okviru projekta Noč raziskovalcev, ki se bo odvijal v petek, 28.9.2018 smo na oddelku pripravili aktivnost Študijski dan na romanistiki, ki bo potekal na Vodnikovi domačiji v Ljubljani.

Program najdete v priponki.

SLIKOVNO GRADIVO


DATOTEKE
studijski_dan_na_romanistiki_-_program.pdf


18.09.2018

Predavanje slavnega kitajskega pisatelja Liu Zhenyuna

Vabljeni na predavanje slavnega kitajskega pisatelja Liu Zhenyuna, ki bo v ponedeljek, 8. oktobra 2018, od 10.00 do 12.00 ure v Modri sobi na Filozofski fakulteti UL. Predavanje bo potekalo v kitajskem jeziku s prevodom v slovenščino.


Liu Zhenyun, ki je na Kitajskem trenutno zelo popularen avtor številnih knjižnih uspešnic in filmskih scenarijev, se je rodil leta 1958 v provinci Henan, in diplomiral na Pekinški univerzi. Po diplomi se je ukvarjal z novinarstvom, v osemdesetih letih pa se je v celoti posvetil pisateljskemu poklicu.

Za roman Ena beseda je več kot nešteto je leta 2011 prejel znano kitajsko literarno nagrado Mao dun. Ta roman je postal tudi knjižna predloga za film Intimni pogovori, ki ga je režirala njegova hči, Liu Yulin, in bila zanj prav tako nagrajena.

Predvajanja filma Intimni pogovori in pogovora z režiserko Liu Yulin se lahko udeležite 8. oktobra od 16.00 do 20.00 ure v Slovenski kinoteki. Med najbolj znana Liu Zhenyunova dela štejemo še roman Jaz nisem gospa Bovary ( 我不是潘金莲), ki je bil prodan v milijonih izvodih in ga je v filmski jezik prevedel režiser Feng Xiaogang in številne novele, kot na primer »Spomin na 1942«, ki govori o veliki lakoti v njegovem rodnem kraju. Liujeva dela so bila prevedena v več kot osemindvajset jezikov, veliko pa je bilo prirejenih tudi v filmske in televizijske scenarije. Med slednjimi je bolj znano delo Mobilnik (手机).

 

Vabilo

SLIKOVNO GRADIVO18.09.2018

ŠTUDENTSKO DELO


Iščemo študente za občasno delo. Pogoj je znanje italijanščine ali/in nemščine. Gre za vpisovanje zgodovinskih podatkov v tabele. Rok za prijavo je 26.09.2018. Prijave pošljite na polona.kaplar@ff.uni-lj.si.17.09.2018

Umetnost kritike 2018: refleksija umetnosti v družbi


Umetnost kritike 2018: refleksija umetnosti v družbi

5. mednarodni kritiški simpozij

petek, 21. 9. 2018, Trubarjeva hiša literature, 13.30 do 18.00

Mednarodni kritiški simpozij Umetnost kritike bo v letošnjem letu svojo osrednjo pozornost namenil refleksiji umetnosti v družbi ter v petek, 21. septembra, v Trubarjevi hiši literature s pričetkom ob 13. uri z mednarodno udeležbo odgovarjal na aktualna vprašanja, povezana s spremembami znotraj literature in zunaj nje v družbi.

Delo kritičarke oziroma kritika je v zadnjih letih namreč soočeno s pomanjkanjem kritiškega prostora v revijalnih, časopisnih in televizijskih medijih, a vse bolj prisotno na internetu, kjer zavoljo poplave kulturne in umetniške produkcije kritiška vloga pri tem ostaja relevantna. Če sklepamo po nastanku številnih novih spletnih revij, blogov, video kritik in esejev, mnenjskih notic in komentarjev, pa se na drugi strani zdi, da potreba po refleksiji še nikoli ni bila večja. Prav zato je odsotnost kritike v javnem diskurzu, ko gre za kulturo in umetnosti, precej presenetljiva, ugotavljajo organizatorji simpozija Ana GeršakAndrej Hočevar,Aljaž Koprivnikar in Maja Šučur. Eno bistvenih vprašanj, ki ga bo zavoljo tega srečanje izpostavilo, se bo torej gibalo predvsem okoli tega, ali so se vloge, naloge in vidnost kritike zaradi predrugačenega položaja umetnosti in kulture v družbi spremenile, pri čemer pa bodo kritiški gostje iz Nemčije, Madžarske in Slovenije v svojih referatih v ozir vzeli tudi, da umetnost še nikoli ni bila tako dostopna, njena refleksija pa tako razpršena, podvržena zahtevam trga ter partikularnih interesov tako avtorjev kot založnikov.

Simpozij, ki ga vsako leto skupaj s podporniki organizirata LUD Literatura in Društvo slovenskih literarnih kritikov, današnjo legitimnost kritike razume kot pozicijo ujetosti med nenehnim bojem za pravico do osebnega mnenja in preživitveno oglaševalsko strategijo. Kaj tovrstno preoblikovanje pomeni za poklic kritičarke oziroma kritika? Kako se prilagoditi novemu položaju? Ali pa gre kritikom oziroma kritičarkam celo tako dobro, da lahko kritiziramo brez kritike? O tem se bodo v Trubarjevi hiši literature ob 13.30 spraševali Andrej Blatnik (Slovenija), Pia Brezavšček (Slovenija), Kristoffer Patrick Cornils (Nemčija),Matthias Kniep (Nemčija), Natália Kovács (Madžarska), Diana Pungeršič (Slovenija), Jasmina Šepetavc (Slovenija) ter Dávid Zelei (Madžarska). Temu bo ob 16. uri sledila širša razprava, v kateri bodo tako slovenski kot tuji kritiki oz. kritičarke skupaj z zainteresirano javnostjo premlevali, kako se prilagoditi novim okoliščinam ter kako s pisanjem kritik (in od njih) živeti v današnjem svetu, s čimer se tokratna izvedba simpozija premika do aktualnih problematik tako literature kot tudi pomanjkanja kritiškega diskurza v družbi.

 

Umetnost kritike je že uveljavljeno mednarodno srečanje predvsem literarnih, a tudi drugih kritičark oz. kritikov. Simpozij predstavlja edinstveno priložnost za širšo refleksijo kritike in umetnosti na splošno, s čimer stremi k izboljšanju pogojev kritiškega udejstvovanja in zagotavljanju bolj kulturnega javnega diskurza o umetnosti. Simpozij z mednarodno udeležbo gradi medkulturne mostove in z osveščanjem nemške kulturne javnosti posredno pomaga pri pripravah na nastop Slovenije kot častne gostje v Frankfurtu leta 2022. 

 

Letošnjo izvedbo simpozija, peto po vrsti, so omogočili: LUD Literatura, Društvo slovenskih literarnih kritikov, Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Goethe-Institut Ljubljana, Balassijev inštitut Ljubljana, Društvo slovenskih pisateljev, Mestna knjižnica Ljubljana ter Hotel Park.

 

Povabilo Dávida Zeleija je omogočila podpora programa Publishing Hungary Ministrstva za zunanje zadeve in trgovino Madžarske – Balassijevega inštituta.  

SLIKOVNO GRADIVO17.09.2018

Pogovor o prejemnikih in prejemnicah Brunelove mednarodne nagrade za afriško poezijo


vabimo vas, da se nam v sredo 26. septembra ob 19. uri pridružite v Vodnikovi domačiji ob pogovoru Aleksandre Gačić s prevajalko Katjo Zakrajšek o prejemnikih in prejemnicah Brunelove mednarodne nagrade za afriško poezijo ter branju njihovih nagrajenih pesmi.

 

»V zadnjih letih se je začela vse vidneje uveljavljati vrsta mladih afriških pesnic in pesnikov, ki ustvarjajo v angleščini – v Nigeriji ali Etiopiji, v Veliki Britaniji ali v ZDA. Nekateri prihajajo iz držav z dolgo tradicijo angleškojezične literature (Nigerija, Gana), za druge je angleščina jezik, v katerega so se naselili kot migranti ali otroci migrantov. K temu pesniškemu razmahu je dejavno pripomoglo več založniških in drugih iniciativ, za katerimi stojijo starejši afriški pesniki in pesnice in ki potrjujejo, da je tisto, kar je afriški poeziji predvsem manjkalo, uredniška in kritiška pozornost.
Ena najpomembnejših pobud, s katero je afriška poezija pritegnila več pozornosti in spodbudila novo generacijo pesnikov in pesnic, je Brunelova nagrada za afriško poezijo, ki se je v kratkih šestih letih, odkar obstaja, že izkazala kot zanesljiv kazalnik pesniške odličnosti in relevantnosti.«

Vabljeni na 15. dogodek v sklopu Serije pogovorov in predavanj o afriški literaturi! Dogodek organiziramo v sodelovanju s KUDom POIESIS.17.09.2018

Na Oddelku za prevajalstvo potekala generalna skupščina združenja najbolj kakovostnih študijev konferenčnega tolmačenja EMCI

5. in 6. septembra 2018 je na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete potekala generalna skupščina združenja najbolj kakovostnih študijev konferenčnega tolmačenja EMCI (European Masters in Conference Interpreting).


Prisotni so bili predstavniki Evropske komisije, Evropskega parlamenta ter univerz iz Pariza, Madrida, Trsta, Prage, Varšave, La Lagune, Budimpešte, Cluja, St. Peterburga, Antwerpna, Istanbula, Ženeve in Ljubljane

SLIKOVNO GRADIVO14.09.2018

Bibliotheca Saravica v Ljubljani

Knjižnici Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete je bil v začetku septembra doniran knjižnični fond Oddelka za indoevropsko primerjalno jezikoslovje in indoiranistiko Posarske univerze v Saarbrücknu.


Nova, sedaj ljubljanska Bibliotheca Saravica je plod dolgoletnega posvečenega zbirateljskega dela prof. Rüdigerja Schmitta, ki v indoevropeistiki upravičeno velja za najvidnejšega strokovnjaka na področju stare iranistike, zlasti stare perzijščine, indologije in armenologije. S to izjemno in obsežno pridobitvijo se torej indoevropeistična zbirka knjižnice Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje in s tem seveda celotna Osrednja humanistična knjižnica Filozofske fakultete postavljata ob bok najimenitnejšim vodilnim študijskim in raziskovalnim knjižnicam v Evropi.  

 

SLIKOVNO GRADIVO
13.09.2018

Informativni dan za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva

V četrtek, 20. septembra 2018, bo od 16.30 ure dalje v predavalnici 528 na Filozofski fakulteti potekal informativni dan za študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva (ŠPIK).


Študijski program je namenjen:

1. učiteljem, ki nameravajo delati ali že delajo v šolskih knjižnicah – prijavijo se v smer programa ŠPIK: Izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za šolske knjižničarje (ŠPIK-Š)

in

2. zaposlenim v knjižnicah, ki morajo opraviti bibliotekarski izpit – prijavijo se v smer programa ŠPIK: Izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za bibliotekarski izpit (ŠPIK-B).

Več informacij o programu in prijavi je dosegljivih tukaj.

SLIKOVNO GRADIVO13.09.2018

Poletna šola Okoljska zgodovina in geografija sladkovodnih ekosistemov

Od 17. do 19. septembra 2018 na Oddelku za geografijo in Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete organizirajo mednarodno poletno šolo Okoljska zgodovina in geografija sladkovodnih ekosistemov/Environmental History and Geography of Fresh Water Ecosystems, ki se je bodo udeležili študentje z Dunaja (BOKU) in Ljubljane (FF UL).


Prijave so na podlagi objav na fakultetni in oddelčnih spletnih straneh zbrali spomladi, še vedno pa je prek maila na ziga.zwitter@ff.uni-lj.si mogoča prijava na dejavnosti prvega dne.

Poletna šola bo potekala v angleškem jeziku.

 

Program

SLIKOVNO GRADIVO12.09.2018

Filozofska filharmonija in Študentski pevski zbor/Oktet FF iščeta nove člane!

Vabljeni študenti in zaposleni na Filozofski fakulteti, da se jim pridružite v skupnem muziciranju. Avdicija za orkester bo v sredo, 19. septembra 2018, ob 11.00 uri v pred. 535b, za zbor in oktet pa v četrtek, 20. septembra 2018, ob 18.00 uri v pred. 535b.


Več11.09.2018

Mesec prostora na Oddelku za geografijo: Zelena infrastruktura v praksi (10. oktober 2018)

Vabilo na strokovno srečanje Zelena infrastruktura v praksi (Mesec prostora na Oddelku za geografijo), ki bo v sredo 10. oktobra od 9. ure dalje na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani


Spoštovani.

