Back to top

Komisija za priznanja FF

109. člen

Člani komisije:

  • prof. dr. Roman Kuhar
  • izr. prof. dr. Jerneja Kavčič
  • prof. dr. Tone Smolej
  • izr. prof. dr. Jernej Zupančič
  • Katja Švarc
  • Marjeta Prelesnik Drozg
  • Nataša Martina Pintarič, predstavnica ŠS FF

Delovanje komisije za priznanja FF določa Pravilnik o podeljevanju priznanj, ki ga sprejme Senat FF.

Komisijo sestavlja sedem članov: dekan, trije pedagoški/znanstveni delavci, en član OHK, en član iz vrst strokovnih služb in en predstavnik Študentskega sveta FF. Na podlagi predlogov, ki jih posredujejo oddelki in druge organizacije enote FF, dekanov kolegij in strokovne službe, Senat FF izvoli člane komisije iz vrst pedagoških delavcev, znanstvenih delavcev in predstavnikov strokovnih služb.

Mandatna doba članov komisije traja štiri leta, mandatna doba študentskega predstavnika pa eno leto. 

Na podlagi predlogov je Senat FF na seji 25. 10. 2017 imenoval Komisijo za priznanja FF za mandatno obdobje od 25. 10. 2017 do 25. 10. 2021.