Back to top

Delovna skupina za reševanje študentskih pritožb

(seja Senata FF dne 20. 9. 2017)

 

Delovno skupino za reševanje študentskih pritožb zoper odločbe Odbora za študentska vprašanja in usmerjanje Filozofske fakultete sestavljajo:

  1. izr. prof. dr. Gašper Ilc, prodekan za dodiplomski in magistrski študij ter informacijski sistem
  2. red. prof. dr. Mojca Krevel, članica SE FF
  3. izr. prof. dr. Gregor Pompe, član SE FF
  4. Sara Svati Sharan, študentka
  5. Jaka Klasinc, študent

 

Delovna skupina za reševanje študentskih pritožb je imenovana za študijski leti 2017/2018 in 2018/2019.