Leta 2014 se je Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani pridružil pobudi Ministrstva za okolje in prostor, da bi v okviru meseca prostora (oktober) obravnavali prostorske procese in izzive, s katerimi se sooča Slovenija. Do sedaj smo obravnavali razvojne izzive na podeželju in problematiko merjenja blaginje, geografske vidike Strategije prostorskega razvoja Slovenije, sodelovanje z lokalnimi skupnostmi ter praznovali 80-letnico profesorja Paka.

V ospredju letošnjega strokovnega srečanja je zelena infrastruktura.

V dopoldanskem delu bodo vabljeni predavatelji predstavili širši (evropski) kontekst razumevanja in implementacije zelene infrastrukture (dr. Lampič),, zeleno infrastrukturo na stiku Alp, Jadrana in panonskega območja (dr. Bricelj), zeleno infrastrukturo v okviru prenove Strategije prostorskega razvoja Slovenije (dr. Penko Seidl), posebno pozornost pa bomo posvetili tudi zeleni infrastrukturi v urbanem območju (dr. Poelling; dr. Kozina, dr. Tiran) oziroma na podeželju (študenti geografije z dr. Potočnik Slavič).

V popoldanskem delu bodo študenti na delavnici razmišljali o konceptu zelene infrastrukture v Brkinih.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite: v sredo 10. oktobra 2018 od 9.30 do. 12.00 v predavalnici 233 na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (strokovno srečanje) oziroma od 14. do 16. ure v predavalnici 019 (delavnica za študente).

Več informacij ter povzetke dopoldanskih predavanj najdete v priponki tega sporočila oziroma na irma.potocnik@ff.uni-lj.si.

 

Z lepimi pozdravi,

organizatorji srečanja: učitelji in študenti smeri Regionalno planiranje in urbano-ruralne študije drugostopenjskega študijskega programa Geografija Filozofske fakultete v Ljubljani


DATOTEKE
mesec_prostora_povzetki_koncni.pdf
mesec_prostora_program_koncni.pdf


11.09.2018

Konferenca Osrednje- in vzhodnoevropskih študij za koreanistiko (CEESOK)

Oddelek za azijske študije Filozofske fakultete vas vabi na konferenco CEESOK, Osrednje- in vzhodnoevropskih študij za koreanistiko, ki bo potekala 21. in 22. septembra 2018 na Filozofski fakulteti. Na dvodnevnem dogodku sodelujejo številni priznani evropski in korejski strokovnjaki s področij korejskega jezikoslovja, literature, zgodovine, političnih ved, sociologije in drugi.


Vljudno vabljeni.

 

Program11.09.2018

Naknadni razpis za študijsko izmenjavo Erasmus+ 2018/2019: letni semester


Za prijavo na naknadni razpis za Erasmus+ študijsko izmenjavo za leto 2018/2019 morate izpolniti prijavnico preko VISa ter naložiti spodaj naštete dokumente, ki jih najkasneje do srede 10. 10. 2018 v natisnjeni obliki oddate podpisane s strani oddelčne koordinatorice oz. koordinatorja v Mednarodno pisarno FF.


Prijava je možna izključno za letni semester 2018/2019.

 • Prijavnica (izpolnjena v VISu in natisnjena)
 • Dokazilo o povprečni oceni – se samodejno izpiše na prijavnico. V kolikor študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija.
 • Motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh

Prijave so možne v okviru nezasedenih mest. Seznam je objavljen na spletni strani: http://www.ff.uni-lj.si/dejavnosti/Mednarodna_dejavnost/Mobilnost/Erasmus/Studij11.09.2018

Vabilo na posvet Izobraževanje učiteljev za izzive prihodnosti

Ob 40-letnici Centra za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete UL prirejamo posvet na temo Izobraževanje učiteljev za izzive prihodnosti.


GLAVNI NAMEN posveta je izmenjati izkušnje ter na raziskavah sloneče ugotovitve o razvoju in dosežkih  izobraževanja učiteljev v Sloveniji, s poudarkom na zadnjem desetletju, od uvedbe bolonjske prenove dalje, jih kritično osvetliti in na tej osnovi nakazati perspektive zaželenega prihodnjega razvoja.  

KDAJ IN KJE?  20. septembra 2018 v predavalnici 34 (Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana)

CILJNA SKUPINA: učitelji in sodelavci fakultet, ki izobražujejo učitelje, raziskovalci na tem področju ter predstavniki šolske politike in študenti.

 

Plenarna predavanja:

Prof. ddr. Barica Marentič Požarnik:

Posodabljanje izobraževanja učiteljev  - vloga Centra za pedagoško izobraževanje FF med izkušnjami preteklosti in izzivi prihodnosti.

 

Prof. dr. Cirila Peklaj in prof. dr. Melita Puklek Levpušček:

Kompetence študentov pred in po bolonjski prenovi  - kaj lahko vidimo v ogledalu, ki nam ga nastavljajo študenti?

 

Izr. prof. dr. Tatjana Resnik Planinc: Teorija in praksa izobraževanja in praktičnega usposabljanja bodočih učiteljev

 

Udeležba na posvetu je brezplačna.

 

PRIJAVA: Na posvet se prijavite preko elektronske prijavnice do 14. septembra 2018: TU

 

Morebitne odjave sprejemamo do 17. septembra 2018 na e-naslov: ursa.gruden@ff.uni-lj.si.

 

Program 40-letnice Centra za pedagoško izobraževanje

Ura

Naslov prispevka

Ime in priimek

Inštitucija

8.30 – 9.00

Prihod udeležencev

9.00 – 9.30

Uvodni pozdravi

Prorektorica Univerze v Ljubljani

Dekan Filozofske fakultete

Predstojnica Centra za pedagoško izobraževanje

Glasbeni nastop

9.30 – 10.00

Posodabljanje izobraževanja učiteljev – vloga Centra za pedagoško izobraževanje med izkušnjami preteklosti in izzivi prihodnosti

Barica Marentič Požarnik

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

10.00 – 10.15

Povezanost psihološkega kapitala, delovnega zanosa in poklicnega poslanstva z zadovoljstvom pri delu pri visokošolskih učiteljih

Katarina Habe, Polona Gradišek

Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo; Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

10.15 – 10.30

Ugled učiteljskega poklica skozi perspektivo slovenskih in hrvaških osnovnošolskih učiteljev

Jana Kalin,  Renata Čepić in  Barbara Šteh

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani; Pedagoška fakulteta Univerze na Reki

10.30 – 10.45

Izobraževanje in usposabljanje pedagoških delavcev za timsko delo: načela, metode in oblike dela ter izkušnje

Alenka Polak

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

10.45 – 11.00

Razprava

11.00 – 11.15

Odmor

11.15 – 11.45

Teorija in praksa izobraževanja in praktičnega usposabljanja bodočih učiteljev

Tatjana Resnik Planinc

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

11.45 -12.00

Opazovalna praksa pri psihologiji – izkušnje in vtisi študentov po zaključeni praksi

Katja Depolli Steiner

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

12.00 – 12.15

Vloga mikropoučevanja pri izgradnji učiteljskih kompetenc: primer bodočih učiteljev nemščine in francoščine

Andreja Retelj, Meta Lah

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

12.15-12.30

Razvijanje globljih ravni refleksije v študijskem procesu: izzivi in dileme

Barbara Šteh, Marjeta Šarič

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

12.30 – 12.45

Razprava

12.45 – 13.45

Odmor in kosilo

13.45 – 14.15

Kompetence študentov pred in po bolonjski prenovi  - kaj lahko vidimo v ogledalu, ki nam ga nastavljajo študenti?

Cirila Peklaj, Melita Puklek Levpušček

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

 

14.15 – 14.30

Primeri z IKT podprtih dobrih praks v izobraževanju učiteljev geografije

Marko Krevs, Blaž Repe, Mojca Ilc Klun, Matej Ogrin, Uroš Stepišnik, Tajan Trobec

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

14.30 – 14.45

Tabele za samoevalvacijo kot pripomoček za bolj odprto in kreativno eksperimentalno delo

Sergej Faletič, Gorazd Planinšič

Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani

14.45 – 15.00

Vprašanja visokošolskih učiteljev o ocenjevanju znanja (in nekaj odgovorov)

Marjeta Šarič

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

15.00 – 15.15

Razprava

15.15 – 15.30

Odmor

15.30 – 15.45

Problemi in rešitve zašolane družbe

Ana Krajnc

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

15.45 – 16.00

Vpliv bolonjskega procesa na izobraževanje mentorjev za praktično usposabljanje študentov v organizacijah

Monika Govekar Okoliš

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

16.00 -16.15

Izpopolnjevanje strokovnih delavcev za delo z otroki in mladostniki s PPPU – Izzivi in možnosti za izboljšanje prakse

Marija Kavkler, Milena Košak Babuder

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

16.15 – 16.30

Izobraževanje med utopijo in distopijo

Damjan Kobal

Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani

16.30 -16.45

Razvijanje kompetenc multikulturnosti pri (bodočih) učiteljih: primer dobre prakse

Katja Košir, Tina Vršnik Perše

Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru

16.45 – 17.00

Razprava in zaključek

 

 

 

 

 

 

SLIKOVNO GRADIVO10.09.2018

Mednarodni kongres za učitelje francoščine, jezikoslovce, strokovnjake in študente

Slovensko društvo učiteljev francoščine (SDUF) in Avstrijsko društvo učiteljev francoščine (APFA) pripravljata mednarodni kongres za učitelje francoščine, jezikoslovce, strokovnjake in študente Le français, un atout pour l’avenir/Francoščina, prednost za prihodnost.


Kongres bo potekal od 26. do 28. septembra 2018. Podrobnejši program in informacije so na voljo tukaj.

SLIKOVNO GRADIVO10.09.2018

Proste štipendije Red de Hispanistas (CEEPUS)


V okviru CEEPUS mreže Red de Hispanistas de Europa Central sta za študijsko leto 2018/19 na voljo še dve večmesečni štipendiji na Univerzi v Budimpešti ter ena enomesečna na Univerzi v Kragujevcu. Prijave najkasneje do 30. oktobra. Zainteresirani študentje naj se javijo na naslov barbara.pihlerciglic @ff.uni-lj.si.​

SLIKOVNO GRADIVO07.09.2018

Žalna seja v spomin na zasl. prof. akad. dr. Primoža Simonitija

Oddelek za klasično filologijo Filozofske fakultete vabi na žalno sejo v spomin na zasl. prof. akad. dr. Primoža Simonitija.


Žalna seja bo v sredo, 12. septembra 2018, ob 12.00 uri v predavalnici 343 na Filozofski fakulteti.06.09.2018

24th Neolithic Seminar

Neolithisation Processes in Eurasia: Retrospect and ProspectFriday 26th – Saturday 27th October 2018

Department of Archaeology, Faculty of Arts, University of Ljubljana

           

          The conference will be held in the conference hall in the City Museum of Ljubljana

 

 

Programme:


DATOTEKE
24neolsemprogramme_0.pdf


05.09.2018

Noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti!

Evropska noč raziskovalcev 2018 je vseevropski projekt, kjer se v enem dnevu zvrstijo številni dogodki na temo raziskovanja in inovacij. Projekt Evropska noč raziskovalcev Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani s podnaslovom Humanistika, to si ti! vključuje v svoje dogodke tudi 14 drugih fakultet in akademij Univerze v Ljubljani. Glavni dogodek bo potekal 28. septembra 2018 s številnimi aktivnostmi, ki se bodo odvijale od 10.00 do 22.00 ure. Na dan Evropske noči raziskovalcev 2018 bo potekalo kar 51 različnih aktivnosti s poudarkom na Evropskem letu kulturne dediščine.


Raziskovalci bodo zvezde noči, hkrati pa bodo na odru predstavljeni kot navadni ljudje z nenavadnimi službami. Vse aktivnosti na dan Evropske noči raziskovalcev bo zaključil glasbeni koncert na glavnem odru na Kongresnem trgu. S projektom želimo javnost seznaniti in ozavestiti o pozitivni vlogi dela raziskovalcev in s tem približati razumevanje ter vpliv dela raziskovalcev na vsakodnevno življenje občanov s posebnim poudarkom na mladih, ki se za karierno pot še odločajo.

Izvajalci

Univerza v Ljubljani s sodelujočimi fakultetami in akademijami ima infrastrukturo, potrebno za izvedbo projekta. Sledi seznam fakultet, ki soizvajajo projekt »Humanistika, to si ti!«, in iz katerih prihajajo raziskovalci in predlagatelji aktivnosti:

 

1. FF – Filozofska fakulteta

2. AGRFT – Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

3. ALUO – Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

4. FDV – Fakulteta za družbene vede

5. BF – Biotehniška fakulteta

6. FKKT – Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

7. FRI – Fakulteta za računalništvo in informatiko

8. EF – Ekonomska fakulteta

9. FE – Fakulteta za elektrotehniko

10. FMF – Fakulteta za matematiko in fiziko

11. MF – Medicinska fakulteta

12. NTF – Naravoslovnotehniška fakulteta

13. FFA – Fakulteta za farmacijo

14. VF – Veterinarska fakulteta

15. FA – Fakulteta za arhitekturo

 

 

Spletna stran projekta

Predstavitvena zgibanka

SLIKOVNO GRADIVO05.09.2018

Okrogla miza ob izidu drugega zbornika pogledov na prekariat

Vabljeni v torek, 18. septembra 2018, ob 18.00 uri na okroglo mizo, ki jo ob izdaji zbornika v osrednji ljubljanski knjigarni – Konzorcij pripravlja Inštitut za študije prekariata. Na dogodku bodo sodelovali mediji, vodje strank in sogovorniki, s katerimi so opravili intervju.


Prekarnost je problem, s katerim se je nujno soočiti interdisciplinarno. Zadane študente vseh smeri. Zato je vaš prihod na dogodek ključen.

Drugi zbornik pogledov na prekariat "Skozi oči prekariata: Čas za konkretne ukrepe", je pomemben korak v obravnavi fenomena. Z izdajo prvega zbornika (Skozi oči prekariata: Brez konsenza) so se lani med 5000 izdanimi knjigami na Slovenskem knjižnem sejmu uvrstili med 5 nominirancev za slovensko knjigo leta 2017.

 

Več04.09.2018

September - mesec socialnih veščin


 

Več na:

https://www.kc.uni-lj.si/dogodki/september-mesec-socialnih-vescin.html​ 04.09.2018

Naknadni razpis Erasmus+ za študentske izmenjave in praktično usposabljanje v letnem semestru 2018-2019

Z UL smo prejeli sporočilo, da je odprt naknadni razpis za Erasmus+ študijsko izmenjavo za letni semester 2018-2019. Interni rok za oddajo s strani oddelčne koordinatorice oz. koordinatorja podpisanih prijav je sreda 10. 10. 2018.  


Z UL smo prejeli sporočilo, da je odprt naknadni razpis za Erasmus+ študijsko izmenjavo za letni semester 2018-2019.

Interni rok za oddajo s strani oddelčne koordinatorice oz. koordinatorja podpisanih prijav je sreda 10. 10. 2018.

Za prijavo na naknadni razpis za Erasmus+ študijsko izmenjavo za leto 2018/2019 morate izpolniti prijavnico preko VISa ter naložiti spodaj naštete dokumente, ki jih najkasneje do srede 10. 10. 2018 v natisnjeni obliki oddate podpisane s strani oddelčne koordinatorice oz. koordinatorja v Mednarodno pisarno FF. Prijava je možna izključno za letni semester 2018/2019.

 • Prijavnica (izpolnjena v VISu in natisnjena)
 • Dokazilo o povprečni oceni – se samodejno izpiše na prijavnico. V kolikor študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija.
 • Motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh

Prijave so možne v okviru nezasedenih mest. Seznam je objavljen na spletni strani: http://www.ff.uni-lj.si/dejavnosti/Mednarodna_dejavnost/Mobilnost/Erasmus/Studij04.09.2018

Delavnice v okviru meseca socialnih veščin


Na spodnji povezavi so objavljene delavnice, ki bodo potekale septembra na Filozofski fakulteti v okviru meseca socialnih veščin.

https://www.kc.uni-lj.si/dogodki/september-mesec-socialnih-vescin.html​ 04.09.2018

13. psihološka konferenca Alpe-Jadran

Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete organizira 13. psihološko konferenco Alpe-Jadran, ki bo potekala od 27. do 29. septembra 2018. Psihološke konference Alpe-Jadran potekajo vsaki dve leti, lokacija konference pa kroži med različnimi državami: Avstrijo, Hrvaško, Madžarsko, Italijo in Slovenijo. Že 10 let je minilo, odkar je bila konferenca nazadnje organizirana v Ljubljani.


Letošnja konferenca bo gostila priznane znanstvenike in raziskovalce z različnih psiholoških področij, kot so klinična psihologija, kognitivna psihologija, psihologija dela in organizacije, razvojna psihologija itd. Poleg petih vabljenih predavanj bo še 175 predstavitev v obliki simpozijev, ustnih predstavitev in posterjev. Več o konferenci je dostopno na http://alpsadria18.si/​.

SLIKOVNO GRADIVO04.09.2018

Pripravništvo pri Stalnem sekretariatu Alpske konvencije

Objavljen je razpis za pripravništvo pri Stalnem sekretariatu Alpske konvencije za leto 2019. http://www.alpconv.org/en/organization/permanentSecretariat/jobs/Documents/Vacancy_notice_internship_2019.pdf (rok za prijavo 5. 10.)


Objavljen je razpis za pripravništvo pri Stalnem sekretariatu Alpske konvencije za leto 2019.

http://www.alpconv.org/en/organization/permanentSecretariat/jobs/Documents/Vacancy_notice_internship_2019.pdf (rok za prijavo 5. 10.)


DATOTEKE
alpska_konvencija_2018_-_vacancy_notice_internship_2019.pdf


03.09.2018

Znanstveni simpozij ICOMOS Slovenija, 20. -22. september 2018


Na Bledu bo potekal 3. mednarodni znanstveni simpozij Združenja ICOMOS Slovenija, ki bo letos obravnaval temo Upravljanje območij kulturne dediščine. Več informacij na www.icomos.si

Prijava je možna do 15.9.2018.

Obisk predavanj je za študente brezplačen. Obvezna pa je prijava na info@icomos.si. Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo.

Lepo vabljeni!

 03.09.2018

Predavanje: El componente cultural en los estudios de disponibilidad léxica


V sredo, 5.9., bo od 11.00 do 12.15 v predavalnici 404 predavala gostujoča profesorica María Herreros Marcilla z Univerze v Salamanki. Naslov predavanja je El componente cultural en los estudios de disponibilidad léxica.
Lepo vabljeni!31.08.2018

Srečanje in izobraževanje za učitelje slovenščine na univerzah po svetu

Od 27. do 29. avgusta je na fakulteti potekalo redno delovno srečanje in izobraževanje za učitelje slovenščine, ki poučujejo oz. predavajo slovenščino na univerzah po svetu. Srečanja pred novim študijskim letom se je udeležilo več kot 30 učiteljev, ki so čas izkoristili za poslušanje predavanj in pripravo načrtov za sodelovanje, del srečanja pa je bila tudi ekskurzija v zaledje slovenske Istre. 


Slovenščino v obliki lektoratov in študijev poučujejo učitelji na več kot 60 univerzah po svetu, celovito podporo pa jim zagotavljamo v okviru programa Slovenščina na tujih univerzah na FF.

SLIKOVNO GRADIVO30.08.2018

Predavanje prof. dr. Jeffa Malpasa: Misliti v brezmiselnem času

Filozofska fakultetaInštitut za humanistiko Nova revija in Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo vas vabijo na predavanje prof. dr. Jeffa Malpasa:Thinking in a thoughtless time/Misliti v brezmiselnem času. Predavanje bo v torek, 11. septembra 2018, ob 17.00 uri  v Modri sobi Filozofske fakulteta (5. nadstropje). 


Predavanje, ki ga bo moderiral prof. dr. Dean Komel, bo potekalo v angleščini, posvečeno pa je slovenskemu prevodu dela Martina Heideggra Kaj se pravi misliti, ki je izšel pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete.

Jeff Malpas je profesor filozofije na Univerzi Tasmanija v Hobartu in referenčni avtor na področju filozofske hermenevtike ter filozofije arhitekture, posebej so relevantne njegove razprave o prostoru, kraju, pokrajini in krajini, ki  se izhodiščno opirajo na Heideggerjevo topologijo biti: Heidegger's Topology: Being, Place( 2007), in Heidegger and the Thinking of Place: Explorations in the Topology of Being (2012, Place and Experience: A Philosophical Topography (2. izdaja, 2018). Uredil je tudi zbornike The Place of Landscape: Concepts, Contexts, Studies (2012), The Intelligence of Place (2015), The Intelligence of Place (2015), Reading Heidegger’s Black Notebooks (2016) in Towards a Philosophy of the City (pred izidom). Je urednik pri vrsti revij in knjižnih zbirk s področja fenomenologije in hermenevtike, med drugim je tudi član znanstvenega sveta revije Phainomena in Mednarodnega foruma za humanistiko pri Inštitutu Nove revije.

Sicer se bo Jeff Malpas v Ljubljani udeležil simpozija »O oblasti v arhitekturi: fenomenološke perspektive«, ki ga 13. septembra 2018  v Muzeju za arhitekturno umetnost prireja Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo.

Več informacij 

Simpozij O oblasti v arhitekturi: fenomenološka perspektiva

SLIKOVNO GRADIVO30.08.2018

Štipendije za študijske ali znanstvene obiske študentov - rok prijave 30. 9.


Spoštovani,

 

Obveščamo vas, da je na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada objavljen razpis za FINANCIRANJE ŠTUDIJSKEGA OZIROMA ZNANSTVENEGA OBISKA ŠTUDENTOV V TUJINI (256. JR).

 

Namen javnega razpisa je:

 • Spodbujanje raziskovalnega sodelovanja študentov, vpisanih na slovenske visokošolske zavode, z ustanovami in raziskovalnimi inštituti v tujini, kjer delujejo slovenski profesorji, z namenom pridobitve novih znanj in spretnosti na področju raziskovalnega dela ter za povezovanje med slovenskimi znanstveniki v tujini in slovenskimi visokošolskimi zavodi.

 

Cilj javnega razpisa je:

 • Pokritje neposrednih stroškov študijskega oz. znanstvenega obiska, za stroške nastanitve, prehrane in drugih neposrednih stroškov v času obiska do višine 250€ na teden.
 • Kritje potnih stroškov od prebivališča v Republiki Sloveniji do kraja, v katerem poteka obisk do višine 1000€ na obisk.

 

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo študentje 1., 2. ali 3. stopnje, ki odhajajo na 3 do največ 10 tedenski študijski obisk v tujino, in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji. Sredstva je možno uveljavljati za študijske obiske, ki potekajo v obdobju od 1. 1. 2018 dalje, do vključno 31. 12. 2018.

Več o razpisu preberite na spletni strani sklada.

Rok za oddajo prijav je do vključno 30. 9. 2018 oz. do porabe sredstev.

 

 30.08.2018

Informativni dan za program za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe

V ponedeljek, 10. septembra 2018, bo od 17.00 ure dalje v predavalnici 15 na Filozofski fakulteti potekal informativni dan za študijski program za izpopolnjevanje Pedagoško–andragoška izobrazba za strokovne delavce v osnovnih in srednjih šolah.


Program je namenjen diplomantom visokošolskih študijskih programov, ki morajo po zakonu imeti pedagoško-andragoško izobrazbo, s ciljem pridobitve temeljnih znanj za izvajanje pedagoškega procesa v osnovnem in srednjem izobraževanju.

Več informacij o programu in prijavi je dosegljivih na spletnih straneh FF UL.

SLIKOVNO GRADIVO29.08.2018

Zaključil se je Projekt »Mladi prevajalci in njihov preboj na slovenski knjižni trg«

S tiskovno konferenco v Knjigarni Konzorcij se je 28. avgusta 2018 uspešno zaključil 5-mesečni projekt "Mladi prevajalci in njihov preboj na slovenski knjižni trg", ki je potekal v okviru uspešne prijave na javni razpis "Po kreativni poti do znanja", ki ga financirajo Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad.Pri projektu so sodelovali: mentorji (dr. Tanja Žigon, dr. Amalija Maček, dr. Marija Zlatnar Moe, dr. Adriana Mezeg) in študenti (Veronika Mahne, Katja Mavrič Bordon, Nina Brezar in Matija Godeša) Oddelka za prevajalstvo FF UL ter Pedagoške fakultete UL (dr. Milena Mileva Blažić, Anamarija Bukovec, Nuša Jurjevič, Ema Oražem), Mladinska knjiga (urednica Irena Matko Lukan) in Društvo slovenskih književnih prevajalcev (dr. Đurđa Strsoglavec).

