Back to top

Mednarodni simpozij o Ivanu Cankarju

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete UL in Cankarjev dom vabita na Mednarodni simpozij o Ivanu Cankarju, ki bo potekal 11. decembra 2018

v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma. Brezplačne vstopnice prevzamete v Informacijskem središču Cankarjevega doma.

PROGRAM SIMPOZIJA:

9.00 – Registracija udeležencev simpozija

9.30 – ODPRTJE SIMPOZIJA

Janko Kos – Ivan Cankar in Evropa kot odprto vprašanje

CANKAR – NAZORI IN RECEPCIJE (10.00 – 12.20)

10.00 – Primož Vitez – Etične osnove upora v Cankarjevih političnih spisih
10.20 – Erwin Köstler – Medmedialne in popularne predstavitve Cankarja kot sočasno približevanje slovenskemu klasiku ali kot recepcije drugega?
10.40 – Vid Snoj – Cankarjeva izpoved o njegovi veroizpovedi

(Vprašanja občinstva in razprava)

11.10 – Krištof Jacek Kozak – Etične zakonitosti Cankarjevih dram
11.30 – Vanesa Matajc – Cankarjeva Gospa Judit: karnevalsko snemanje družbenih mask in emancipacija ženske na obrobju dunajske moderne

11.50 – Matic Kocijančič – Motiv gospodarja in hlapca v Cankarjevem nazorskem horizontu

(Vprašanja občinstva in razprava)

ODMOR ZA KOSILO (12.20 – 13.30)

DUHOVNE RAZSEŽNOSTI CANKARJEVE LITERATURE (13.30 – 15.30)
 

13.30 – Alen Širca – Maeterlinckov vpliv na zgodnjega Cankarja

13.50 – István Lukács – Arhaično materialna poetika Kurenta. Kriza pisane besede

(Vprašanja občinstva in razprava)

14.20 – Irena Avsenik Nabergoj – Bližina smrti in apokaliptični motivi v Cankarjevih Podobah iz sanj in v izbranih delih evropskega pesništva o prvi svetovni vojni

14.40 – Dejan Kos – Apofatična razsežnost v Podobah iz sanj

15.00 – Tatjana I. Čepelevskaja – Koncepta pot in dom v literarnem delu Ivana Cankarja

(Vprašanja občinstva in razprava)

ODMOR ZA KAVO (15.30 – 16.00)

CANKARJEV MEDNARODNI POMEN (16.00 – 18.00)

16.00 – Anna Bodrova – Recepcija Ivana Cankarja v Rusiji
16.20 – Nike Kocijančič Pokorn – Ivan Cankar kot temelj samoizrisa podobe kulturne identitete ameriških Slovencev

(Vprašanja občinstva in razprava)

16.50 – Ivana Latković – »Vrazovanje« po Ivanu (Cankar v južnoslovanskih kulturnih paralelah)
17.10 – Zvonko Kovač – Hiša Marije Pomočnice in južnoslovanski kratek roman
17.30 – Andrej Leben – Ivan Cankar in avstrijski literarni prostor

(Vprašanja občinstva in razprava)

18.00 – ZAKLJUČEK SIMPOZIJA

Slike: