Back to top

Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta objavlja prosto delovno mesto:

 

1. VISOKOŠOLSKI SODELAVEC ASISTENT ZA GEOGRAFIJO (Ž/M)

v nazivu asistent za geografijo

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

 

2. Pogoji za opravljanje dela:

-visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) smer geografija,

-veljaven habilitacijski naziv asistent za geografijo

ALI

-izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva asistent za geografijo.

V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv  ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Priložiti mora tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.

-uporaba računalniških orodij (Microsoft Office, napredna raba programov s področja GISov in statistike)

-retorične sposobnosti,

-inovativnost,

-smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti,

-sposobnost timskega dela.

 

3. Kratek opis del in nalog:

-  vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

- sodelovanje z visokošolskim učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

-  sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

-  sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke.

 

4. Rok za prijavo: 8 dni, do vključno 13. 9. 2017.

Kandidat/ka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

-  življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,

-  dokazila o izobrazbi oziroma habilitacijskem nazivu, če ga kandidat ima

-    bibliografija s področja geografije

na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Ivanka Repinc

Telefonska številka: 01 241 1028, E-mail: ivanka.repinc@ff.uni-lj.si