Back to top

Delovna skupina za reševanje študentskih pritožb

(seja Senata FF dne 25. 9. 2019)

 

Delovno skupino za reševanje študentskih pritožb zoper odločbe Odbora za študentska vprašanja in usmerjanje Filozofske fakultete sestavljajo:

  1. prof. dr. Gašper Ilc, prodekan za dodiplomski in magistrski študij ter informacijski sistem
  2. prof. dr. Mojca Krevel, članica SE FF
  3. prof. dr. Gregor Pompe, član SE FF
  4. Anja Zidar, študentka
  5. Nejc Kralj, študent

 

Delovna skupina za reševanje študentskih pritožb je imenovana za študijski leti 2019/2020 in 2020/2021.