Back to top


03.08.2018

Predstavitev zbornika v čast Bibi Teržan

V torek, 31. julija 2018, je v Narodnem muzeju Slovenije potekala predstavitev zbornika z naslovom Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem, zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan. Prispevke za zbornik, ki sta ga uredila Matija Črešnar in Manca Vinazza, je prispevalo 32 avtorjev v obliki 20 člankov. Poleg zbrane bibliografije zasl. prof. akad. dr. Bibe Teržan pa je na voljo tudi seznam mentorstev pri diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah.


K sodelovanju so bili vabljeni vsi študenti zasl. prof. akad. dr. Bibe Teržan.

Založila: Znanstvena založba Filozofske fakultete, finančno pa je knjigo podprla Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

 

PDF zbornika je dostopen tukaj, knjigo pa lahko kupite v Knjigarni FIilozofske fakultete. 

SLIKOVNO GRADIVO

03.08.2018

Zaključil se je projekt Slovar starega orodja v govoru Loškega Potoka

Na javni razpis »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018«, znanim pod kratico ŠIPK, se je Filozofska fakulteta UL septembra 2017 prijavila s tremi projekti in januarja 2018 dobila odobren projekt z naslovom Slovar starega orodja v govoru Loškega Potoka s kasneje dodanim akronimom SSOLP.  


Partner je bila Osnovna šola dr. Antona Debeljaka Loški Potok s strokovno mentorico slovenistko Bogdano Mohar, na projektu sta sodelovala dva študenta s Fakultete za računalništvo in informatiko UL pod mentorstvom Alenke Kavčič (aplikacija), dve študentki z Naravoslovnotehniške fakultete UL pod mentorstvom Helene Gabrijelčič Tomc (celostna grafična podoba, foto in videodokumentacija), študent domačin z Biotehniške fakultete UL, študentka domačinka anglistka s Filozofske fakultete UL in štirje študenti slovenisti pod mentorstvom nosilke projekta Vere Smole (pridobitev in obdelava narečnega gradiva, zasnova in izdelava slovarskih člankov). Poleg raziskav dolenjskega loškopotoškega govora, zlasti leksike za stara orodja, je bil glavni cilj projekta zasnova slovarskega članka in izdelava spletne aplikacije s celostno grafično podobo za interaktivni (tematski) narečni slovar katerega koli (slovenskega) narečnega govora. Projekt je potekal pod koordinatortvom Centra za pedagoško izobraževanje. Rezultati tega interdisciplinarnega projekta so vidni na naslovu http://slovar-orodja.si/, uporabnike pa obveščamo, da se bo z vsebinami polnil tudi v prihodnje. Aplikacija bo pod določenimi pogoji prostodostopna tudi drugim raziskovalcem.

 

SLIKOVNO GRADIVO


01.08.2018

Odprtost fakultete v času kolektivnega dopusta

V času kolektivnega dopusta Filozofske fakultete (med 1. 8. 2018 in 14. 8. 2018) bodo objekti fakultete odprti od ponedeljka do petka med 6.00 in 16.00 uro.


Hvala za razumevanje. 01.08.2018

Konferenca Učeča se profesionalna skupnost

Izobraževalci bodočih strokovnih delavcev v izobraževanju in bodoči učitelji otrok in odraslih ter svetovalni delavci vabljeni k udeležbi na konferenci Učeča se profesionalna skupnost - UPS, ki bo potekala 3. oktobra v kongresnem centru na Brdu pri Kranju. 


Cilj konference UPS je:

— Predstaviti študijo evropskega omrežja Eurydice o karierah učiteljev v Evropi- Kariera učiteljev v Evropi: dostop, napredovanje in podpora

— Spodbuditi razpravo o različnih vidikih profesionalnega razvoja učiteljev. Identificirati močna področja sedanjega sistema začetnega in nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja in šibka področja, torej tista, ki so potrebna ponovnega premisleka, ocene in prenove.

— Odpreti razpravo o opredelitvi kompetenc učitelja v različnih obdobjih kariere. Ob tem izpostaviti dileme, ki se navezujejo na kontinuiteto med začetnim izobraževanjem in stalnim profesionalnim razvojem učiteljev v šolah.

 

Konferenca bo potekala v obliki plenarnih predavanj in tematskih delavnic.

Na delovnih skupinah konference bo potekala razprava v tematskih delavnicah, v katerih želimo zbrati stališča in izkušnje učiteljev na vseh ravneh izobraževanja, izobraževalcev učiteljev pa tudi bodočih učiteljev, torej študentov.

Konferenca se bo zaključila z okroglo mizo z delovnim naslovom Zakaj umetna inteligenca v prihodnosti (ne) bo nadomestila učitelja. V pogovoru bodo predvidoma sodelovali dr. Marko Grobelnik, digitalni glasnik Slovenije, dr. Katja Košir z Univerze v Mariboru in dr. Slavko Gaber s Pedagoške fakultete v Ljubljani.

 

Vabljeni k prijavi. Prijave sprejemajo do zapolnitve mest oziroma najpozneje do 15. septembra 2018.

Kotizacije za udeležbo ni!

 

Več

 


DATOTEKE
ups.docx


30.07.2018

Projekt Analiza bralne pismenosti otrok z učnimi težavami in delavnice kreativnega pisanja kot model reševanja bralnih težav

Od aprila do julija je na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo in Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete pod koordinatorstvom Centra za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete potekal projekt Analiza bralne pismenosti otrok z učnimi težavami in delavnice kreativnega pisanja kot model reševanja bralnih težav. Projekt je povezal univerzitetni prostor z negospodarskim sektorjem ter študentom omogočil pridobitev praktičnih izkušenj že med izobraževanjem.


Sestavljala sta ga raziskovalna in izvedbena faza, znotraj katere so študentke na Mladinskem informativnem svetovalnem središču Slovenije (Zavod MISSS) izvedle delavnice kreativnega pisanja za učence z bralnimi in učnimi težavami, z namenom izboljšanja njihove bralne samopodobe. Rezultat projekta bo tudi publikacija z učnimi pripravami in gradivom, ki bo služila za nadaljnje delo z učenci. Pedagoški mentorji asist. dr. Anja Mrak, asist. dr. Marjeta Šarić in asist. dr. Igor Žunkovič so pri projektu sodelovali z delovnimi mentorji iz zavoda MISSS in Alenko Oblak. Projekt sta financirala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

SLIKOVNO GRADIVO


27.07.2018

Predstavitev zbornika Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem

Vabljeni na predstavitev zbornika Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem. Zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan.


Predstavitev bo v torek, 31. julija 2018, ob 18.00 uri v Narodnem muzeju Slovenije (Muzejska ulica).

SLIKOVNO GRADIVO27.07.2018

Zaključil se je mednarodni leksikografski kongres Euralex

Med 17. in 21. 7. 2018 je v Ljubljani v organizaciji Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani potekal eden izmed najbolj referenčnih mednarodnih leksikografskih kongresov, 18. kongres Euralex.


Po predkonferenčnih delavnicah na Filozofski fakulteti je nekaj nad 200 udeležencev nadaljevalo kongresno delo v hotelu Union. Pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete sta že pred kongresom izšla Knjiga abstraktov in Zbornik konferenčnih prispevkov, ki sta bila udeležencem dostopna tako na spletni strain kot del virtualne kongresne torbe kot tudi v posebni konferenčni aplikaciji za pametne telefone.

SLIKOVNO GRADIVO


23.07.2018

Projekt: Priprava vsebinske in strukturne zasnove ter vzorčne baze za novi grško-slovenski slovar

Julija se je na Centru za pedagoško izobraževanje (CPI) Filozofske fakultete pod vodstvom doc. dr. Mateja Hriberška in v sodelovanju z ZRC SAZU ter podjetjem AMEBIS iz Kamnika začel projekt z naslovom Priprava vsebinske in strukturne zasnove ter vzorčne baze za novi grško-slovenski slovar.


Projekt je del Študentskih inovativnih projektov za družbeno korist in je sofinanciran iz Evropskih socialnih skladov. Cilj projekta je pripraviti sistemsko in strukturno osnovo za novi grško-slovenski slovar. Izhodišče za delo bo Doklerjev »Grško-slovenski slovar«, ki je že od l. 1915 edini učni pripomoček za pouk stare grščine na vsej nivojih pouka na Slovenskem, pa tudi edino konkretnejše pomagalo za prevajalce iz stare grščine. Slovarsko gradivo bo prečiščeno, posodobljeno in prestrukturirano, pripravljena pa bo tudi vzorčna baza, v kateri bo nekaj sto poskusnih, na novo obdelanih slovarskih gesel. Pri projektu sodeluje enajst ljudi, od tega sedem študentov.

Doklerjev »Grško-slovenski slovar« je v Sloveniji doslej izšel dvakrat: prvič leta 1915, drugič pa v nespremenjenem ponatisu l. 1999. V vmesnem obdobju so ga večkrat ponatisnili v zamejstvu v Italiji za potrebe pouka na tamkajšnjih slovenskih gimnazijah, l. 2015 pa je kot »Šolski grško-slovenski slovar« izšel v povsem prenovljeni in posodobljeni obliki za potrebe zamejskih gimnazij.

 

Na fotografiji: Uvodni sestanek sodelujočih na projektu

Foto: Matej Hriberšek 

SLIKOVNO GRADIVO20.07.2018

Izkopavanja v Egiptu


Za dodatne informacije se lahko obrnete na go. Urško Furlan (urskafurlan5@gmail.com).

SLIKOVNO GRADIVO19.07.2018

Nov študijski program Strokovno izpopolnjevanje tolmačev za sodišča in urade

Filozofska fakulteta UL v študijskem letu 2018/19 objavlja razpis za vpis v nov študijski program Strokovno izpopolnjevanje tolmačev za sodišča in urade


Program je namenjen diplomantom prvostopenjskih študijskih programov vseh smeri, pa tudi že registriranim sodnim tolmačem, ki se morajo v skladu z najnovejšimi direktivami EU stalno izpopolnjevati. Rok za pisne prijave z dokazili je 30. september 2018.

Več o programu, razpis in povezavo do elektronske prijavnice najdete na strani Centra za pedagoško izobraževanje

 

 13.07.2018

Študenti geografije sodelovali pri izdelavi brkinske kolesarske karte

Študenti drugostopenjskega magistrskega študija geografije na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete so dali pobudo za izdelavo brkinske kolesarske karte. Isti študenti so Brkine od blizu spoznali pred približno letom dni v okviru svojega študijskega programa in pod vodstvom mentorice prof. dr. Irme Potočnik Slavič.


Več si lahko preberete tukaj. 

 

Foto: Simon Špilar 

SLIKOVNO GRADIVO13.07.2018

18. mednarodni kongres Euralex

Med 17. in 21. julijem 2018 bo v Ljubljani potekal 18. mednarodni kongres Euralex. Gre za dogodek z dolgoletno tradicijo, ki povezuje slovaropisce, raziskovalce slovaropisne tematike, založnike, razvijalce programske opreme in vse druge, ki jih zanima vloga slovarskih informacij v sodobni družbi.


Dogodek, ki je v evropskem slovaropisnem kontekstu priznan in odmeven, ponuja možnost za mednarodno povezovanje in izmenjavo strokovnih spoznanj in izkušenj, pa tudi priložnost za promocijo Slovenije in slovenskega doprinosa k sodobnemu slovaropisju. O pomembnosti povezovanja znanja priča tudi tema letošnjega kongresa, ki je 'Leksikografija v globalnem okolju'.

Program kongresa vključuje več kot 80 predavanj, predstavitve nove programske opreme, seminarje, delavnice in druge spremljevalne dogodke. V sodelovanju z združenjem Euralex letošnji kongres organizirata Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani in Zavod za uporabno slovenistiko Trojina.

Čas in prostor: 17. do 21. 7. 2018, hotel Union, Ljubljana

Spletna stran konference

Kontakt: dr. Simon Krek (glavni organizator dogodka): simon.krek@cjvt.si

ZDRUŽENJE EURALEX: http://euralex.org/

 

Več 11.07.2018

Razpis: priznanja Študentskega sveta Filozofske fakultete

Študentski svet Filozofske fakultete (ŠSFF) je razpisal postopek zbiranja predlogov za prejemnike priznanj ŠSFF, in sicer za:
 • priznanje za nadpovprečno uspešno pedagoško delo,
 • priznanje za udejstvovanje na področju študentskega organiziranja in obštudijskih dejavnosti,
 • priznanje za študijske dosežke,
 • priznanje za posebne dosežke,
 • priznanje za nadpovprečno strokovno delo.
 


Prejemnike priznanj lahko predlaga kateri koli študent FF UL, prav tako pa dekan, prodekani, tajnica fakultete in predstojniki oddelkov.

Predlog s pisno obrazložitvijo pošljite po pošti na naslov: Filozofska fakulteta UL, Študentski svet, Komisija za priznanja, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana s pripisom PRIZNANJA ŠSFF ali po elektronski pošti na naslov studentski.svet@ff.uni-lj.si.

 

Rok za oddajo predlogov je 31. 8. 2018. Podeljevanje priznanj ŠSFF ureja priloženi Pravilnik o podeljevanju priznanj ŠSFF.

 

Razpis11.07.2018

Javna predstavitev ob zaključku Geografskega tabora Zasavje 2018
10.07.2018

Iskanje vodičke ali vodiča po razstavi Ivan Cankar in Evropa


Pred kratkim se je v Cankarjevem domu odprla razstava Ivan Cankar in Evropa (https://www.cd-cc.si/sl/kultura/razstave/ivan-cankar-in-evropa).

Naši ekipi vodičev bi želeli priključiti tudi kakšnega študenta ali študentko komparativistike, ki bi ga tovrstno delo zanimalo.

 

Vodenje zajema dobro poznavanje Cankarjevih del, njegovih vzorov in vplivov nanj tako v smislu slovenske kot tudi evropske literature, hkrati pa morajo biti kandidati oziroma kandidatke suvereni pri predajanju znanja najrazličnejšim ciljnim skupinam in v komuniciranju z njimi.

 

Vodstva so dobro plačana, prav tako so plačane priprave.

Za nadaljnje informacije kontaktirajte gospo Tino Kralj: tina.kralj007@gmail.com

 

 09.07.2018

Informativni dan o projektu YOUrALPS – Sporočilo za javnost


22. maja 2018 je v centru Triglavskega narodnega parka v Trenti v okviru vsakoletnih Belarjevih dni potekal Infodan o projektu namenjen različnim deležnikom s področja poučevanja v Sloveniji.

V priponki si lahko preberete Sporočilo za javnost!


DATOTEKE
2018_07_09_youralps_infodan_slo_pr_slo_0.pdf


09.07.2018

Javno predavanje dr. Marine Zorman pred izvolitvijo v naziv redna profesorica

Filozofska fakulteta UL obvešča, da bo imela dr. Marina Zorman pred izvolitvijo v naziv redna profesorica javno predavanje z naslovom"OD KOD PARA-HIPOTAKSA?"


Javno predavanje bo v ponedeljek, 16. julija 2018, ob 11.30 uri v predavalnici št. 6, na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, Ljubljana.09.07.2018

Usposabljanje in strokovno izpopolnjevanje za osebne asistente mladostnikov in odraslih oseb z avtizmom


Spoštovani!

Osebe z avtizmom (SAM - spektroavtistična motnja) in njihove družine so v družbi zelo ranljiva skupina, potrebujejo podporo na področju krepitve duševnega zdravja, tako pri varovanju duševnega zdravja kot pri rehabilitaciji in pri vključevanju v okolje.

Osebam s SAM lahko bistveno pomagajo spremljevalci in osebni asistenti, ki so posebej usposobljeni za to delo. Uspešno vključevanje v socialno okolje lahko zmanjša ali prepreči razvoj motenj na področju duševnega zdravja. SAM vpliva na življenje celotnih družin, ne le na osebe s SAM.

V programu usposabljanja osebnih asistentov mladostnikov in odraslih oseb s SAM bodo udeleženci spoznali značilnosti SAM, predvsem področja, na katerih te osebe potrebujejo podporo v vsakodnevnem življenju. Usposabljanje je sestavljeno iz uvodnih seminarjev, ki jih bodo izvajali priznani strokovnjaki iz tega področja (dr. Marta Macedoni Lukšič, dr. Nataša Potočnik Dajčman, Aleksandra Jeličić, Nives Skamlič in Janja Kranjc) osebne asistence mladostniku ali odrasli osebi s SAM ter redne intervizije s strokovnjaki. Udeležba na usposabljanju je brezplačna. Usposabljanje bo potekalo v Ljubljani in v Kopru.

Menimo, da bi bili vaši deležniki zainteresirani za sodelovanje, zato Vas vljudno prosimo, da jim posredujete naše povabilo. Na voljo smo tudi za osebno podrobnejšo predstavitev programa. V tem primeru nas lahko kontaktirate najkasneje do 15. 9. 2018 na zveza.avtizem@gmail.com.06.07.2018

Usposabljanje in strokovno izpopolnjevanje za osebne asistente mladostnikov in odraslih oseb z avtizmom


Spoštovani!

Osebe z avtizmom (SAM - spektroavtistična motnja) in njihove družine so v družbi zelo ranljiva skupina, potrebujejo podporo na področju krepitve duševnega zdravja, tako pri varovanju duševnega zdravja kot pri rehabilitaciji in pri vključevanju v okolje.

Osebam s SAM lahko bistveno pomagajo spremljevalci in osebni asistenti, ki so posebej usposobljeni za to delo. Uspešno vključevanje v socialno okolje lahko zmanjša ali prepreči razvoj motenj na področju duševnega zdravja. SAM vpliva na življenje celotnih družin, ne le na osebe s SAM.

V programu usposabljanja osebnih asistentov mladostnikov in odraslih oseb s SAM bodo udeleženci spoznali značilnosti SAM, predvsem področja, na katerih te osebe potrebujejo podporo v vsakodnevnem življenju. Usposabljanje je sestavljeno iz uvodnih seminarjev, ki jih bodo izvajali priznani strokovnjaki iz tega področja (dr. Marta Macedoni Lukšič, dr. Nataša Potočnik Dajčman, Aleksandra Jeličić, Nives Skamlič in Janja Kranjc) osebne asistence mladostniku ali odrasli osebi s SAM ter redne intervizije s strokovnjaki. Udeležba na usposabljanju je brezplačna. Usposabljanje bo potekalo v Ljubljani in v Kopru.

Menimo, da bi bili vaši deležniki zainteresirani za sodelovanje, zato Vas vljudno prosimo, da jim posredujete naše povabilo. Na voljo smo tudi za osebno podrobnejšo predstavitev programa. V tem primeru nas lahko kontaktirate najkasneje do 15. 9. 2018 na zveza.avtizem@gmail.com.02.07.2018

Mladi raziskovalec - razpis UIRS

Podrobne informacije o pogojih za prijavo na razpis so
objavljene na spletni strani Urbanističnega inštituta RS
www.uirs.si/zaposlitve.
 


Mesto mladega raziskovalca

Podrobne informacije o pogojih za prijavo na razpis so
objavljene na spletni strani Urbanističnega inštituta RS
www.uirs.si/zaposlitve.
Vloge z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite
do 6. 7. 2018 na naslov: Urbanistični inštitut Republike
Slovenije, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana, s pripisom
»Za mladega raziskovalca«.

Sporočamo, da je rok za prijavo podaljšan do 31.7.201829.06.2018

24th NEOLITHIC SEMINAR


 

 

24th  NEOLITHIC SEMINAR

 

Neolithisation Processes in Eurasia: Retrospect and Prospect

 

Friday 26th - Saturday 27th October 2018
 

Department of Archaeology

Faculty of Arts

University of Ljubljana

 

 

ANNOUNCEMENT

 

We are happy to announce that the 24th Neolithic Seminar will be held on Friday, October 26th through Saturday, October 27th  2018.

 

The conference aims to continue the discussion on neolithisation processes in Eurasia. Contributions are welcome on any aspect of neolithisation processes in relation to transition to farming, ‘neolithic packages’, radiocarbon dating, archaeogenetics, gene-culture coevolution, palaeodemography, niche construction, bioarchaeology, neuro-psychology and cognition, environmental studies and palaeoclimatology.

 

The conference is an international event, organized continuously by the Department of Archaeology at the Faculty of Arts, University of Ljubljana.  It remains a locus eventi that connects people and institutions globally. The Neolithic Seminar proceedings are published in the Documenta Praehistorica international journal (numbers XXI-XLIV are available at https://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/issue/archive).

 

                                                                                                                                                            CALL FOR PAPERS

 

This is the call for papers for the 24th Neolithic Seminar ‘Neolithisation Processes in Eurasia: Retrospect and Prospect’. Participation is in the form of a presentation followed by a discussion.

 

                                                                                                                                                                     ABSTRACTS

 

Participants are invited to submit an abstract of 150-200 words, including name, institution and title of the paper. The deadline for the abstracts is 30th June 2018. Please send your abstracts to  mihael.budja@ff.uni-lj.si27.06.2018

Vabilo na podelitev priznanj za tutorsko delo v študijskem letu 2017/18


Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani pripravlja podelitev priznanj

za tutorsko delo v študijskem letu 2017/18.

 

Prireditev bo potekala 4. julija 2018, ob 12. uri v avli Filozofske fakultete.
 

Podelili bomo priznanja študentom in študentkam, ki so v preteklem letu opravljali tutorsko delo ali kako drugače pomembno prispevali k tutorstvu. Po uradnem delu sledi še prigrizek in druženje.

 

Spremljevalni program : Urška Baković

 

Vljudno vabljeni.


DATOTEKE
vabilo_zakljucna_prireditev_1718.doc


26.06.2018

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

Vljudno Vas vabimo na poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki odpirajo svoja vrata.


Ponedeljek, 2. julija 2018:

 

ob 8.30     13. Mladinska poletna šola slovenskega jezika

v dvorani Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana (Kardeljeva ploščad 28a)

145 udeležencev iz 24 držav (več o programu na www.centerslo.si/za-otroke)

 

ob 10.00     37. Poletna šola slovenskega jezika

v predavalnici 2 na Filozofski fakulteti (Aškerčeva 2)

113 udeležencev iz 37 držav (več o programu na www.centerslo.si/tecaji-za-odrasle

 

ob 20.00     54. seminar slovenskega jezika, literature in kulture

v atriju Mestnega muzeja Ljubljana (Gosposka ulica 15)

112 udeležencev iz 23 držav (več o programu na www.centerslo.si/seminar)

 

 

 

Po pozdravnih nagovorih in kulturnem programu Vas vabimo še na kratko osvežitev.

Veselilo nas bo, če se nam boste pridružili.

 

 

 

Za več informacij pred in med prireditvami se obrnite na:

damjana.kern@ff.uni-lj.si, 031 321 819 (Mladinska poletna šola)

branka.gradisar@ff.uni-lj.si, 051 416 260 (Poletna šola)

damjan.huber@ff.uni-lj.si, 041 341 830 (Seminar slovenskega jezika, literature in kulture)22.06.2018

Doc. dr. Matija Črešnar med finalisti za nagrado RegioStars

Projekt Iron-Age-Danube, kjer sodeluje doc. dr. Matija Črešnar z Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete, je uvrščen med finaliste za nagrado RegioStars. RegioStars nagrade se podeljujejo projektom, ki izkazujejo inovativnost in dobre prakse na področju regionalnega razvoja v EU. 


Projekt Iron age Danube je nominiran v kategoriji »Naložbe v kulturno dediščino«.

Iskrene čestitke.

Za projekt lahko glasujete tukaj.
 

Foto: Jure Eržen, Delo

SLIKOVNO GRADIVO
22.06.2018

Konferenca Kulturna in naravna dediščina gozdov

Vabljeni na konferenco Kulturna in naravna dediščina gozdov, ki bo potekala 26. junija 2018 na Univerzi v Mariboru. Konferenca ni namenjena le strokovnjakom s področij kulturne in naravne dediščine, temveč tudi vsem tistim, ki jim je mar za naravno in kulturno dediščino. 


Pri dogodku sodeluje Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete

 

Program22.06.2018

Arheološki tabor Slovenija 2018 – zaključna prireditev

Vabljeni na zaključno prireditev Arheološkega tabora Slovenija 2018, ki bo v Pokrajinskem muzeju Maribor, 29. junija 2018, ob 18.00 uri. 


Na prireditvi bo imel predstavitev tudi doc. dr. Matija Črešnar z Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete.

 

Program21.06.2018

Iščemo prostovoljce za pomoč pri čiščenju gorskega jezera v Julijskih Alpah

CIPRA Slovenija išče prostovoljce za pomoč pri čiščenju gorskega jezera


10. in 11. julija letos bo potekalo odstranjevanje alg s površine gorskega jezera na Planini pri Jezeru, kar sodi v prizadevanja sanacije gorskih jezer v Julijskih Alpah. Dogodek organizira Triglavski narodni park v sodelovanju s partnerji.

CIPRA Slovenija v ta namen išče 5 prostovoljcev za pomoč.

Delo poteka tako, da bomo z grabljami odstranjevali biomaso z jezerske gladine in jo zvozili na deponijo.

Prostovoljci imajo krite stroške spanja v koči s prehrano in prevoz iz Stare Fužine do Planine pri Jezeru.

Zvečer bo tematski večer na temo problematike gorskih jezer.

 

Zaintersirani naj se mi javijo čim prej preko spletne pošte.

 

Matej Ogrin21.06.2018

Žalna seja za pokojnim akademikom, rednim profesorjem dr. Jankom Pleterskim


Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete sporoča, da bo žalna seja za pokojnim akademikom, rednim profesorjem dr. Jankom Pleterskim v sredo, 27. junija 2018, ob 9.00 uri v Modri sobi (526).20.06.2018

Mednarodna poletna šola politične ekologije 2018 – Prepletanje raznolikih umov v politični ekologiji


Vabimo vas na Mednarodno poletno šolo politične ekologije 2018 – Prepletanje raznolikih umov v politični ekologiji

 

Kdaj: 3. – 7. september 2018

 

Kje: Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

 

Več info in prijave: https://www.politicalecology-ljubljana.si

 

Udeležba je brezplačna.

 

Rok za prijave: za magistrske in doktorske študente ki želijo pridobiti ECTS točke do 30. 6. 2018, za vse ostale 15. 7. 2018

 

Mednarodna poletna šola politične ekologije je odgovor na ugotovljeno nepovezanost in pomanjkanje poglobljenega znanja o okolju v slovenskem intelektualnem prostoru. To še posebej velja za družboslovno in humanistično področje, ki ne premoreta kaj več kot le nekaj izbirnih predmetov na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Razkorak med okoljskimi in ekološkimi vprašanji, ki si jih postavljamo, in potrebo po premislekih in iskanju odgovorov zanje, je enormen. Rešitve, ki se ponujajo, pa so potrebne temeljite refleksije.

 

Poletna šola ponuja priložnost za pridobivanje novih znanj s področja politične ekologije, omogoča vstop v novejšo svetovno znanstveno in strokovno produkcijo ter ponuja možnost za povezovanje domače in tuje produkcije ter akterjev na tem področju. Usmerjena je v razumevanje različnih dojemanj okoljskih in ekoloških vprašanj oz. okoljskih diskurzov tako, da omogoči celovitejši vpogled v njih same. Okoljski diskurzi zaradi različnega dojemanja tehnologije, ekonomije, demokracije, narave, okolja, ipd. sprožajo (ne)sporazume med različnimi deležniki. To pa vodi do različnih, pogosto tudi izključujočih si predlogov rešitev ter konfliktov in posledično političnega boja med njimi.

 

Politična ekologija se razlikuje od apolitičnih okoljskih ved tako, da vprašanja okolja ne postavlja le kot predmeta preučevanja, pač pa ga umešča v asimetrična razmerja družbenih in političnih moči, ki so že vpisana v samo vednost o predmetu.

 

S podporo odličnih vabljenih gostij in gostov bodo udeleženci poletne šole izzvani, da se poglobijo v različna vprašanja na področju politične ekologije ter poskušajo zgraditi razumevanje med raznolikimi rešitvami za reševanje okoljskih izzivov oz. si zgradijo mentalno strukturo za razumevanje večplastnih glokalnih okoljskih in ekoloških vprašanj.

 

Mednarodna poletna šola politične ekologije 2018 je namenjena teoretikom, praktikom in aktivistom ter vsem, ki jih okoljska in ekološka vprašanja kakorkoli zanimajo.

 

Vabljeni!

 19.06.2018

Univerza v Ljubljani lansirala spletni portal Alumni UL

Univerza v Ljubljani je ustanovila mrežo klubov alumnov članic Univerze v Ljubljani pod skupnim imenom Alumni UL. Mreža trenutno povezuje 35 klubov alumnov, njihovo število pa bo še naraslo. Glavni namen je krepitev odnosov, sodelovanja in povezovanje med Univerzo v Ljubljani, njenimi članicami in diplomanti ter diplomanti samimi. Mreža Alumni UL je med drugim namenjena tudi neformalemu prenosu znanja med generacijami in informiranju o kariernih priložnostih. Od danes naprej je diplomatom Univerze v Ljubljani na voljo tudi spletni portal Alumni UL.


