Back to top

Predstavniki FF v komisijah Senata UL

 

Komisija za dodiplomski študij

 • izr. prof. dr. Gregor Perko

Komisija za magistrski študij

 • izr. prof. dr. Roman Kuhar

Komisija za doktorski študij

 • red. prof. dr. Smiljana Komar

Komisija za raziskovalno in razvojno delo

 • red. prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat

Habilitacijska komisija

 • red. prof. dr. Martina Ožbot Currie

Komisija za razvoj knjižničnega sistema

 • doc. dr. Milan Lovenjak

Komisija za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje

 • red. prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn 

Komisija za socialno-ekonomsko vprašanje študentov

 • asist. dr. Luka Omladič

Komisija za Prešernove nagrade študentom

 • red. prof. dr. Jasmina Markič

Statutarna komisija

 • red. prof. dr. Frančiška Trobevšek Drobnak

Komisija za podeljevanje častnih nazivov in nagrad

 • red. prof. dr. Cvetka Toth

Komisija za kakovost

 • asist. dr. Luka Komidar

Komisija za študente s posebnimi potrebami

 • izr. prof. dr. Hotimir Tivadar