Back to top

Predstavniki FF v komisijah Senata UL

Senat UL je na 2. seji dne 21. 11. 2017 imenoval nove člane delovnih teles senata UL (FF ima člane v 13. komisijah od 20) za naslednje mandatno obdobje:

 

 • Disciplinska komisija II. stopnje za študente (doc. dr. Gorazd Kovačič)
 • Habilitacijska komisija (prof. dr. Martina Ožbot Currie)
 • Komisija za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Gregor Perko)
 • Komisija za doktorski študij (prof. dr. Smiljana Komar)
 • Komisija za kakovost (izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič)
 • Komisija za magistrski študij (izr. prof. dr. Gašper Ilc)
 • Komisija za podeljevanje častnih nazivov in nagrad (prof. dr. Tone Smolej)
 • Komisija za Prešernove nagrade študentom (prof. dr. Jasmina Markič)
 • Komisija za pritožbe študentov (doc. dr. Irena Samide)
 • Komisija za razvoj knjižničnega sistema (izr. prof. dr. Polona Vilar)
 • Komisija za socialno ekonomska vprašanja študentov (dr. Luka Omladič)
 • Komisija za študente s posebnim statusom (izr. prof. dr. Hotimir Tivadar)
 • Statutarna komisija (doc. dr. Gorazd Kovačič)

     

      Mandat članov delovnih teles senata traja najdlje do konca mandata Senata UL, in sicer najkasneje do 30. 9. 2021.

      Mandat študentov je eno leto.