Back to top

Vpis na predmeta 2. stopnje pri dr. Ajlec

Letos bo doc. dr. Kornelija Ajlec izjemoma izvajala svoja predmeta na drugi stopnji v obratnem vrstnem redu: predmet ZG2 – Izbrana poglavja iz sodobne obče zgodovine se bo namesto v zimskem semestru izvajal v letnem semestru (ob ponedeljkih med 13:50 in 15:30), predmet ZG2 – Zgodovina ideje evropskega povezovanja pa v zimskem semestru (ob ponedeljkih med 17:10 in 18:50) in ne v letnem semestru. Na to bodite pozorni pri vpisu na predmeta, saj bosta v razvrstitvi vpisnega lista še vedno zapisana po prvotnem vrstnem redu! Če želite torej obiskovati predmet ZG2 – Zgodovina ideje evropskega povezovanja, ga boste vpisali za letni semester, a predavanja se bodo dejansko izvajala v zimskem semestru. Če želite vpisati predmet ZG2 – Izbrana poglavja iz sodobne obče zgodovine, se bo ta izvajal šele v letnem semestru.

 

Pri temu seveda velja, da tisti, ki ne morete obiskovati predavanj v letnem semestru, ne vpisujete ZG2 – Izbrana poglavja iz sodobne obče zgodovine v zimskem semestru, in obratno, tisti, ki ne utegnete obiskovati predavanj v zimskem semestru, ne vpisujete ZG2 – Zgodovina ideje evropskega povezovanja v letnem semestru. Pri vpisu bodite pozorni tudi na seštevek KT, saj predmeta nista enako točkovana.

 

Vsi, ki boste v letnem semestru obiskovali predavanja ZG2 – Izbrana poglavja iz sodobne obče zgodovine morate imeti aktivno znanje angleškega jezika (tako razumevanje, bralno in govorno znanje). Seminarske naloge in izpit bodo seveda v slovenskem jeziku.