Mladim prevajalcem so omogočili, da so navezali dragocene stike z uveljavljeno založbo in stanovskim društvom ter dobili vpogled v vse stopnje prevodnega postopka. Nastali so tudi štirje kakovostni prevodi slikanic iz angleščine, francoščine, nemščine in španščine. S projektom so želeli vzpostaviti, okrepiti in zagotoviti trajnost sodelovanja med fakultetami, založbo in DSKP, pripraviti mlade prevajalce na samostojno poklicno pot, po drugi strani pa z delavnicami po šolah in vrtcih vzbuditi zanimanje za branje pri najmlajših. O projektu so 28. 8. 2018 poročali tudi v rubriki Knjižni kalejdoskop časnika Delo. Čestitke vsem sodelujočim in uspešno poklicno pot našim mladim prevajalcem, ki so se resnično izkazali in dokazali, da je za njimi res uspešen študij na Oddelku za prevajalstvo. S tiskovno konferenco v Knjigarni Konzorcij smo 28. 8. 2018 uspešno zaključili 5-mesečni projekt "Mladi prevajalci in njihov preboj na slovenski knjižni trg", ki je potekal v okviru uspešne prijave na javni razpis "Po kreativni poti do znanji", ki ga financirajo Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad. Pri projektu so sodelovali: mentorji (dr. Tanja Žigon, dr. Amalija Maček, dr. Marija Zlatnar Moe, dr. Adriana Mezeg) in študenti (Veronika Mahne, Katja Mavrič Bordon, Nina Brezar in Matija Godeša) Oddelka za prevajalstvo FF UL ter Pedagoške fakultete UL (dr. Milena Mileva Blažić, Anamarija Bukovec, Nuša Jurjevič, Ema Oražem), Mladinska knjiga (urednica Irena Matko Lukan) in Društvo slovenskih književnih prevajalcev (dr. Đurđa Strsoglavec). Mladim prevajalcem smo omogočili, da so navezali dragocene stike z uveljavljeno založbo in stanovskim društvom ter dobili vpogled v vse stopnje prevodnega postopka. Nastali so tudi štirje kakovostni prevodi slikanic iz angleščine, francoščine, nemščine in španščine. S projektom smo želeli vzpostaviti, okrepiti in zagotoviti trajnost sodelovanja med fakultetami, založbo in DSKP, pripraviti mlade prevajalce na samostojno poklicno pot, po drugi strani pa z delavnicami po šolah in vrtcih vzbuditi zanimanje za branje pri najmlajših. O projektu so 28. 8. 2018 poročali tudi v rubriki Knjižni kalejdoskop časnika Delo. Čestitke vsem sodelujočim in uspešno poklicno pot našim mladim prevajalcem, ki so se resnično izkazali in dokazali, da je za njimi res uspešen študij na Oddelku za prevajalstvo.

 

Več podrobnosti o projektu si lahko preberete tukaj.

Objava o projektu v časopisu Delo

 

Foto: arhiv organizatorja

 

SLIKOVNO GRADIVO29.08.2018

Razpis štipendij Švicarske vlade za študijsko leto 2019/2020


Razpis je objavljen na spletni strani Švicarskega državnega sekretariata za izobraževanje, raziskovanje in inovacije: https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/bildung/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships-for-foreign-scholars-an.html

Zainteresirani kandidati prejmejo prijavne dokumente izključno na osebno zaprosilo, ki ga pošljejo na elektronski naslov Veleposlaništva Švice v Republiki Sloveniji: ljubljana@eda.admin.ch

Veleposlaništvo Švice v Republiki Sloveniji bo vloge sprejemalo od 1. 9. – 30. 11. 2018, in sicer po pošti ali osebno na naslovu veleposlaništva. Za osebno oddajo vloge je potrebna predhodna najava na ljubljana@eda.admin.ch27.08.2018

razpis za študentsko delo na projektu Noč raziskovalcev


Za potrebe projekta Noč raziskovalcev - Humanistika, to si ti! potrebujemo 4 študente, ki bi izvajali ankete. Anketiralo bi se 3 dni po 2h/dan. Plačilo: 5,33 EUR bruto. Prijave zbiramo na noc.raziskovalcev@ff.uni-lj.si

 

ŠE DODDATNO ZA ODDELEK ZA ETNOLOGIJO IN KULTURNO ANTROPOLOGIJO, ODDELEK ZA PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO, ODDELEK ZA SOCIOLOGIJO IN ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

 

Za potrebe projekta Noč raziskovalcev potrebujemo 3-5 študentov, ki bi opravljali monitoring na glavnem dogodku, ki bo 28. 9. 2018 na Novem trgu.

 

Prijave zbiramo do 30. 8. 2018.24.08.2018

In memoriam Andrej Capuder (1942–2018)

Andrej Capuder je konec šestdesetih let diplomiral na ljubljanski Filozofski fakulteti, nato je poučeval francoščino na Šubičevi gimnaziji v Ljubljani, nakar je dobil službo na Filozofski fakulteti, in sicer na oddelku za romanske jezike in književnosti. Vzporedno je prevajal Dantejevo Božansko komedijo, delo je sklenil leta 1972, ko je prevod izšel, obenem pa so nastajali njegovi romani, eseji, dnevniški zapisi, poezija (prevodna in izvirna). Za prevod Božanske komedije je Andrej Capuder prejel Sovretovo nagrado.


Kakor je prevajal Petrarkin Canzoniere, tako so nastajali njegovi Rimski soneti: nanje bi bil lahko vplival Du Bellay, vendar ne – Petrarka je bil in ostal njegov navdih. Prevajal je Sabata, pisal pa svoje romane Bič in vrtavka in trilogijo, sago slovenskega »posamičnika« (ta poslovenjeni kierkegaardovski izraz je sicer njegov), ki v širnem svetu išče svojo identiteto (Rapsodija 20, Iskanje drugega, Reka pozabe).

Nekaj knjig izpod njegovega peresa je neločljivo povezanih s slovenskimi prizadevanji za neodvisnost (npr. Pariški dnevnik – v obliki dnevniških zapisov, Mozaik svobode – zbrani govori in odmevni članki v časopisju). V prizadevanjih za neodvisnost je tudi sam sodeloval kot minister za kulturo v prvi slovenski vladi, pozneje pa kot veleposlanik v Parizu in v Rimu. Obe državi, Italija in Francija, sta Andreju Capudru podelili visoki državni odlikovanji za (so)ustvarjanje prijateljskih meddržavnih odnosov. Andrej Capuder je bil tudi član Evropske akademije znanosti in umetnosti.

SLIKOVNO GRADIVO24.08.2018

Predavanja o arheoastronomiji - vabilo Inštituta za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU


Inštitut za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU vabi na predavanja o arheoastronomiji. Predaval bo dr. Juan Antonio Belmonte. Več informacij najdete v priponki.

SLIKOVNO GRADIVO24.08.2018

Mladi prevajalci in njihov preboj na slovenski knjižni trg

V torek, 28. avgusta 2018, ob 12.00 uri ste prisrčno vabljeni v knjigarno Konzorcij v Ljubljani na predstavitev projekta Mladi prevajalci in njihov preboj na slovenski knjižni trg. Predstavili bodo štiri tuje slikanice, ki so jih študentje prevajalstva Filozofske fakultete UL prvič prevedli v slovenski jezik, ter preostale raznolike dejavnosti, ki so jih izvajali v sklopu povezovalnega projekta.


Vabilo22.08.2018

Vpis v tečaje tujih jezikov na Filozofski fakulteti

Na Filozofski fakulteti tudi v študijskem letu 2018/2019 načrtujemo izvedbo več kot dvajsetih tujih jezikov, ki jih vodijo priznani izvajalci.


Cena za 60-urni tečaj (z DDV) znaša:

 • 239 EUR (za redne študente 1. in 2. stopnje ter študente 3. stopnje Univerze v Ljubljani);
 • 359 EUR (za zunanje udeležence).

Vpis do 19. oktobra 2018.

Lepo vabljeni!

 

Več


DATOTEKE
tecaji_a3_2018.pdf


22.08.2018

Razpis štipendij švicarske vlade

Obvestilo Veleposlaništva Švice glede štipendij za doktorske, postdoktorske študije in raziskovanje.


Razpis je bil objavljen na spletni strani Švicarskega državnega sekretariata za izobraževanje, raziskovanje in inovacije, dne 1. 8. 2018: https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/bildung/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships-for-foreign-scholars-an.html

Zainteresirani Kandidati prejmejo prijavne dokumente izključno na osebno zaprosilo, ki ga pošljejo na elektronski naslov Veleposlaništva Švice v Republiki Sloveniji: ljubljana@eda.admin.ch

Veleposlaništvo Švice v Republiki Sloveniji bo vloge sprejemalo od 1. 9. – 30. 11. 2018, in sicer po pošti ali osebno na naslovu veleposlaništva. Za osebno oddajo vloge je potrebna predhodna najava na ljubljana@eda.admin.ch

Več v priponkah.


DATOTEKE
01_fcs_application_guidelines_eng_2019_2020.pdf
151_arts_en_2019-20.pdf
151_phd_en_2019_20.pdf
151_postdoc_en_2019-20.pdf
151_research_en_2019_20.pdf
nota_362018.pdf


21.08.2018

DAAD štipendije 2019/20


Več v priponki.


DATOTEKE
daad_2019_2020.pdf


20.08.2018

Simpozij: Zvoki manjšin v nacionalnih okoljih

Prijazno vabljeni na mednarodni večdisciplinarni simpozij Zvoki manjšin v nacionalnih okoljih, ki bo potekal med 23. in 25. avgustom 2018 v Dvorani Zemljepisnega muzeja ZRC SAZU, Gosposka ulica 13, v Ljubljani.


Zvoki/glasbe manjšin, v razponu od staroselcev do sodobnih migrantov, sodijo med pomembna tematska področja današnje etnomuzikologije. To je še posebej razvidno v Mednarodnem združenju za tradicijsko glasbo (ICTM), vodilnemu društvu etnomuzikologov in etnokoreologov, znotraj katerega deluje izredno aktivna študijska skupina Glasba in manjšine. Skupina je bila ustanovljena pred dvema desetletjema in je imela prvi simpozij leta 2000 prav v Ljubljani.

Prvi dan simpozija bo zaznamovan s plenarnim predavanjem ustanoviteljice in prve voditeljice študijske skupine Ursule Hemetek, s sekcijo o položaju glasb manjšin v slovanskem svetu ter razpravo, namenjeno le nacionalnim predstavnikom Mednarodnega združenja za tradicijsko glasbo, o Svetovni mreži združenja, ki sloni na predstavnikih v 128 državah in regijah sveta. Drugi dan bodo sledile predstavitve študij o glasbah manjšin v Aziji, Evropi in Latinski Ameriki, panela o glasbah manjšinskih skupnostih v Sloveniji ter film o medijski vzgoji za pravičnost in strpnost. Tretji dan bo v znamenju predavanja o etnomuzikologu Mantlu Hoodu, panela o glasbah in glasbilih ameriških staroselcev ter okrogle mize o položaju glasb manjšin v festivalskih okoljih.

Simpozijsko dogajanje bogatita tudi razstava o Študijski skupini Glasba in manjšine ter razstava, posvečena stoletnici rojstva Mantla Hooda (1918–2005).

Z dogodkom se pridružujemo festivalu Noči v stari Ljubljani, ki ga organizira Ustanova Imago Sloveniae – Podoba Slovenije.  Tema simpozija se odlično dopolnjuje s temo festivala (Glasovi manjšin). Ker festival v letošnjem letu praznuje 30-letnico obstoja, je koncertni program še posebno bogat in raznovrsten.

 

Prof. dr. Svanibor Pettan, dr. Mojca Kovačič, dr. Urša Šivic

 

Organizatorji:

Oddelek za muzikologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut

Zavod Imago Sloveniae – Podoba Slovenije

Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija (Slovenski odbor Mednarodnega združenja za tradicijsko glasbo ICTM)

Mednarodno združenje za tradicijsko glasbo (ICTM)

Balassijev inštitut

Forum slovanskih kultur

 

 

 

SLIKOVNO GRADIVO


DATOTEKE
simpozij_zvoki_manjsin_v_nacionalnih_okoljih_program_in_izvlecki.pdf


20.08.2018

Poletna šola romanskih jezikov, avgust 2018


Oddelek za romanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani organizira poletno šolo romanskih jezikov, ki bo potekala od 27. 8. do 31. 8. 2018 na Filozofski Fakulteti v Ljubljani. Udeleženci bodo imeli možnost spoznavanja in izboljšanja znanja francoščine, italijanščine ali španščine prek pestrih učnih dejavnosti. Poleg tega se bodo seznanili z osnovami romunščine in portugalščine.

V priponki so urniki po posameznih jezikih.

