Back to top

 

SEZNAM ČLANOV AKADEMSKEGA ZBORA FF

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

red. prof. dr. Igor

MAVER

 

red. prof. dr. Lilijana 

BURCAR

 

doc. dr. Frančiška 

LIPOVŠEK

 

lekt. dr. Mirjana

ŽELJEŽIČ

 

lekt. mag. Zorka 

JAKOŠ

 

doc. dr. Andrej 

STOPAR

 

doc. dr. Monika 

KAVALIR

Oddelek za arheologijo

izr. prof. dr. Katarina Katja

PREDOVNIK

 

doc. dr. Tina 

MILAVEC

 

doc. dr. Simona 

PETRU

 

asist. Luka

GRUŠKOVNJAK

Oddelek za azijske študije

izr. prof. dr. Maja 

LAVRAČ

 

doc. dr. Nataša 

VISOČNIK GERŽELJ

 

doc. dr. Saša

ISTENIČ

 

doc. dr. Luka

CULIBERG

Oddelek za bibilotekarstvo

izr. prof. dr. Andrej

BLATNIK

 

doc. dr. Ana

VOGRINČIČ ČEPIČ

 

doc. dr. Marija

PETEK

 

asist. dr. Katarina

ŠVAB

Oddelek za etnologijo in antropologijo

izr. prof. dr. Mateja 

HABINC

 

izr. prof. dr. Jože 

HUDALES

 

doc. dr. Boštjan

KRAVANJA

 

doc. dr. Ana Sarah

LUNAČEK BRUMEN

Oddelek za filozofijo

red. prof. dr. Dean

KOMEL

 

red. prof. dr. Franci

ZORE

 

red. prof. dr. Eva

DOLAR BAHOVEC

 

doc. dr. Sebastjan

VÖRÖS

 

doc. dr. Borut

CERKOVNIK

 

doc. dr. Jurij

SIMONITI

 

asist. dr. Luka

OMLADIČ

Oddelek za geografijo

izr. prof. dr. Matej

OGRIN

 

red. prof. dr. Darko

OGRIN

 

izr. prof. dr. Tatjana

RESNIK PLANINC

 

doc. dr. Barbara

LAMPIČ

 

doc. dr. Boštjan

ROGELJ

 

doc. dr. Tajan

TROBEC

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

izr. prof. dr. Darko 

ČUDEN

 

doc. dr. Petra 

KRAMBERGER

 

lekt. dr. Mateja 

GABER

 

izr. prof. dr. Janja

POLAJNAR LENARČIČ

 

lekt. dr. Anita 

SREBNIK

 

lekt. dr. Urška 

VALENČIČ ARH

 

doc. dr. Andreja

RETELJ

Oddelek za klasično filologijo

doc. dr. Branko

SENEGAČNIK

 

doc. dr. David

MOVRIN

 

lekt. Barbara

ŠEGA ČEH

 

doc. dr. Andreja

INKRET

Oddelek za muzikologijo

red. prof. dr. Matjaž 

BARBO

 

red. prof. dr. Leon 

STEFANIJA

 

asist. dr. Nejc 

SUKLJAN

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

izr. prof. dr. Barbara 

ŠTEH

 

izr. prof. dr. Monika 

GOVEKAR OKOLIŠ

 

doc. dr. Andreja

HOČEVAR

 

izr. prof. dr. Damijan 

ŠTEFANC

 

doc. dr. Petra

GREGORČIČ MRVAR

 

doc. dr. Katja

JEZNIK

 

asist. dr. Marjeta 

ŠARIĆ

Oddelek za prevajalstvo

red. prof. dr. Nike

KOCIJANČIČ POKORN

 

red. prof. dr. Vojko

GORJANC

 

red. prof. dr. Agnes

PISANSKI PETERLIN

 

doc. dr. Silvana

OREL KOS

 

doc. dr. Sonia

VAUPOT

 

izr. prof. dr. Tanja

ŽIGON

 

doc. dr. Nataša

HIRCI

 

lekt. dr. Amalija

MAČEK

 

doc. dr. Adriana

MEZEG

Oddelek za primerjalno književnost

red. prof. dr. Matevž 

KOS

in literarno teorijo

red. prof. dr. Vid

SNOJ

 

asist. dr. Alen Albin

ŠIRCA

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

red. prof. dr. Marina

ZORMAN

 

izr. prof. dr. Christina

MANOUILIDOU

Oddelek za romanske jezike in književnosti

red. prof. dr. Jasmina 

MARKIČ

 

doc. dr. Marjana

ŠIFRAR KALAN
 

izr. prof. dr. Patrizia 

FARINELLI

 

izr. prof. dr. Boštjan Marko 

TURK

 

doc. dr. Katarina

MARINČIČ

 

doc. dr. Agata 

ŠEGA

 

izr. prof. dr. Meta 

LAH

 

lekt. Gemma Maria 

SANTIAGO ALONSO

 

lekt. mag. Daša 

STANIČ

 

asist. dr. Mirjam

PREMRL

Oddelek za psihologijo

izr. prof. dr. Andreja

AVSEC

 

izr. prof. dr. Eva

BOŠTJANČIČ

 

red. prof. dr. Sonja

PEČJAK

 

red. prof. dr. Cirila

PEKLAJ

 

izr. prof. dr. Gregor

SOČAN

 

doc. dr. Luka

KOMIDAR

 

asist. dr. Tina

PIRC

Oddelek za slavistiko

red. prof. dr. Vesna

POŽGAJ HADŽI

 

doc. dr. Vanda 

BABIČ

 

doc. dr. Tatjana

BALAŽIC BULC

 

doc. dr. Blaž

PODLESNIK

 

izr. prof. dr. Maria

WTORKOWSKA

 

lekt. Tatjana

KOMAROVA

 

lekt. Bojana

MALTARIĆ

 

lekt. Darija

PIVK

Oddelek za slovenistiko

red. prof. dr. Irena 

OREL

 

izr. prof. dr. Alenka

ŽBOGAR

 

izr. prof. dr. Aleksander

BJELČEVIČ

 

izr. prof. dr. Hotimir

TIVADAR

 

izr. prof. dr. Urška

PERENIČ

Oddelek za sociologijo

izr. prof. dr. Damjan

MANDELC

 

izr. prof. dr. Anja

ZALTA

 

doc. dr. Igor 

ŠKAMPERLE

 

doc. dr. Primož

KRAŠOVEC

Oddelek za umetnostno zgodovino

doc. dr. Stanko 

KOKOLE

 

izr. prof. dr. Beti 

ŽEROVC

 

doc. dr. Rebeka

VIDRIH

Oddelek za zgodovino

doc. dr. Bojan 

BALKOVEC

 

izr. prof. dr. Janez

MLINAR

 

izr. prof. dr. Sašo

JERŠE

 

doc. dr. Kornelija

AJLEC

Pedagoška enota za šport

pred. Metka 

JERMAN ŠENICA

 

 

 

Člani AZ FF iz vrst študentov

Marko

CIGAN

 

Katja

ČERNE

 

Karin

GRADIŠNIK

 

Sara

GULAM

 

Mia

HOČEVAR

 

Pia

HUDOURNIK

 

Amadeja

ISKRA

 

Luka

JANC

 

Višnja

JERMAN

 

Vida

JOCIF

 

Jaka

KLASINC

 

Timotej

KLOPČIČ

 

Daniel

KURE

 

Rok

MRVIČ

 

Andrej

NOVINEC

 

Nataša Martina

PINTARIČ

 

Katja Ana

POKERŽNIK

 

Nisja Naja

RESINOVIČ

 

Sara Svati

SHARAN

 

Kajetan

ŠKRABAN

  Maja VALANT
  Anja ZIDAR
  Tina ŽERDONEV MARINŠEK

 

Mandatna doba članov Akademskega zbora je 4 leta in traja od 12. 5. 2017 do 12. 5. 2021. 

Mandatna doba predstavnikov študentov je 1 leto.