Back to top

Gostujoče predavanje »Seksualna raznolikost in seksualne pravice. Izziv krščanski seksualni etiki«

Oddelek za filozofijo Filozofske fakultete  vabi na gostujoče predavanje dr. Sólveig Anne Bóasdóttir s Fakultete za teologijo in religijske študije Reykjavik Univerze na Islandiji z naslovom »Seksualna raznolikost in seksualne pravice. Izziv krščanski seksualni etiki«. Predavanje bo v ponedeljek, 16. oktobra 2017, ob 16.30 uri na Oddelku za filozofijo FF UL (4. nadstropje, predavalnica 434). 

Na prehodu v tretje desetletje 21. stoletja se je krščanska seksualna etika soočila z nekaterimi pomembnimi izzivi s področij zunaj teologije in krščanske etike. Različna družbena gibanja, ki so temeljila na LGBTI študijah in aktivizmu, so opozarjala na spolno raznolikost in dolgotrajno problematiko, povezano s heteroseksizmom in heteronormativnostjo. Trenutno krščanska seksualna etika ne posveča dovolj pozornosti vprašanjem o seksualni raznolikosti, ki zadevajo transspolnost in interseksualne osebe.

Predavanje bo osvetlilo etični prispevek nekaterih družbenih gibanj za pravičnost poznega 20. in zgodnjega 21. stoletja, osnovanih na LGBTI študijah in aktivizmu, ki so igrala ključno vlogo pri opozarjanju na spolno raznolikost. V predavanju bo predočena tudi povezava med seksualno raznolikostjo in idejo o seksualnih pravicah.

 

Dr. Sólveig Anna Bóasdóttir je predavateljica na Fakulteti za teologijo in religijske študije v Reykjaviku Univerze na Islandiji. V svojem raziskovalnem delu se posveča predvsem študijam spolov, seksologiji ter krščanski feministični in seksualni etiki. 

V sredo, 18. oktobra 2017, ob 18.00 uri bo  Dr. Sólveig Anna Bóasdóttir predavala tudi v kulturnem centru Kult3000 na Metelkovi ulici v Ljubljani. Dogodek pripravljajo Oddelek za filozofijo Filozofske fakultete  in Društvo za uveljavljanje enakosti in pluralnosti Vita Activa ter spletni portal spol.si. Predavanje nosi naslov »Seksualnost in feminizem«.

Dr. Sólveig Anna Bóasdóttir bo v svojem predavanju posredovala kritični premislek o razmerju med feminizmom in seksualnostjo z ozirom na LGBTI osebe in spolno delo. Z osvetlitvijo distinkcije med dvema zgodovinskima tenzijama feministične misli, tj. seksualno konservativne in seksualno osvobajajoče tradicije, bo izzvala prvo na osnovi njene predpostavke, da je – ali pa bi moral biti – feminizem privilegirana teoretska pozicija za obravnavo seksualnosti.

Z opiranjem na Gayle Rubin, Marcello Althaus-Reid in druge feministke sodobnega časa bo argumentirala, da je seksualnost pomemben element demokratičnega državljanstva, iz česar izhaja, da morata biti vključevanje in nediskriminacija seksualno in spolno marginaliziranih LGBTI oseb spodbujana na najrazličnejše načine. Nadalje bo argumentirala, da bi feministična etika morala ponovno premisliti razumevanje binarnih kategorij in klasifikacij, ki še vedno veljajo za samoumevne v večini njenih diskurzov. Rezultat tovrstnega preoblikovanja – spremenjen pogled feministične etike na seksualnost – bi neposredno vplival na problematiko LGBTI in spolno delo.  

Slike: