Back to top


16.01.2019

Vabilo na Parado mladih (55. SSJLK)


Ali ste ravnokar diplomirali, magistrirali ali doktorirali? Raziskujete na področju jezikoslovja, književnosti ali v kakšni drugi disciplini humanistike ali družboslovja? Ste prišli do zanimivih rezultatov? Če je tako, vas vabimo k sodelovanju na 55. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture. Tema Seminarja je 1919 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi (100-letnica ustanovitve Univerze v Ljubljani in priključitve Prekmurja ter slovenska književnost med obema vojnama). Seminar prireja Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; letos poteka od 1. do 13. julija. Udeleženci so tuji slovenistični strokovnjaki in študentje, program je sestavljen iz intenzivnih lektoratov, predavanj, delavnic in spremljevalnih strokovnih ter kulturnih prireditev (www.centerslo.si/seminar).

Ponujamo 4 predavateljska mesta v seriji Parada mladih. Predvideni datum nastopa je ponedeljek, 8. 7. 2019. V 20-minutnem predavanju na razumljiv, argumentiran in kar se da dinamičen način predstavite svoje raziskovalne rezultate, povezane s krovno temo Seminarja. Poslušali vas bodo in se z vami pogovarjali seminaristi in domači strokovnjaki. Predavanje je v slovenščini.

Če vas sodelovanje zanima, vas prosimo, da do 20. februarja 2019 na naslov damjan.huber@ff.uni-lj.si pošljete naslov in povzetek svojega predavanja (v obsegu do 3000 znakov) ter kratko samopredstavitev. O izboru vas bomo obvestili do 5. marca 2019. Avtorice in avtorji sprejetih povzetkov boste morali nato najpozneje do 5. aprila 2019 pripraviti besedilo za monografijo (do 10.000 znakov s presledki), saj seminarska monografija izide pred prireditvijo.

Lepo pozdravljeni.

Predsednica 55. SSJLK

izr. prof. dr. Mojca Smolej

 

Strokovna sodelavca 55. SSJLK
dr. Damjan Huber

dr. Mojca Nidorfer Šiškovič16.01.2019

17. mednarodni natečaj za najboljšo otroško in mladinsko knjigo 2019 mestne občine Schwanenstadt v Gornji Avstriji

Odprt je 17. mednarodni natečaj za najboljšo otroško in mladinsko knjigo 2019 mestne občine Schwanenstadt v Gornji Avstriji.


Rok za sodelovanje je 21. junij 2019.

Več informacij najdete tukaj.15.01.2019

Povabilo študentom: postani vzgojitelj-animator na letovanjih in zimovanjih


Na Zavodu za letovanje in rekreacijo otrok študentom nudijo možnost dela vzgojitelja animatorja na letovanjih in zimovanjih.

Prva informativna srečanja so že v februarju 2019. Osnovne informacije se nahajajo  v pdf priponki.

Povabilo je namenjeno vsem študentom naše fakultete, ki bi jih delo vzgojitelja-animatorja na letovanjih oz. zimovanjih zanimalo.

Novica je objavljena tudi na spletni strani: https://www.zavod-zlro.si/postani-vzgojitelj-na-letovanjih-2019/

 

 


DATOTEKE
vzgojitelji-zlro-povabilo-2019.pdf


08.01.2019

International Conference for Doctoral students "Sacral space. Theology – Art - History"

International Conference for Doctoral students "Sacral space. Theology – Art - History". The DEADLINE is 16.1.2019


Catholic Theological Faculty Charles University is pleased to announce a CALL FOR PAPERS for the international conference for doctoral students Sacral Space Theology – Art – History.

Application form