Back to top

Akad. prof. dr. Rajko Bratož prejel Zoisovo nagrado

Akademik in profesor s Filozofske fakultete ter vodilni raziskovalec antične zgodovine Rajko Bratož je prejel Zoisovo nagrado za vrhunske znanstvene dosežke na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, in sicer za monografijo Med Italijo in Ilirikom: slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki. 

 

Profesorju iskrene čestitke.

Več (vir: www.rtvslo.si)

Obrazložitve nagrad

 

Foto: Matjaž Rebolj 

Slike: