Noč raziskovalcev
SL | EN
ZAPOSLENI | KONTAKT | VIS | RSS | INTRANET | E-POŠTA

Search form

O FAKULTETI
O nas

ŠTUDIJ
Oddelki in študij

RAZISKOVANJE
Raziskovanje in razvoj

DEJAVNOSTI
Centri in tečaji

KNJIGE
Založba in knjigarna

OHK
Knjižnica

OB ŠTUDIJU
Študijske strani

Back to top


22.02.2019

Dnevi korejskih študij 2019

Vabljeni na gostujoča predavanja 28. februarja in 14. marca


Days of Korean Studies 2019

 

Date: 28.02.2019 and 14.03.2019
Venue: Faculty of Social Sciences (FDV) Room 10, University of Ljubljana
Organiser: Centre for Korean Studies, Department of Asian Studies, FF, UL 

 

 

28/02/2019 (Thursday) Images of Korea through History

 • Special Lecture: PhD. Chikako Shigemori Bučar
  (Head of the Center for Korean Studies, University of Ljubljana)
  Topic: <Korean and Korea-related picture -postcards currently archived in the Republic of Slovenia>
  Time: Lecture 50 min. + Q&A 10 min. (10:30-11:30)
  Language: Slovenian
 • Lecture and Discussion: PhD. Codruta Sintionean
  (Head of Department of Korean Studies, Universitatea Babeş-Bolyai, Romania)
  Topic: <Overcoming Patriarchy in South Korean Society>
  Time: Lecture 1 hour + Discussion 1 hour (13:30-15:30)
  Language: English  

 

14/03/2019 (Thursday) Traditional and Modern Philosophy (Confucianism) in Korea

 • Special Lecture: PhD. Jana Rošker
  (Research Adviser & Professor, University of Ljubljana)
  Topic: Tradition Confucianism <The Intercultural Dimensions of Confucianism: Taiwanese Studies of Dasan Jeong Yakyong (茶山丁若鏞)>
  Time: Lecture 50 min. + Q&A 10 min. (10:30-11:30)
  Language: Slovenian
 • Lecture and discussion: Choe Jeong U (Philosopher)
  Topic: Modern Confucianism <Confucianism in Korea: its influence on modern day South Korea>
  Time: Lecture 1 hour + Discussion 1 hour (13:30-15:30)
  Language: English

 21.02.2019

Na Filozofski fakulteti bo potekalo pet študentskih inovativnih projektov za družbeno korist

Filozofska fakulteta je pod koordinatorstvom Centra za pedagoško izobraževanje na razpisu Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijsko leto 2018/2019 pridobila vseh pet prijavljenih projektov: Filozofija gre v svet: oddaja o povezovanju filozofije in drugih ved (Oddelek za filozofijo), Inovativni pristopi k antropološkim analizam materialne dediščine (Oddelek za arheologijo), Čustva in literatura – interpretacija besedil skozi princip čuječnosti (Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo ter Oddelek za pedagogiko in andragogiko), Vključevanje otrok iz romskega naselja Roje v vzgojno-izobraževalne ustanove (Oddelek za pedagogiko in andragogiko) in Geselska baza za novi grško-slovenski slovar – 2 (Oddelek za klasično filologijo).


V interdisciplinarnih projektih bodo sodelovali pedagoški in delovni mentorji iz negospodarstva in gospodarstva ter študenti različnih fakultet. Namen projektov je spodbujanje krepitve sodelovanja fakultete z negospodarstvom, neprofitnim sektorjem v lokalnem oz. regionalnem okolju, ki bo študentom omogočilo pridobiti praktične izkušnje med izobraževanjem.

 

Foto: arhiv projekta Analiza bralne pismenosti otrok z učnimi težavami in delavnice kreativnega pisanja kot model reševanja bralnih težav (projekt Po kreativni poti do praktičnega znanja)

SLIKOVNO GRADIVO
20.02.2019

Mednarodni literarni natečaj za najboljšo kratko zgodbo (ENERGHEIA 2019)

Tekmovanje Energheia za najboljšo zgodbo se že 25 let odvija v čudovitem srednjeveškem ambientu mesteca Matera, ki se nahaja v italijanski pokrajini Bazilikata, blizu »pete« italijanskega škornja. Letos bo vzdušje na literarnem tekmovanju še posebej slovesno, saj je Matera, ki je tudi pokrovitelj natečaja, prav letos ena izmed Evropskih prestolnic kulture. V zadnjih letih pri nagradi sodelujejo mladi pisatelji in pisateljice iz Francije, Španije, Madžarske, Libanona, Izraela in Palestine, od lanskega leta pa tudi iz Slovenije.


Sodelujejo lahko avtorji, stari med 18 in 30 let, s še neobjavljeno zgodbo, napisano v slovenskem jeziku. Tema je poljubna, dolžina je omejena na 21.000 znakov. Prispevke pošljite do 23. aprila 2019 na e-naslov tomaz.onic@um.si. Pripišite še naslov prebivališča, telefonsko številko in letnico rojstva. Osebni podatki bodo ustrezno varovani in ne bodo posredovani ocenjevalcem.

Izmed prispelih zgodb bo komisija na Filozofski fakulteti UL v postopku anonimnega ocenjevanja izbrala tri najboljše, ki bodo ob pomoči Veleposlaništva RS v Rimu prevedene v italijanščino in poslane organizatorju tekmovanja. Žirija, v kateri so ugledni italijanski pisatelji in literarni kritiki, bo izmed zgodb slovenskih avtorjev izbrala najboljšo in zmagovalca na stroške organizatorja povabila na slavnostno podelitev nagrad, ki bo septembra 2019 v Materi. Vse tri najboljše zgodbe pa bodo objavljene na spletnih straneh društva in v tiskani antologiji, ki jo bodo prejeli tudi avtorji. Več informacij je dostopnih na http://www.energheia.org/.

 

Vabilo20.02.2019

Gostujoče predavanje prof. José Antonia Calzón García


V tednu od 25. 2. do 1. 3. bo na katedri za špansko književnost gostoval profesor José Antonio Calzón García z Universidad de Cantabria (Santander).

Imel bo tri predavanja, in sicer: 

v ponedeljek, 25. 2. 2019, ob 09:40 v predavalnici 533 z naslovom "La novela picaresca: una narrativa revolucionaria. El "Lazarillo". Claves, enigmas y desafíos”;

v torek, 26. 2. 2019, ob 17:10 v predavalnici 06 z naslovom "La autoficción. Concepto, problemas teóricos y su presencia en algunas obras de la narrativa actual”; 

v petek, 1. 3. 2019, ob 10:30 v predavalnici 13 z naslovom "La novela picaresca. El legado de Lázaro”.

SLIKOVNO GRADIVO20.02.2019

Začel se je mednarodni projekt Gearing Roles

Filozofska fakulteta UL je ena od članic projekta Gearing Roles, ki poteka v sklopu EU strategije Horizon 2020. Eden od pomembnejših ciljev projekta je oblikovanje in uvedba ‘Načrtov enakosti spolov’’ (Gender Equality plans-GEPs) v šestih različnih evropskih visokošolskih in raziskovalnih institucijah.


Poleg Univerze v Ljubljani so to še Univerza Deusto, iz Bilbaa, Inštitut za geografijo in prostorsko planiranje Univerze v Lizboni, Univerza Sabanci, v Istanbulu, Oxford Brookes Business School ter Estonian Research Council, Tartu. Dolgoročni cilj tega projekta so strukturne spremembe akademskega polja in vzpostavljanje enakosti spolov v njem. Delovna skupina Filozofske fakultete bo pod vodstvom prof. dr. Milice Antić Gaber z Oddelka za sociologijo zadolžena za izvedbo delovnega paketa na področju kontekstualne analize in primerjave različnih nacionalnih in institucionalnih dejavnikov, ki zavirajo ali pospešujejo vzpostavljanje enakosti spolov v raziskovalnih inštitutih in institucijah visokega šolstva; poleg tega bo pripravila priporočila za bolj spolno občutljivo zaposlovalno in kadrovsko politiko v teh institucijah.

 

Več na: https://gearingroles.eu

Všečkajte nas na Facebooku: https://www.facebook.com/GearingRoles/

Sledite nam na Twitterju: https://twitter.com/GearingRoles

SLIKOVNO GRADIVO20.02.2019

IZKUSTVENA DELAVNICA AVTENTIČNEGA PISANJA 2019


Vse informacije najdete na sledeči povezavi: https://www.jskd.si/literatura/izobrazevanje/2018_19/avtenticno_pisanje_19_dod.htm 

Rok za prijavo je podaljšan do 22. 2. 2019. 19.02.2019

Glagolski vid v sodobni slovenščini: besedotvorje, pomen in nekaj skladnje

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1169. sestanek, ki bo v ponedeljek, 25. februarja 2019, ob 18.00 uri v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete.


Na temo Glagolski vid v sodobni slovenščini: besedotvorje, pomen in nekaj skladnje bo predaval dr. Domen Krvina, znanstveni sodelavec ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša.

Povzetek predavanja:

Glagolski vid je jezikovni pojav, ki v slovanskih jezikih predstavlja slovnično kategorijo, navadno izraženo v glagolski obliki.
Opisovati ga je mogoče z (ne)omejenostjo poteka dejanja, na skladenjski ravni izraženo v določenih kazalnikih, s katerimi lahko skušamo pojasniti rabo dovršnika (zaprti interval za potek dejanja) proti nedovršniku (polodprti interval).
Na ravni besedotvorja in pomena bodo predstavljeni zlasti nova definicija, ki širi pojem "vidski par" ("vidsko razmerje"), izračun razmerja med pomenotvornostjo in vidotvornostjo posameznih predponskih obrazil ("vidskorazmerni potencial") in 4 vidsko relevantni pomenski glagolski tipi.

Vabljeni!18.02.2019

Študentska konferenca - Zagreb


Poziv za sudjelovanje na prvoj studentskoj kroatističkoj  k(r)onferenciji: Brisanje granica

 

Poštovane kolegice i poštovane kolege!

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se prva studentska kroatistička konferencija 12. i 13. travnja 2019. godine.

Cilj je k(r)onferencije razmijeniti misli i ideje studenata kroatistike o problemima u struci i  utemeljiti međunarodnu studentsku suradnju za koju se nadamo da će se nastaviti razvijati u budućnosti. Poziv za k(r)onferenciju namijenjen je svim studentima koji se bave hrvatskom književnošću i hrvatskim jezikom.

 

Tema k(r)onferencije koju otkrivamo u naslovu Brisanje granica obuhvaća sljedeća istraživačka područja književnosti i jezika:

* sadržaje koji su potpuno neistraženi

* sadržaje za koje držite da su nedovoljno istraženi, odnosno ponudili biste svoje čitanje ili           razumijevanje problema

* sadržaja o kojima se zbog različitih čimbenika odbija govoriti

Također potičemo vas da se pri vlastitom istraživanju okušate u primjeni:    

* individualnih i/ili “novih“ pristupa književnim i filološkim problemima (kao što su: emocionalni obrat, povezivanje humanističkih i nehumanističkih disciplina, pomna čitanja tekstova, miješanje različitih tipova diskursa potrebnih za izricanje različitih perspektiva i sve ono što ste htjeli, a niste smjeli) 

* odbačenih pristupa koje i dalje smatrate korisnima

* navedenih pristupa pri analizi pristupa samih

Međunarodni doticaji omogućuju i brisanje granica u doslovnom i kulturnom smislu, stoga:

*pišite o doticajima hrvatskoga jezika i književnosti s drugim jezicima i književnostima te o njihovim međusobnim isprepletenostima 

S obzirom na samu temu – brisanje granica – slobodni ste obrisati i naše granice te nam otvoriti sasvim nove vidike.

 

Prijavu izvršavate sažetak svojega rada (opsegom do 500 riječi) koji možete poslati na kronferencija@gmail.com do 20. ožujka 2017

O izboru ćete biti obaviješteni do 27. ožujka 2019. Rok za registraciju, odnosno potvrdu dolaska na k(r)onferenciju jest 31. ožujka 2019.

 

Jedna osoba može prijaviti najviše jedan samostalan rad ili jedan rad u koautorstvu. Najviše dva autora mogu prijaviti rad u koautorstvu. Radovi moraju biti napisani i predstavljeni na nekom južnoslavenskome ili engleskome jeziku. Predviđeno vrijeme za prezentaciju jest 15 minuta.

 

Više informacija možete pronaći na Facebook-stranici https://m.facebook.com/kronferencija/?mds=%2Ftimeline%2Fcover%2Freposition%2F%3FownerID%3D2255636471319146%26cpid%3D2255636541319139%26redirect_uri

Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja na e-adresi  kronferencija@gmail.com.

 

Radujemo se vašem dolasku,

studenti kroatistike Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu18.02.2019

Matera 2019 Evropska prestolnica kulture - literarni natečaj za študente


Glej priponko.


DATOTEKE
literarni_natecaj_energheia_2019.pdf


15.02.2019

poletni seminarji bolgarskega jezika, literature in kulture


V priponkah najdete dopis Veleposlaništva Republike Bolgarije v RS glede obeh poletnih seminarjev bolgarskega jezika, literature in kulture v mestih Sofija in Veliko Trnovo, ki bosta potekala v juliju in avgustu 2019 v organizaciji tamkajšnjih univerz.

 

Letos bo RB oziroma Ministrstvo za šolstvo in znanost dodelilo 2 štipendiji, namenjeni slovenskim državljanom oziroma študentom.

 

Priložena sta tudi prijavna obrazca, ki ju morajo prijavljeni kandidati poslati MŠZ RB, in sicer najpozneje do 30. aprila 2019.


DATOTEKE
167_dopis_mizs_rs-ff_ul_13_2_19.pdf
167-announcement.doc
167-sofia.doc
167-veliko_tarnovo.doc


15.02.2019

Filozofska fakulteta prejela certifikat Športnikom prijazno izobraževanje

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je dodelil prve certifikate nacionalnega projekta Športnikom prijazno izobraževanje na ravni Slovenije. Med prejemniki certifikata je tudi Filozofska fakulteta.  


Certifikat Športnikom prijazno izobraževanje je certifikat za spodbudo aktivnosti na področju dvojne kariere športnikov, ki ima veliko uporabno vrednost neposredno za športnike. Namen certifikata je določiti izobraževalne ustanove, ki omogočajo dobro in prilagojeno izobraževanje športnikov.

Več

 

Sklep o dodelitvi certifikata14.02.2019

Informativni dnevi, 15. in 16.2. na oddelku za romanske jezike in književnosti


Oddelek za romanske jezike in književnosti vabi na informativne dneve vse bodoče študente in sicer

v petek, 15.2.2019, ob 10:00 in 16:30 uri v predavalnico 15,

ter v soboto, 16.2.2019, ob 10:00 v predavalnico 13.

Se vidimo.

 

SLIKOVNO GRADIVO13.02.2019

Tekmovanje v pisanju kratkih esejev na temo otrokovih pravic


Ob 30. obletnici Konvencije o otrokovih pravicah Veleposlaništvo Republike Italije v Sloveniji in Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani organizirata tekmovanje v pisanju kratkih esejev na temo otrokovih pravic za univerzitetne študente. Esej v angleškem jeziku v dolžini do 400 besed je potrebno oddati do petka, 5. aprila 2019, na elektronski naslov: segreteria.lubiana@esteri.it.

 

Več informacij in nadaljnja navodila13.02.2019

Regional Academy UN - Call for applications

The Regional Academy on the United Nations (RAUN) is an international, multidisciplinary education initiative that brings together United Nations' Organizations and outstanding Master and PhD students. Currently, RAUN is inviting applications for the 2019-2020 RAUN academic year. The program will start in May this year and will deal with the theme: “Environmental and Socioeconomic Sustainability: How to Create Lasting Impacts”. The deadline for applications is 31 March 2019.


The Regional Academy on the United Nations (RAUN) is an international, multidisciplinary education initiative that brings together United Nations' Organizations and outstanding Master and PhD students. As part of the nine-month-long program, students get the opportunity to conduct hands-on research projects for the Agencies and to attend lectures and interactive workshops in different countries given by experts and practitioners. RAUN’s aim is to provide participants with in-depth knowledge and resources about internal organizations and their functions, to raise their cultural awareness and openness, and to offer a forum for networking and academic exchange.

Currently, RAUN is inviting applications for the 2019-2020 RAUN academic year. The program will start in May this year and will deal with the theme: “Environmental and Socioeconomic Sustainability: How to Create Lasting Impacts”. The deadline for applications is 31 March 2019.

RAUN is a non-profit organization operated entirely by volunteers. Except for a service charge of 50€, we do not charge participants any fees and we offer scholarships for those students who are otherwise not able to finance their participation. You can find more information about our program on our website. Besides, we have created two video clips to give students a first impression of our program: An image spot (http://www.ra-un.org/raun-image-spot.html) and one answering frequently asked questions about the Academy (http://www.ra-un.org/faqs.html).

Your RAUN team

 


DATOTEKE
2019-20_raun_call_for_applications.pdf
2019-20_raun_flyer.pdf


13.02.2019

Vabilo na tekmovanje v pisanju kratkih esejev na temo otrokovih pravic


Vljudno Vas vabimo k sodelovanju na dogodku ob trideseti obletnici Konvencije o otrokovih pravicah, ki ga organiziramo skupaj z Veleposlaništvom Italije, na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani 17. aprila 2019 ob 16h.

Študente tudi vabimo k udeležbi na tekmovanju v pisanju kratkih esejev na temo otrokovih pravic. Rok za oddajo esejev študentov je 5. aprila 2019. Več informacij v priponki.


DATOTEKE
invitation_for_students.pdf
vabilo_za_studente.docx


13.02.2019

Predavanje: Miscellanea Indo-Iranologica II: etimologija staroperzijskega athangaina- 'kamnit'.

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1168. sestanek, ki bo v ponedeljek, 18. februarja 2019, ob 18.00 uri v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete.


Na temo Miscellanea Indo-Iranologica II: etimologija staroperzijskega athangaina- 'kamnit'. bo predaval doc. dr. Luka Repanšek, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete.

Predavanje bo v slovenščini.13.02.2019

Vstopnice za predstavo v Slovenskem mladinskem gledališču


Pozdravljeni,

 

Slovensko mladinsko gledališče  je FF odstopilo nekaj letakov za predstavo še ni naslova. Študentska vstopnica stane 9 eur, z letakom dobi študentka oz. študent drugo zastonj. Letaki, s katerimi lahko prejmejo dodatno brezplačno vstopnico, so (do razdelitve vseh) na voljo v Knjigarni FF.

Predstava, ki traja 10 ur,  je na sporedu 16. marca 2019.13.02.2019

Javno predavanje dr. Agnes Pisanski Peterlin pred izvolitvijo v naziv redna profesorica

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani obvešča, da bo imela dr. Agnes Pisanski Peterlin pred izvolitvijo v naziv redna profesorica javno predavanje z naslovom Na krilih prevoda: Vloga prevajanja v znanstveni komunikaciji.


Javno predavanje bo v ponedeljek, 18. februarja 2019, ob 17.30 uri v predavalnici R4 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.13.02.2019

Javno predavanje dr. Polone Vilar pred izvolitvijo v naziv redna profesorica

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani obvešča, da bo imela dr. Polona Vilar pred izvolitvijo v naziv redna profesorica javno predavanje z naslovom Interakcija človek – informacije.                                                                                                     


Javno predavanje bo v ponedeljek, 18. februarja 2019, ob 16.00 uri v Modri sobi na Filozofski fakulteti.13.02.2019

Slavnostna akademija 100 let FF UL - Natečaj za najboljši študentski (na)govor


Spoštovani!

24. septembra 2019 bomo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma obeležili 100. obletnico delovanja Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani s slavnostno akademijo. Pomemben del akademije bo predstavljal tudi glas študentov in študentk, zato smo se odločili, da razpišemo natečaj za najboljši študentski (na)govor, podrobnosti so v prilogi.

 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo,

 

lekt. dr. Mateja Gaber, avtorica koncepta slavnostne akademije

izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič, fakultetna koordinatorica ob 100. obletnici FF UL

red. prof. dr. Roman Kuhar, dekan 


DATOTEKE
natecaj_ff.pdf


12.02.2019

Kako s spomeniki večetnični državi vtisniti monoetnično preteklost – Praznovanje madžarskega milenija leta 1896

Oddelek za zgodovino in Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete vabita na predavanje Bálinta Varge z naslovom Kako s spomeniki večetnični državi vtisniti monoetnično preteklost – Praznovanje madžarskega milenija leta 1896.


Predavanje bo v petek, 8. marca 2019, ob 11.20 uri v predavalnici 102 na Filozofski fakulteti. Predavanje bo v angleščini.

 

Vabilo12.02.2019

Vabilo na predavanje Bálinta Varge


Oddelek za zgodovino in Oddelek za umetnostno zgodovino
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

 

Vas vljudno vabita na predavanje

 

Bálinta Varge

 

z naslovom

 

Shaping an Ethnic Past in Stone and Bronze in a Multi-ethnic Country

The Millennial Festivities in Hungary, 1896

 

ki bo v petek, 8. marca 2019, ob 1120

v predavalnici 102 Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Predavanje bo v angleščini.

 

V šestdesetih letih 19. stoletja se je na Ogrskem začel velik projekt kulturne asimilacije, v katerem so madžarski nacionalisti poskusili madžarizirati raznoliko populacijo. V nacionalističnem zanosu so v počastitev srednjeveške osvojitve Panonske nižine – trenutka, ko naj bi se rodil madžarski narod – v bližini majhnih mest postavljali predimenzionirane spomenike. Predavanje bo govorilo o težavni zgodovini tega donkihotovskega podviga, ki je izzval odpor in celo sovražnost med prebivalstvom provincialne Ogrske. Narativ o nacionalizmih devetnajstega stoletja bo postavljen v nov kontekst, ki dokazuje zapleten odnos med lokalnim in nacionalnim spominom.

Bálint Varga je znanstveni sodelavec na Inštitutu za zgodovino Madžarske akademije znanosti. Po diplomskem študiju v Budimpešti in Heidelbergu je magistriral na Srednjeevropski univerzi in doktoriral na Univerzi v Mainzu. Bil je štipendist Marie Curie na Slovaški akademiji znanosti in štipendist Botstiberjeve fundacije na Inštitutu za napredne študije Srednjeevropske univerze. Njegova knjiga, The Monumental Nation: Magyar Nationalism and Symbolic Politics in Fin-de-siècle Hungary (Berghahn, 2016), je prejela nagrado Richard G. Plaschka Avstrijske akademije znanosti. Njegova raziskovalna področja vključujejo družbeno in kulturno zgodovino nacionalizma in globalizacije v pozni Habsburški monarhiji.12.02.2019

“LabCitoyen” - Program mobilnosti za mlade

LabCitoyen je program Francoskega inštituta na temo človekovih pravic. Njegov cilj je promocija francoskega jezika kot debatnega jezika in jezika delovanja na področju pomembnih mednarodnih vprašanj današnjega časa, rok za prijavo je 5. 4. 2019


Program mobilnosti za mlade LabCitoyen je program Francoskega inštituta na temo človekovih pravic. Njegov cilj je promocija francoskega jezika kot debatnega jezika in jezika delovanja na področju pomembnih mednarodnih vprašanj današnjega časa.

V okviru programa sodeluje šestdeset mladih s celega sveta, starih od 20 do 26 let, ki govorijo francosko in so družbeno angažirani, oziroma jih zanimajo človekove pravice in pomembni svetovni družbeni problemi. Izbrani kandidati z vsega sveta, ki ustrezajo tem kriterijem, bodo od 30. junija do 7. julija 2019 povabljeni v Pariz na seminar na temo »Pravice žensk: enakost in državljanstvo«. Udeleženci se bodo omenjeni teden v sklopu seminarja udeležili pestrega programa dejavnosti, vključno z obiski in srečanji s pomembnimi osebnostmi,  konferencami in debatami ter kulturnimi in umetniškimi prireditvami.