 

SLIKOVNO GRADIVO


DATOTEKE
urnik_it.pdf
urnik_fr.pdf
urnik_sp.pdf


20.08.2018

Konferenca o šolskem svetovalnem delu – Prispevki strok za svetovalno delo v praksi

23. in 24. avgusta 2018 bo na Filozofski fakulteti UL potekala Konferenca o šolskem svetovalnem delu – Prispevki strok za svetovalno delo v praksi. Konferenco organizira Zavod Republike Slovenije za šolstvo v sodelovanju z Oddelkom za pedagogiko in andragogiko ter Oddelkom za psihologijo Filozofske fakultete UL ter s Fakulteto za socialno delo UL.


Podrobnejše informacije o konferenci najdete tukaj.20.08.2018

DAAD štipendije 2019/20


Nemška akademska služba za izmenjavo (DAAD) tudi v letošnjem študijskem letu ponuja različne štipendije za diplomante, raziskovalne štipendije za doktorande, postdoktorande in mlade znanstvenike, štipendije za delovna bivanja za visokošolske učitelje ter visokošolske poletne tečaje za tuje študente in diplomante v Nemčiji.

Podrobne informacije o posameznih štipendijah DAAD so na voljo na spletni strani www.funding-guide.de.

Vprašanja v zvezi s štipendijami lahko naslovite tudi na Nemško veleposlaništvo v Ljubljani, kulturni oddelek (E-naslov: info@laibach.diplo.de , T: 01 479 03 00).03.08.2018

Predstavitev zbornika v čast Bibi Teržan

V torek, 31. julija 2018, je v Narodnem muzeju Slovenije potekala predstavitev zbornika z naslovom Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem, zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan. Prispevke za zbornik, ki sta ga uredila Matija Črešnar in Manca Vinazza, je prispevalo 32 avtorjev v obliki 20 člankov. Poleg zbrane bibliografije zasl. prof. akad. dr. Bibe Teržan pa je na voljo tudi seznam mentorstev pri diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah.


K sodelovanju so bili vabljeni vsi študenti zasl. prof. akad. dr. Bibe Teržan.

Založila: Znanstvena založba Filozofske fakultete, finančno pa je knjigo podprla Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

 

PDF zbornika je dostopen tukaj, knjigo pa lahko kupite v Knjigarni FIilozofske fakultete. 

SLIKOVNO GRADIVO

03.08.2018

Zaključil se je projekt Slovar starega orodja v govoru Loškega Potoka

Na javni razpis »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018«, znanim pod kratico ŠIPK, se je Filozofska fakulteta UL septembra 2017 prijavila s tremi projekti in januarja 2018 dobila odobren projekt z naslovom Slovar starega orodja v govoru Loškega Potoka s kasneje dodanim akronimom SSOLP.  


Partner je bila Osnovna šola dr. Antona Debeljaka Loški Potok s strokovno mentorico slovenistko Bogdano Mohar, na projektu sta sodelovala dva študenta s Fakultete za računalništvo in informatiko UL pod mentorstvom Alenke Kavčič (aplikacija), dve študentki z Naravoslovnotehniške fakultete UL pod mentorstvom Helene Gabrijelčič Tomc (celostna grafična podoba, foto in videodokumentacija), študent domačin z Biotehniške fakultete UL, študentka domačinka anglistka s Filozofske fakultete UL in štirje študenti slovenisti pod mentorstvom nosilke projekta Vere Smole (pridobitev in obdelava narečnega gradiva, zasnova in izdelava slovarskih člankov). Poleg raziskav dolenjskega loškopotoškega govora, zlasti leksike za stara orodja, je bil glavni cilj projekta zasnova slovarskega članka in izdelava spletne aplikacije s celostno grafično podobo za interaktivni (tematski) narečni slovar katerega koli (slovenskega) narečnega govora. Projekt je potekal pod koordinatortvom Centra za pedagoško izobraževanje. Rezultati tega interdisciplinarnega projekta so vidni na naslovu http://slovar-orodja.si/, uporabnike pa obveščamo, da se bo z vsebinami polnil tudi v prihodnje. Aplikacija bo pod določenimi pogoji prostodostopna tudi drugim raziskovalcem.

 

SLIKOVNO GRADIVO


01.08.2018

Odprtost fakultete v času kolektivnega dopusta

V času kolektivnega dopusta Filozofske fakultete (med 1. 8. 2018 in 14. 8. 2018) bodo objekti fakultete odprti od ponedeljka do petka med 6.00 in 16.00 uro.


Hvala za razumevanje. 01.08.2018

Konferenca Učeča se profesionalna skupnost

Izobraževalci bodočih strokovnih delavcev v izobraževanju in bodoči učitelji otrok in odraslih ter svetovalni delavci vabljeni k udeležbi na konferenci Učeča se profesionalna skupnost - UPS, ki bo potekala 3. oktobra v kongresnem centru na Brdu pri Kranju. 


Cilj konference UPS je:

— Predstaviti študijo evropskega omrežja Eurydice o karierah učiteljev v Evropi- Kariera učiteljev v Evropi: dostop, napredovanje in podpora

— Spodbuditi razpravo o različnih vidikih profesionalnega razvoja učiteljev. Identificirati močna področja sedanjega sistema začetnega in nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja in šibka področja, torej tista, ki so potrebna ponovnega premisleka, ocene in prenove.

— Odpreti razpravo o opredelitvi kompetenc učitelja v različnih obdobjih kariere. Ob tem izpostaviti dileme, ki se navezujejo na kontinuiteto med začetnim izobraževanjem in stalnim profesionalnim razvojem učiteljev v šolah.

 

Konferenca bo potekala v obliki plenarnih predavanj in tematskih delavnic.

Na delovnih skupinah konference bo potekala razprava v tematskih delavnicah, v katerih želimo zbrati stališča in izkušnje učiteljev na vseh ravneh izobraževanja, izobraževalcev učiteljev pa tudi bodočih učiteljev, torej študentov.

Konferenca se bo zaključila z okroglo mizo z delovnim naslovom Zakaj umetna inteligenca v prihodnosti (ne) bo nadomestila učitelja. V pogovoru bodo predvidoma sodelovali dr. Marko Grobelnik, digitalni glasnik Slovenije, dr. Katja Košir z Univerze v Mariboru in dr. Slavko Gaber s Pedagoške fakultete v Ljubljani.

 

Vabljeni k prijavi. Prijave sprejemajo do zapolnitve mest oziroma najpozneje do 15. septembra 2018.

Kotizacije za udeležbo ni!

 

Več

 


DATOTEKE
ups.docx


30.07.2018

Projekt Analiza bralne pismenosti otrok z učnimi težavami in delavnice kreativnega pisanja kot model reševanja bralnih težav

Od aprila do julija je na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo in Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete pod koordinatorstvom Centra za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete potekal projekt Analiza bralne pismenosti otrok z učnimi težavami in delavnice kreativnega pisanja kot model reševanja bralnih težav. Projekt je povezal univerzitetni prostor z negospodarskim sektorjem ter študentom omogočil pridobitev praktičnih izkušenj že med izobraževanjem.


Sestavljala sta ga raziskovalna in izvedbena faza, znotraj katere so študentke na Mladinskem informativnem svetovalnem središču Slovenije (Zavod MISSS) izvedle delavnice kreativnega pisanja za učence z bralnimi in učnimi težavami, z namenom izboljšanja njihove bralne samopodobe. Rezultat projekta bo tudi publikacija z učnimi pripravami in gradivom, ki bo služila za nadaljnje delo z učenci. Pedagoški mentorji asist. dr. Anja Mrak, asist. dr. Marjeta Šarić in asist. dr. Igor Žunkovič so pri projektu sodelovali z delovnimi mentorji iz zavoda MISSS in Alenko Oblak. Projekt sta financirala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

SLIKOVNO GRADIVO


27.07.2018

Predstavitev zbornika Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem

Vabljeni na predstavitev zbornika Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem. Zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan.


Predstavitev bo v torek, 31. julija 2018, ob 18.00 uri v Narodnem muzeju Slovenije (Muzejska ulica).

SLIKOVNO GRADIVO27.07.2018

Zaključil se je mednarodni leksikografski kongres Euralex

Med 17. in 21. 7. 2018 je v Ljubljani v organizaciji Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani potekal eden izmed najbolj referenčnih mednarodnih leksikografskih kongresov, 18. kongres Euralex.


Po predkonferenčnih delavnicah na Filozofski fakulteti je nekaj nad 200 udeležencev nadaljevalo kongresno delo v hotelu Union. Pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete sta že pred kongresom izšla Knjiga abstraktov in Zbornik konferenčnih prispevkov, ki sta bila udeležencem dostopna tako na spletni strain kot del virtualne kongresne torbe kot tudi v posebni konferenčni aplikaciji za pametne telefone.

SLIKOVNO GRADIVO


23.07.2018

Projekt: Priprava vsebinske in strukturne zasnove ter vzorčne baze za novi grško-slovenski slovar

Julija se je na Centru za pedagoško izobraževanje (CPI) Filozofske fakultete pod vodstvom doc. dr. Mateja Hriberška in v sodelovanju z ZRC SAZU ter podjetjem AMEBIS iz Kamnika začel projekt z naslovom Priprava vsebinske in strukturne zasnove ter vzorčne baze za novi grško-slovenski slovar.


Projekt je del Študentskih inovativnih projektov za družbeno korist in je sofinanciran iz Evropskih socialnih skladov. Cilj projekta je pripraviti sistemsko in strukturno osnovo za novi grško-slovenski slovar. Izhodišče za delo bo Doklerjev »Grško-slovenski slovar«, ki je že od l. 1915 edini učni pripomoček za pouk stare grščine na vsej nivojih pouka na Slovenskem, pa tudi edino konkretnejše pomagalo za prevajalce iz stare grščine. Slovarsko gradivo bo prečiščeno, posodobljeno in prestrukturirano, pripravljena pa bo tudi vzorčna baza, v kateri bo nekaj sto poskusnih, na novo obdelanih slovarskih gesel. Pri projektu sodeluje enajst ljudi, od tega sedem študentov.

Doklerjev »Grško-slovenski slovar« je v Sloveniji doslej izšel dvakrat: prvič leta 1915, drugič pa v nespremenjenem ponatisu l. 1999. V vmesnem obdobju so ga večkrat ponatisnili v zamejstvu v Italiji za potrebe pouka na tamkajšnjih slovenskih gimnazijah, l. 2015 pa je kot »Šolski grško-slovenski slovar« izšel v povsem prenovljeni in posodobljeni obliki za potrebe zamejskih gimnazij.

 

Na fotografiji: Uvodni sestanek sodelujočih na projektu

Foto: Matej Hriberšek 

SLIKOVNO GRADIVO20.07.2018

Izkopavanja v Egiptu


Za dodatne informacije se lahko obrnete na go. Urško Furlan (urskafurlan5@gmail.com).

SLIKOVNO GRADIVO19.07.2018

Nov študijski program Strokovno izpopolnjevanje tolmačev za sodišča in urade

Filozofska fakulteta UL v študijskem letu 2018/19 objavlja razpis za vpis v nov študijski program Strokovno izpopolnjevanje tolmačev za sodišča in urade


Program je namenjen diplomantom prvostopenjskih študijskih programov vseh smeri, pa tudi že registriranim sodnim tolmačem, ki se morajo v skladu z najnovejšimi direktivami EU stalno izpopolnjevati. Rok za pisne prijave z dokazili je 30. september 2018.

Več o programu, razpis in povezavo do elektronske prijavnice najdete na strani Centra za pedagoško izobraževanje

 

 13.07.2018

Študenti geografije sodelovali pri izdelavi brkinske kolesarske karte

Študenti drugostopenjskega magistrskega študija geografije na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete so dali pobudo za izdelavo brkinske kolesarske karte. Isti študenti so Brkine od blizu spoznali pred približno letom dni v okviru svojega študijskega programa in pod vodstvom mentorice prof. dr. Irme Potočnik Slavič.


Več si lahko preberete tukaj. 

 

Foto: Simon Špilar 

SLIKOVNO GRADIVO13.07.2018

18. mednarodni kongres Euralex

Med 17. in 21. julijem 2018 bo v Ljubljani potekal 18. mednarodni kongres Euralex. Gre za dogodek z dolgoletno tradicijo, ki povezuje slovaropisce, raziskovalce slovaropisne tematike, založnike, razvijalce programske opreme in vse druge, ki jih zanima vloga slovarskih informacij v sodobni družbi.


Dogodek, ki je v evropskem slovaropisnem kontekstu priznan in odmeven, ponuja možnost za mednarodno povezovanje in izmenjavo strokovnih spoznanj in izkušenj, pa tudi priložnost za promocijo Slovenije in slovenskega doprinosa k sodobnemu slovaropisju. O pomembnosti povezovanja znanja priča tudi tema letošnjega kongresa, ki je 'Leksikografija v globalnem okolju'.

