Back to top

Upravni odbor

 

Člani: 

1. doc. dr. Andrej STOPAR, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

2. doc. dr. Andrej GASPARI, Oddelek za arheologijo

3. izr. prof. dr. Nataša VAMPELJ SUHADOLNIK, Oddelek za azijske študije

4. prof. dr. Mihael KOVAČ, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

5. izr. prof. dr. Jaka REPIČ, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

6. prof. dr. Janko LOZAR MREVLJE, Oddelek za filozofijo

7. izr. prof. dr. Irma POTOČNIK SLAVIČ, Oddelek za geografijo

8. izr. prof. dr. Irena SAMIDE, Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

9. doc. dr. Sonja WEISS, Oddelek za klasično filologijo

10. prof. dr. Matjaž BARBO, Oddelek za muzikologijo

11. izr. prof. dr. Nives LIČEN, Oddelek za pedagogiko in andragogiko

12. prof. dr. Tone SMOLEJ, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

13. doc. dr. Luka REPANŠEK, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

14. prof. dr. Mojca SCHLAMBERGER BREZAR, Oddelek za prevajalstvo

15. prof. dr. Matija SVETINA, Oddelek za psihologijo

16. doc. dr. Marjana ŠIFRAR KALAN, Oddelek za romanske jezike in književnosti

17. izr. prof. dr. Đurđa STRSOGLAVEC, Oddelek za slavistiko

18. prof. dr. Marko STABEJ, Oddelek za slovenistiko

19. doc. dr. Gorazd KOVAČIČ, Oddelek za sociologijo

20. doc. dr. Katja MAHNIČ, Oddelek za umetnostno zgodovino

21. doc. dr. Dušan MLACOVIĆ, Oddelek za zgodovino

22. Mojca BELE, sam. str. del. na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo, članica iz vrst strokovno-administrativnih in tehničnih delavcev

23. Andrej NOVINEC, predstavnik ŠS FF

 

Mandat članov UO FF, zaposlenih na FF, je 2 leti, mandat člana UO FF iz vrst študentov pa je 1 leto.

Konstitutivna seja UO FF je bila 28. 5. 2018.