Back to top

Upravni odbor

 

Člani: 

 1. izr. prof. dr. Jaka REPIČ, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, predsednik             
 2. izr. prof. dr. Eva SICHERL, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko                             
 3. doc. dr. Tina MILAVEC, Odd. za arheologijo                                                               
 4. izr. prof. dr. Nataša VAMPELJ SUHADOLNIK, Odd. za azijske študije                       
 5. izr. prof. dr. Polona VILAR, Odd. za bibliototek., inf. znanost  in knjigarstvo              
 6. izr. prof. dr. Janko LOZAR MREVLJE, Oddelek za filozofijo                                                         
 7. izr. prof. dr. Darko OGRIN, Oddelek za geografijo                                      
 8. izr. prof. dr. Špela VIRANT,  Odd. za germ. z ned. in skandinavistiko                    
 9. doc. dr. Sonja WEISS, Oddelek za klasično filologijo                                    
 10. red. prof. dr. Matjaž BARBO, Oddelek za muzikologijo                                               
 11. izr. prof. dr. Nives LIČEN, Oddelek za pedagogiko in andragogiko    
 12. red. prof. dr. Vanesa MATAJC, Oddelek za primerjalno knjiž. in literarno  teorijo
 13. red. prof. dr. Tatjana MARVIN, Oddelek za primerj. in spl. jezikoslovje
 14. red. prof. dr. David John LIMON, Oddelek za prevajalstvo                                           
 15. red. prof. dr. Valentin BUCIK, Oddelek  za psihologijo                                                
 16. doc. dr. Marjana ŠIFRAR KALAN, Oddelek za romanske jezike in književnosti
 17. izr. prof. dr. Namita SUBIOTTO, Oddelek za slavistiko                                                
 18. izr. prof. dr. Alenka ŽBOGAR, Oddelek za slovenistiko                                               
 19. doc. dr. Anja ZALTA, Oddelek za sociologijo                                                   
 20. doc. dr. Rebeka VIDRIH, Oddelek za umetnostno zgodovino                                      
 21. doc. dr. Alenka CEDILNIK, Oddelek za zgodovino                                               
 22. Mojca BELE, sam. strok. del.,  predstavnica delavcev skupnih strok. služb                 
 23. Luka MIKLOŠIČ, predstavnik ŠSFF

 

Mandat članov UO FF, zaposlenih na FF, je 2 leti, mandat člana UO FF iz vrst študentov pa je 1 leto.

Konstitutivna seja UO FF je bila 28. 5. 2018.