Back to top

Habilitacije

 

  Martina Strnad, sam. strokovna delavka (področje habilitacij)
 Telefon  01/241 10 33
Ur. ure pon. - pet.:  11.00 - 13.00
E-naslov  martina.strnad@ff.uni-lj.si

NOVO - COVID-19 (sklep SE UL 21. 4. 2020) odpravek_sklepov_pod_tocko_4.pdf

Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani, UPB št. 2 z dne 17. 9. 2019, velja od 17. 10. 2019 dalje  (Sprememba Meril z dne 17. 9. 2019 je v UPB št. 2 vključena)

Navodila za izvajanje Meril (tehnična navodila), UPB, velja od 21. 6. 2019 dalje (podpisana)

ZA VLOGE ODDANE PRED 21.6.2019: Neuradno prečiščeno besedilo Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani št. 2 (23. 6. 2018) - veljalo do 20.6.2019

Pravilnik o preizkusnem predavanju, velja od 29 9 2015

Priloge k Merilom UL FF čistopis 2019: http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/DatotekeVsebin/OFakulteti/ul_ff_priloge_k_merilom_2019_cistopis.pdf#overlay-context=oFakulteti/Habilitacije

            Sprememba Prilog UL FF k Merilom (v prilogi 5a), sprejeta na 26. seji Senata UL, velja od 25. 3. 2020 dalje

            Mednarodno odmevna dela - interpretacija HK UL:  mednarodno_odmevna_dela_sklep_hk_ul.docx (16.69 KB)

            Potrjen predlog in kriteriji za "lektorja stroke" ff-novopodrocjelektor_stroke_2018.pdf 

Habilitacijska področja čistopis 2019:http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/DatotekeVsebin/OFakulteti/ul_ff_habilitacijska_podrocja_2019_cistopis.pdf#overlay-context=oFakulteti/Habilitacije

Uporabne spletne povezave na HK UL in SE UL 

Dokumenti, ki se smiselno uporabljajo pri habilitacijah: