Back to top

SEZNAM ČLANOV SENATA FILOZOFSKE FAKULTETE

 

1) Dekan Filozofske fakultete, red. prof. dr. Roman KUHAR

 

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

2) prof. dr. Mojca Krevel

3) prof. dr. Smiljana Komar

 

Oddelek za arheologijo

4) doc. dr. Tina Milavec

5) doc. dr. Matija Črešnar

 

Oddelek za azijske študije

6) izr. prof. dr. Nataša Vampelj Suhadolnik

7) izr. prof. dr. Chikako Shigemori Bučar

 

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

8) prof. dr. Polona Vilar

9) doc. dr. Jan Pisanski

 

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

10) prof. dr. Bojan Baskar

11) izr. prof. dr. Uršula Lipovec Čebron

 

Oddelek za filozofijo

12) prof. dr. Janko Lozar Mrevlje

13) doc. dr. Valentina Hribar Sorčan

 

Oddelek za geografijo

14) prof. dr. Dejan Rebernik

15) izr. prof. dr. Jernej Zupančič

 

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

16) izr. prof. dr. Irena Samide

17) prof. dr. Marija Javor Briški

 

Oddelek za klasično filologijo

18) prof. dr. Marko Marinčič

19) izr. prof. dr. Jerneja Kavčič

 

Oddelek za muzikologijo

20) prof. Larisa Vrhunc

21) prof. dr. Gregor Pompe

 

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

22) prof. dr. Mojca Kovač Šebart

23) izr. prof. dr. Tadej Vidmar

 

Oddelek za prevajalstvo

24) prof. dr. Ada Gruntar Jermol

25) prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar

 

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

26) prof. dr. Vanesa Matajc

27) prof. dr. Tone Smolej

 

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

28) prof. dr. Tatjana Marvin

29) doc. dr. Luka Repanšek

 

Oddelek za psihologijo

30) prof. dr. Valentin Bucik

31) izr. prof. dr. Anja Podlesek

 

Oddelek za romanske jezike in književnosti

32) prof. dr. Martina Ožbot Currie

33) doc. dr. Marjana Šifrar Kalan

 

Oddelek za slavistiko

34) izr. prof. dr. Đurđa Strsoglavec

35) doc. dr. Matej Šekli

 

Oddelek za slovenistiko

36) prof. dr. Marko Stabej

37) prof. dr. Alojzija Zupan Sosič

 

Oddelek za sociologijo

38) prof. dr. Milica Antić Gaber

39) doc. dr. Gorazd Kovačič

 

Oddelek za umetnostno zgodovino

40) doc. dr. Katja Mahnič

41) prof. dr. Matej Klemenčič

 

Oddelek za zgodovino

42) prof. dr. Božo Repe

43) prof. dr. Peter Štih

 

Člani Senata FF iz vrst študentov

44) Mia Hočevar

45) Vida Jocif

46) Nejc Kralj

47) Pika Kristan

48) Luka Kropivnik

49) Lucija Mandić

50) Jure Plut

51) Ana Reberc

52) Jonathan Samuel Rebetz

53) Sara Svati Sharan

54) Anja Zidar

 

Mandatna doba senatorjev iz vrst visokošolskih učiteljev je 4 leta in traja od 12. 5. 2017 do 12. 5. 2021.

Mandatna doba senatorjev iz vrst študentov je 1 leto.