Back to top

Vabilo na posvet Izobraževanje učiteljev za izzive prihodnosti

Ob 40-letnici Centra za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete UL prirejamo posvet na temo Izobraževanje učiteljev za izzive prihodnosti.

GLAVNI NAMEN posveta je izmenjati izkušnje ter na raziskavah sloneče ugotovitve o razvoju in dosežkih  izobraževanja učiteljev v Sloveniji, s poudarkom na zadnjem desetletju, od uvedbe bolonjske prenove dalje, jih kritično osvetliti in na tej osnovi nakazati perspektive zaželenega prihodnjega razvoja.  

KDAJ IN KJE?  20. septembra 2018 v predavalnici 34 (Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana)

CILJNA SKUPINA: učitelji in sodelavci fakultet, ki izobražujejo učitelje, raziskovalci na tem področju ter predstavniki šolske politike in študenti.

 

Plenarna predavanja:

Prof. ddr. Barica Marentič Požarnik:

Posodabljanje izobraževanja učiteljev  - vloga Centra za pedagoško izobraževanje FF med izkušnjami preteklosti in izzivi prihodnosti.

 

Prof. dr. Cirila Peklaj in prof. dr. Melita Puklek Levpušček:

Kompetence študentov pred in po bolonjski prenovi  - kaj lahko vidimo v ogledalu, ki nam ga nastavljajo študenti?

 

Izr. prof. dr. Tatjana Resnik Planinc: Teorija in praksa izobraževanja in praktičnega usposabljanja bodočih učiteljev

 

Udeležba na posvetu je brezplačna.

 

PRIJAVA: Na posvet se prijavite preko elektronske prijavnice do 14. septembra 2018: TU

 

Morebitne odjave sprejemamo do 17. septembra 2018 na e-naslov: ursa.gruden@ff.uni-lj.si.

 

Program 40-letnice Centra za pedagoško izobraževanje

Ura

Naslov prispevka

Ime in priimek

Inštitucija

8.30 – 9.00

Prihod udeležencev

9.00 – 9.30

Uvodni pozdravi

Prorektorica Univerze v Ljubljani

Dekan Filozofske fakultete

Predstojnica Centra za pedagoško izobraževanje

Glasbeni nastop

9.30 – 10.00

Posodabljanje izobraževanja učiteljev – vloga Centra za pedagoško izobraževanje med izkušnjami preteklosti in izzivi prihodnosti

Barica Marentič Požarnik

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

10.00 – 10.15

Povezanost psihološkega kapitala, delovnega zanosa in poklicnega poslanstva z zadovoljstvom pri delu pri visokošolskih učiteljih

Katarina Habe, Polona Gradišek

Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo; Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

10.15 – 10.30

Ugled učiteljskega poklica skozi perspektivo slovenskih in hrvaških osnovnošolskih učiteljev

Jana Kalin,  Renata Čepić in  Barbara Šteh

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani; Pedagoška fakulteta Univerze na Reki

10.30 – 10.45

Izobraževanje in usposabljanje pedagoških delavcev za timsko delo: načela, metode in oblike dela ter izkušnje

Alenka Polak

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

10.45 – 11.00

Razprava

11.00 – 11.15

Odmor

11.15 – 11.45

Teorija in praksa izobraževanja in praktičnega usposabljanja bodočih učiteljev

Tatjana Resnik Planinc

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

11.45 -12.00

Opazovalna praksa pri psihologiji – izkušnje in vtisi študentov po zaključeni praksi

Katja Depolli Steiner

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

12.00 – 12.15

Vloga mikropoučevanja pri izgradnji učiteljskih kompetenc: primer bodočih učiteljev nemščine in francoščine

Andreja Retelj, Meta Lah

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

12.15-12.30

Razvijanje globljih ravni refleksije v študijskem procesu: izzivi in dileme

Barbara Šteh, Marjeta Šarič

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

12.30 – 12.45

Razprava

12.45 – 13.45

Odmor in kosilo

13.45 – 14.15

Kompetence študentov pred in po bolonjski prenovi  - kaj lahko vidimo v ogledalu, ki nam ga nastavljajo študenti?

Cirila Peklaj, Melita Puklek Levpušček

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

 

14.15 – 14.30

Primeri z IKT podprtih dobrih praks v izobraževanju učiteljev geografije

Marko Krevs, Blaž Repe, Mojca Ilc Klun, Matej Ogrin, Uroš Stepišnik, Tajan Trobec

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

14.30 – 14.45

Tabele za samoevalvacijo kot pripomoček za bolj odprto in kreativno eksperimentalno delo

Sergej Faletič, Gorazd Planinšič

Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani

14.45 – 15.00

Vprašanja visokošolskih učiteljev o ocenjevanju znanja (in nekaj odgovorov)

Marjeta Šarič

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

15.00 – 15.15

Razprava

15.15 – 15.30

Odmor

15.30 – 15.45

Problemi in rešitve zašolane družbe

Ana Krajnc

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

15.45 – 16.00

Vpliv bolonjskega procesa na izobraževanje mentorjev za praktično usposabljanje študentov v organizacijah

Monika Govekar Okoliš

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

16.00 -16.15

Izpopolnjevanje strokovnih delavcev za delo z otroki in mladostniki s PPPU – Izzivi in možnosti za izboljšanje prakse

Marija Kavkler, Milena Košak Babuder

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

16.15 – 16.30

Izobraževanje med utopijo in distopijo

Damjan Kobal

Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani

16.30 -16.45

Razvijanje kompetenc multikulturnosti pri (bodočih) učiteljih: primer dobre prakse

Katja Košir, Tina Vršnik Perše

Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru

16.45 – 17.00

Razprava in zaključek

 

 

 

 

 

 

Slike: