Back to top

Razpis kandidacijskega postopka za prodekana študenta Filozofske fakultete UL

Dekanja Filozofske fakultete na podlagi 84. člena Pravil Filozofske fakultete razpisuje kandidacijski postopek za prodekana študenta. 

Za prodekana študenta lahko kandidira vsak študent Filozofske fakultete. Rok za oddajo kandidatur je 25. september 2017, do 12. ure. 

 

Razpis