Back to top

36. mednarodni znanstveni simpozij Obdobja

Prisrčno vabljeni na slovesni začetek 36. mednarodnega znanstvenega simpozija Obdobja z naslovno temo Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne, ki bo v četrtek, 16. novembra 2017, ob 9.00 uri v Zbornični dvorani glavne stavbe Univerze v Ljubljani (Kongresni trg 12, glavni vhod).

Prireditev, ki bo potekala v organizaciji Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in s sodelovanjem Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, bodo odprli predsedniki 36. simpozija Obdobja doc. dr. Aleksander Bjelčevič, doc. dr. Matija Ogrin in izr. prof. dr. Urška Perenič, udeležence pa bodo nagovorili prorektorica Univerze v Ljubljani red. prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, dekan Filozofske fakultete UL red. prof. dr. Roman Kuhar, predstojnica Oddelka za slovenistiko FF UL izr. prof. dr. Alenka Žbogar, predstojnik Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU red. prof. dr. Marko Juvan, predstojnica Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik red. prof. dr. Simona Kranjc.

Med pozdravnimi nagovori bodo nastopili člani vokalne skupine Insula memoriae.

 

Prav tako vabljeni, da se udeležite predavanj, ki bodo potekala v prostorih glavne stavbe Univerze v Ljubljani (Kongresni trg 12). Program tridnevnega 36. simpozija Obdobja, na katerem bo 47 udeležencev iz 7 držav predstavilo 45 referatov, si lahko ogledate tukaj, za dodatne informacije pa smo  na voljo na e-naslovu damjan.huber@ff.uni-lj.si ali na telefonski številki 041 341 830. Kot poslušalci se lahko simpozija udeležite brez plačila kotizacije.