Back to top

Seznam prejemnikov priznanj FF 2012

 

Priznanje za življenjsko delo

  • Janja Turk

Priznanje za pedagoško in/ali raziskovalno delo

  •  red. prof. dr. Leon Stefanija

  • doc. dr. Mateja Petrovčič

  • Oddelek za geografijo

Priznanje za strokovno delo

  •  Urška Honzak