Back to top


05.06.2018

Objavljen razpis za financiranje študijskega oz. znanstvenega obiska študentov v tujini


Spoštovani,

obveščamo vas, da je na spletni strani  Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije objavljen sledeči razpis:


Javni razpis za financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (256. JR)
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/financiranje-studijskega-oziroma-znanstvenega-obiska-studentov-v-tujini-256-jr/
Predmet javnega razpisa je štipendiranje študijskih oziroma znanstvenih obiskov dodiplomskih, magistrskih ali doktorskih študentov, vpisanih na visokošolskih zavode v Republiki Sloveniji, pri slovenskih profesorjih, ki delujejo na akreditiranih ustanovah v tujini.  
Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3 do največ 10 tedenskega študijskega ali znanstvenega obiska študentov v tujini v obdobju od 1. 1. 2018 do vključno 31. 12. 2018.