Back to top

 

Seznam prejemnikov priznanj za leto 2016:

 

Priznanje za pedagoško in/ali raziskovalno delo:

  • dr. Saša Vojtech Poklač
  • doc. dr. Blaž Repe
  • red. prof. dr. Vera Smole

 

Priznanje za strokovno delo:

  •  Kaja Hacin
  •  Majča Korošaj
  •  Katja Rozman

 

Priznanje za enkraten dosežek/dogodek:

  • doc. dr. Kang Byoung Yoong za uveljavitev koreanistike v Sloveniji