Back to top

Nekaj novosti Znanstvene založbe Filozofske fakultete

Pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete so izšle nove publikacije: 

  • Eva Boštjančič, Marjeta Žagar Rupar (ur.), Ranljive skupine na trgu dela: psihološki pogled na izzive in priložnosti (Znanstvena založba FF, 2017); cena: 24,90 eur; knjigo lahko prelistate tukaj)
  • Roman Kuhar, Iztok Šori, Prizadevanja za enakost: okviri homofobije v Sloveniji / Campaigning for Equality: The Frames of Homophobia in Slovenia (Znanstvena založba FF, 2017); brezplačna publikacija; knjigo lahko prelistate tukaj (slovenska verzija) in tukaj (angleška verzija)
  • Jože Hudales, Tanja Roženbergar (eds.), Collecting and Collections in Times of War or Political and Social Changes: COMCOL Annual Conference, Celje 2014 (Znanstvena založba FF, Zupaničeva knjižnica, 2017); cena: 20,00 eur; knjigo lahko prelistate tukaj)
  • Chun-chieh Huang, Idejnozgodovinske perspektive Vzhodne Azije (Znanstvena založba FF, Učbeniki, prev: Jan Vrhovski, 2017); cena: 19,90 eur; knjigo lahko prelistate tukaj)
  • Janja Polajnar, Ana Marija Muster, Deutsche Morphologie: Eine Lehr- und Übungsgrammatik der deutschen Sprache (Znanstvena založba FF, Učbeniki, 2017); cena: 24,90 eur; knjigo lahko prelistate tukaj)

 

Vse publikacije Znanstvene založbe FF najdete na https://knjigarna.ff.uni-lj.si/ ter v Knjigarni FF, v pritličju fakultete.