Back to top

Disciplinska komisija za študente Filozofske fakultete

(seje Senata 19. 4. 2017, 28. 11. 2018 in 27. 11. 2019)

 

Člani komisije:

1. izr. prof. dr. Đurđa Strsoglavec, predsednica komisije

2. prof. dr. Tone Smolej, namestnik predsednice komisije

3. Luka Brenko, študent, član komisije

4. Jonathan Rebetz, član komisije

5. Luka Janc, študent, namestnik člana komisije

6. Jani Kodre, študent, namestnik člana komisije

 

Mandatna doba članov komisije iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev je 4 leta in traja do 11. 5. 2021.

Mandatna doba članov komisije iz vrst študentov je eno leto.