Back to top

Programi profesionalnega usposabljanja za strokovne delavce v VIZ v novembru

V mesecu novembru na Centru za pedagoško izobraževanje razpisujejo naslednje programe profesionalnega usposabljanja za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju: Književnost pri pouku angleščine v gimnaziji (Animal farm and other literary landscapes) (24. 11.), Antične kulturno-civilizacijske vsebine v sodobni šoli: njihova aktualnost in potencial (24. 11.), Poučevanje slovenščine in preverjanje znanja pri učencih OŠ in SŠ, ki so govorci slovenščine kot drugega jezika (30. 11.) ter Slovenska in svetovna glasbena dediščina – ljudske pesmi in plesi za otroke (30. 11. in 1. 12.). Nadaljevali pa bodo z drugim delom seminarja Angleščina. Jezikovne zmožnosti in medkulturna kompetenca (Language, culture and social change) (17. 11.).

Programi profesionalnega usposabljanja so krajše oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca v VIZ oziroma strokovnega aktiva, in so izbrani na javnem razpisu ministrstva pristojnega za izobraževanje. Oddelki jih pripravijo navadno spomladi na poziv Centra za pedagoško izobraževanje. Vljudno vabljeni, da jih pripravite naslednjo pomlad. Za dodatne informacije se obrnite na ursa.gruden@ff.uni-lj.si.