Back to top


24.04.2018

27. natečaj za najboljšo kratko zgodbo 2018

https://ars.rtvslo.si/2018/04/27-natecaj-za-najboljso-kratko-zgodbo-2018/ 


Iščemo najboljšo kratko zgodbo! Program Ars Radia Slovenija razpisuje 27. tradicionalni natečaj:

 

  1. Dela, poslana na natečaj, pred objavo na Radiu Slovenija ne smejo biti objavljena. Dolžina ne sme presegati 6300 znakov s presledki vred, v nasprotnem primeru komisija dela ne bo mogla upoštevati.

 

  1. Izbor bo opravila tričlanska strokovna komisija, ki bo podelila tri nagrade v vrednosti 800, 600 in 400 evrov. Komisija bo predvidoma nekaj dodatnih besedil predlagala naročniku v odkup. Nagrajene in odkupljene kratke zgodbe bomo predvajali v oddaji Literarni nokturno na Tretjem in Prvem programu Radia Slovenija.

 

  1. Natečaj je anonimen. Avtorji naj prijavljena dela pošljejo do 21. maja v štirih nepodpisanih izvodih, označenih s šifro in s pripisom Natečaj za najboljšo kratko zgodbo, in sicer na naslov: Uredništvo za kulturo, 3. program – program Ars, Radio Slovenija, Tavčarjeva 17, 1550 Ljubljana. Glede na izkušnje prejšnjih let avtorje opozarjamo, naj ne pošiljajo svojih podatkov v priloženih kuvertah.

 

  1. S prijavo na natečaj avtorji v primeru nagrade ali odkupa dovolijo organizatorju objavo imena in uporabo prijavljenega besedila v radijskih oddajah in se strinjajo, da se na RTV Slovenija prenesejo vse materialne avtorske pravice na avtorjevih besedilih v radijski izvedbi, brez omejitev (krajevnih, časovnih in glede nadaljnjega prenosa). Pravice se na RTV Slovenija prenesejo neizključno (tj. avtor lahko avtorsko delo uporablja tudi sam oziroma pravice neizključno prenese na tretjo osebo). Nagrada bo izplačana v obliki avtorskega honorarja na podlagi podpisane pogodbe, ki bo posebej opredeljevala odkup pravic.

 

  1. Pritožba na izbor ni mogoča. Naročnik vsem avtorjem, katerih dela ne bodo nagrajena ali predlagana v odkup, zagotavlja, da prejetih besedil ne bo reproduciral, predelal ali javno objavil. Prejetih izvodov zaradi anonimnosti natečaja tudi ne bo vračal.

 

  1. Komisija bo svojo odločitev objavila 30. junija v oddaji Kulturna panorama, na teletekstu in na spletnih straneh RTV Slovenija. Avtorji nagrajenih in izbranih kratkih zgodb bodo svoje avtorstvo dokazali s petim izvodom, opremljenim s šifro in vsemi osebnimi podatki, pošljejo pa ga naj na Uredništvo za kulturo po objavi odločitve komisije.

 

Vabljeni k sodelovanju!24.04.2018

Asist. dr. Martina Malešič med prejemniki Plečnikove medalje

Med letošnjimi prejemniki Plečnikove medalje je tudi asist. dr. Martina Malešič z Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete.


Kot so zapisali v časopisu Delo, je Plečnikovo medaljo prejel raziskovalni projekt Soseske in ulice. Vladimir Braco Mušič in arhitektura velikega merila ter strategije njegove predstavitve strokovni in širši javnosti, v katerem so poleg nje sodelovali še Luka Skansi, Bogo Zupančič, Primož Fijavž in Boštjan Botas Kenda

Stanovanjske soseske, grajene v času Jugoslavije od 50. do 70. let, so najžlahtnejši rezultat herojskega obdobja urbanističnega načrtovanja naše nedavne preteklosti, ocenjuje žirija. Nagrajeni raziskovalni projekt postavi ta, najsijajnejši prispevek planske stanovanjske gradnje, v kontekst političnih in družbenih dogajanj in strokovnih dognanj po svetu, prikaže, kako so ti vplivali nanj, obenem pa prav zaradi tega lahko izpostavi njegovo izvirnost.

Monografija prva na enem mestu prek zasnov sosesk Maribor jug, Split 3 in Ruski car osvetli procese in razloge za tipologijo kolektivne stanovanjske gradnje, ki v svojo urbanistično zasnovo vključuje razmislek o mestnosti, naslonjeni prav na koncept javnega prostora. Prav tako je v primeru obravnave soseske Ruski car v Ljubljani, ki jo poleg ulice odlikuje tudi park kot neločljivi del celotne zasnove in kot spremljajoči tip odprtega javnega prostora, predstavljena takratna zavest in še vedno aktualna potreba po sodelovanju med strokami, ki oblikujejo prostor.

Nagrajenki iskreno čestitamo!

 

Vir: http://beta.delo.si/kultura/vizualna-umetnost/ureditev-nabrezij-ljubljanice-prinesla-nov-javni-prostor-45507.html

Foto: www.rtvslo.si (Bobo)

Dr. Martina Malešič (četrta z desne strani) skupaj z drugimi nagrajenci. 

SLIKOVNO GRADIVO24.04.2018

Ali lahko človeštvo preživi s 15.000 jedrskimi bojnimi glavami?

Srebrna katedra in Študentska organizacija Pravne fakultete UL vabita na predavanje prof. ddr. Rudija Rizmana Ali lahko človeštvo preživi s 15.000 jedrskimi bojnimi glavami?


Predavanje bo potekalo 25. aprila 2018 ob 16.00 uri v seminarju št. 5, v kletnih prostorih Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.

Prof. ddr. Rudi Rizman je ugleden znanstvenik, raziskovalec in dolgoletni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, gostujoči profesor na številnih evropskih in ameriških univerzah, ki se je zapisal v zgodovino kritične družboslovne misli ne samo s svojimi znanstvenimi deli, temveč tudi s sodelovanjem v Russellovem razsodišču v 60. letih prejšnjega stoletja, ko je to obravnavalo vojno v Vietnamu in agresijo na Češkoslovaško. Pred pol stoletja je sodeloval pri ustvarjanju Dedijerjeve biografije Josipa Broza Tita in bil odgovorni urednik študentske Tribune in Problemov, pozneje pa član komisije za podeljevanje alternativnih Nobelovih nagrad, član Bavconovega sveta za varstvo človekovih pravic in ustanovni član Mirovnega inštituta.

Uvodni pozdrav bo imel dekan Pravne fakultete prof. dr. Miha Juhart.

Video posnetek predavanja, na katerega bodo povabljeni tudi upokojeni profesorji drugih fakultet Univerze v Ljubljani, bo dostopna na spletnih straneh Srebrne katedre.

SLIKOVNO GRADIVO24.04.2018

Gostujoče predavanje: Propaganda in javno zdravje: podobe iz propagandne kampanje proti spolno prenosljivim boleznim med drugo svetovno na Floridi


Vljudno vabljeni na predavanje gostujoče profesorice na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani

 

Claire Strom

 

z naslovom

 

»Propaganda in javno zdravje: podobe iz propagandne kampanje proti spolno prenosljivim boleznim med drugo svetovno na Floridi«

 

ki bo v torek, 24. aprila 2018 ob 18. uri v Muzeju novejše zgodovine Slovenije.

 


Med drugo svetovno vojno je bilo na Floridi stacioniranih okoli milijon mladih vojakov. Ti so bili v veliki nevarnosti, da bi se okužili s spolno prenosljivimi boleznimi katerih zdravljenje je bilo do zadnjega stadija vojne dolgotrajno in boleče. Država Florida in zvezna vlada sta se lotili boja proti spolno prenosljivim boleznim z obširno propagando, ki je večinoma očrnila bele ženske za katere se je pričakovalo, da bodo ostale spolno neomadeževane. Moške so nasprotno prikazovali kot žrtve tako bolezni, kot njihovih partnerk.


Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

 


Claire Strom je Rapetti-Trunzo profesorica zgodovine na Rollins Collegeu na Floridi. Je avtorica petih knjig in številnih akademskih člankov, ki problematizirajo zgodovino Združenih držav Amerike v poznem 19. in v 20. stoletju. V zadnjem obdobju se ukvarja zlasti z zgodovino živinoreje ter metod, s katerimi se je zvezna vlada spopadala z epidemijami – tako med živalmi kot ljudmi. Trenutno je kot dobitnica štipendije Fulbright Specialist gostja na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani.

SLIKOVNO GRADIVO23.04.2018

V spomin dolgoletni lektorici in gostujoči predavateljici prof. Patrizii Vascotto

Sporočamo žalostno vest, da je pred nekaj dnevi po hudi bolezni preminila prof. Patrizia Vascotto iz Trsta, dolgoletna lektorica in gostujoča predavateljica na Oddelku za romanske jezike Filozofske fakultete.


Pedagoško je delovala tudi na Oddelku za prevajalstvo, s člani nekaterih drugih oddelkov naše fakultete pa je sodelovala kot prevajalka. Bila je izjemna posrednica med slovensko in italijansko kulturo, ki se je bomo spominjali s hvaležnostjo.23.04.2018

Predstavitev arhivskega gradiva sefardske pisateljice


Predstavitev arhivskega gradiva sefardske pisateljice Laure Papo Bohoreta - Rukopisi

SLIKOVNO GRADIVO23.04.2018

Znani so finalisti Rektorjeve nagrade za naj inovacijo UL 2018

Prijave na natečaj za Rektorjevo nagrado za naj inovacijo Univerze v Ljubljani 2018 so se sredi marca uspešno zaključile. Prejeli so 27 vlog, ki so ustrezale vsem razpisnim kriterijem. 


Izbranih je bilo osem finalistov, ki jih čaka še predstavitev pred širšo komisijo. Razglasitev zmagovalcev bo v sredo, 25. aprila 2018, na UL. Trem najbolj prodornim idejam bo rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič podelil priznanja in nagrade. Med izbranimi finalisti je tudi projekt Interaktivna kolesarska igra Simathlon in gamingbike nastavek, kjer sodeluje študent Janez Dobnikar Oddelka za geografijo Filozofske fakultete

 

Več23.04.2018

Dr. Mojca Ilc Klun - dobitnica prve nagrade Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je v sredo, 18. aprila 2018, v Vili Podrožnik v Ljubljani, dr. Mojci Ilc Klun svečano podelil prvo nagrado za diplomska, magistrska  in doktorska dela na temo Slovenci v izseljenstvu. Dr. Mojca Ilc Klun je nagrado prejela za doktorsko disertacijo z naslovom "Slovensko izseljenstvo in diaspora v procesu geografskega izobraževanja", ki jo je opravljala pod mentorstvom izr. prof. dr. Tatjane Resnik Planinc.


Mojca Ilc Klun v doktorski disertaciji, ki obsega 337 strani in kateri so ločeno priložene tri dodatne priloge v sklopu didaktičnega kompleta »EMIgracije«, ugotavlja, da bi morale teme, povezane z migracijami in slovenskim izseljenstvom, postati pomembna učna vsebina tudi v slovenskih vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ne le z vidika sodobnih migracijskih tokov 21. stoletja, temveč tudi zaradi vpetosti slovenskega naroda v procese migracij, zlasti izseljevanj, tekom različnih zgodovinskih obdobij.

Nagrajenki iskreno čestitamo!

SLIKOVNO GRADIVO23.04.2018

Podelitev naslova doktorice znanosti Mojci Ilc Klun


V četrtek, 19. 4. 2018, je na Univerzi v Ljubljani potekala slavnostna promocija 12 doktoric in doktorjev znanosti. Za doktorico znanosti je bila promovirana tudi geografinja Mojca Ilc Klun, ki je svojo doktorsko delo z naslovom "Slovensko izseljenstvo in diaspora v procesu geografskega izobraževanja", opravljeno pod mentorstvom izr. prof. dr. Tatjane Resnik Planinc, uspešno zagovarjala septembra 2017.

Med najpomembnejšimi dosežki doktorske disertacije velja izpostaviti razvoj metodološkega pristopa za analizo kurikularnih dokumentov; razvoj metodološkega pristopa za analizo učbenikov z vidika celovitosti obravnave vsebin slovenskega izseljenstva in diaspore; prvi celovit pregled zastopanosti vsebin slovenskega izseljenstva in diaspore v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu; podane predloge za dopolnitev izbranih kurikularnih dokumentov za osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje z vidika vsebin slovenskega izseljenstva in diaspore; razvoj prilagojenega biografsko-narativnega metodološkega pristopa za osnovnošolske in srednješolske potrebe proučevanja življenjskih zgodb slovenske diaspore ter izdelavo dveh učil in didaktične igre za celovitejše poučevanje o slovenskem izseljenstvu in diaspori.

 

Novi doktorici znanosti iskreno čestitamo.

 

 20.04.2018

Besedna postaja: Dino Campana, Orfični spevi

Vabljeni na Besedno postajo, 25. aprila 2018, ob 17.00 uri (Modra soba, 5. nadstropje Filozofske fakultete): Dino Campana, Orfični spevi (Književno društvo Hiša poezije).  


Dino Campana, pesnik, ki je ustvarjal na začetku dvajsetega stoletja, velja za enega najvažnejših, najbolj samosvojih pa tudi najbolj enigmatičnih italijanskih literatov. Njegovo poglavitno delo so Orfični spevi (Canti orfici), v katerem nam z vulkansko jezikovno energijo razgrinja svetove, ki se na izvirne načine navezujejo na pretekle pesniške izkušnje, obenem pa je njegova poetika izrazito moderna. Pred kratkim so Orfični spevi izšli v slovenski verziji Gašperja Maleja, s katerim se bomo pogovarjali o Campanovem pesništvu, o italijanski poeziji zgodnjega dvajsetega stoletja in predvsem o posebnih izzivih prevajanja tovrstnih besedil v slovenščino. Pogovor bo vodila prof. dr. Martina Ožbot.

SLIKOVNO GRADIVO20.04.2018

Predavanja Magdalene Slavkove na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete vabi na naslednja predavanja gostujoče predavateljice Magdalene Slavkove (Bolgarska akademija znanosti):


  • ponedeljek, 23. aprila 2018, ob11.20 uri (P2, Zavetiška 5): Etnografsko terensko delo in metodologija;
  • sreda, 25. aprila 2018, ob 9.40 uri (P2, Zavetiška 5): Protestantske misije med Romi na Balkanu;
  • sreda, 25. aprila 2018, ob 11.20 uri (P2, Zavetiška 5): Evangelijsko binkoštno gibanje med Romi;
  • četrtek, 26. aprila 2018, ob 9.40 uri (P4, Zavetiška 5): Sodobne delovne migracije Bolgarov v Španijo in Grčijo.

Predavanja bodo v angleškem jeziku

 

Foto: http://baos.academia.edu  

SLIKOVNO GRADIVO20.04.2018

Zaključni dogodek Rdeče niti

Vabljeni na zaključni dogodek že desete Rdeče niti, kjer bodo razglasili zmagovalke in zmagovalce tega vseštudentskega literarnega natečaja in podelili nagrade. Podelili bodo nagrade v kategorijah:


- proza, kjer je ocenjevala komisija v strukturi prof. dr. Alojzija Zupan Sosič (predsednica), Ana Jarc (članica), Mateja Bilavčić (članica), Nuša Fabjan (članica);

- poezija, kjer je ocenjevala komisija v strukturi izr. prof. dr. Darja Pavlič (predsednica), Luka Kropivnik (član), Meta Srnel (članica), Veronika Šoster (članica).   

Svečana podelitev bo v sredo, 25. aprila 2018, od 20.00 uri dalje v Trubarjevi hiši literature. Po podelitvi pa sledi pogostitev in neformalno druženje z zmagovalkami in zmagovalci.

SLIKOVNO GRADIVO20.04.2018

Srečanje in pogovor z novinarjem Tonetom Hočevarjem


Španski katedri za jezik in književnosti vabita na srečanje in pogovor z novinarjem Tonetom Hočevarjem, ki je bil tudi dopisnik iz Latinske Amerike in Karibov. Pogovor o razmerah na Kubi in v Venezueli bo potekal v slovenščini, v sredo, 25. aprila 2018 ob 12.10, v predavalnici Rimljanka (vhod iz notranjega dvorišča za fakulteto, z Rimske ulice).

Tone Hočevar je o zunanji politiki pisal za številne medije. Bil je novinar RTV Slovenije, urednik zunanjepolitične redakcije časnika Republika in nato novinar časopisa Delo. Nazadnje je bil Delov dopisnik iz Rima.

