Back to top

Habilitacije

 

  Martina Strnad, sam. strokovna delavka (področje habilitacij)
 Telefon  01/241 10 33
Ur. ure pon. - pet.:  11.00 - 13.00
E-naslov  martina.strnad@ff.uni-lj.si

 

Uporabne spletne povezave na HK UL in SE UL 

Neuradno prečiščeno besedilo Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani št. 2 (23. 6. 2018)

Navodila za izvajanje Meril z dne 26.6.2018, veljajo od 30.6.2018 dalje (berljiv PDF) Z NAVODILI ZA ZA PISANJE POROČIL

Priloge UL FF z dne 29. 5. 2012, veljajo od 8. 6. 2012 vsebujejo kazalce mednarodne odmevnosti, sezname revij po Oddelkih - 25.10.2018 stopijo v veljavo novi Prilogi 5a in 6:

              NOVO Priloge 5a in 6:  Sprememba Meril UL FF (v točki 5a in 6), sprejeto na 11. seji Senata UL dne 23.10.2018, velja od 25.10.2018 dalje

Pravilnik o preizkusnem predavanju, velja od 29 9 2015

 

Dokumenti, ki se smiselno uporabljajo pri habilitacijah:

            (pojasnilo za kognitivno znanost) = http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/DatotekeVsebin/OFakulteti/ko...)

           Novo habilitacijsko področje, »lektor jezika stroke (npr. angleščina, francoščina)«, ki ga je potrdil Senat univerze na 12. seji 27. 11. 2018