Program kongresa vključuje več kot 80 predavanj, predstavitve nove programske opreme, seminarje, delavnice in druge spremljevalne dogodke. V sodelovanju z združenjem Euralex letošnji kongres organizirata Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani in Zavod za uporabno slovenistiko Trojina.

Čas in prostor: 17. do 21. 7. 2018, hotel Union, Ljubljana

Spletna stran konference

Kontakt: dr. Simon Krek (glavni organizator dogodka): simon.krek@cjvt.si

ZDRUŽENJE EURALEX: http://euralex.org/

 

Več 11.07.2018

Razpis: priznanja Študentskega sveta Filozofske fakultete

Študentski svet Filozofske fakultete (ŠSFF) je razpisal postopek zbiranja predlogov za prejemnike priznanj ŠSFF, in sicer za:
 • priznanje za nadpovprečno uspešno pedagoško delo,
 • priznanje za udejstvovanje na področju študentskega organiziranja in obštudijskih dejavnosti,
 • priznanje za študijske dosežke,
 • priznanje za posebne dosežke,
 • priznanje za nadpovprečno strokovno delo.
 


Prejemnike priznanj lahko predlaga kateri koli študent FF UL, prav tako pa dekan, prodekani, tajnica fakultete in predstojniki oddelkov.

Predlog s pisno obrazložitvijo pošljite po pošti na naslov: Filozofska fakulteta UL, Študentski svet, Komisija za priznanja, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana s pripisom PRIZNANJA ŠSFF ali po elektronski pošti na naslov studentski.svet@ff.uni-lj.si.

 

Rok za oddajo predlogov je 31. 8. 2018. Podeljevanje priznanj ŠSFF ureja priloženi Pravilnik o podeljevanju priznanj ŠSFF.

 

Razpis11.07.2018

Javna predstavitev ob zaključku Geografskega tabora Zasavje 2018
10.07.2018

Iskanje vodičke ali vodiča po razstavi Ivan Cankar in Evropa


Pred kratkim se je v Cankarjevem domu odprla razstava Ivan Cankar in Evropa (https://www.cd-cc.si/sl/kultura/razstave/ivan-cankar-in-evropa).

Naši ekipi vodičev bi želeli priključiti tudi kakšnega študenta ali študentko komparativistike, ki bi ga tovrstno delo zanimalo.

 

Vodenje zajema dobro poznavanje Cankarjevih del, njegovih vzorov in vplivov nanj tako v smislu slovenske kot tudi evropske literature, hkrati pa morajo biti kandidati oziroma kandidatke suvereni pri predajanju znanja najrazličnejšim ciljnim skupinam in v komuniciranju z njimi.

 

Vodstva so dobro plačana, prav tako so plačane priprave.

Za nadaljnje informacije kontaktirajte gospo Tino Kralj: tina.kralj007@gmail.com

 

 09.07.2018

Informativni dan o projektu YOUrALPS – Sporočilo za javnost


22. maja 2018 je v centru Triglavskega narodnega parka v Trenti v okviru vsakoletnih Belarjevih dni potekal Infodan o projektu namenjen različnim deležnikom s področja poučevanja v Sloveniji.

V priponki si lahko preberete Sporočilo za javnost!


DATOTEKE
2018_07_09_youralps_infodan_slo_pr_slo_0.pdf


09.07.2018

Javno predavanje dr. Marine Zorman pred izvolitvijo v naziv redna profesorica

Filozofska fakulteta UL obvešča, da bo imela dr. Marina Zorman pred izvolitvijo v naziv redna profesorica javno predavanje z naslovom"OD KOD PARA-HIPOTAKSA?"


Javno predavanje bo v ponedeljek, 16. julija 2018, ob 11.30 uri v predavalnici št. 6, na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, Ljubljana.09.07.2018

Usposabljanje in strokovno izpopolnjevanje za osebne asistente mladostnikov in odraslih oseb z avtizmom


Spoštovani!

Osebe z avtizmom (SAM - spektroavtistična motnja) in njihove družine so v družbi zelo ranljiva skupina, potrebujejo podporo na področju krepitve duševnega zdravja, tako pri varovanju duševnega zdravja kot pri rehabilitaciji in pri vključevanju v okolje.

Osebam s SAM lahko bistveno pomagajo spremljevalci in osebni asistenti, ki so posebej usposobljeni za to delo. Uspešno vključevanje v socialno okolje lahko zmanjša ali prepreči razvoj motenj na področju duševnega zdravja. SAM vpliva na življenje celotnih družin, ne le na osebe s SAM.

V programu usposabljanja osebnih asistentov mladostnikov in odraslih oseb s SAM bodo udeleženci spoznali značilnosti SAM, predvsem področja, na katerih te osebe potrebujejo podporo v vsakodnevnem življenju. Usposabljanje je sestavljeno iz uvodnih seminarjev, ki jih bodo izvajali priznani strokovnjaki iz tega področja (dr. Marta Macedoni Lukšič, dr. Nataša Potočnik Dajčman, Aleksandra Jeličić, Nives Skamlič in Janja Kranjc) osebne asistence mladostniku ali odrasli osebi s SAM ter redne intervizije s strokovnjaki. Udeležba na usposabljanju je brezplačna. Usposabljanje bo potekalo v Ljubljani in v Kopru.

Menimo, da bi bili vaši deležniki zainteresirani za sodelovanje, zato Vas vljudno prosimo, da jim posredujete naše povabilo. Na voljo smo tudi za osebno podrobnejšo predstavitev programa. V tem primeru nas lahko kontaktirate najkasneje do 15. 9. 2018 na zveza.avtizem@gmail.com.06.07.2018

Usposabljanje in strokovno izpopolnjevanje za osebne asistente mladostnikov in odraslih oseb z avtizmom


Spoštovani!

Osebe z avtizmom (SAM - spektroavtistična motnja) in njihove družine so v družbi zelo ranljiva skupina, potrebujejo podporo na področju krepitve duševnega zdravja, tako pri varovanju duševnega zdravja kot pri rehabilitaciji in pri vključevanju v okolje.

Osebam s SAM lahko bistveno pomagajo spremljevalci in osebni asistenti, ki so posebej usposobljeni za to delo. Uspešno vključevanje v socialno okolje lahko zmanjša ali prepreči razvoj motenj na področju duševnega zdravja. SAM vpliva na življenje celotnih družin, ne le na osebe s SAM.

V programu usposabljanja osebnih asistentov mladostnikov in odraslih oseb s SAM bodo udeleženci spoznali značilnosti SAM, predvsem področja, na katerih te osebe potrebujejo podporo v vsakodnevnem življenju. Usposabljanje je sestavljeno iz uvodnih seminarjev, ki jih bodo izvajali priznani strokovnjaki iz tega področja (dr. Marta Macedoni Lukšič, dr. Nataša Potočnik Dajčman, Aleksandra Jeličić, Nives Skamlič in Janja Kranjc) osebne asistence mladostniku ali odrasli osebi s SAM ter redne intervizije s strokovnjaki. Udeležba na usposabljanju je brezplačna. Usposabljanje bo potekalo v Ljubljani in v Kopru.

Menimo, da bi bili vaši deležniki zainteresirani za sodelovanje, zato Vas vljudno prosimo, da jim posredujete naše povabilo. Na voljo smo tudi za osebno podrobnejšo predstavitev programa. V tem primeru nas lahko kontaktirate najkasneje do 15. 9. 2018 na zveza.avtizem@gmail.com.02.07.2018

Mladi raziskovalec - razpis UIRS

Podrobne informacije o pogojih za prijavo na razpis so
objavljene na spletni strani Urbanističnega inštituta RS
www.uirs.si/zaposlitve.
 


Mesto mladega raziskovalca

Podrobne informacije o pogojih za prijavo na razpis so
objavljene na spletni strani Urbanističnega inštituta RS
www.uirs.si/zaposlitve.
Vloge z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite
do 6. 7. 2018 na naslov: Urbanistični inštitut Republike
Slovenije, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana, s pripisom
»Za mladega raziskovalca«.

Sporočamo, da je rok za prijavo podaljšan do 31.7.201829.06.2018

24th NEOLITHIC SEMINAR


 

 

24th  NEOLITHIC SEMINAR

 

Neolithisation Processes in Eurasia: Retrospect and Prospect

 

Friday 26th - Saturday 27th October 2018
 

Department of Archaeology

Faculty of Arts

University of Ljubljana

 

 

ANNOUNCEMENT

 

We are happy to announce that the 24th Neolithic Seminar will be held on Friday, October 26th through Saturday, October 27th  2018.

 

The conference aims to continue the discussion on neolithisation processes in Eurasia. Contributions are welcome on any aspect of neolithisation processes in relation to transition to farming, ‘neolithic packages’, radiocarbon dating, archaeogenetics, gene-culture coevolution, palaeodemography, niche construction, bioarchaeology, neuro-psychology and cognition, environmental studies and palaeoclimatology.

 

The conference is an international event, organized continuously by the Department of Archaeology at the Faculty of Arts, University of Ljubljana.  It remains a locus eventi that connects people and institutions globally. The Neolithic Seminar proceedings are published in the Documenta Praehistorica international journal (numbers XXI-XLIV are available at https://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/issue/archive).

 

                                                                                                                                                            CALL FOR PAPERS

 

This is the call for papers for the 24th Neolithic Seminar ‘Neolithisation Processes in Eurasia: Retrospect and Prospect’. Participation is in the form of a presentation followed by a discussion.

 

                                                                                                                                                                     ABSTRACTS

 

Participants are invited to submit an abstract of 150-200 words, including name, institution and title of the paper. The deadline for the abstracts is 30th June 2018. Please send your abstracts to  mihael.budja@ff.uni-lj.si27.06.2018

Vabilo na podelitev priznanj za tutorsko delo v študijskem letu 2017/18


Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani pripravlja podelitev priznanj

za tutorsko delo v študijskem letu 2017/18.

 

Prireditev bo potekala 4. julija 2018, ob 12. uri v avli Filozofske fakultete.
 

Podelili bomo priznanja študentom in študentkam, ki so v preteklem letu opravljali tutorsko delo ali kako drugače pomembno prispevali k tutorstvu. Po uradnem delu sledi še prigrizek in druženje.

 

Spremljevalni program : Urška Baković

 

Vljudno vabljeni.


DATOTEKE
vabilo_zakljucna_prireditev_1718.doc


26.06.2018

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

Vljudno Vas vabimo na poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki odpirajo svoja vrata.


Ponedeljek, 2. julija 2018:

 

ob 8.30     13. Mladinska poletna šola slovenskega jezika

v dvorani Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana (Kardeljeva ploščad 28a)

145 udeležencev iz 24 držav (več o programu na www.centerslo.si/za-otroke)

 

ob 10.00     37. Poletna šola slovenskega jezika

v predavalnici 2 na Filozofski fakulteti (Aškerčeva 2)

113 udeležencev iz 37 držav (več o programu na www.centerslo.si/tecaji-za-odrasle

 

ob 20.00     54. seminar slovenskega jezika, literature in kulture

v atriju Mestnega muzeja Ljubljana (Gosposka ulica 15)

112 udeležencev iz 23 držav (več o programu na www.centerslo.si/seminar)

 

 

 

Po pozdravnih nagovorih in kulturnem programu Vas vabimo še na kratko osvežitev.

Veselilo nas bo, če se nam boste pridružili.

 

 

 

Za več informacij pred in med prireditvami se obrnite na:

damjana.kern@ff.uni-lj.si, 031 321 819 (Mladinska poletna šola)

branka.gradisar@ff.uni-lj.si, 051 416 260 (Poletna šola)

damjan.huber@ff.uni-lj.si, 041 341 830 (Seminar slovenskega jezika, literature in kulture)22.06.2018

Doc. dr. Matija Črešnar med finalisti za nagrado RegioStars

Projekt Iron-Age-Danube, kjer sodeluje doc. dr. Matija Črešnar z Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete, je uvrščen med finaliste za nagrado RegioStars. RegioStars nagrade se podeljujejo projektom, ki izkazujejo inovativnost in dobre prakse na področju regionalnega razvoja v EU. 


Projekt Iron age Danube je nominiran v kategoriji »Naložbe v kulturno dediščino«.

Iskrene čestitke.

Za projekt lahko glasujete tukaj.
 

