Back to top

Temeljna načela Sindikata delavcev FF

 • prizadeva si za ohranjanje in izboljševanje delovno-pravne varnosti zaposlenih
 • vzpodbuja in ohranja skupnostno sodelovanje  zaposlenih na FF
 • prizadeva si za medsebojno solidarnost in spoštovanje med zaposlenimi
 • sodeluje z vodstvom FF
 • sodeluje z Neodvisnim sindikatom delavcev ljubljanske univerze, ki je krovni sindikat
 • sodeluje z ostalimi sindikati, ki delujejo na FF
 • organizira in nudi pravno pomoč svojim članov
 • omogoča delovanje Blagajne vzajemne pomoči
 • skrbi za ohranjanje kulture občasnih ciljnih druženj članov sindikata in zaposlenih
 • nudenje pomoči prizadetim ob morebitnih humanitarnih in naravnih nesrečah
 • prizadeva si za možnost volilne pravice vseh zaposlenih