Spletni portal Alumni UL vsebuje kontaktne podatke vseh klubov alumnov članic Univerze v Ljubljani ter seznam ugodnosti, ki jih alumni lahko koristijo. Portal je namenjen informiranju, mreženju, objavi prostih delovnih mest, vzpodbujanju sodelovanja med alumni Univerze v Ljubljani in prenosu znanja. Z jesenjo 2018 bo na portalu zaživel še mentorski del, namenjen absolventom in mladim diplomantom, kot pomoč pri prvih korakih na njihovi karierni poti.

Ustanavljanje in delovanje klubov alumnov na članicah Univerze v Ljubljani je še naprej v pristojnosti članic, vsi klubi skupaj pa tvorijo skupno mrežo Alumni UL, ki bo izvajala krovne aktivnosti. V prihodnosti bo ustanovljena tudi fundacija Alumni UL, ki bo predstavljala neprofitno organizacijo za zagotavljanje sredstev za nemoteno delovanje klubov alumnov ter štipendiranje in financiranje raziskovalne dejavnosti.

SLIKOVNO GRADIVO
19.06.2018

Radiocarbon Date Raffle


 

Need a Date? Join Beta Analytic’s Raffle

 

We are inviting all undergrad and postgrad students who need radiocarbon dating to join our raffle. We are giving away five (5) AMS dates worth US$595 each. The raffle is open to all students in Europe, Africa, Asia Pacific, North America and South America. We will select one winner per region. 

 

To join the raffle, please fill out the form found in our raffle page which requires a description of your research that needs AMS dating. Winners are required to show proof of enrollment for any semester in 2018. For details, please visit https://www.radiocarbon.com/raffle.htm15.06.2018

Mednarodni simpozij »Deutsche Sprachminderheiten im östlichen Europa« (21.–23. 6. 2018)


Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko FF UL v imenu soorganizatorjev vabi na mednarodni simpozij »Nemške jezikovne manjšine v vzhodnoevropskih regijah«/»Deutsche Sprachminderheiten im östlichen Europa«, ki se bo odvijal v četrtek, 21. 6. 2018, na Filozofski fakulteti v Ljubljani (pred. 15), v petek, 22. 6. 2018, v Univerzitetni knjižnici Maribor ter v soboto, 23. 6. 2018, v Pokrajinskem muzeju Kočevje. Predavanja bodo potekala v nemščini.

V sklopu simpozija je na ogled tudi razstava z naslovom »Zapuščam drago vas domačo.

Kočevska, nemški jezikovni otok na Slovenskem.«/«Main Dearfle miss i haint vərlussn.

Gottschee, deutsche Sprachinsel in Slowenien.“

Program simpozija je v priponki. Vljudno vabljeni!


DATOTEKE
program_simpozija_deutsche_sprachminderheiten_im_ostlichen_europa.pdf


14.06.2018

Fužinarski dnevi 2018


Vabilo na fužinarske dneve 2018


DATOTEKE
letak_fuzinarski_dnevi_tisk.pdf


12.06.2018

Razpis za mlade raziskovalce


Spoštovani,

obveščamo vas, da je ZRC SAZU objavil Javni razpis za mlade raziskovalce v letu 2018.

Geografski inštitut Antona Melika razpisuje mladega raziskovalca oziroma mlado raziskovalko pri mentorici dr. Niki Razpotnik Visković na podpodročju geografije podeželja.

Razpis je objavljen na spodnji povezavi:

 

https://www.zrc-sazu.si/sl/novice/javni-razpis-za-kandidate-za-mlade-raziskovalce-mz-v-letu-2018

 

Upamo, da se bo prijavilo čim več mladih, ki jih zanima raziskovalno delo.

 

Lep pozdrav,

Drago Perko.11.06.2018

Vabilo na javno vodstvo po razstavi Rogaška Slatina kot obmejno mesto Tretjega rajha, 1941-1945

Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete vabi na javno vodstvo po razstavi Rogaška Slatina kot obmejno mesto Tretjega rajha, 1941-1945, ki je nastala v sodelovanju med predavatelji in študenti oddelka. Vodstvo bo vodil soavtor razstave in študent na oddelku, Daniel Siter. Prvo vodstvo bo potekalo v sredo, 13. junija 2018 ob 15. uri, drugo pa 14. junija 2018 ob 13. uri.


Rogaško Slatino je med letoma 1941 in 1945 okupirala nacistična Nemčija in mesto postavila za sedež okrožja Šmarje. V mestu so bili zato nastanjeni oddelki SA, NSSK in zloglasna tajna državna policija (Gestapo). Zaradi bližnje meje z Neodvisno državo Hrvaško pa je bila Rogaška Slatina tudi obmejno mesto na južni meji velikega Tretjega rajha, kar je neizogibno vplivalo na okoliško prebivalstvo. Nemci so mejo obdali z žico in minskimi polji, prečkanje pa je potekalo preko močno zastraženih mejnih prehodov.
Razstavo je nastala v okviru nacionalnega raziskovalnega projekta Napravite mi to deželo nemško … italijansko … madžarsko … hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva, ki ga vodi Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete, v sodelovanju z Geografskim inštitutom Antona Melika ZRC SAZU, Inštitutom za novejšo zgodovino in Pedagoško fakulteto v Ljubljani. Pripravili so jo dr. Peter Mikša, Daniel Siter in dr. Božo Repe s sodelavci.

 

Vljudno vabljeni!


DATOTEKE
vabilo_ff.pdf


11.06.2018

Okoljskozgodovinska ekskurzija za študente FF s kolegi iz AT in RO po SLO v septembru


 

Drage študentke, dragi študentje!

 

Oddelek za geografijo in Oddelek za zgodovino od 17. do 19. septembra 2018 v okviru CEEPUS mreže EcoManAqua organizirata 3-dnevno ekskurzijo z naslovom Environmental History and Geography of Fresh Water Ecosystems. Program je v priponki.

Ekskurzija vam omogoča (obštudijsko) spoznavanje novih vsebin in novih kolegov magistrskih študentov, ki jih v Avstriji in Romuniji posebej zanimajo vprašanja zgodovine voda.

Za študentke in študente FF (magistrske ali dodiplomske) je mogoča udeležba bodisi na celotnem programu bodisi na delu programa po vašem izboru.

Razen za predavanji na FF v ponedeljek, 17. 9., dopoldne, je zaradi pravočasne organizacije potrebna prijava udeležbe do 15. junija 2018 na ziga.zwitter@ff.uni-lj.si (zaenkrat še brez zbiranja denarja). Študentke in študenti naj pri prijavi sporočijo, ali se želijo udeležiti vseh dejavnosti ali samo dela programa – v slednjem primeru naj navedejo, česa se želijo udeležiti.

Ekskurzija ni del rednega študijskega procesa na FF, zato sva organizatorja poskusila pridobiti zunanja sponzorska sredstva. Ker nam jih niso dodelili, boste sami krili stroške avtobusa, vstopnin in, če se jih boste udeležili, kosil. CEEPUS mreža je namreč namenjena le kritju stroškov mednarodnih udeležencev (lani tako stroškov študentov geografije FF, ki so se želeli udeležiti okoljskozgodovinske ekskurzije v Avstriji – letos pa stroškov študentov iz Avstrije in Romunije v Sloveniji). Več glede stroškov v priponki.

Če bo interes presegal kapacitete avtobusa, bo izbor temeljil na študijski uspešnosti in raziskovalnih področjih.

Dodatne informacije v priponki in na ziga.zwitter@ff.uni-lj.si


DATOTEKE
ceepus_excursion_2018-za-studentke_studente_ff.pdf


08.06.2018

Zapustil nas je prof. dr. Erich Prunč

Z veliko žalostjo smo prejeli novico, da je 28. 5. v šestinsedemdesetem letu preminil znameniti prevodoslovec in slovenist, velik prijatelj in podpornik Oddelka za prevajalstvo koroški Slovenec prof. dr. Erich Prunč. Prof. Prunč je bil dolgoletni predstojnik Inštituta za uporabno in teoretično prevodoslovje Univerze v Gradcu, več let pa je sodeloval tudi na doktorskem študiju prevodoslovja in magistrskem študiju tolmačenja na Filozofski fakulteti UL.


Zaradi svojih slovenističnih dosežkov je bil od leta 2007 dopisni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti in zaradi večletne podpore Oddelku za prevajalstvo FF UL pa je leta 2009 postal tudi častni član Senata Univerze v Ljubljani. Več na https://prevajalstvo.ff.uni-lj.si/ (zadnje novice).08.06.2018

Interpretacija in promocija arheološke dediščine


Vabilo na mednarodno strokovno srečanje Interpretacija in promocija arheološke dediščine. Teorija, praksa in priložnosti.


DATOTEKE
interpretacija_dediscine_program_final.pdf


07.06.2018

Hamlet


´HamlƎt´ es un proyecto voluntario que todavía no es parte de ningún programa universitario o teatral, que nació por el único deseo de exprimir las circunstancias racionales, emocionales, y espirituales que se manifiestan dentro de varios niveles de consciencia en un ambiente cuyas leyes universales prometen la misma exigencia a cualquier libre albedrío ejercitado dentro de esto. 
A través de un texto que en apariencia muestra una sucesión de eventos que altera la consciencia de sus personajes y consecuentemente sus acciones, miramos a cada decisión como un efecto directo de la resonancia con los planos distintos, invisibles, pero permanente existentes, de diferentes niveles de frecuencia, que aportan varias cualidades a cualquier ser que entra, desde el punto de vista mental, emocional, o energético en el ámbito de estas esferas. 
Buscamos la influencia de la libertad humana (con todo lo que contiene, como la voluntad, la intensidad de las emociones, la fuerza y persistencia del pensamiento, la esperanza y creencia en un equilibrio universal, la relación más profunda con la naturaleza) en la fluctuación de la resonancia con varios tipos de energía y consciencia, y también al revés, la influencia de los posibles formas de consciencia y energías en la libertad humana. 
´HamlƎt´ es una obra que muestra la fluctuación entre lo bueno y lo malo, lo saludable y lo nocivo, el amor incondicional y su falta, el alma y el ego, la muerte durante la vida y la vida después de la muerte.

Producción: Vlad Pavel (RO)
Distribución: Vlad Pavel (RO) , Sandra Fernández Maza (ES)

El idioma en que se desenvuelve la obra es: CASTELLANO.

Fechas de estreno:
- Lunes , 11 de Junio, desde las 20:00 – 21:20;
- Martes, 12 de Junio, desde las 20:00 – 21:20;
*por favor, les pedimos que lleguen a las 19:45 para facilitar el acceso dentro del aula;

La entrada es LIBRE DE CARGO y el acceso se hace en función del número de plazas disponibles (75 personas).

El proyecto está apoyado por la Universidad de Ljubljana, la Facultad de Filosofía, el Departamento de Lenguas y Literaturas Romances.

Ubicación: AULA 13 (planta baja), dentro de Filozofska fakulteta, Univerze v Ljubljani, 1000, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana;

SLIKOVNO GRADIVO07.06.2018

Jesenska šola - Obmestne pokrajine v Alpah

Projekt LOS_DAMA (Landscape and Open Space Development in Alpine Metropolitan Areas) organizira brezplačno jesensko šolo za mlade do 35 let. Tema šole so obmestne pokrajine v Alpah. Šola bo potekala od 22. do 29. septembra 2018 v Salzburgu in Freisingu. Na voljo je 5 mest za udeležence iz Slovenije. Rok prijave je 15. junij 2018. Prijava: http://www.alpine-space.eu/projects/los_dama/en/pilots-results/autumn-school/application


Projekt LOS_DAMA (Landscape and Open Space Development in Alpine Metropolitan Areas) organizira brezplačno jesensko šolo za mlade do 35 let.

Tema šole so obmestne pokrajine v Alpah.

Šola bo potekala od 22. do 29. septembra 2018 v Salzburgu in Freisingu.

Na voljo je 5 mest za udeležence iz Slovenije.

Rok prijave je 15. junij 2018.

Prijava: http://www.alpine-space.eu/projects/los_dama/en/pilots-results/autumn-school/application

 

Več o projektu:

http://www.alpine-space.eu/projects/los_dama/en/home

http://www1.uirs.si/projekt?id=316

 05.06.2018

To poletje na mednarodni mladinski kamp v Švico!


Namen mladinskega tabora je druženje mladih (med 18.-25. letom), spoznavanje s participativnimi pristopi upravljanja porečij in razvoj različnih pogledov na alpske reke. Priložnost predvsem za mlade, ki jih zanima naša alpska reka Soča. 
Za dve osebi so kriti vsi stroški prevoza, prehrane in nastanitve s strani organizacije Pro Terra Engadina. ROK PRIJAVE JE 15. JUNIJ 2018.

 

http://www.alpine-space.eu/projects/spare/downloads/flyer_youth_camp2018_engadine.pdf

 05.06.2018

Dekan sprejel športnice in športnike fakultete

V ponedeljek, 4. junija 2018, se je dekan Filozofske fakultete, prof. dr. Roman Kuhar, srečal s športnicami in športniki fakultete, ki so v različnih športih zastopali barve Filozofske fakultete.


V svojem nagovoru je dekan povedal, da je celotna fakulteta ponosna na športne dosežke študentk in študentov fakultete ter se jim zahvalil za vse dosežene uspehe. Vodja Pedagoške enote za šport Filozofske fakultete, pred. Gregor Hribar, je dodal, da je bilo letos tekmovanj v različnih športnih panogah manj. Športna zveza Univerze v Ljubljani naj bi bila v bodoče sestavljena iz športnih društev, zato bo tudi Filozofska fakulteta ustanovila športno društvo. Vsem športnicam in športnikom se je zahvalil za njihovo udeležbo na tekmovanjih znotraj univerzitetne zveze in tudi širše. Med pomembnejše dosežke se uvrščata 2. mesto v UL ligi ženske odbojkarske ekipe Filozofske fakultete ter 3. mesto v UL ligi ženske košarkarske ekipe.

Športne dosežke udeležencev državnih univerzitetnih prvenstev v študijskem letu 2017/2018 si lahko pogledate tukaj.

SLIKOVNO GRADIVO05.06.2018

Študentka Filozofske fakultete zmagovalka študentskega teka na grad

Na 25. Decathlon študentskem teku na grad je med študentkami prvo mesto zasedla Ana Čufer, študentka 3. letnika Oddelka za geografijo Filozofske fakultete


S časom 0:09:55 je bila med vsemi sodelujočimi študentkami najhitrejša. 

Za zmago ji iskeno čestitamo!

 

Foto (arhiv Ane Čufer): Ana Čufer v cilju.

 

SLIKOVNO GRADIVO04.06.2018

Informativni dan skupnega interdisciplinarnega študijskega programa druge stopnje Kognitivna znanost

Vabljeni na informativni dan magistrskega programa Kognitivna znanost. V uvodu bo na kratko predstavljena kognitivno znanost – raziskovanje duševnosti, ki združuje nevroznanost, psihologijo, jezikoslovje, filozofijo in umetno inteligenco. Glavni del predstavitve pa bo namenjen skupnemu interdisciplinarnemu programu druge stopnje Kognitivna znanost, ki se izvaja v okviru Medicinske fakultete, Filozofske fakultete, Fakultete za računalništvo in informatiko in Pedagoške fakultete in je del mednarodnega programa MEi:CogSci (http://meicogsci.eu), ki poteka na štirih evropskih univerzah. 


Predavatelji in študenti kognitivne znanosti vam bodo na voljo za vprašanja, povezana s študijem in področjem kognitivne znanosti.

Informativni dan bo v sredo, 6. 6. 2017, ob 16:30 v veliki predavalnici na Vegovi 4 v prostorih Pedagoške fakultete (vhod z dvorišča za stavbo; glej zemljevid). 

 

Preostala informativna dneva organizira Pedagoška fakulteta: 

13. 6. 2018 ob 17.00, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16 
5. 7. 2018 ob 16.00, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16

 

Vabljeni! 
Programski svet študija Kognitivna znanost 02.06.2018

OBV: Srečanje 2. letnika 2. stopnje obeh študijskih programov geografije

Vabilo na srečanje študentk in študentov 2. letnikov na 2. stopnji v četrtek 7. junija ob 12. uri


Pozdravljeni.

Konec semestra je tudi čas, ko boste študenti 2. letnika drugostopenjskega študijskega programa opustili organizirano sedenje v predavalnicah in ga zamenjali za samostojno raziskovalno delo, pa tudi že iskanje službe.

Da bi ta trenutek primerno obeležili vas vabimo na zaključno srečanje obeh 2. letnikov 2. stopnje, ki bo v četrtek 7. junija ob 12. uri v didaktični predavalnici (v prizidku fakultete).

Srečanje bo izgledalo takole:

1. pozdrav predstojnika Oddelka (Darko Ogrin) 

2. predstavitev kariernega centra Filozofske fakultete (Neža Hlebanja)

3. vloga druženja geografov po diplomiranju (Simon Kušar)

4. pogled na študijski program – kratka delavnica (moderira Mojca Ilc Klun).

5. sproščeno druženje ob domačih dobrotah (lahko prinesete tudi študenti)

Upamo, da se srečamo na prijetnem druženju!

Mojca Ilc Klun in Simon Kušar, koordinatorja za alumne na Oddelku za geografijo01.06.2018

Informativni dan za študijsko leto 2018/2019 – magistrski študijski programi in doktorski študijInformativni dan za magistrske študijske programe FF bo v ponedeljek, 11. junija 2018, z začetkom ob 10.00 uri. Razpored predstavitev programov je na voljo tukaj.

Informativni dan za doktorski študij bo tudi v ponedeljek, 11. junija 2018, ob 16.00 uri v predavalnici 15.01.06.2018

Predavanje: Ljubljana skrbi za svoje podeželje

V četrtek, 7. junija 2018, ob 9.40 uri bo imela v okviru predavanja iz Razvoja podeželja v predavalnici P2 (OEIKA, Zavetiška 5) Maruška Markovčič, višja svetovalka na Oddelku za varstvo okolja, Odsek za razvoj podeželja, Mestna občina Ljubljana, predavanje z naslovom Ljubljana skrbi za svoje podeželje.


Vljudno vabljeni!01.06.2018

Predaval bo dr. Martin Krummholz

Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave (ICCHS) vljudno vabi na predavanje, ki bo v petek, 8. junija 2018, ob 9.30 uri v predavalnici 343.


Na temo "Artisti dei Laghi" in Bohemia in 16th–18th century. "Artisti dei Laghi" – umetniki z območja lombardskih jezer –  na Češkem  od 16. do 18. stoletja bo predaval dr. Martin Krummholz, Ústav dějin umění Akademie věd ČR, Praga.

Predavanje bo v angleškem jeziku. 


 01.06.2018

Predavanje: Zagreb v Bologni. Ikonografija baročnih poslikav ilirsko-ogrskega kolegija v Bologni

Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave (ICCHS) vljudno vabi na predavanje Zagreb v Bologni. Ikonografija baročnih poslikav ilirsko-ogrskega kolegija v Bologni. 


Predaval bo dr. Daniel Premerl (Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, Hrvaška). Predavanje (v hrvaškem jeziku) bo v torek, 5. junija 2018, ob 12.00 uri v predavalnici 343.

Leta 1700 je v refektoriju ilirsko-madžarskega kolegija v Bologni nastal edinstven historični cikel stropnih in stenskih poslikav. Naslikal ga je bolonjski slikar Gioacchino Pizzoli po naročilu rektorja kolegija in zagrebškega kanonika Petra Črnkovića in s pomočjo donacije zagrebškega škofa Stjepana Želiščevića. Ikonografski program tega zagrebškega naročila ponuja vpogled v poskus izgradnje državno-pravne in nacionalne identitete, ki se je oblikovala med elito zagrebške nadškofije tekom 17. stoletja.

 

Dr. Daniel Premerl je znanstveni sodelavec na Institutu za povijest umjetnosti v Zagrebu. Leta 2009 je na Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu doktoriral s temo Drveni oltari 17. stoljeća u Dalmaciji. S pomočjo raziskovalnih štipendij se je izpopolnjeval na univerzah v Oxfordu, Ca'Foscari (Benetke) in Harvardu (Cambridge, Massachusetts). Ukvarja se z raziskovanjem umetnosti 17. in 18. stoletja na Hrvaškem in v Italiji, s poudarkom na opremi cerkva (oltarji), politični ikonografiji ter kontekstu naročništva. Med številnimi znanstvenimi publikacijami posebno mesto zaseda monografija z naslovom Bolonjske slike hrvatske povijesti ‒ Politička ikonografija zidnih slika u Ilirsko-ugarskom kolegiju u Bolonji (Zagreb 2014).

 

 

SLIKOVNO GRADIVO01.06.2018

Slovesnost ob jubileju prof. dr. Vladimirja Osolnika

Na Oddelku za slavistiko Filozofske fakultete bodo v sredo, 6. junija 2018, ob 19.00 uri (Modra soba) slovesno obeležili življenjski jubilej prof. dr. Vladimirja Osolnika, letošnjega prejemnika priznanja FF za življenjsko delo.


Lepo vabljeni. 

SLIKOVNO GRADIVO31.05.2018

Namera o oddaji poslovnega prostora

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani namerava oddati v najem gostinski obrat – okrepčevalnico na Rimski 11 v izmeri 46,05 m2. Okvirni rok za pričetek delovanja je 1. oktober 2019.


1. Predmet najema

 

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani namerava oddati v najem gostinski obrat – okrepčevalnico na Rimski 11 v izmeri 46,05 m2.

 

Okvirni rok za pričetek delovanja je 1. oktober 2019.  

 

2. Dodatne informacije

 

Za vse potrebne informacije (vključno z ogledom) se prosimo obrnite na vodjo Tehnično gospodarskega sektorja, g. Jasmina Mustafića Marjetiča, po elektronski pošti na jasmin@ff.uni-lj.si do 20. junija 2018.

 

3. Način vložitve ponudb

 

Ponudnik pisno namero o najemu (ponudbo) v zaprti ovojnici pošlje na naslov UL FF, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana. Na ovojnici morajo biti navedeni naziv in naslov ponudnika ter oznaka »ponudba za najem prostora K16 – ne odpiraj«. V ponudbi mora ponudnik navesti letno najemnino, ki jo je pripravljen plačati za najem, ter svoje kontaktne podatke. Predložiti mora tudi odločbo pristojnega ministrstva o tem, da je ponudnik subvencionirane študentske prehrane. Ponudba mora biti veljavna vsaj do 1. 10. 2018.

 

Rok za prejem ponudb je 22. junij 2018 do 10. ure. Ponudbe, prejete kasneje, ne bodo obravnavane.

 

4. Sklenitev pogodbe

 

UL FF bo z zainteresiranimi ponudniki opravila pogajanja o najemnini in o drugih pogodbenih pogojih. Neposredna pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo po pogajanjih oddal najboljšo ponudbo.31.05.2018

Zaključil se je 9. sejem Liber.ac

Z zaključnim glasbenim nastopom v Foersterjevem vrtu za Filozofsko fakulteto se je v četrtek, 24. maja 2018, zaključil že deveti sejem akademske knjige Liber.ac. Letos se je na sejmu predstavilo 37 razstavljavcev. Spremljevalni program, kjer se je zvrstilo več kot 50 dogodkov, je pod okriljem Znanstvene založbe in Knjigarne Filozofske fakultete pripravil Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete.


Fotografije s sejma najdete tukaj.

SLIKOVNO GRADIVO31.05.2018

Nova slovnica: viri in metode

Vsi, ki se ukvarjate z raziskavami slovenske slovnice, poučevanjem slovničnih vsebin, razvojem metodologij in orodij, ki temeljijo na slovničnih podatkih, in vse ostale, ki vas tematika zanima, prijazno vabljeni, da se v sredo, 6. junija 2018, udeležite dogodka "Nova slovnica: viri in metode". Dogodek bo potekal v Veliki dvorani IJS (Jamova cesta 39).


Namen dogodka je seznaniti strokovno javnost s cilji in trenutnimi rezultati projekta (ARRS J6-8256, http://slovnica.ijs.si/) ter opredeliti njihovo vrednost v luči primerljivih evropskih izkušenj ter nacionalnih prioritet in potreb. Projekt pripravlja odprto dostopne korpusne baze slovničnih podatkov, ki bodo na voljo za izdelavo jezikovnotehnoloških orodij in aplikacij za slovenski jezik, kot tudi empirično zasnovane slovnice slovenskega jezika. Še zlasti lepo torej vabljeni vsi, ki bi takšne podatke pri svojem delu potrebovali in uporabljali.

Program predavanj je sledeč:

 • 10:00-11:00: Amália Mendez (Centro de Linguística da Universidade de Lisboa): ‘Comprehensive Grammar of the Portuguese language: Lessons Learned’
 • 11:00-11:30: Kaja Dobrovoljc in Jaka Čibej (Fakulteta za računalništvo in informatiko UL & Inštitut Jožef Stefan): ‘Priprava virov za oblikoslovne analize standardne slovenščine’
 • 11:30-12:00: Polona Gantar (Filozofska fakulteta UL): ‘Jezikoslovna podpora pri izdelavi semantičnih tehnologij’
 • 12:00-12:30: Marko Robnik Šikonja (Fakulteta za računalništvo in informatiko UL): ‘Tehnologije za razvoj jezikovnih virov in metod’
 • 12:30-13:00: vprašanja in razprava
 • 13:00-14:00: odmor za kosilo (menza IJS)
 • 14:00-15:00: Kozma Ahačič (ISJFR ZRC SAZU), Irena Krapš Vodopivec (Škofijska gimnazija Vipava), Simon Krek (Inštitut Jožef Stefan), Marko Stabej (Filozofska fakulteta UL) in Rok Žaucer (Univerza v Novi Gorici): ‘Nova slovnica: Kje smo in kam gremo?’ (panelna razprava, moderiranje Špela A. Holdt)

SLIKOVNO GRADIVO31.05.2018

Interpretacija kulturne in naravne dediščine, predstavitev praks Slovenije in Škotske


Dogodek se bo 4. 6. 2018  med 10:00 in 13:00 odvijal v Info cetru TNP Bohinj v Stari Fužini. 

Na dogodku, ki je del 12. Mednarodnega festivala alpskega cvetja, bosta predstavljena dva projekta; Škotski projekt Flows to the Future in naravoslovna pot ob reki Iški, ki jo bo predstavljal dr. Aleš Smrekar iz Geografskega inštituta Antona Melika.

Več v priponkah.

Vabljeni!


DATOTEKE
vabilo_interpretacija.pdf
bohinj_international_wild_flower_festival_-_4_june_-_workshop.pdf


31.05.2018

Fotografska razstava »Kako sem doživel Slovenijo – Jak jsem zažil Slovinsko«

Vljudno vabljeni na odprtje fotografske razstave »Kako sem doživel Slovenijo – Jak jsem zažil Slovinsko«,  ki bo 11. junija 2018, ob 13.00 uri v čitalnici Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete, Zavetiška 5.
 


Avtor fotografske razstave je Václav Holas, študent Karlove univerze v Pragi, ki je na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete UL na mednarodni študentski izmenjavi programa Erasmus+.


V odprtje razstave nas bodo popeljali kitarski zvoki mladega virtuoza Benjamina Barbariča.

 

Veselimo se Vašega obiska!

SLIKOVNO GRADIVO31.05.2018

K interpretaciji novoodkritega votivnega napisa *Is7

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1155. sestanek, ki bo v ponedeljek, 4. junija 2018, ob 18.00 uri v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete.


Na temo K interpretaciji novoodkritega votivnega napisa *Is7 bo predaval doc. dr. Luka Repanšek, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta UL. 

 

Foto: www.zrc-sazu.si 

SLIKOVNO GRADIVO31.05.2018

Razpis za tutorje študente in oddelčne koordinatorje tutorjev študentov za študijsko leto 2018/2019

Komisija za tutorstvo Filozofske fakultete objavlja Razpis za tutorje študente in oddelčne koordinatorje tutorjev študentov za študijsko leto 2018/2019.


Prijava na razpis je mogoča do 1. julija 2018. Informativni dan bo 7. junija 2018, ob 9.40 uri (predavalnica 232).

 

Vabljeni.

 

Razpis30.05.2018

Možnost prostovoljskega dela kot spremljevalna oseba


Več v priponki.


DATOTEKE
flyer_spremljevalne_osebe_slovaska.pdf


30.05.2018

Zadnje podaljšanje testnega dostopa do zbirke New Pauly do 9. 6. 2018


Brillova zbirka New Pauly je angleška verzija zbirke Der Neue Pauly, založnika J.B. Metzler. Zbirko odlikuje enciklopedični obseg in visok akademski nivo zbirke, interdisciplinarnost in sodobni pristop, jasna in dostopna prezentacija. Zbirka pokriva grško-rimski svet od 2. tisočletja pred našim štetjem do zgodnje srednjeveške Evrope. Predstavlja najnovejše stanje tradicionalnih in novih raziskav. Številna gesla so dopolnjena z zemljevidi in ilustracijami. Angleška verzija vsebuje tudi posodobljene bibliografske reference.

Testni dostop je možen za študente in zaposlene iz prostorov FF in z oddaljenim dostopom.

Založnik: Brill 29.05.2018

LA GIRA GUIADA POR CASAS OKUPAS DE LJUBLJANA – ROG Y METELKOVA


Están cordialmente invitados a la visita guiada en español, organizada por estudiante de Hispanística para la clase de Lenguas con fines específicos.

En la gira se presentarán las historias de abandonada fábrica Rog y ex-cuartel de Metelkova, desde la ocupación hasta su funciónamiento hoy día, cuando los dos sitios se convirtieron en centros de cultura alternativa.

La visita tendrá lugar el miércoles, 30 de mayo a las 17.00. Quedamos delante de la entrada de la Facultad de Filosofía y Letras y nos vamos a dirigir hacia la vieja fábrica Rog, donde nos esperará la charla con el artista uruguayo Francisco Tomschic, que tiene su estudio en Rog y podrá contarnos su experiencia trabajando allí. Luego iremos a Matelkova si los participantes mostrarán interés.

 

 

SLIKOVNO GRADIVO29.05.2018

Predstavitev študentskih raziskovalnih projektov

Projekti so rezultat študentskega dela in sodelovanja z MOL, Zavodom za varstvo kulturne dediščine in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo.


Oddelek za geografijo Filozofske fakultete in Mestna občina Ljubljana vas vljudno vabita na predstavitev študentskih raziskovalnih projektov, ki bo v torek, 5. 6. 2018, med 10.00 in 13.00 v veliki sejni dvorani Mestne hiše (Mestni trg 1).

 

Predstavljeni bodo naslednji projekti:

 • Možnosti vzpostavitve kopalnih voda v Mestni občini Ljubljana
 • Ocena ogroženosti kulturne dediščine v Mestni občini Ljubljana kot podpora trajnostnemu prostorskemu razvoju
 • Razvojna dinamika na funkcionalno degradiranih območjih v Mestni občini Ljubljana

Projekti so rezultat študentskega dela pri predmetu Izdelava okoljskih raziskovalnih projektov in presoj vplivov na okolje in sodelovanja z Mestno občino Ljubljana, Zavodom za varstvo kulturne dediščine in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

Več informacij o projektih najdete v vabilu.

 


DATOTEKE
vabilo_na_predstavitev_studentskih_raziskovalnih_projektov.pdf


29.05.2018

Izmenjava v okviru CEEPUS mreže


V okviru CEEPUS FISH mreže sta za študijsko leto 2018/19 na voljo dve mesti, 1 za Univerzo v Brnu (3 mesece) in 1 za Univerzo v Grazu (3 mesece). Rok prijave: 5. junij 2018, pišite na naslov meta.lah@ff.uni-lj.si

SLIKOVNO GRADIVO28.05.2018

Predavanje o izzivih izobraževanja v postapartheidovski Južni Afriki

Oddelek za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v začetku junija gosti profesorja JP Rossouwa, direktorja raziskovalne skupine »Izobraževanje in človekove pravice v raznolikosti« pri Pedagoški fakulteti v Potchefstroomu v Republiki Južni Afriki.


Prof. Rossouw bo v ponedeljek, 4. junija 2018, med 9.40 in 11.10 uri v predavalnici 415 predaval o izzivih izobraževanja v postapartheidovski Južni Afriki.

Vabljeni!

SLIKOVNO GRADIVO28.05.2018

Vabilo Hiše poezije na Poetikonov pesniški večer


Književno društvo Hiša poezije vabi študente in študentke vašega oddelka na Poetikonov pesniški večer v torek, 29. maja 2018 ob 20. uri v Pritličje, Mestni trg 2 v Ljubljani.


Prevode bodo brale:
- Tadeja Spruk in Nadja Dobnik - Emily Dickinson in Christian Bobin
- Andreja Kalc - Velimir Hlebnikov
- Živa Čebulj - Emmanuelle Pagano
- Lara Mihovilović - Risto Vasilevski

Svojo poezijo bodo brali:
- Milan Dekleva
- Miriam Drev
- Sofya Agnessa-Yakuntsova
- Nežka Struc
- Dejan Koban
- Andraž Polič

 

Prijazno vabljeni!28.05.2018

Marija Novak, študent slovenščine (odziv na članek K. Ahačiča "Janez Novak, študentka slovenščine")


Kozma Ahačič v članku »Janez Novak, študentka slovenščine« v sobotnem Delu (26. 5. 2018) poroča o sklepu Senata Filozofske fakultete o spolno občutljivi rabi jezika v pravnih aktih fakultete. Resna razprava o tem vprašanju bi terjala preverjena dejstva, a avtor tega očitno ni storil, saj že s samim naslovom članka zgreši poanto sklepa Senata FF, hkrati pa ga tudi netočno navaja. Očita mu, da je posegel »v jedro slovničnega ustroja slovenščine« in to celo v »predvolilnem obdobju« in da je delovna skupina, ki je pripravila predlog sklepa, pri tem »prezrla osebe, ki se ne identificirajo (izključno) z moškim ali ženskim spolom«. Naj avtorja potolažimo: njegovi viri informacij so netočni oziroma pomanjkljivi. Delovna skupina je namreč delovala vključujoče in predlagala, da se v internih pravilnikih fakultete uporabljeni ženski ali moški slovnični spol »nanaša na kateri koli spol«. Zgornjo dikcijo je namreč delovna skupina predlagala prav zaradi zavedanja občutka nenagovorjenosti oseb, za katere se avtor članka zavzema oz. boji, da so bile izpuščene.

Prav tako ne drži njegova trditev, da bo sklep postal pravnomočen v naslednjih tednih. Internih aktov fakultete ne objavljamo v uradnih listih in ne čakajo na podpis predsednika države, zato so veljavni takoj, ko jih sprejme senat.

Avtor prav tako napačno sklepa, da sprejeto interno pravilo posega ali spreminja »ujemanje pridevnika ali deležnika v spolu v najrazličnejših pozicijah«. Namigovanja na to, da želimo na Filozofski fakulteti uveljavljati zapise, kot so »Maja in Janez sta študirali«, so očitno zlonamerni in več povedo o avtorjih tovrstnih namigovanj, kot pa o sklepu Senata FF. Poleg tega interni pravilniki fakultete praviloma ne omenjajo specifičnih oseb, pač pa se nanašajo na vse – bodisi študentke in študente, profesorje in profesorice bodisi strokovne sodelavke in sodelavce, zaposlene in tako naprej. Iz avtorjevih zapisov je mogoče napačno sklepati, da bo fakulteta izdajala dokumente, v katerih bo zapisano, da je, na primer, Janez Novak diplomirala na Oddelku za azijske študije, kar ponovno več pove o avtorju zapisa, kot pa vsebini sklepa Senata FF, ki ga avtor označuje kot »radikalni ukrep«. Ahačič opozarja, da še nikoli v zgodovini slovenščine nismo spreminjali slovnice mimo izkazane realne rabe in pomirjujoče je dejstvo, da tega tudi sklep Senata FF ni storil.

Kaj je torej sprejel Senat Filozofske fakultete? Na eni od zadnjih sej senata, ko smo obravnavali nov pravilnik o vrednotenju pedagoškega dela, so nekateri senatorji in senatorke (ponovno) odprli vprašanje člena, ki je v opombi pod črto določal, da »v pravilniku uporabljeni moški slovnični spol velja za oba spola«. Na problematičnost tega določila so večkrat opozarjali tudi posamezni oddelki na fakulteti. Ena od senatork je tako vprašala, zakaj mora biti kot ženska v pravilnikih FF nagovorjena vedno le v eni opombi pod črto. Senat je zato sklenil ustanoviti delovno skupino, ki bo pripravila predlog spolno občutljive rabe jezika v internih pravilnikih FF. Skupina je bila sestavljena točno tako, kot Kozma Ahačič meni, da bi morala biti: omogočala je soočenje socioloških in jezikoslovnih pogledov.

Skupina je Senatu predlagala sklep, da se v enem od uvodnih členov pravnih aktov FF zapiše ena od naslednjih dikcij: »V pravilniku uporabljen ženski slovnični spol (študentka, učiteljica itn.) se nanaša na kateri koli spol« ali »V pravilniku uporabljen moški slovnični spol (študent, učitelj itn.) se nanaša na kateri koli spol«. Skupina je predlagala, da se različici uporabljata izmenično, vendar se v istem pravilniku uporablja le ena od obeh različic. Ker so bili vse od ustanovitve fakultete vsi pravilniki FF pisani izključno v moški slovnični obliki, je skupina predlagala, da se naslednja tri leta nove pravilnike sprejema v ženski slovnični obliki, nato pa izmenično. Senat je sklep z večino glasov sprejel.

Popolnoma jasno je, da tovrsten sklep ne bo odpravil spolne diskriminacije. Vendar so pomembna tudi simbolna sporočila. Jezik je namreč vedno tudi političen. V instituciji, kjer v ospredje postavljamo humanistične vrednote enakosti, svobode in solidarnosti, se tovrstni sklep zdi skladen z našimi temeljnimi vrednotami. Zato tudi ne bomo imeli težav, ki jih predvideva Ahačič, in bomo stavek »Kdor ni opravila vseh obveznosti, ne more napredovati v višji letnik« preprosto zapisali: »Študentka, ki ni opravila vseh obveznosti ...« ali »Študent, ki ni opravil vseh obveznosti ...«

Z Ahačičem se lahko strinjamo, da k pravičnejši družbi ne bo prispevala prevlada večine nad manjšino ali manjšine nad večino, je pa dolžnost večine, da misli tudi na pravice manjšin. Zato moramo tudi v jeziku najti rešitve, ki bodo izkazovale vključevanje vseh med nami sobivajočih delov družbe tako, da se bodo čutili ustrezno nagovorjeni. Interni akti FF bodo v moški slovnični obliki zadovoljivo nagovarjali tiste osebe, ki moški spol razumejo kot nevtralen, v ženski slovnični obliki pa tiste, ki temu nasprotujejo. Res je, sklep ne omogoča enakega hkratnega zadovoljstva vseh, a vendar odpravlja prejšnje stanje, po katerem so bile ženske v najboljšem primeru le opomba pod črto. Ahačič v svojem pisanju sicer priznava, da je ustrezna spolno občutljiva raba jezika problem, in pravi, da obstajajo boljše rešitve od te, ki jo je sprejel Senat FF. Žal v članku teh boljših rešitev ne omenja. Morda jih bo razkril na okrogli mizi na to temo, ki jo bomo na Filozofski fakulteti pripravili jeseni. Vljudno vabilo velja že zdaj.

 

red. prof. dr. Roman Kuhar, dekan

Priloga: Sklep senata


DATOTEKE
sklep_senata_0.pdf


28.05.2018

CEEPUS izmenjave v študijskem letu 2018-2019

Študenti Oddelka za geografijo, FF, UL se lahko tudi v študijskem letu 2018-2019 prijavite na enomesečne izmenjave v okviru CEEPUS mreže GEOREGNET. Glede na sprejet načrt mobilnosti se lahko prijavite na enomesečno izmenjavo v Novi Sad oz. Skopje.  Rok za prijavo:
 • 15. junij 2018 (za izmenjave v zimskem semestru)
 • 30. oktober (za izmenjave v letnem semestru)
Prijava poteka preko spletne strani CEEPUS: https://www.ceepus.info/  (potrebna je registracija). Dodatne informacije: dr. Boštjan Rogelj


Študenti Oddelka za geografijo, FF, UL se lahko tudi v študijskem letu 2018-2019 prijavite na enomesečne izmenjave v okviru CEEPUS mreže GEOREGNET. Glede na sprejet načrt mobilnosti se lahko prijavite na enomesečno izmenjavo v Novi Sad oz. Skopje. 

Rok za prijavo:

 • 15. junij 2018 (za izmenjave v zimskem semestru)
 • 30. oktober (za izmenjave v letnem semestru)

Prijava poteka preko spletne strani CEEPUS: https://www.ceepus.info/  (potrebna je registracija).

Dodatne informacije: dr. Boštjan Rogelj28.05.2018

Summer School in Homer 2018


The Summer School in Homer is the only UK Summer School to specialise in Homer and will be celebrating its fifth year this coming summer. The Summer School will be taking place from Monday 23rd July to Friday 27th July 2018 at University College London. There will be four classes each day as well as lectures, screenings and readings between 10.30 and 16.30. We welcome students of all levels of Greek, with classes tailored to suit beginners, intermediate and advanced learners. This year we have added five new modules: Homer in Translation and his Legacy in RomePhilosophy and HomerLinear BPapyrology and Homer and Latin Palaeography and Homer, as well as a very exciting Ceramics workshop. The cost of the course is £120 and it is non-residential.

New for 2018, the Summer School is offering the exciting opportunity to study Homer at the Bank of Cyprus Cultural Foundation. This will take place in Nicosia, Cyprus, from Sunday 28th July to Thursday 2nd August 2018. The course is comprised of three days of classes (between 10.30 a.m. and 4 p.m.) and two days of archaeological visits (Kourion, Kouklia & Kato Paphos), as well as lectures and screenings. The course fee is £120 and it is non-residential. Travel should be independently arranged.

For students wishing to attend the course in Cyprus, attendance at the Summer School at UCL is encouraged but not required. Both application forms (to be returned no later than Monday 16th July 2018) and further information may be obtained from our website:

http://www.ucl.ac.uk/classics/outreach/summer-schools/summerschoolinhomer


DATOTEKE
summer_school_homer_-_flyer_2018.pdf


28.05.2018

TRAIL 2018 Postojna - Izobraževanje in raziskave v arheološki interpretaciji lidarja


Mednarodno srečanje TRAIL bo letos v Postojni, med 29. in 31. oktobrom 2018. Čeprav je namenjeno zlasti raziskovalcem, doktorskim študentom in strokovnjakom s področja arheologije in varovanja ter upravljanja kulturne dediščine, je zanimivo tudi za predstavnike drugih ved, ki želijo okrepiti znanje o zračnem laserskem skeniranju in jih zanimajo sledovi človekovega gibanja ter poti v prostoru.

 

Usposabljanje vključuje predstavitve študij primerov in metod, interaktivnih delavnic, okroglo mizo in predstavitve plakatov. Delo v majhnih skupinah 4:1 (en učitelj na 4 učence) udeležencem zagotavlja optimalne pogoje za praktično učenje in pridobivanje spretnosti, ki presegajo zgolj običajna tehnična znanja.

Prenočevanje, prehrana in usposabljanje so v isti zgradbi, kar zagotavlja kar največ časa za druženje. V družabnem delu se bo v sproščenem ozračju odvijala tudi mednarodna pokušina jedače in pijač, ki jih udeleženci prineso s seboj.

 

Teme letošnjih delavnic so:

-         Aerolasersko skeniranje in metode globokih nevronskih mrež,

-         Poti: od izkustva do dokaza gibanja v lidarskih podatkih,

-         Povezovanje lidarskih in dopolnjujočih podatkov.

Za več informacij o delavnicah in predstavitvah si oglejte spletno stran https://trail.zrc-sazu.si

Registrirate se lahko do 30. junija, vendar je število mest omejeno. Za dodatna vprašanja pošljite e-pošto na: trail2018@zrc-sazu.si

 

Veselimo se vašega obiska v Postojni,

Organizacijski odbor TRAIL 2018


DATOTEKE
flyer_trail_2018.pdf


28.05.2018

Štipendija za doktorski in postdoktorski študij na Poljskem

Jagelonska Univerza v Krakovu je objavila razpis za štipendije iz sklada kraljice Jadwige, ki so namenjene doktorskim študentom in akademskemu osebju za raziskovalno delo. Rok za prijavo je 15. 6. 2018. Več informacij: http://www.dydaktyka.uj.edu.pl/fundusze/jadwiga    


As in previous years the Jagiellonian University in Kraków, Poland, announces the competition for The Queen Jadwiga Fund Scholarships. The purpose of the Fund is to support academic staff and doctoral students from East or Central European countries, the former Soviet Union states, and the Balkans with extraordinary achievements in research. The scholarship is paid for the duration of the beneficiary's stay in Kraków to support his or her research. Since 1999 nearly 900 scholarships have been granted to beneficiaries from 21 countries.

 

Their stay in Kraków provides a scientific research under the tuition of the Jagiellonian University professors between October 2018 and June 2019 (in special cases the stay may be longer).

Documents are being received till June 15th 2018.

 

Please find attached all useful information regarding the competition together with the website:

http://www.dydaktyka.uj.edu.pl/fundusze/jadwiga and make it circulate among those interested at your Institution.


DATOTEKE
criteria_for_preparing_ranking_lists_for_faculties.pdf
the_queen_jadwiga_fund_rules.pdf
application_form.doc


28.05.2018

Poletna šola “Peace building in post-conflict areas – Diplomacy, Leadership and Negotiations”

Vabilo na mednarodno poletno šolo z naslovom “Peace building in post-conflict areas – Diplomacy, Leadership and Negotiations”, ki bo potekala od 1. do 11. August 2018, v Prištini (Kosovo).


Dear students,

 

It is with great pleasure to announce that the call for applications for Kosovo International Summer Academy 2018 - Part II, with a special focus on “Peace building in post-conflict areas – Diplomacy, Leadership and Negotiations”, is now open!

Date/Venue: 1-11 August 2018, Prishtina, Kosovo

Scholarships: A number of scholarships are available for most qualified applicants.

Description: This August, Kosovo International Summer Academy (KSA) will organize its 6th edition (Part II) in Prishtina, Kosovo, with a special focus on “Peace building in post-conflict areas – Diplomacy, Leadership and Negotiations”, that will be realized by Kosovo Center for Diplomacy.
The Kosovo International Summer Academy will be welcoming distinguished professors from the world’s most prestigious universities, diplomats, high-ranking officials, and representatives of civic society, to teach courses and deliver speeches on:

·         Politics
·         Economics
·         Diplomacy
·         Professional Etiquette and Protocol
·         Leadership
·         Peaceful Conflict Resolution
·         EU Integration Process
·         International Law
·         Human Rights
·         International Justice
·         International Security and
·         The Role of Civic Society in Peacebuilding

 

Program Features

Our Staff is working intensively to make sure that high-ranking officials of Kosovo, including President of Kosovo, Government and Parliament officials, and representatives of diplomatic missions in Kosovo will address the participants.

After the completion of the program, participants are requested to write an essay about their experience in this program, or an article related to Kosovo. The best essay/article will be translated and published in a Kosovo daily newspaper, and two others will be posted in web-page of Kosovo Center of Diplomacy(Opinions section).
 

Awarded Certificates and ECTS

All participants and attendees who fulfill the requirements during the program will be awarded with certificates from Kosovo Center of Diplomacy and University College “Universum”.

Successful students will receive 6 ECTS credits of the course of ‘’War and Peace: Historical actors, structures and processes’’, issued by the University College “Universum” . 


Excursions and Cultural Activities

Throughout your study-abroad experience in Kosovo you will have the opportunity to participate in a variety of excursions and cultural activities.

 • Tour of the Institutions of Kosovo
 • Field trip to Prizren
 • Field trip to Mitrovica
 • Field trip to Gadime Cave
 • Tour of museums and statues
 • Meetings with high-ranking officials and ambassadors

 

Eligibility

 • Citizens of all countries in the world are eligible to apply
 • Undergraduate, graduate and post graduate students(who are enrolled or have already completed aforementioned levels of university studies) and young professionals. 
 • Applicants born in 1984 and after
 • You must be in good academic standing

  

Scholarships awarding criteria

The following criteria are considered in the admissions process:

 1. Submitting your application early
 2. Financial need
 3. Merit and existing leadership experience
 4. Intercultural experience

Deadline:

 • Priority deadline: May 25th, 2018.
 • Visa Deadline: May 18th, 2018 (This Deadline applies if you need a visa to enter Kosovo).
 • Finale Deadline: June 15th, 2018 (Applicants who hold a citizenship of a country that does not need visa to enter Kosovo).

*Scholarships are awarded on a rolling basis and earlier applications are given priority. 

Please find the link for application here: http://academy-ks.org/?page_id=2042. For further information please visit official website http://academy-ks.org/ or the official Facebook page of Kosovo International Summer Academy:https://www.facebook.com/KosovoInternationalSummerAcademy/

 

 26.05.2018

Mednarodna parlamentarna štipendija nemškega zveznega parlamenta (IPS)

Mednarodna parlamentarna štipendija nemškega zveznega parlamenta (IPS)   Objavljen je razpis za Mednarodno parlamentarno štipendijo nemškega zveznega parlamenta in vas prosim za razširjanje še po vaših poteh. Rok za prijavo je 30. junij 2018. Več nformacij: www.bundestag.de/europa_internationales/ips/slowenien/245056


Mednarodna parlamentarna štipendija nemškega zveznega parlamenta (IPS)

Želite iz prve roke spoznati politično življenje v Berlinu? Če prihajate iz Slovenije, imate zaključeno visokošolsko izobrazbo in dobro znanje nemškega jezika, lahko s pomočjo štipendije Nemškega zveznega parlamenta uresničite svojo željo. Rok za prijavo je vsako leto 30. junij.

Želite postati sodelavec nemškega zveznega parlamenta?

Nemški zvezni parlament ponuja v sodelovanju z univerzami Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität Berlin, Technische Universität Berlin priložnost, da v času 13-tedenskega praktičnega dela pri poslancu zveznega parlamenta spoznate nemški parlamentarni sistem in politične procese odločanja ter pridobite praktične izkušnje na področju parlamentarnega dela.

Mednarodna parlamentarna štipendija je namenjena visoko kvalificiranim in politično zainteresiranim mladim, ki se želijo po zaključku programa vrniti v svojo domovino in aktivno ter odgovorno sooblikovati demokratično prihodnost svoje države.

Rok za prijavo je vsako leto 30. junij. Upoštevane bodo samo tiste vloge, ki bodo vložene preko elektronske pošte.

Pogoji:

 • slovensko državljanstvo
 • zaključen univerzitetni študij
 • zelo dobro znanje nemškega jezika
 • poznavanje nemške politike, družbe in zgodovine
 • mlajši od 30 let ob nastopu štipendije

Štipendija:

 • 500 EUR mesečno
 • plačano bivanje ter stroški zavarovanja in potovanja

Kontakt:

Veleposlaništvo Zvezne republike Nemčije v Sloveniji

E-Mail:info@laibach.diplo.de

Telefon: (00386 1) 479 03 00

 

Več nformacij: www.bundestag.de/europa_internationales/ips/slowenien/24505625.05.2018

Podelitev doktorskih priznanj Filozofske fakultete

V petek, 25. maja 2018, smo na Filozofski fakulteti podelili priznanja za najboljšo doktorsko disertacijo za št. leto 2016/2017.


Letos sta priznanje prejela:

- HUMANISTIKA: dr. VANJA KOČEVAR, Vojvodina Kranjska v času Ferdinanda II. (1595–1637): Politična zgodovina osrednje slovenske dežele, mentor: izr. prof. dr. Boris Golec;

- DRUŽBOSLOVJE: dr. PETER JANJUŠEVIĆ, Ocenjevanje tveganja za nasilno vedenje pri mladostnikih z vedenjskimi motnjami, mentor: izr. prof. dr. Robert Masten, somentor: izr. prof. dr. Gregor Sočan.

Iskrene čestitke!

SLIKOVNO GRADIVO25.05.2018

Kaj po svetu še berejo za lahko noč?

Vabljeni na dogodek, ki bo v sredo, 30. maja 2018, ob 19.30 na sedežu Društva slovenskih književnih prevajalcev. Dogodek pripravlja DSKP v sodelovanju z Oddelkom za prevajalstvo Filozofske fakultete v sklopu projekta Po kreativni poti do znanja: Mladi prevajalci in njihov preboj na slovenski knjižni trg (koordinatorica dr. Adriana Mezeg).


Vabilo25.05.2018

Predavanje dr. Kanike Gupta o antičnem indijskem kiparstvu

Oddelek za azijske študije Filozofske fakultete vas vljudno vabi na predavanje o antičnem indijskem kiparstvu, ki ga bo 30. maja 2018 ob 14.40 uri v 1A-Rim izvedla raziskovalka dr. Kanika Gupta iz Univerze v Delhiju.


Kanika Gupta, PhD Researcher, Visual Studies, School of Arts and Aesthetics, Jawaharlal Nehru University Delhi, India

 

Anciant Indian Sculpture

 

The lecture is an introduction to the wide spectrum of Indian Sculpture from early Mauryan period, 3rd century BC to the end of Pallava dynasty in the south of India, 9th century AD. It delves into some of the basic tenets of the sculptural tradition, while touching upon aesthetic theories like Rasa theory by Bharata from Natyasastra and Dhwani theory by Bhartrihari and Anandavardhana. Narratives depicted in the images will also be discussed. 

The intention of the Indian sculptor changes from time to time and place to place. The lecture delves into the devices adopted by the artist to achieve different results. Distinct qualities can be discerned at different art centres like classicism, romanticism, flamboyance and earthiness. Western art terminology has been employed only for a better understanding of the works of art. 

 

 

  Kanika Gupta, PhD Researcher, Visual Studies, School of Arts and Aesthetics, Jawaharlal Nehru University Delhi, India

 

Anciant Indian Sculpture

 

The lecture is an introduction to the wide spectrum of Indian Sculpture from early Mauryan period, 3rd century BC to the end of Pallava dynasty in the south of India, 9th century AD. It delves into some of the basic tenets of the sculptural tradition, while touching upon aesthetic theories like Rasa theory by Bharata from Natyasastra and Dhwani theory by Bhartrihari and Anandavardhana. Narratives depicted in the images will also be discussed. 

The intention of the Indian sculptor changes from time to time and place to place. The lecture delves into the devices adopted by the artist to achieve different results. Distinct qualities can be discerned at different art centres like classicism, romanticism, flamboyance and earthiness. Western art terminology has been employed only for a better understanding of the works of art. 

 

  24.05.2018

Tajništvo, 25.5.2018


Tajništvo bi jutri v petek, 25.5.2018 zaprto od 11:30 naprej zaradi dekanovega dne.

Hvala za razumevanje. 24.05.2018

Znanstveni simpozij: Etnografija 2.0: Novi pristopi za razumevanje načinov življenja

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete vabi na znanstveni simpozij Etnografija 2.0: Novi pristopi za razumevanje načinov življenja, ki bo v četrtek, 31. maja 2018, od 9.00 do 13.00 ure potekal na Zavetiški 5, Ljubljana (predavalnica P2).


Podatkovno rudarjenje, umetna inteligenca in veliki podatki (angl. big data) so modne ključne besede, ki se čedalje pogosteje pojavljajo v interdisciplinarnih projektih in raziskovalno-razvojnih skupinah, in to tako v industriji kot v akademskem okolju. Na simpoziju razpravljamo, kaj ti izrazi pomenijo in kako jih vidijo antropologi in nasploh humanisti in družboslovci. Ugotavljamo, kako lahko etnografijo posodobimo in nadgradimo z digitalnimi orodji in pristopi, s katerimi bomo bolje razumeli načine življenja v različnih družbeno-kulturnih kontekstih. Poleg tega skušamo pojasniti, ali je »klasična« etnografija v informacijski dobi še vedno smiselna za razumevanje človeških navad in praks – in ali je sploh možna. Velik del medosebnih stikov in družbene komunikacije ter oblikovanja družbenih skupin namreč poteka z uporabo naprav, ki so bile sprva namenjene klasičnemu pogovarjanju (npr. mobilni telefoni), zato sodobnih raziskav sploh ni več mogoče izvajati brez digitalne etnografije. Ključno vprašanje je, ali se v digitalnem okolju povsem spremenijo klasične prvine izvajanja etnografskega terenskega dela z neposredno izkušnjo, ali pa je celo sama izkušnja vsakdanjosti v pomembnem delu digitalizirana.

 

PROGRAM

 

9:00-9:10 pozdravni nagovor

Dan Podjed, ZRC SAZU

Ajda Pretnar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

 

9:10-10:00 predavanja z diskusijo

Aljaž Košmerlj: Pametni biti

Rajko Muršič: Informacijska entropija in vsakdanje življenje: izkušnja prostora in senzorična revolucija

 

10:00-10:15 odmor

 

10:15-11:30 predavanja z diskusijo

Dan Podjed, Perverzije etnografije: antropološka metoda v interdisciplinarnih projektih

Darja Fišer, FAIR etnografija

Ajda Pretnar, Ljudje so številke, številke so ljudje: podatkovna etnografija v teoriji in praksi

 

11:30-11:45, odmor

 

11:45-13:00, predavanja z diskusijo

Jana Šimenc, Raziskovanje nastajanja digitalnega zdravja v Sloveniji

Marko Robnik-Šikonja, Globoko učenje za analizo slik in besedil

Blaž Bajič in Sandi Abram, Med čutno-zaznavno in z digitalnim posredovano izkušnjo: o načinih pridobivanja podatkov in njihovi analizi v projektu SENSOTRA

 

13:00-14:00 odmor za kosilo

 

14:00-16:30 delavnica Podatkovna etnografija na praktičnih primerih (izvajalka Ajda Pretnar)

 

Prireditelji: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo; ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Laboratorij za bioinformatiko

 

SLIKOVNO GRADIVO24.05.2018

Ponudba za študentsko delo


Agencija Gens Historia, ki se ukvarja z rodoslovnimi in zgodovinskimi raziskavami, išče pomoč študenta/ov zgodovine, za opravljanje raziskovalnih nalog v zgodovinopisju in rodoslovju. Predvidevamo, da se bo delo opravljalo nekajkrat na mesec po največ 6 ur na dan.

 

Ponujamo:

 • plačilo 6€/ura
 • praktična izraba pridobljenega znanja na fakulteti
 • raznolikost raziskovalne tematike
 • prilagajanje delovnih obveznosti glede na študijske obveznosti

   

  Zahtevamo:

 • aktivno znanje nemškega jezika
 • opravljen test iz pisane gotice

   

  Zaželjeno:

 • izkušnje iz rodoslovja
 • poznavanje programov Word in Excel
 • lasten fotoaparat
 • stalno ali začasno prebivališče v Ljubljani ali Mariboru
 • lasten prevoz

   

   

   

  Prijave zbiramo na elektronskem naslovu: info@genshistoria.com

  do srede 30. maja 201823.05.2018

Rok za oddajo prispevkov za natečaj Mlada kritika 2018 podaljšan do 29. maja 2018!

 

Rok za oddajo prispevkov za natečaj Mlada kritika 2018 podaljšan do 29. maja 2018!Festival Pranger v sodelovanju z Društvom slovenskih literarnih kritikov (DSLK), Pritličjem in MKC Črko objavlja

 

Natečaj za

MLADO KRITIKO

in

Nagrado

PRANGER - MLADA KRITIKA

 

Festival Pranger že sedmo leto zapored prireja natečaj Mlada kritika, ki je namenjen lucidnim kritičarkam in kritikom poezije z manj izkušenj.

 

Pogoji sodelovanja

Na natečaj se lahko prijavijo vsi, ki še nimajo objavljenih več kot 5 kritik v osrednjih literarnih revijah, dnevnem časopisju ali radiju. Sodelovanje ni pogojeno z leti ali s statusom. 

Izbira zbirk za sodelovanje na natečaju Mlada kritika je omejena z izbranimi pesniškimi zbirkami na Festivalu Pranger 2018 (izbor so naredili Barbara Korun, Aljaž Koprivnikar in Domen Slovinič).

 

1. Anja Cimerman – Fatamorgana (LUD Šerpa, Ljubljana)

2. Tibor Hrs Pandur – Notranje zadeve (Litera, Maribor)

3. Ana Pepelnik – Tehno (LUD Šerpa, Ljubljana)

4. Boris A. Novak – Vrata nepovrata (GOGA, Novo mesto)

5. Vid Sagadin Žigon – Metamorfoze (ZUK Murakon, Velenje)

6. Nataša Velikonja – Preveč vljudna (KD Hiša poezije, Ljubljana)

7. Aleš Mustar –  Srednja leta (CSK, Ljubljana)

8. Tone Škrjanec – Dihaj (CSK, Ljubljana)

9. Kristina Hočevar – Naval (ŠKUC Lambda, Ljubljana)

 

O eni od zgoraj navedenih zbirk napišete kritiko. Maksimalno število znakov je

5000 (s presledki).

Svoj izdelek pošljite najkasneje do 29. 5. 2018

na e-naslov  mlada.kritika@pranger.si

z zadevo »Za natečaj Mlada kritika 2018«.

 

Razen kritiškega prispevka naj e-pošta vsebuje še vaše

ime in priimek,

kontaktne podatke (e-naslov in telefon)

ter kratko predstavitev (do 1000 znakov s presledki).

 

Prispele kritike bo do junija pregledala žirija, ki jo sestavljajo: dr. Ignacija J. Fridl (Društvo slovenskih literarnih kritikov), Maja Šučur (Festival Pranger), Petra Kolmančič (MKC Črka Maribor),  Matjaž Zorec (Radio Študent) in Aleš Čeh (lanski zmagovalec natečaja Mlada kritika).

 

Žirija bo izbrala tri najboljše kritičarke oziroma kritike, ki bodo sodelovali na kritiški delavnici (vodila jo bo Maja Šučur) in 

na debati Mlada kritika,

ki se bo odvila 27. junija 2018 v Pritličju, Mestni trg 2, 1000 Ljubljana.

 

Prav tako pa bo žirija tudi podelila nagrado

Pranger – Mlada kritika

najboljšemu kritiku ali kritičarki (izmed izbranih treh).

Zmagovalka ali zmagovalec razen plakete prejme tudi denarno nagrado v višini

200 EUR bruto.

 

Razglasili ga_jo bomo 27. 06. 2018 v Pritličju.

Izdelki izbranih kritikov in kritičark bodo objavljeni na spletni strani Društva slovenskih literarnih kritikov.

 

Več o Festivalu Pranger si lahko preberete na: http://www.pranger.si/ ter http://www.pranger.si/mlada-kritika/. Spremljajte pa nas tudi na Facebooku https://www.facebook.com/kudpranger.

 

Vabljeni k sodelovanju! 23.05.2018

Predavanje: Evtanazija – Uvod v problematiko in njena kritična presoja

Prof. dr. Borut Ošlaj bo imel v ponedeljek, 28. maja 2018, ob 18.00 uri v Knjižnici Otona Župančiča (Kersnikova ulica 2, Ljubljana) javno predavanje z naslovom: Evtanazija – Uvod v problematiko in njena kritična presoja.


Ob pojmu evtanazije se že dlje časa bijejo strasti in prav nič ne kaže, da bo v prihodnje kaj drugače. Ker se naša življenjska doba nenehno podaljšuje, hkrati z njo pa žal narašča tudi verjetnost številnih neozdravljivih kroničnih obolenj, bodo pobude za legalizacijo evtanazije le še pridobivale na intenzivnosti. Nič manj zavzeto pa se bodo na drugi strani verjetno krepili tudi zadržki glede smiselnosti takšnega ukrepa. Trenutne, predvsem pa predvidljive prihodnje družbene razmere od nas zahtevajo, da se problema evtanazije čim prej lotimo nepristransko, celovito in kritično.23.05.2018

Predavanje romunske predavateljice


Oddelek za romanske jezike in književnosti
Lektorat romunskega jezika 

vabi na predavanje

dr. Loredane Ilie z Univerze v Ploieștiju (UPG), Romunija

 

 

Comicul absurdului şi noncomunicarea. De la I L Caragiale, la E. Ionescu

 (Komičnost absurda in ne komunikacija. Od I. L. Caragiala do E. Ionesca)

 

Torek, 29.05.2017 ob 13.00, učilnica 410

 

Predavanje bo v romunščini.

Lepo vabljeni

 

 

SLIKOVNO GRADIVO23.05.2018

Kako nam lahko jezik pomaga razlikovati med bližnjimi vrstami nevroloških motenj: z vidika procesiranja zloženk

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1154. sestanek, ki bo v ponedeljek, 28. maja 2018, ob 18.00 uri v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete.


Na temo Kako nam lahko jezik pomaga razlikovati med bližnjimi vrstami nevroloških motenj: z vidika procesiranja zloženk/How language can help us tell apart similar types of neurological disorders: evidence from compound processing bo predavala doc. dr. Christina Manouilidou, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

 

 

 23.05.2018

Predaval bo indoevropeist in balto-slavist prof. dr. habil. Harald Bichlmeier 

Na Katedri za indoevropsko primerjalno jezikoslovje Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete bo med 21. majem in 5. junijem 2018 v okviru projekta Gostujoči tuji strokovnjaki Univerze v Ljubljani 2016-2018 predaval indoevropeist in balto-slavist prof. dr. habil. Harald Bichlmeier z Univerze Martina Luthra v Halleju in Saške akademije znanosti v Leipzigu. 


V tem času bo pri predmetu Historična fonetika indoevropskih jezikov predaval poglavja iz zgodovinske slovnice baltskih jezikov s posebnim poudarkom na stari pruščini. Predavanja bodo v angleškem jeziku, njihov razpored pa je objavljen na spletni strani oddelka, kjer bodo sproti sporočene tudi učilnice. Lepo vabljeni! 23.05.2018

Informativni dan za magistrske študijske programe (2. stopnja)


Informativni dan za magistrske študijske programe (2. stopnja) za študijsko leto 2018/2019 bo 11. junija 2018 med 10.00 in 16.00 uro.

Na posameznih oddelkih Filozofske fakultete bodo najprej predstavljene vsebine študijskih programov, ki jih oddelki izvajajo. Ob 14.00 uri vas vabimo na skupni del, ki je namenjen seznanitvi s postopki in roki za prijavo na razpis ter drugimi pomembnimi splošnimi informacijami.

 

Vabljeni!

 

Razpored

 23.05.2018

INFORMATIVNI DAN za doktorski študijski program (3. stopnja)


Informativni dan za doktorski študijski program (3. stopnja) Humanistika in družboslovje bo za področja, ki jih koordinira Filozofska fakulteta, v ponedeljek, 11. junija 2018, ob 16.00 uri v predavalnici 15.

 

Vabljeni!
 23.05.2018

Predavanji prof. dr. Dominga Lilóna


Profesor dr. Domingo Lilón de la Universidad de Pécs hablará este jueves, 24 de mayo, a las 18.00 en el aula 13 sobre temas latinoamericanos del siglo XX a través de la literatura.

El viernes, 25 de mayo, a las 13:50 en el aula 410 presentará las relaciones entre Europa-Hungría-América Latina. 

Bienvenidos.

SLIKOVNO GRADIVO22.05.2018

Predavanji o toskanskem in beneškem slikarstvu 14. in 15. stoletja

Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave (ICCHS) Filozofske fakultete in Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo vabita na predavanji o toskanskem in beneškem slikarstvu 14. in 15. stoletja (Duccio, Giotto, Jacobello del Fiore idr.), ki bosta v petek, 25. maja 2018, v Avditoriju Narodne galerije (Prešernova 22) z začetkom ob 16.30. uri  Predavanji bosta v italijanskem jeziku.


Prof. dr. Andrea De Marchi, Univerza v Firencah

Santa Maria Novella 1285 e 1312: sistemi di immagini nella basilica in fieri e nella basilica conclusa/Santa Maria Novella 1285 in 1312: sistem podob v baziliki v gradnji in ob zaključku del;

 

prof. dr. Cristina Guarnieri, Univerza v Padovi

Le Storie di Santa Lucia di Jacobello del Fiore e la diffusione delle pale ribaltabili a Venezia/Zgodbe svete Lucije Jacobella del Fiore in širjenje oltarjev z zložljivimi krili v Benetkah.

 

Andrea De Marchi, redni profesor na Univerzi v Firenzah, je eden najboljših poznavalcev italijanske poznosrednjeveške umetnosti in avtor številnih študij in razstavnih katalogov o slikarstvu tega obdobja v Benetkah, Markah in Toskani, mdr. tudi monografije o Gentilu da Fabriano (1992, 2006). Trenutno se ukvarja z opremo cerkva mendikantskih redov in z razvojem oltarjev med gotiko in renesanso.

Cristina Guarnieri je profesorica na Univerzi v Padovi, njeno raziskovalno delo pa je posvečeno beneškemu slikarstvu od 13. do 15. stoletja. Med številnimi že objavljenimi študijami je tudi monografija o Lorenzu Venezianu (2006).22.05.2018

Letna produkcija Študentskega pevskega zbora, Okteta Filozofske fakultete in Filozofske filharmonije

Lepo vabljeni na letno produkcijo Študentskega pevskega zbora Filozofske fakultete, Okteta Filozofske fakultete in Filozofske filharmonije, simfoničnega orkestra Filozofske fakultete, ki bo v nedeljo, 27. maja 2018, ob 20.00 uri v Kazinski dvorani (Kongresni trg 1, Ljubljana). 


Vstopnine ni.

 

Vabilo

Plakat22.05.2018

Prvi karierni dan Oddelka za romanske jezike in književnosti

Prvi karierni dan v skupni organizaciji Oddelka za romanske jezike in književnosti Filozofske fakultete ter Kariernega centra za Filozofsko fakulteto je potekal v četrtek, 17. maja 2018, v Modri sobi.


Namen je bil študentom predstaviti različne zanimive kariere diplomantov oddelka (predvsem na nepedagoškem področju) ter jim ponuditi možnost povezovanja z zanimivimi in relevantnimi akterji na trgu (dela), saj je dandanes prav ustvarjanje novih povezav ključnega pomena za uspešno karierno pot. Dogodka se je udeležilo kar 10 diplomantov Oddelka za romanske jezike in književnosti, ki so predstavili svoje kariere v različnih panogah. Prav vsi so študentom orisali zanimive izkušnje in predali pozitivno sporočilo, da jim je študij na Filozofski fakulteti dal veliko znanja ter drugih mehkih veščin, ki so jim zelo koristile na njihovi karierni poti.

Drugi del je potekal v sproščenem vzdušju, saj so tako gostje kot študentje imeli čas poklepetati ob kavi, čaju in prigrizkih ter se bolje spoznati in povezati. Dogodka so se udeležili tako študentje prve kot študentje druge stopnje.

Predstavili so se: 

1. Boštjan Zupančič, MZZ;

2. Barbara Müller, RTV SLO;

3. Suzana Bitenc Peharc, RIC;

4. Kaja Širok, Muzej novejše zgodovine;

5. Mateja Kralj Kastelic, Italijanski inštitut za kulturo;

6. Diana Ternav, samostojna turistična vodnica;

7. Marjeta Drobnič, samostojna prevajalka;

8. Ana Marinič, Zavarovalnica Sava;

9. Barbara Uran, Kompas;

10. Maja Pirc Marjanovič, Roche.

SLIKOVNO GRADIVO22.05.2018

Objava Prvega razpisa za kandidate za mlade raziskovalce na Univerzi v Ljubljani v letu 2018


Vse študente obveščamo, da je Prvi razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2018 objavljen na spletni strani UL: https://www.uni-lj.si/studij/mladi-raziskovalci/ (ter neuradni prevod: https://www.uni-lj.si/study/young-reseachers/) za mesta, dodeljena izbranim mentorjem na javnem razpisu MR+.
Rok za prijave je 22. 6. 2018.22.05.2018

Od izdelave strokovnih podlag do izdelave projekta za izvedbo

Vabilo na delavnico o izvedbenem prostorskem načrtovanju - 1. junij 2018 od 9.30 dalje v pred. 232


Delavnico bo kot prenos znanj, izkušenj in dobrih praks pri projektu Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020 Stanje in potenciali rabe vodnih virov na območju občine Vitanje s poudarkom na pitni vodi (H2O_Vitanje) vodila delovna mentorica Saša Piano (Atelje Piano, Atelje krajinske arhitekture, Saša Piano, s.p.)

Več informacij je v priloženem dokumentu

Vabljeni!