Francoski inštitut bo kril vse stroške bivanja v Franciji (povratna letalska vozovnica Ljubljana-Pariz, nastanitev, prehrana, prevoz in zavarovanje na francoskih tleh) ter stroške sodelovanja pri aktivnostih.

Francoski inštitut v Sloveniji je zadolžen za izbor enega slovenskega kandidata za program LabCitoyen.

 

Več informacij in prijavnica:

http://www.institutfrance.si/labcitoyen.6.html12.02.2019

Štipendije francoske vlade


Rok prijave je 18. 4. 2019.

Francoski inštitut v Sloveniji ponuja:

Štipendije za magistrske študente (prvo ali drugo leto magistrske stopnje):

 • 9-mesečno štipendijo (oktober 2019 – junij 2020) v višini 700 € na mesec;
 • Oprostitev plačila vpisnine na univerzi ali drugih stroškov izobraževanja na visokošolskih zavodih;
 • Pomoč pri sprejemu in nastanitvi v Franciji s strani operaterja Campus France.

Štipendije za kratka raziskovalna bivanja za doktorske študente:

 • 1 do 3 mesečna štipendija (bivanje mora potekati med 1. avgustom in 31. decembrom 2019) v višini 1.060 € na mesec;
 • Pomoč pri sprejemu in nastanitvi v Franciji s strani operaterja Campus France.

 

Več informacij:

http://www.institutfrance.si/stipendije-za-studij.html12.02.2019

Objava za študentsko delo


IŠČEMO ZAGANANEGA, SAMOINICIATIVNEGA, KOMUNIKATIVNEGA SODELAVCA-KO ZA DELO PRI FESTIVALU ODPRTE HIŠE SLOVENIJE.

 

Zaželena znanja so:

 • Osnovno poznavanje arhitekturne produkcije v Sloveniji
 • Organizacijske sposobnosti – dogodkov, sprejemov, ekskurzij
 • Osnove komuniciranja – pisanje dopisov, sporočil za medije, kratkih prispevkov in intervjujev
 • Poznavanje wordpress in urejanje spletne strani
 • Poznavanje komunikacije na socilanih omrežjih FB, Instagram in Linkedin
 • Vodenje pisarne
 • Izkušnje pri organizaciji dogodkov so dobrodošle

Ponujamo dinamično honorarno delo z možnostjo stalne zaposlitve.

 

Če te zanima organizacija največjega arhitekturnega festivala, si zagnan/a, poln/a idej in inovativen/na, imaš rad/a vedno nove izzive, vesten/na in natančen/na ter se hitro odločaš pošlji svojo prijavo s kratkimi referencami na naslov: pisarnaohs@gmail.com do 15.2.2019.12.02.2019

Razpis za delo v turizmu 2019


Pridruži se najboljšim in svojo kariero prični graditi pri nas!

 

Podjetje Postojnska jama d.d. vabi k sodelovanju dijake in študente za različna dela na področju TURIZMA.

 

Ne glede na to, ali si bodoči zgodovinar, geograf, jezikoslovec, naravoslovec, tehnik, biolog, pravnik, gostinec ali karkoli drugega,  ti široko odpiramo vrata in vabimo k sodelovanju. Prepričani smo, da boš pri nas pridobil neprecenljive delovne izkušnje. Postani del briljantne ekipe in soustvarjaj zgodbo o uspehu!

 

Pisno prijavo s kratkim življenjepisom pošlji na naslov:

POSTOJNSKA JAMA, d.d., Kadrovska služba, Jamska cesta 30, 6230 Postojna ali po elektronski pošti na naslov: sanja.gorup@postojnska-jama.eu

 

Več o predstavitvi študentskih del si lahko preberete na spletni strani podjetja Postojnska jama, d.d.: www.postojnska-jama.eu , zavihek »Karierne možnosti«.11.02.2019

Poletna šola romanskih jezikov 2019


Oddelek za romanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani vabi dijake in dijakinje ter (bodoče) študente in študentke na jezikovne delavnice, ki bodo potekale od 26. 8. do 30. 8. 2019). Udeleženci bodo imeli možnost spoznavanja in izboljšanja znanja francoščine, italijanščine ali španščine prek pestrih učnih dejavnosti. Poleg tega se bodo seznanili z osnovami romunščine in portugalščine.

Prijava je možna do 22.6. 2019 in jo oddate tukaj.

Več informacij najdete v pripetem letaku.

 

SLIKOVNO GRADIVO


DATOTEKE
romanski-jeziki_letak-converted.pdf


11.02.2019

Univerza za tretje življenjsko obdobje Domžale išče predavatelja


G. Ravnikar, predsednik Društva lipa Domžale, univerze za tretje
življenjsko obdobje išče predavatelja geografije za njihove zelo aktivne
študente.
Predavanja potekajo vsak ponedeljek, dve uri v dopoldanskem času in so
minimalno financirana.