Foto: Jure Eržen, Delo

SLIKOVNO GRADIVO
22.06.2018

Konferenca Kulturna in naravna dediščina gozdov

Vabljeni na konferenco Kulturna in naravna dediščina gozdov, ki bo potekala 26. junija 2018 na Univerzi v Mariboru. Konferenca ni namenjena le strokovnjakom s področij kulturne in naravne dediščine, temveč tudi vsem tistim, ki jim je mar za naravno in kulturno dediščino. 


Pri dogodku sodeluje Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete

 

Program22.06.2018

Arheološki tabor Slovenija 2018 – zaključna prireditev

Vabljeni na zaključno prireditev Arheološkega tabora Slovenija 2018, ki bo v Pokrajinskem muzeju Maribor, 29. junija 2018, ob 18.00 uri. 


Na prireditvi bo imel predstavitev tudi doc. dr. Matija Črešnar z Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete.

 

Program21.06.2018

Iščemo prostovoljce za pomoč pri čiščenju gorskega jezera v Julijskih Alpah

CIPRA Slovenija išče prostovoljce za pomoč pri čiščenju gorskega jezera


10. in 11. julija letos bo potekalo odstranjevanje alg s površine gorskega jezera na Planini pri Jezeru, kar sodi v prizadevanja sanacije gorskih jezer v Julijskih Alpah. Dogodek organizira Triglavski narodni park v sodelovanju s partnerji.

CIPRA Slovenija v ta namen išče 5 prostovoljcev za pomoč.

Delo poteka tako, da bomo z grabljami odstranjevali biomaso z jezerske gladine in jo zvozili na deponijo.

Prostovoljci imajo krite stroške spanja v koči s prehrano in prevoz iz Stare Fužine do Planine pri Jezeru.

Zvečer bo tematski večer na temo problematike gorskih jezer.

 

Zaintersirani naj se mi javijo čim prej preko spletne pošte.

 

Matej Ogrin21.06.2018

Žalna seja za pokojnim akademikom, rednim profesorjem dr. Jankom Pleterskim


Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete sporoča, da bo žalna seja za pokojnim akademikom, rednim profesorjem dr. Jankom Pleterskim v sredo, 27. junija 2018, ob 9.00 uri v Modri sobi (526).20.06.2018

Mednarodna poletna šola politične ekologije 2018 – Prepletanje raznolikih umov v politični ekologiji


Vabimo vas na Mednarodno poletno šolo politične ekologije 2018 – Prepletanje raznolikih umov v politični ekologiji

 

Kdaj: 3. – 7. september 2018

 

Kje: Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

 

Več info in prijave: https://www.politicalecology-ljubljana.si

 

Udeležba je brezplačna.

 

Rok za prijave: za magistrske in doktorske študente ki želijo pridobiti ECTS točke do 30. 6. 2018, za vse ostale 15. 7. 2018

 

Mednarodna poletna šola politične ekologije je odgovor na ugotovljeno nepovezanost in pomanjkanje poglobljenega znanja o okolju v slovenskem intelektualnem prostoru. To še posebej velja za družboslovno in humanistično področje, ki ne premoreta kaj več kot le nekaj izbirnih predmetov na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Razkorak med okoljskimi in ekološkimi vprašanji, ki si jih postavljamo, in potrebo po premislekih in iskanju odgovorov zanje, je enormen. Rešitve, ki se ponujajo, pa so potrebne temeljite refleksije.

 

Poletna šola ponuja priložnost za pridobivanje novih znanj s področja politične ekologije, omogoča vstop v novejšo svetovno znanstveno in strokovno produkcijo ter ponuja možnost za povezovanje domače in tuje produkcije ter akterjev na tem področju. Usmerjena je v razumevanje različnih dojemanj okoljskih in ekoloških vprašanj oz. okoljskih diskurzov tako, da omogoči celovitejši vpogled v njih same. Okoljski diskurzi zaradi različnega dojemanja tehnologije, ekonomije, demokracije, narave, okolja, ipd. sprožajo (ne)sporazume med različnimi deležniki. To pa vodi do različnih, pogosto tudi izključujočih si predlogov rešitev ter konfliktov in posledično političnega boja med njimi.

 

Politična ekologija se razlikuje od apolitičnih okoljskih ved tako, da vprašanja okolja ne postavlja le kot predmeta preučevanja, pač pa ga umešča v asimetrična razmerja družbenih in političnih moči, ki so že vpisana v samo vednost o predmetu.

 

S podporo odličnih vabljenih gostij in gostov bodo udeleženci poletne šole izzvani, da se poglobijo v različna vprašanja na področju politične ekologije ter poskušajo zgraditi razumevanje med raznolikimi rešitvami za reševanje okoljskih izzivov oz. si zgradijo mentalno strukturo za razumevanje večplastnih glokalnih okoljskih in ekoloških vprašanj.

 

Mednarodna poletna šola politične ekologije 2018 je namenjena teoretikom, praktikom in aktivistom ter vsem, ki jih okoljska in ekološka vprašanja kakorkoli zanimajo.

 

Vabljeni!

 19.06.2018

Univerza v Ljubljani lansirala spletni portal Alumni UL

Univerza v Ljubljani je ustanovila mrežo klubov alumnov članic Univerze v Ljubljani pod skupnim imenom Alumni UL. Mreža trenutno povezuje 35 klubov alumnov, njihovo število pa bo še naraslo. Glavni namen je krepitev odnosov, sodelovanja in povezovanje med Univerzo v Ljubljani, njenimi članicami in diplomanti ter diplomanti samimi. Mreža Alumni UL je med drugim namenjena tudi neformalemu prenosu znanja med generacijami in informiranju o kariernih priložnostih. Od danes naprej je diplomatom Univerze v Ljubljani na voljo tudi spletni portal Alumni UL.


Spletni portal Alumni UL vsebuje kontaktne podatke vseh klubov alumnov članic Univerze v Ljubljani ter seznam ugodnosti, ki jih alumni lahko koristijo. Portal je namenjen informiranju, mreženju, objavi prostih delovnih mest, vzpodbujanju sodelovanja med alumni Univerze v Ljubljani in prenosu znanja. Z jesenjo 2018 bo na portalu zaživel še mentorski del, namenjen absolventom in mladim diplomantom, kot pomoč pri prvih korakih na njihovi karierni poti.

Ustanavljanje in delovanje klubov alumnov na članicah Univerze v Ljubljani je še naprej v pristojnosti članic, vsi klubi skupaj pa tvorijo skupno mrežo Alumni UL, ki bo izvajala krovne aktivnosti. V prihodnosti bo ustanovljena tudi fundacija Alumni UL, ki bo predstavljala neprofitno organizacijo za zagotavljanje sredstev za nemoteno delovanje klubov alumnov ter štipendiranje in financiranje raziskovalne dejavnosti.

SLIKOVNO GRADIVO
19.06.2018

Radiocarbon Date Raffle


 

Need a Date? Join Beta Analytic’s Raffle

 

We are inviting all undergrad and postgrad students who need radiocarbon dating to join our raffle. We are giving away five (5) AMS dates worth US$595 each. The raffle is open to all students in Europe, Africa, Asia Pacific, North America and South America. We will select one winner per region. 

 

To join the raffle, please fill out the form found in our raffle page which requires a description of your research that needs AMS dating. Winners are required to show proof of enrollment for any semester in 2018. For details, please visit https://www.radiocarbon.com/raffle.htm15.06.2018

Mednarodni simpozij »Deutsche Sprachminderheiten im östlichen Europa« (21.–23. 6. 2018)


Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko FF UL v imenu soorganizatorjev vabi na mednarodni simpozij »Nemške jezikovne manjšine v vzhodnoevropskih regijah«/»Deutsche Sprachminderheiten im östlichen Europa«, ki se bo odvijal v četrtek, 21. 6. 2018, na Filozofski fakulteti v Ljubljani (pred. 15), v petek, 22. 6. 2018, v Univerzitetni knjižnici Maribor ter v soboto, 23. 6. 2018, v Pokrajinskem muzeju Kočevje. Predavanja bodo potekala v nemščini.

V sklopu simpozija je na ogled tudi razstava z naslovom »Zapuščam drago vas domačo.

Kočevska, nemški jezikovni otok na Slovenskem.«/«Main Dearfle miss i haint vərlussn.

Gottschee, deutsche Sprachinsel in Slowenien.“

Program simpozija je v priponki. Vljudno vabljeni!


DATOTEKE
program_simpozija_deutsche_sprachminderheiten_im_ostlichen_europa.pdf


14.06.2018

Fužinarski dnevi 2018


Vabilo na fužinarske dneve 2018


DATOTEKE
letak_fuzinarski_dnevi_tisk.pdf


12.06.2018

Razpis za mlade raziskovalce


Spoštovani,

obveščamo vas, da je ZRC SAZU objavil Javni razpis za mlade raziskovalce v letu 2018.

Geografski inštitut Antona Melika razpisuje mladega raziskovalca oziroma mlado raziskovalko pri mentorici dr. Niki Razpotnik Visković na podpodročju geografije podeželja.

Razpis je objavljen na spodnji povezavi:

 

https://www.zrc-sazu.si/sl/novice/javni-razpis-za-kandidate-za-mlade-raziskovalce-mz-v-letu-2018

 

Upamo, da se bo prijavilo čim več mladih, ki jih zanima raziskovalno delo.

 

Lep pozdrav,

Drago Perko.11.06.2018

Vabilo na javno vodstvo po razstavi Rogaška Slatina kot obmejno mesto Tretjega rajha, 1941-1945

Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete vabi na javno vodstvo po razstavi Rogaška Slatina kot obmejno mesto Tretjega rajha, 1941-1945, ki je nastala v sodelovanju med predavatelji in študenti oddelka. Vodstvo bo vodil soavtor razstave in študent na oddelku, Daniel Siter. Prvo vodstvo bo potekalo v sredo, 13. junija 2018 ob 15. uri, drugo pa 14. junija 2018 ob 13. uri.


Rogaško Slatino je med letoma 1941 in 1945 okupirala nacistična Nemčija in mesto postavila za sedež okrožja Šmarje. V mestu so bili zato nastanjeni oddelki SA, NSSK in zloglasna tajna državna policija (Gestapo). Zaradi bližnje meje z Neodvisno državo Hrvaško pa je bila Rogaška Slatina tudi obmejno mesto na južni meji velikega Tretjega rajha, kar je neizogibno vplivalo na okoliško prebivalstvo. Nemci so mejo obdali z žico in minskimi polji, prečkanje pa je potekalo preko močno zastraženih mejnih prehodov.
Razstavo je nastala v okviru nacionalnega raziskovalnega projekta Napravite mi to deželo nemško … italijansko … madžarsko … hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva, ki ga vodi Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete, v sodelovanju z Geografskim inštitutom Antona Melika ZRC SAZU, Inštitutom za novejšo zgodovino in Pedagoško fakulteto v Ljubljani. Pripravili so jo dr. Peter Mikša, Daniel Siter in dr. Božo Repe s sodelavci.

 

Vljudno vabljeni!


DATOTEKE
vabilo_ff.pdf


11.06.2018

Okoljskozgodovinska ekskurzija za študente FF s kolegi iz AT in RO po SLO v septembru


 

Drage študentke, dragi študentje!

 

Oddelek za geografijo in Oddelek za zgodovino od 17. do 19. septembra 2018 v okviru CEEPUS mreže EcoManAqua organizirata 3-dnevno ekskurzijo z naslovom Environmental History and Geography of Fresh Water Ecosystems. Program je v priponki.

Ekskurzija vam omogoča (obštudijsko) spoznavanje novih vsebin in novih kolegov magistrskih študentov, ki jih v Avstriji in Romuniji posebej zanimajo vprašanja zgodovine voda.

Za študentke in študente FF (magistrske ali dodiplomske) je mogoča udeležba bodisi na celotnem programu bodisi na delu programa po vašem izboru.

Razen za predavanji na FF v ponedeljek, 17. 9., dopoldne, je zaradi pravočasne organizacije potrebna prijava udeležbe do 15. junija 2018 na ziga.zwitter@ff.uni-lj.si (zaenkrat še brez zbiranja denarja). Študentke in študenti naj pri prijavi sporočijo, ali se želijo udeležiti vseh dejavnosti ali samo dela programa – v slednjem primeru naj navedejo, česa se želijo udeležiti.

Ekskurzija ni del rednega študijskega procesa na FF, zato sva organizatorja poskusila pridobiti zunanja sponzorska sredstva. Ker nam jih niso dodelili, boste sami krili stroške avtobusa, vstopnin in, če se jih boste udeležili, kosil. CEEPUS mreža je namreč namenjena le kritju stroškov mednarodnih udeležencev (lani tako stroškov študentov geografije FF, ki so se želeli udeležiti okoljskozgodovinske ekskurzije v Avstriji – letos pa stroškov študentov iz Avstrije in Romunije v Sloveniji). Več glede stroškov v priponki.