 

Foto: Matej Družnik/Delo

SLIKOVNO GRADIVO19.04.2018

Opažanja o molku kot dialoškem govornem dejanju

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1150. sestanek, ki bo v ponedeljek, 23. aprila 2018, ob 18.00 uri (predavalnica 325). 


Na temo Opažanja o molku kot dialoškem govornem dejanju/Notes on silence as a dialogic speech act bo predaval prof. dr. Săftoiu Răzvan Georgian, Oddelek za teoretično in uporabno jezikoslovje Univerze Transilvanije v Brașovu. Predavanje bo v angleščini.19.04.2018

Predavanje dr. Jennie Ollofsson: Normativni tokovi in notranji upori: o puščanju, ravnanju z odpadki in telesnosti žensk

Oddelek za sociologijo Filozofske fakultete vabi v ponedeljek, 23. aprila 2018, ob 16.20 uri v predavalnico 430 na predavanje dr. Jennie Ollofsson z naslovom Normative currents and intrinsic resistances:  On leakage, waste management and female corporeality.


Dr. Jennie Olofsson je doktorirala s področja spola in tehnologij (Luleå University of Technology, Sweden), trenutno pa predava na FDV UL. Njen raziskovalni interes je usmerjen v upravljanje z elektronskimi odpadki, kakor tudi v regulatorne okvire, ki usmerjajo te prakse. Dvojno navezavo (študije spola, študiji odpadkov) pri njenem raziskovalnem delu dopolnjuje z večletnimi izkušnjami etnografskega raziskovanja kot so: avtomehanične delavnice, varilstvo, gasilstvo, industrija predelave odpadkov.

 

Več 

SLIKOVNO GRADIVO19.04.2018

Dr. Mojca Ilc Klun - dobitnica prve nagrade Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu


Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je v sredo, 18. 4. 2018, v Vili Podrožnik v Ljubljani, dr. Mojci Ilc Klun svečano podelil prvo nagrado za diplomska, magistrska  in doktorska dela na temo Slovenci v izseljenstvu. Dr. Mojca Ilc Klun je nagrado prejela za doktorsko disertacijo z naslovom "Slovensko izseljenstvo in diaspora v procesu geografskega izobraževanja", ki jo je opravljala pod mentorstvom izr. prof. dr. Tatjane Resnik Planinc.

Mojca Ilc Klun v doktorski disertaciji, ki obsega 337 strani in kateri so ločeno priložene tri dodatne priloge v sklopu didaktičnega kompleta »EMIgracije«, ugotavlja, da bi morale teme, povezane z migracijami in slovenskim izseljenstvom, postati pomembna učna vsebina tudi v slovenskih vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ne le z vidika sodobnih migracijskih tokov 21. stoletja, temveč tudi zaradi vpetosti slovenskega naroda v procese migracij, zlasti izseljevanj, tekom različnih zgodovinskih obdobij.

Nagrajenki iskreno čestitamo!

 19.04.2018

Predavanje prof. dr. Răzvan Săftoiu


LINGVISTIČNI KROŽEK FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
Vljudno vabljeni na predavanje prof. dr. Răzvan Săftoiu z Oddelka za teoretično in uporabno jezikoslovje Univerze Transilvanije v Brașovu Notes on silence as a dialogic speech act (Opažanja o molku kot dialoškem govornem dejanju) v ponedeljek, 23 aprila 2018, ob 18.00 v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete.
 

SLIKOVNO GRADIVO


DATOTEKE
rsaftoiu_poster-conference.pdf


19.04.2018

Konferenca z mednarodno udeležbo Beauvoir, naš čas in mi


Vabilo na konferenco Beauvoir, naš čas in mi


DATOTEKE
beauvoir_nas_cas_in_mi_0.pdf


19.04.2018

BEAUVOIR, NAŠ ČAS IN 'MI'


Vse informacije v zvezi s konferenco najdete v priponki.


DATOTEKE
beauvoir_nas_cas_in_mi.pdf


18.04.2018

Rdeča nit 2018 - vabilo na zaključni dogodek


Vabimo vas na zaključni dogodek in razglasitev zmagovalk_cev ter podelitev nagrad literarnega natečaja Rdeča nit 2018, ki bo v sredo, 25. aprila, ob 20:00, v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani (Stritarjeva ulica).

Več info: https://www.facebook.com/events/725686771153117/