Back to top

Disciplinska komisija za študente Filozofske fakultete

(seja Senata 19. 4. 2017 in 28. 11. 2018)

 

Člani komisije:

1. izr. prof. dr. Đurđa Strsoglavec, predsednica komisije

2. red. prof. dr. Tone Smolej, namestnik predsednice komisije

3. Nataša Martina Pintarič, študentka, članica komisije

4. Luka Brenko, študent, član komisije

5. Marko Cigan, študent, namestnik članice komisije

6. Sara Svati Sharan, študentka, namestnica člana komisije

 

Mandatna doba članov komisije iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev je 4 leta in traja do 11. 5. 2021.

Mandatna doba članov komisije iz vrst študentov je eno leto.