Back to top

Mehanizem samopopravljanja v spontanem italijanskem govorjenem diskurzu

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1125. sestanek, ki bo v ponedeljek, 22. maja 2017, ob 18.00 uri v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete. 

Na temo Mehanizem samopopravljanja v spontanem italijanskem govorjenem diskurzu bo predavala lekt. dr. Jana Kenda, Oddelek za romanske jezike in književnosti Filozofske fakultete.