Če bo interes presegal kapacitete avtobusa, bo izbor temeljil na študijski uspešnosti in raziskovalnih področjih.

Dodatne informacije v priponki in na ziga.zwitter@ff.uni-lj.si


DATOTEKE
ceepus_excursion_2018-za-studentke_studente_ff.pdf


08.06.2018

Zapustil nas je prof. dr. Erich Prunč

Z veliko žalostjo smo prejeli novico, da je 28. 5. v šestinsedemdesetem letu preminil znameniti prevodoslovec in slovenist, velik prijatelj in podpornik Oddelka za prevajalstvo koroški Slovenec prof. dr. Erich Prunč. Prof. Prunč je bil dolgoletni predstojnik Inštituta za uporabno in teoretično prevodoslovje Univerze v Gradcu, več let pa je sodeloval tudi na doktorskem študiju prevodoslovja in magistrskem študiju tolmačenja na Filozofski fakulteti UL.


Zaradi svojih slovenističnih dosežkov je bil od leta 2007 dopisni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti in zaradi večletne podpore Oddelku za prevajalstvo FF UL pa je leta 2009 postal tudi častni član Senata Univerze v Ljubljani. Več na https://prevajalstvo.ff.uni-lj.si/ (zadnje novice).08.06.2018

Interpretacija in promocija arheološke dediščine


Vabilo na mednarodno strokovno srečanje Interpretacija in promocija arheološke dediščine. Teorija, praksa in priložnosti.


DATOTEKE
interpretacija_dediscine_program_final.pdf


07.06.2018

Hamlet


´HamlƎt´ es un proyecto voluntario que todavía no es parte de ningún programa universitario o teatral, que nació por el único deseo de exprimir las circunstancias racionales, emocionales, y espirituales que se manifiestan dentro de varios niveles de consciencia en un ambiente cuyas leyes universales prometen la misma exigencia a cualquier libre albedrío ejercitado dentro de esto. 
A través de un texto que en apariencia muestra una sucesión de eventos que altera la consciencia de sus personajes y consecuentemente sus acciones, miramos a cada decisión como un efecto directo de la resonancia con los planos distintos, invisibles, pero permanente existentes, de diferentes niveles de frecuencia, que aportan varias cualidades a cualquier ser que entra, desde el punto de vista mental, emocional, o energético en el ámbito de estas esferas. 
Buscamos la influencia de la libertad humana (con todo lo que contiene, como la voluntad, la intensidad de las emociones, la fuerza y persistencia del pensamiento, la esperanza y creencia en un equilibrio universal, la relación más profunda con la naturaleza) en la fluctuación de la resonancia con varios tipos de energía y consciencia, y también al revés, la influencia de los posibles formas de consciencia y energías en la libertad humana. 
´HamlƎt´ es una obra que muestra la fluctuación entre lo bueno y lo malo, lo saludable y lo nocivo, el amor incondicional y su falta, el alma y el ego, la muerte durante la vida y la vida después de la muerte.

Producción: Vlad Pavel (RO)
Distribución: Vlad Pavel (RO) , Sandra Fernández Maza (ES)

El idioma en que se desenvuelve la obra es: CASTELLANO.

Fechas de estreno:
- Lunes , 11 de Junio, desde las 20:00 – 21:20;
- Martes, 12 de Junio, desde las 20:00 – 21:20;
*por favor, les pedimos que lleguen a las 19:45 para facilitar el acceso dentro del aula;

La entrada es LIBRE DE CARGO y el acceso se hace en función del número de plazas disponibles (75 personas).

El proyecto está apoyado por la Universidad de Ljubljana, la Facultad de Filosofía, el Departamento de Lenguas y Literaturas Romances.

Ubicación: AULA 13 (planta baja), dentro de Filozofska fakulteta, Univerze v Ljubljani, 1000, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana;

SLIKOVNO GRADIVO07.06.2018

Jesenska šola - Obmestne pokrajine v Alpah

Projekt LOS_DAMA (Landscape and Open Space Development in Alpine Metropolitan Areas) organizira brezplačno jesensko šolo za mlade do 35 let. Tema šole so obmestne pokrajine v Alpah. Šola bo potekala od 22. do 29. septembra 2018 v Salzburgu in Freisingu. Na voljo je 5 mest za udeležence iz Slovenije. Rok prijave je 15. junij 2018. Prijava: http://www.alpine-space.eu/projects/los_dama/en/pilots-results/autumn-school/application


Projekt LOS_DAMA (Landscape and Open Space Development in Alpine Metropolitan Areas) organizira brezplačno jesensko šolo za mlade do 35 let.

Tema šole so obmestne pokrajine v Alpah.

Šola bo potekala od 22. do 29. septembra 2018 v Salzburgu in Freisingu.

Na voljo je 5 mest za udeležence iz Slovenije.

Rok prijave je 15. junij 2018.

Prijava: http://www.alpine-space.eu/projects/los_dama/en/pilots-results/autumn-school/application

 

Več o projektu:

http://www.alpine-space.eu/projects/los_dama/en/home

http://www1.uirs.si/projekt?id=316

 05.06.2018

To poletje na mednarodni mladinski kamp v Švico!


Namen mladinskega tabora je druženje mladih (med 18.-25. letom), spoznavanje s participativnimi pristopi upravljanja porečij in razvoj različnih pogledov na alpske reke. Priložnost predvsem za mlade, ki jih zanima naša alpska reka Soča. 
Za dve osebi so kriti vsi stroški prevoza, prehrane in nastanitve s strani organizacije Pro Terra Engadina. ROK PRIJAVE JE 15. JUNIJ 2018.

 

http://www.alpine-space.eu/projects/spare/downloads/flyer_youth_camp2018_engadine.pdf

 05.06.2018

Dekan sprejel športnice in športnike fakultete

V ponedeljek, 4. junija 2018, se je dekan Filozofske fakultete, prof. dr. Roman Kuhar, srečal s športnicami in športniki fakultete, ki so v različnih športih zastopali barve Filozofske fakultete.


V svojem nagovoru je dekan povedal, da je celotna fakulteta ponosna na športne dosežke študentk in študentov fakultete ter se jim zahvalil za vse dosežene uspehe. Vodja Pedagoške enote za šport Filozofske fakultete, pred. Gregor Hribar, je dodal, da je bilo letos tekmovanj v različnih športnih panogah manj. Športna zveza Univerze v Ljubljani naj bi bila v bodoče sestavljena iz športnih društev, zato bo tudi Filozofska fakulteta ustanovila športno društvo. Vsem športnicam in športnikom se je zahvalil za njihovo udeležbo na tekmovanjih znotraj univerzitetne zveze in tudi širše. Med pomembnejše dosežke se uvrščata 2. mesto v UL ligi ženske odbojkarske ekipe Filozofske fakultete ter 3. mesto v UL ligi ženske košarkarske ekipe.

Športne dosežke udeležencev državnih univerzitetnih prvenstev v študijskem letu 2017/2018 si lahko pogledate tukaj.

SLIKOVNO GRADIVO05.06.2018

Študentka Filozofske fakultete zmagovalka študentskega teka na grad

Na 25. Decathlon študentskem teku na grad je med študentkami prvo mesto zasedla Ana Čufer, študentka 3. letnika Oddelka za geografijo Filozofske fakultete


S časom 0:09:55 je bila med vsemi sodelujočimi študentkami najhitrejša. 

Za zmago ji iskeno čestitamo!

 

Foto (arhiv Ane Čufer): Ana Čufer v cilju.

 

SLIKOVNO GRADIVO04.06.2018

Informativni dan skupnega interdisciplinarnega študijskega programa druge stopnje Kognitivna znanost

Vabljeni na informativni dan magistrskega programa Kognitivna znanost. V uvodu bo na kratko predstavljena kognitivno znanost – raziskovanje duševnosti, ki združuje nevroznanost, psihologijo, jezikoslovje, filozofijo in umetno inteligenco. Glavni del predstavitve pa bo namenjen skupnemu interdisciplinarnemu programu druge stopnje Kognitivna znanost, ki se izvaja v okviru Medicinske fakultete, Filozofske fakultete, Fakultete za računalništvo in informatiko in Pedagoške fakultete in je del mednarodnega programa MEi:CogSci (http://meicogsci.eu), ki poteka na štirih evropskih univerzah. 


Predavatelji in študenti kognitivne znanosti vam bodo na voljo za vprašanja, povezana s študijem in področjem kognitivne znanosti.

Informativni dan bo v sredo, 6. 6. 2017, ob 16:30 v veliki predavalnici na Vegovi 4 v prostorih Pedagoške fakultete (vhod z dvorišča za stavbo; glej zemljevid). 

 

Preostala informativna dneva organizira Pedagoška fakulteta: 

13. 6. 2018 ob 17.00, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16 
5. 7. 2018 ob 16.00, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16

 

Vabljeni! 
Programski svet študija Kognitivna znanost 02.06.2018

OBV: Srečanje 2. letnika 2. stopnje obeh študijskih programov geografije

Vabilo na srečanje študentk in študentov 2. letnikov na 2. stopnji v četrtek 7. junija ob 12. uri


Pozdravljeni.

Konec semestra je tudi čas, ko boste študenti 2. letnika drugostopenjskega študijskega programa opustili organizirano sedenje v predavalnicah in ga zamenjali za samostojno raziskovalno delo, pa tudi že iskanje službe.

Da bi ta trenutek primerno obeležili vas vabimo na zaključno srečanje obeh 2. letnikov 2. stopnje, ki bo v četrtek 7. junija ob 12. uri v didaktični predavalnici (v prizidku fakultete).

Srečanje bo izgledalo takole:

1. pozdrav predstojnika Oddelka (Darko Ogrin) 

2. predstavitev kariernega centra Filozofske fakultete (Neža Hlebanja)

3. vloga druženja geografov po diplomiranju (Simon Kušar)

4. pogled na študijski program – kratka delavnica (moderira Mojca Ilc Klun).

5. sproščeno druženje ob domačih dobrotah (lahko prinesete tudi študenti)

Upamo, da se srečamo na prijetnem druženju!

Mojca Ilc Klun in Simon Kušar, koordinatorja za alumne na Oddelku za geografijo01.06.2018

Informativni dan za študijsko leto 2018/2019 – magistrski študijski programi in doktorski študijInformativni dan za magistrske študijske programe FF bo v ponedeljek, 11. junija 2018, z začetkom ob 10.00 uri. Razpored predstavitev programov je na voljo tukaj.

Informativni dan za doktorski študij bo tudi v ponedeljek, 11. junija 2018, ob 16.00 uri v predavalnici 15.01.06.2018

Predavanje: Ljubljana skrbi za svoje podeželje

V četrtek, 7. junija 2018, ob 9.40 uri bo imela v okviru predavanja iz Razvoja podeželja v predavalnici P2 (OEIKA, Zavetiška 5) Maruška Markovčič, višja svetovalka na Oddelku za varstvo okolja, Odsek za razvoj podeželja, Mestna občina Ljubljana, predavanje z naslovom Ljubljana skrbi za svoje podeželje.


Vljudno vabljeni!01.06.2018

Predaval bo dr. Martin Krummholz

Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave (ICCHS) vljudno vabi na predavanje, ki bo v petek, 8. junija 2018, ob 9.30 uri v predavalnici 343.


Na temo "Artisti dei Laghi" in Bohemia in 16th–18th century. "Artisti dei Laghi" – umetniki z območja lombardskih jezer –  na Češkem  od 16. do 18. stoletja bo predaval dr. Martin Krummholz, Ústav dějin umění Akademie věd ČR, Praga.

Predavanje bo v angleškem jeziku. 


  

 

 

 

 

FF izobražuje študente in ustvarja vrhunske izobražence z odprtim in kritičnim mišljenjem na področju humanistike in družboslovja ter izobraževanja učiteljev s teh področij.

 

EDUROAM

Fakulteta je opremljena z brezžičnimi oddajniki. Na voljo je brezžično akademsko omrežje Eduroam. Dostop do tega omrežja je na voljo vsem vpisanim študentom/študentkam in zaposlenim na fakulteti. Do omrežja Eduroam lahko dostopate povsod, kjer je na voljo signal (doma in v tujini).

KONTAKT

Univerza v Ljubljani
FF - Filozofska fakulteta

Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel:01/241-10-00; fax:01/425-93-37

info@ff.uni-lj.si

www.ff.uni-lj.si  

       

 

KONTAKT

Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12

1000 Ljubljana
tel: 01/241 85 00; fax: 01/241 86 60

rektorat@uni-lj.si

http://www.uni-lj.si