V kolikor je kdo zainteresiran, naj sporoči g. Ravnikarju na
marjan_ravnikar@t-2.net07.02.2019

Začel se je evropski projekt SSHOC

V začetku letošnjega leta se je v okviru evropskega programa Obzorje 2020 začel projekt SSHOC, ki združuje vse glavne akterje na področju raziskovalnih infrastruktur za humanistiko in družboslovje. Konzorcij evropskih arhivov družboslovnih podatkov (CESSDA) koordinira kar 47 partnerjev, med katerimi sta tudi Filozofska fakulteta in Arhiv družboslovnih podatkov Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.


Projekt SSHOC, s polnim imenom Oblak za odprto znanost na področju humanistike in družboslovja, bo potekal do aprila 2022, njegov namen pa je združiti trenutno razpršene vire v povezano celoto, ki bo tvorila humanistično-družboslovni del skupnega Evropskega oblaka za odprto znanost (EOSC), v katerem bodo na voljo podatki, orodja in izobraževalni viri za uporabnike. Filozofska fakulteta bo pod vodstvom doc. dr. Darje Fišer z Oddelka za prevajalstvo vodila eno od nalog v delovnem sklopu, ki se osredotoča na izgradnjo skupnosti, opolnomočenje uporabnikov in razširjanje strokovnega znanja.

 

Več

SLIKOVNO GRADIVO07.02.2019

Vabilo v Klub alumnov Oddelka za arheologijo na spletni platformi Alumni UL


Spoštovane kolegice in kolegi!

Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta in Univerza v Ljubljani želimo okrepiti odnose in sodelovanje s svojimi alumni.

S tem namenom vas vabimo, da se nam pridružite v Klubu alumnov  Oddelka za arheologijo, ki združuje diplomante, magistrante in doktorande študija arheologije. To lahko storite preko spletnega portala Alumni UL, kjer sta vam na voljo dve skupini, Filozofska fakulteta in FF - Oddelek za arheologijo. Ob prijavi v spletni portal boste sprva razvrščeni v skupino Filozofske fakultete, ki združuje alumne vseh študijskih smeri fakultete. Znotraj te boste našli skupino Oddelka za arheologijo, ki se ji lahko pridružite in v njej poiščete nekdanje sošolce, organizirate obletnico, predate svoje znanje naslednjim generacijam, prebrskate po objavljenih prostih delovnih mestih, sledite aktualnim dogodkom, namenjenim članom kluba ter preverite katero od ugodnosti, ki jih kot alumen Univerze v Ljubljani lahko koristite pri partnerskih organizacijah.

Med temeljna poslanstva Kluba alumnov Oddelka za arheologijo sodijo vzpostavljanje, vzdrževanje in krepitev odnosov med oddelkom in njegovimi alumni ter spodbujanje povezovanja, sodelovanja, sporazumevanja in prenosa znanja med različnimi generacijami. Veseli bomo, če se nam boste pri tem poslanstvu pridružili.

Vabljeni v Alumni UL!

Sodelavci Oddelka za arheologijo FF UL07.02.2019

Štipendije francoske vlade in program mobilnosti za mlade LabCitoyen


Več na spodnjih povezavah:06.02.2019

Izr. prof. dr. Matej Ogrin – finalist izbora »Komunikator-ica znanosti leta 2018«

   


Ustanova Slovenska znanstvena fundacija  je 22. januarja 2019 izr. prof. dr. Mateju Ogrinu podelila listino finalista izbora »Komunikator-ica znanosti leta 2018«. Častni naslov Komunikator-ica znanosti leta podeljuje Slovenska znanstvena fundacija za uspehe v strokovno neoporečnem, a širši javnosti razumljivem načinu komuniciranja znanstvenih vsebin.

 

Dr. Mateju Ogrinu iskreno čestitamo!06.02.2019

ŠTIPENDIJE FRANCOSKE VLADE

Obvestilo o razpisu štipendij francoske vlade ter o razpisu “LabCitoyen”.
06.02.2019

študentsko delo - Festival odprte hiše Slovenije


Vse informacije najdete v priponki. 


DATOTEKE
program_1000965_ff_1.pdf


06.02.2019

Študentsko delo MGML


V Muzeju in galerijah mesta Ljubljane iščejo nove študentske moči.

Rok za prijavo je do 10. februarja.

https://mgml.si/sl/mestni-muzej/novice/562/podaljsujemo-rok-za-prijavo-iscemo-nove-zunanje-sodelavce-za-studentsko-delo/06.02.2019

RAZPIS ZA DELAVNICO DRAMSKEGA PISANJA NA TSD 2019

V okviru 49. Tedna slovenske drame je razpisana rezidenčno delavnico dramskega pisanja, ki smo jo poimenovali “JENKOVA SOBA” in bo potekala od 28. 3. do 1. 4. 2019.


