Back to top

Habilitacije

 

  Martina Strnad, sam. strokovna delavka (področje habilitacij)
 Telefon  01/241 10 33
Ur. ure pon. - pet.:  11.00 - 13.00
E-naslov  martina.strnad@ff.uni-lj.si

 

Nova Merila (veljajo od 1.11.2011)

              NOVO Priloge 5a in 6:  Sprememba Meril UL FF (v točki 5a in 6), sprejeto na 11. seji Senata UL dne 23.10.2018, velja od 25.10.2018 dalje

 

Dokumenti, ki se smiselno uporabljajo pri novih in starih merilih

            (pojasnilo za kognitivno znanost) = http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/DatotekeVsebin/OFakulteti/ko...)

           Novo habilitacijsko področje, »lektor jezika stroke (npr. angleščina, francoščina)«, ki ga je potrdil Senat univerze na 12. seji 27. 11. 2018

 

ARHIV: Stara Merila (veljala do 31.10.2011, uporabljajo se še v povezavi s 95. členom Novih Meril)