Back to top

Simpozij: Jugoslovanski spomeniki, povezani s 1. svetovno vojno (1918–41)

Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete UL s partnerjema Društvom Igor Zabel za kulturo in teorijo in Moderno galerijo vabi na simpozij Jugoslovanski spomeniki, povezani s 1. svetovno vojno (1918–41), ki bo 18. in 19. oktobra 2018 potekal v Moderni galeriji (Cankarjeva 15, Ljubljana).

Danes se spomenike, povezane s 1. svetovno vojno, ki so nastali v medvojni Jugoslaviji, praviloma obravnava ločeno, v okvirih držav naslednic. Simpozij bo poskušal predstaviti čim bolj celovito sliko te produkcije in zarisati njene skupne značilnosti, a obenem tudi razlike, v veliki meri pogojene z zelo raznolikimi lokalnimi tradicijami komemoriranja in postavljanja obeležij.

Četrtek, 18. oktober 2018: Produkcija spomenikov, povezanih s 1. svetovno vojno, v različnih delih Jugoslavije
predavatelji: Andrea Baotić-Rustanbegović, Ljiljana Dobrovšak, Nenad Lajbenšperger, Petra Svoljšak, Danilo Šarenac, Marko Štepec, Beti Žerovc;

petek, 19. oktober 2018: Spomeniki v službi države
predavatelji: Aleksandar Ignjatović, Borut Klabjan, Olga Manojlović Pintar, Dalibor Prančević, Barbara Vujanović.

Povzetki in predstavitve avtorjev so dostopni v simpozijski programski knjižici.

Prizorišče: Moderna galerija, Cankarjeva 15, Ljubljana
 

Organizator: Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Simpozij je del seminarja Umetnost za skupnostno rabo.

Partnerja: Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo in Moderna galerija.
Simpozij se pridružuje mednarodnemu projektu in razstavi Vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji (1929–41), ki se bo v Moderni galeriji odprla spomladi 2019.

 

 

 

Vabilo v angleškem jeziku

 

Slike: