Back to top

Variantnost govorjene slovenščine pri geografsko mobilnih osebah

Lingvistični krožek Filozofske fakultete vabi na 1134. sestanek, ki bo v ponedeljek, 13. novembra 2017, ob 18.00 (predavalnica 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete). 

Na temo "Variantnost govorjene slovenščine pri geografsko mobilnih osebah" bo predavala asist. dr. Maja Bitenc, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.