Back to top

HABILITACIJSKA PODROČJA NA FILOZOFSKI FAKULTETI

(17.11.2010 in spremembe SE UL 24. 1. 2017, 19.12.2017)

 

 

UL FF, UL PEF, UL MF (interdicsiplinarni študijski program druge stopnje)

 

1. Kognitivna znanost (na SE UL 19.12.2017)

 

ODDELEK ZA FILOZOFIJO

 

1. Filozofija

 

ODDELEK ZA SOCIOLOGIJO

 

1. Obča sociologija

2. Sociologija kulture

3. Socialna antropologija

4. Sociologija religije

5. Didaktika sociologije

 

ODDELEK ZA PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO

 

1.   Obča pedagogika in teorija vzgoje

2.   Zgodovina pedagogike in šolstva in primerjalna pedagogika

3.   Pedagoška metodologija

4.   Andragogika

5.   Andragoška didaktika

6.   Didaktika in kurikularne teorije

7.   Šolska pedagogika in šolski menedžment

8.   Pedagoška sociologija

9.   Poklicna pedagogika in andragogika

10. Predšolska in družinska pedagogika

11. Specialno pedagoško in andragoško svetovanje

 

ODDELEK ZA PSIHOLOGIJO

 

0.  Psihologija – ZA NAZIV ASISTENT (od feb. 2012 SE UL)

1. Obča psihologija

2. Psihologija osebnosti

3. Razvojna psihologija

4. Psihološka metodologija

5. Socialna psihologija

6. Psihologija dela in organizacije

7. Klinična psihologija

8. Pedagoška psihologija

 

ODDELEK ZA ZGODOVINO

 

1. Antična zgodovina in zgodovina starega veka

2. Slovenska in obča zgodovina srednjega veka                 Zgodovina srednjega veka

3. Slovenska in obča zgodovina zgodnjega novega veka   Zgodovina zgodnjega novega veka

4. Slovenska in obča novejša zgodovina

5. Slovenska in obča sodobna zgodovina                      Novejša in sodobna zgodovina

6. Socialna in gospodarska zgodovina

7. Kulturna zgodovina in historična antropologija

8. Pomožne zgodovinske vede in arhivistika

9. Didaktika zgodovine

 

ODDELEK ZA UMETNOSTNO ZGODOVINO

 

1. Obča umetnostna zgodovina

2. Slovenska umetnost in umetnost drugih južnoslovanskih narodov

3. Umetnostna zgodovina

4. Muzeologija

5. Konservatorstvo

6. Didaktika umetnostne zgodovine

 

ODDELEK ZA ARHEOLOGIJO

 

1. Arheologija

2. Arheološko naravoslovje in arheometrija

 

ODDELEK ZA ETNOLOGIJO IN KULTURNO ANTROPOLOGIJO

 

1. Etnologija

2. Kulturna in socialna antropologija

3. Folkloristika in primerjalna mitologija

4. Etnološka muzeologija in etnološko konservatorstvo

 

ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

 

1. Geografija

 

ODDELEK ZA SLAVISTIKO

 

1.   Primerjalno slovansko jezikoslovje

2.   Stara cerkvena slovanščina

3.   Ruski jezik

4.   Ruska književnost

5.   Didaktika ruščine

6.   Hrvaški jezik

7.   Hrvaška književnost

8.   Srbski jezik

9.   Srbska književnost

10. Didaktika hrvaščine in srbščine

11. Makedonski jezik

12. Makedonska književnost

13. Hrvaški, srbski, bosanski in črnogorski jezik

14. Hrvaška, srbska, bosanska in črnogorska književnost

15. Makedonski jezik in književnost

16. Slovaški jezik

17. Slovaška književnost

18. Poljski jezik

19. Poljska književnost

20. Češki jezik

21. Češka književnost

 

ODDELEK ZA SLOVENISTIKO

 

1. Slovenski jezik

2. Slovenska književnost

3. Didaktika slovenščine

4. Literarna teorija in metodologija

 

ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI

 

1.   Romansko jezikoslovje

2.   Francoski jezik

3.   Francoska in frankofonske književnosti

4.   Didaktika francoščine

5.   Italijanski jezik

6.   Italijanska književnost

7.   Didaktika italijanščine

8.   Španski jezik

9.   Španska in hispanoameriška književnost

10. Didaktika španščine

11. Romunski jezik

12. Portugalski jezik

13. Portugalska književnost

14. Katalonski jezik

 

ODDELEK ZA GERMANISTIKO Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

 

1. Nemški jezik

2. Književnosti v nemškem jeziku

3. Didaktika nemščine

4. Švedski jezik

5. Nizozemski jezik

 

ODDELEK ZA ANGLISTIKO

 

1. Angleški jezik

2. Književnosti v angleškem jeziku

3. Didaktika angleščine

 

ODDELEK ZA KLASIČNO FILOLOGIJO

 

1. Latinski jezik

2. Grški jezik

3. Latinski in grški jezik

4. Rimska književnost

5. Grška književnost

6. Rimska in grška književnost

7. Didaktika klasičnih jezikov

 

 

 

ODDELEK ZA PRIMERJALNO KNJIŽEVNOST IN LITERARNO TEORIJO

 

1. Primerjalna književnost in literarna teorija

 

ODDELEK ZA PRIMERJALNO IN SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE

 

1. Indoevropsko primerjalno jezikoslovje

2. Splošno jezikoslovje

3. Uporabno jezikoslovje

4. Arabski jezik

5. Madžarski jezik

6. Jezikovne tehnologije

 

ODDELEK ZA MUZIKOLOGIJO

 

1. Muzikologija

2. Etnomuzikologija

 

ODDELEK ZA BIBLIOTEKARSTVO, INFORMACIJSKO ZNANOST IN KNJIGARSTVO

 

1. Bibliotekarstvo

2. Informacijska znanost

3. Knjigarstvo

 

ODDELEK ZA AZIJSKE IN AFRIŠKE ŠTUDIJE

 

1. Japonologija

2. Sinologija

3. Afrikanistika

4. Koreanistika

5. Indologija

6. Iranistika

7. Turkologija

 

ODDELEK ZA PREVAJALSTVO

 

1. Prevodoslovje

2. Prevajanje

3. Tolmačenje

 

Spremembe z dne 24. 1. 2017:

 

SE UL je na seji dne 24. 1. 2017 potrdil predlog sprememb habilitacijskih področij FF, in sicer:

 

  1. Didaktika hrvaščine in srbščine se s seznama ČRTA;
  2. Slovenska in obča zgodovina srednjega veka se preimenuje v Zgodovina srednjega veka;
  3. Slovenska in obča zgodovina zgodnjega novega veka se preimenuje v Zgodovina zgodnjega novega veka;
  4. Slovenska in obča novejša zgodovina ter Slovenska in obča sodobna zgodovina se združita v področje Novejša in sodobna zgodovina;
  5. Doda se novo področje »Portugalska književnost«; predlagana delitev bo tako analogna delitvi področij, veljavnih za ostale tri romanske jezike.