Back to top

Komisija za tutorstvo

108. člen 

 

Naloge Komisije za tutorstvo so zlasti:

 • organizacija usposabljanja in izobraževanja tutorjev,
 • priprava predlogov in pobud v zvezi z delovanjem tutorskega sistema na FF za KDMŠ in Senat FF,
 • organizacija evalvacije tutorstva,
 • razpis mest za nove tutorje študente in oddelčne koordinatorje tutorjev študentov.        

 

Komisijo sestavlja osem članov, in sicer:

 1. član Komisije za kakovost FF, ki ni študent,
 2. koordinator tutor za študente s posebnimi potrebami,
 3. koordinator tutorjev študentov,
 4. koordinator tutor za tuje študente,
 5. predstavnik Študentskega sveta FF,
 6. prodekan študent FF,
 7. prodekan učitelj za študijske zadeve in
 8. predstavnik strokovnih služb, zaposlen na področju študijskih zadev za študente s posebnimi potrebami.

Ustanovno sejo komisije skliče dekan. Komisijo vodi predsednik, ki ga iz vrst učiteljev izvolijo člani komisije. Predsednik komisije je po svoji funkciji član KDMŠ. 

 

Člani komisije:

 1. red. prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar, predsednica komisije (članica Komisije za kakovost)
 2. Katja Černe (koordinatorka tutorka za študente s posebnimi potrebami)
 3. Tjaša Hauptman (koordinatorka tutorjev študentov)
 4. Diana Pivk (koordinatorka tutorka za tuje študente)
 5. Mia Hočevar (predstavnica Študentskega sveta FF)
 6. Luka Kropivnik (prodekan študent)
 7. izr. prof. dr. Gašper Ilc (prodekan učitelj za študijske zadeve)
 8. Marija Šuštar Tabaković (predstavnik strokovnih služb, zaposlen na področju študijskih zadev za študente s posebnimi potrebami)

Mandatna doba članov Komisije za tutorstvo traja štiri leta, mandatna doba študentskih predstavnikov pa eno leto.