Back to top

Raziskovalke in raziskovalci Filozofske fakultete sodelujejo pri raziskavah, povezanih s covidom-19

Raziskovalke in raziskovalci s Filozofske fakultete UL sodelujejo v raziskovalnih projektih in programih, ki se dotikajo raziskovanja novega koronavirusa. Objavljamo predstavitve posameznih raziskovalnih programov in projektov, ki trenutno potekajo na fakulteti. Seznam bomo dopolnjevali.

Psihološki in nevroznanstveni vidiki kognicije

vodja: izr. prof. dr. Anja Podlesek (Oddelek za psihologijo)

V programu Psihološki in nevroznanstveni vidiki kognicije so zastavili več mednarodnih in domačih raziskav o tem, kaj ljudje doživljajo med epidemijo.

Predstavitev programa

 

Družbena pogodba v 21. stoletju

vodja: prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat (Oddelek za sociologijo)

V interdisciplinarni in medinstitucionalni programski skupini Družbena pogodba v 21. stoletju se raziskovalci in raziskovalke v odziv na pandemijo covida-19 in skladno z raziskovalnimi cilji proučevanja »družbene pogodbe« posvečajo različnim tematskim sklopom.

Predstavitev programa

 

Azijski jeziki in kulture

vodja: prof. dr. Jana Rošker (Oddelek za azijske študije)

Zaradi aktualnosti tematike bodo v letih 2020-2023 v načrtovane raziskave vključili tudi študije, povezane s epidemijo covid-19. To pomeni, da bodo v določene obstoječe segmente programa vključili konkretne raziskave, ki se tičejo omenjene epidemije. Doprinos programa na tem področju se raziskovalkam in raziskovalcem zdi neobhodno potreben predvsem zato, ker je epidemija izbruhnila prav na Kitajskem, ki predstavlja velik del (okr. 70 %) predmeta njihovih raziskav in tudi dejstva, da se je najprej razširila po Vzhodni Aziji, ki predstavlja regijo, ki jo obravnava preko 90 % njihovih študij. Tovrstne študije bodo izvajali predvsem v okviru vseh treh segmentov, ki so navedeni v prijavi, in sicer v a) kulturno-zgodovinskem, b) filozofskem in c) jezikoslovnem sklopu.

Predstavitev programa

 

Raziskovalni program Pedagoško-andragoške raziskave – Učenje in izobraževanje za kakovostno življenje v skupnosti

vodja: prof. dr. Janica Kalin (Oddelek za pedagogiko in andragogiko)

Sodelovanje, vzajemno učenje in izobraževanje vplivajo na razvoj posameznikov in skupnosti kot celote ter na možnosti uresničevanja ciljev in potencialov njihovih članov. Ob izbruhu pandemije covida-19 sta se življenje in delo v osnovnih in srednjih šolah v trenutku izjemno spremenila, skupnost učencev/dijakov in učiteljev se je preselila v virtualni prostor in s tem odprla številna vprašanja o vplivu te spremembe na vzgojne in izobraževalne procese. Svoje raziskovanje bodo zato osredotočili na analizo teh vplivov.

Predstavitev programa

 

Uporabna razvojna psihologija

vodja: prof. dr. Maja Zupančič (Oddelek za psihologijo)

V programski skupini Uporabna razvojna psihologija poteka več raziskav o vplivu pandemije covida-19 na ljudi. Med drugim raziskujejo vpliv pandemije na blagostanje mladih na prehodu v odraslost ter na poklicni razvoj posameznikov na prehodu v odraslost in v odraslosti.

Predstavitev programa