Simon Kušar, Oddelek za geografijo

simon.kusar@ff.uni-lj.si


DATOTEKE
h2o_prenos_znanja-dm1_vabilo.pdf


22.05.2018

Študentsko delo - Elitavia d.o.o.


Zaradi širitve v podjetju Elitavia d.o.o. ponovno iščejo študente za več vrst dela (v priponki).  

V dinamičen kolektiv vabijo več študentov, ki imajo veselje do dela na

področju poslovne aviacije in si želijo mednarodnih izkušenj. Želijo si zanesljive kandidate za

dolgoročno sodelovanje, ker delujejo v mednarodnem okolju pa je obvezno tekoče znanje

angleškega jezika.

Več v priponki.


DATOTEKE
oglasi_studenti.pdf


21.05.2018

Predavanji o toskanskem in beneškem slikarstvu 14. in 15. stoletja - Andrea de Marchi in Cristina Guarnieri


Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave (ICCHS) Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

in

Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo

vabita na predavanji o toskanskem in beneškem slikarstvu 14. in 15. stoletja (Duccio, Giotto, Jacobello del Fiore idr.), 

ki bosta v petek, 25. maja 2018, v Avditoriju Narodne galerije (Prešernova 22) z začetkom ob 16:30Predavanji bosta v italijanskem jeziku

 

Prof. dr. Andrea De Marchi, Univerza v Firencah

Santa Maria Novella 1285 e 1312: sistemi di immagini nella basilica in fieri e nella basilica conclusa

Santa Maria Novella 1285 in 1312: sistem podob v baziliki v gradnji in ob zaključku del

 

Prof. dr. Cristina Guarnieri, Univerza v Padovi

Le Storie di Santa Lucia di Jacobello del Fiore e la diffusione delle pale ribaltabili a Venezia

Zgodbe svete Lucije Jacobella del Fiore in širjenje oltarjev z zložljivimi krili v Benetkah

 

Andrea De Marchi, redni profesor na Univerzi v Firenzah, je eden najboljših poznavalcev italijanske poznosrednjeveške umetnosti in avtor številnih študij in razstavnih katalogov o slikarstvu tega obdobja v Benetkah, Markah in Toskani, mdr. tudi monografije o Gentilu da Fabriano (1992, 2006). Trenutno se ukvarja z opremo cerkva mendikantskih redov in z razvojem oltarjev med gotiko in renesanso. 

Cristina Guarnieri je profesorica na Univerzi v Padovi, njeno raziskovalno delo pa je posvečeno beneškemu slikarstvu od 13. do 15. stoletja. Med številnimi že objavljenimi študijami je tudi monografija o Lorenzu Venezianu (2006).

 

Vstop je prost. 

Vljudno vabljeni!

 21.05.2018

Teden italijanskega filma


V četrtek, 24.maja se ​začenja I. Teden italijanskega filma po svetu – Ustvarjati film (Slovenska kinoteka, Miklošičeva cesta 28, Lubiana). in traja do četrtka, 31. maja. V prilogi najdete celoten spored in predstavitveni tekst, ki je bil objavljen v majsko-junijski izdaji “Kinotečnika”. Vsi filmi so na ogled v originalni italijanski verziji s podnapisi v slovenščini z izjemo fima Nezaželeni Evrope, ki je v nemščini, francoščini in katalonščini s podnapisi v italijanščini in slovenščini.

 

Na spored so uvrščene umetnine mojstrov italijanskega filma kot je Ermanno Olmi, režiserjev kot so Roberto Benigni in Paolo Sorrentino, prejemnika Oskarja za najboljši tujejezični film ter nekaj s strani kritike najbolj cenjenih sodobnih avtorjev kot so Emanuele Crialese, Matteo Garrone in Silvio Soldini.

 

Nekaterih projekcij se bodo udeležili znani gostje: 24. maja režiser filma Nezaželeni Evrope Fabrizio Ferraros filmskim kritikom Donatellom Fumarolo ter filozofom in raziskovalcem na Pedagoškem inštitutu Darkom Štrajnom; 27. maja se nam bo pridružil kostumograf filma Zlata vrata Mariano Tufano.

 

Se vidimo!

SLIKOVNO GRADIVO


DATOTEKE
articolo_settimana_del_cinema.pdf
letak-italijanski_film.pdf


21.05.2018

Prof. dr. Ivan Pavlů - vabilo


V sredo, 23. maja  vas ob 8. 15 uri vabimo v predavalnico P5 na predavanje ‘Regional and chronological specifics  of Eurasian Neolithic’. Predaval bo prof. dr. Ivan Pavlů z Oddeleka za arheologijo, Filozofske fakultete, Univerze Hradec Králové  (Češka) .21.05.2018

gostujoče predavanje Miltonov Izgubljeni raj in prevodi


Doc. dr. M. Andričik iz Univerze v Košicah (Slovaška) bo imel v sredo, 23. 5. 2018 ob 13.50 na Tobačni pred. 3 gostujoče predavanje z naslovom John Milton: Raj (ne)stratený v preklade. Predavanje bo v slovaščini z angleško projekcijo.21.05.2018

Druži nas isti pridevnik: francoski/park


Raziskovanje francoske književnosti, njene zgodovine in njenih odnosov s slovensko ima pri nas dolgo in bogato tradicijo. Tudi v zadnjem času je izšlo nekaj monografij, ki se z različnimi vidiki tematike ukvarjajo na samosvoje, izvirne načine, pogosto na osnovi doslej povsem neraziskanega arhivskega gradiva. O svojem delu bodo spregovorili trije raziskovalci, dva komparativista in francistka. Glavni protagonisti bodo seveda francoski in slovenski avtorji ter njihova besedila. Sodelujejo: dr. Katarina Marinčič, dr. Florence Gacoin Marks in dr. Tone Smolej. Moderatorka: dr. Martina Ožbot.

Dogodek bo potekal v sredo, 23. 5. 2018, ob 17. uri v Foersterjevem vrtu na Liber.acu.21.05.2018

Vabilo na literarni večer 3 Šerpe: V. Balžalorsky Antić, Z. Pevec, A. Štepec

Vabljeni na predstavitev novih pesniških zbirk  LUD Šerpe z Varjo Balžalorsky Antić, Zoranom Pevcem in Andrejo Štepec  v četrtek,  24. 5. 2018, ob 20.00 v Center za poezijo Tomaža Šalamuna.  Dogodek bosta moderirala urednik Primož Čučnik in Ana Pepelnik.Varja Balžalorsky Antić je literarna teoretičarka, prevajalka in pesnica, rojena leta 1979 v Kopru. Kot asistentka poučuje na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo na ljubljanski Filozofski fakulteti. Prevaja leposlovje in humanistiko iz francoščine (H. Michaux, P. Bourdieu, J. L. Nancy, R. Chartier, P. Quignard, H. Lefebvre, S. Germain, L. Febvre, J. Le Rider) in iz srbščine (M. Pantić, B. Vasić, I. Antić, L. Blašković). Poezijo je objavila v revijah Literatura, Poetikon in Apokalipsa.

Klobuk Verje Revjakine B. je pesniški prvenec, ki, na sledi (razrahljane) narativne strukture, prestopa okvirje poetike vsakdanjosti, za katero se zdi, da določa glavni tok sodobne slovenske poezije. Zbirka je tako oblikovno kot tematsko večglasna, nehomogena. Ob raznolikih temah, (ljubezenskega odnosa, mnogoterih oblik rojstev in smrti, družbene odgovornosti do aktualnih problemov, raziskovanja ženskosti), ki naseljujeo telesa besedil, se hkrati sprašuje o pogojih možnosti (pesniške) govorice. V tem naporu se pesmi ukvarjajo tudi s svojo lastno (ne)možnostjo in/ali možnostjo drugačnega izrekanja videnega, slišanega in čutenega – torej, vprašanji govorice, kot jo intuitivno sluti pesniška (pod)zavest. Kot osrednje se proti koncu zbirke odpre vprašanje jezika, saj se to razpiranje in rahljanje ustaljenih oblik, premeščanje pomenov, dogaja prav na njegovi ravni. Mestoma radikalizirano izrekanje, dekonstruiranje jezika, pa se ne izteče v razpad, ampak v poskus grajenja novega.

Zoran Pevec, rojen Leta 1955 v Celju, pesnik, literarni kritik, esejist in urednik. Končal je znanstveni podiplomski magistrski študij književnosti. Do sedaj je objavil sedem pesniških zbirk in knjižno izbrane ter prevedene pesmi: v angleškem prevodu (zbirka Glasovi slovenske poezije (2010); Petdeset izbranih pesmi (zbirka velenjica – čaša nesmrtnosti, 2013–2014) in Muškarac v sobi (v hrvaškem prevodu, 2016). Na mednarodnem Lirikonfestu v Velenju je leta 2013 prejel književno nagrado velenjica – čaša nesmrtnosti za vrhunski 10-letni pesniški opus, ki pomembno zaznamuje umetniško literaturo XXI. stoletja. Njegove pesmi so revijalno prevedene v več tujih jezikov. Napisal je tudi priročnik za pisanje poezije Kako narediti pesem (2006), leta 2018 pa je pri Ustanovi Velenjska knjižna fundacija izšla njegova monografija z naslovom Urbana poezija na Slovenskem po Pesniškem almanahu mladih.

Osma pesniška zbirka Zorana Pevca Kako postati nihče (melete thanatou) že v svojem naslovu skuša tematizirati pomen sodobnega človeka, ki je postavljen na trdna tla oziroma sledi liniji Kopernik-Darwin-Freud; v tem univerzumu Zemlja ni več središče vesolja, evolucijsko gledano človek ni izjemna vrsta (ampak le ena izmed vrst), ki, nenazadnje, celo samega sebe nima v popolni oblasti. Po drugi strani pa s tem, ko hoče biti nekaj več, človek postaja manj kot meni, da je. Podnaslov knjige povzema sokratovsko vajo za smrt, ki jo avtor ne razume v sentimentalnem ali patetičnem pomenu, ampak ima v različnih legah do nje tudi ironični odnos.

Andreja Štepec je bila rojena 1986 na Jesenicah. Je diplomirana italijanistka in pedagoginja. Poezijo je objavljala v Sex Zinu, Idiotu in Literaturi. Prevaja iz angleškega in italijanskega jezika. Občasno deluje kot sodelavka kulturne redakcije Radio Študent, predvsem na področju filmske kritike.

Prvenec Andreje Štepec z naslovom Edit Paf je zagonetna in kompleksna pesniška zbirka predvsem zato, ker se v njej odraža jezikovna in pomenska večplastnost, ki se ne ozira na konvencionalne dekodifikacije, ampak sloni na asociacijah, besednih igrah in na trdnem, ostrem ritmu. Pesničin glas je temu primerno raznolik – včasih kričeč in oster, spet drugič krotek in nežen, prepreden s humornim cinizmom in (samo)ironijo, poleg tega pa zbirko dodatno bogatijo številne reference iz sveta sodobne poezije. Strukturiranost zbirke je dobro premišljena in če se v prvem delu srečamo s krajšimi pesmimi, med katerimi so nekatere že aforizmi, se napetost stopnjuje do samega vrhunca v zadnji pesmi Edit me!, ki predstavlja nekakšno čutno eksplozijo vsega, kar se je pred tem nabiralo. Tu se ekspresivna moč avtorice spotencira do skrajnosti in orgazmično zlije v en sam odrešilni krik, ki vodi v svobodo.19.05.2018

Sodelovanje na projektu CITYWALK

Iščemo pomoč - študentsko delo za tri kandidate/tke


V okviru projeka CITYWALK iščemo tri kandidatke/kandidate za pomoč pri anketrianju z možnostjo nadaljnjega sodelovanja na projektih s področja trajnostne mobilnosti.

Zainteresirani naj se mi javijo po elektronski pošti.

 

Matej Ogrin18.05.2018

Predavanje Kolonialna vzgoja in izobraževanje v Kongu – vprašanje “nekritične pedagogike” do grenkega konca?


Zveza zgodovinskih društev Slovenije in Inštitut za novejšo zgodovino

vabita na predavanje:

 

Kolonialna vzgoja in izobraževanje v Kongu – vprašanje “nekritične pedagogike” do grenkega konca?

 

O kolonialni vzgoji in izobraževanju v Kongu kot vprašanju “nekritične pedagogike” bo predaval  prof. Marc Depaepe (KU Leuven, Belgija). Predavatelj je ugledni strokovnjak za mednarodna vprašanja zgodovine izobraževanja in zgodovine psihologije, univerzitetni  profesor, član in predsednik mednarodnih društev za zgodovino vzgoje in urednik vrste publikacij in revij s področja zgodovine izobraževanja.

Predavanje bo v sredo, 23. maja 2018 ob 11.00  v sejni sobi Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani, Kongresni trg 1/II.

 

Prof. Marc Depaepe bo predaval v angleškem jeziku.  Lepo povabljeni k predavanju in diskusiji o temah iz pedagoške preteklosti Konga in Evrope, zgodovine izobraževanja in psihologije, o pedagoških dilemah preteklosti in sodobnosti.18.05.2018

Predstavitev Inštituta Pia Paschinija za cerkveno zgodovino Furlanije


Slovenska akademija znanosti in umetnosti  vljudno vabi na predavanje  
 
L'Istituto Pio Paschini per la storia della Chiesa in Friuli (Inštitut Pia Paschinija za cerkveno zgodovino Furlanije), 


ki ga bo imel dopisni član SAZU prof. dr. Cesare Scalon 
v sredo, 23. maja 2018 ob 11. uri v dvorani SAZU.  
 
Inštitut je leta 1982 ustanovil videmski nadškof Alfredo Battisti v sodelovanju s skupino cerkvenih in laičnih univerzitetnih učiteljev, da bi ovrednotili kulturno dediščino, ki jo hranijo domače knjižnice in cerkveni arhivi. Na tej podlagi bi spodbudili raziskave na področju cerkvene zgodovine Furlanije, začenši z nastankom oglejske cerkve. Kratkemu prikazu življenjske poti Pia Paschinija (*Tolmezzo, 1878 – †Rim, 1962), po katerem je bil inštitut poimenovan, sledi predstavitev njegovih poglavitnih publicističnih dosežkov: »srednjeveška serija« virov, ki jo je izdal Italijanski inštitut za zgodovino srednjega veka s sedežem v Rimu (Istituto Storico Italiano per il medioevo [ISIME]) ter »novoveška in moderna« serija, ki jo je izdala univerzitetna založba Forum v Vidmu. Oris publicistične dejavnosti dopolnjujeta portala digitalnih objav, ki se nanašata na Furlanski biografski leksikon (Nuovo Liruti) in na serijo Libri dei patriarchi. 


Predavanje bo v italijanskem jeziku. 
Pripravljen in razmnožen bo slovenski prevod celotnega besedila.      
 
Vljudno vabljeni!