Back to top

ICCHS - Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave / International Center for Comparative Historical Studies

 

Kulturne izmenjave na križiščih in stičiščih Beneške republike in Svetega rimskega cesarstva / Cultural Exchange at and beyond the Crossroads of the Venetian Republic and the Holy Roman Empire

 

Katedra za zgodovino srednjega veka in za pomožne zgodovinske vede Oddelka za zgodovino in Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave (ICCHS) vabita na sklop predavanj

 

VZHODNOJADRANSKA OBALA MED BIZANCEM IN KAROLINGI (750–850)

 

v petek, 8. marca, ob 11.20 v predavalnici št. 18 (pritličje) Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

 

 

Prva renesansa na vzhodnem Jadranu

prof. dr. Neven Budak, Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Zagrebu (Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

 

Če je politično Bizanc še prisoten, je v umetniškem izrazu izginil davno pred Karolingi

prof. dr. Miljenko Jurković, Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Zagrebu (Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

 

prof. dr. Neven Budak je eden vodilnih hrvaških medievistov, avtor številnih del iz hrvaške srednjeveške zgodovine. Na svoji matični ustanovi je predavatelj hrvaške srednjeveške zgodovine.

prof. dr. Miljenko Jurković, je eden vodilnih hrvaških umetnostnih zgodovinarjev, strokovnjak za predromansko in romansko umetnost. Na svoji matični ustanovi je predavatelj poznoantične in zgodnjesrednjeveške umetnosti na vzhodnem Jadranu.

 

Predavanji bosta potekali v hrvaškem jeziku.