Prešernovo gledališče Kranj kot organizator Tedna slovenske drame in Layerjeva hiša Kranj v sodelovanju z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti, Zavodom za turizem in kulturo Kranj ter Društvom Krik razpisujejo

                                                                    REZIDENČNO DELAVNICO DRAMSKEGA PISANJA NA 

49. TEDNU SLOVENSKE DRAME

od 28. 3. do 1. 4. 2019

​​​​​

"JENKOVA SOBA" – rezidenčna delavnica dramskega pisanja:

Letos obeležujemo 150 let odkar je slovenski pesnik in pisatelj Simon Jenko zapisal svoje poslednje besede. Ob tej priložnosti smo se v Prešernovem gledališču Kranj in Layerjevi hiši, v sodelovanju z Javni skladom RS za kulturne dejavnosti, Zavodom za turizem in kulturo Kranj ter Društvom Krik, odločili, da program brezplačne delavnice dramskega pisanja, ki bo letos prvič potekala kot umetniška rezidenca, poimenujemo "Jenkova soba".

Štirje/-i izbrani/-e udeleženci/-ke bodo v času delavnice brezplačno bivali/-e v Layerjevi hiši in se pod vodstvom mentorice Kim Komljanec urili/-e v pisanju dramskih besedil.

Fokus letošnje delavnice bo odrski dialog; kako besede delujejo na odru, zakaj delujejo in kaj vse lahko z njimi dosežemo, kako jih lahko pisec/-ka in igralec/-ka kar najbolje uporabijo, kaj na odru izrečene besede pomenijo in kaj skrivajo?

PRIJAVA:

Prijavite se preko spletne prijavnice, ki jo najdete na spodnji povezavi:

https://goo.gl/forms/b1GBUt52y0YscFif1

V prijavnici napišite:

 1. Predstavitev ideje oziroma dramskega besedila, ki bi ga rad/-a razvil/-a na delavnici. To sta lahko dve strani dialoga oz. monologa oz. dramskega govora ali pa sinopsis fabule. Lahko spišete seznam in opis dramskih oseb ali pa predstavite osrednje vprašanje, povezano s temo, ki vas zanima. Ali pa kaj drugega, kar je relevantno za vašo idejo.

Do dve strani formata A4 (3000 znakov) bo čisto dovolj.

 1. Nekaj besed o sebi – kdo ste in zakaj vas zanima pisanje za oder in koliko imate izkušenj s tovrstnim pisanjem ("To je moj prvi poskus pisanja za oder." ali "Vsako leto mi na odru SNG Drama uprizorijo pet besedil.").

Ne več kot pol strani.

Prijavo je potrebno oddati najkasneje do 1. marca 2019.

Izbor udeležencev/-enk bo objavljen 8. marca 2019. Izbrani/-e udeleženci/-ke bodo obveščeni/-e po elektronski pošti.

ZA DELAVNICO POTREBUJETE:

Čas. Prijavite se le, če se lahko udeležite delavnice v celoti in se v štirih dneh povsem posvetite samo svojemu projektu.

Odprto glavo. Če že točno veste, kaj in kako želite napisati, potem morda te delavnice sploh ne rabite. Če ste v dvomih, se pa le prijavite!

Zvezek in pisalo ali prenosni računalnik/tablico, skratka nekaj, kamor boste lahko v štirih dneh zapisali veliko besed. In kakšno tudi izbrisali.

Udobna oblačila. Nekatere vaje bodo tudi praktične narave, saj vendar pišemo za oder.

K prijavam na delavnico so vabljeni vsi, ne glede na starost ali izkušnje s pisanjem za oder. Če vas kar koli v zvezi z izvedbo delavnice zanima ali skrbi (imate posebno dieto, strah pred zaprtimi prostori, ne znate dobro slovensko ali kar koli drugega), lahko to napišete organizatorjem v prijavnici.

O MENTORICI

Kim Komljanec je dramatičarka, dramaturginja in lektorica, gledališka režiserka in vodja izobraževanj o dramatiki in gledališču. Občasno tudi igralka. Po diplomi iz francoskega jezika in književnosti ter slovenskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je magistrirala iz pisanja besedil in dramaturgije na Univerzi v Exetru v Združenem kraljestvu. Izobraževanje je kasneje nadaljevala v Londonu pri Book, Music and Lyrics, ki ga v sodelovanju z Mercury Music vodi David James. Tam se je izšolala v pisanju libreta za muzikal.

Številna dramska besedila Kim Komljanec so bila uprizorjena v slovenskih institucionalnih, neodvisnih in ljubiteljskih gledališčih, druga so doživela uprizoritve v Združenem kraljestvu in Združenih državah Amerike. Njene radijske igre so posneli in predvajali na Radiu Slovenija in Radiu Trst (RAI). Ena od dragocenih delovnih izkušenj je bila tudi rezidenca v prestižnem londonskem gledališču Royal Court.

Kim piše dramska besedila v slovenskem in angleškem jeziku, saj je po magistrskem študiju še več let živela v Angliji. Tam je med drugim vodila podružnico otroške gledališke šole Theatretrain, kasneje pa v Cambridgeu postala umetniški vodja foruma dramatikov WRiTEON, s katerim je prej sodelovala kot avtorica, dramaturginja, režiserka in vodja tečajev dramskega pisanja.

Kim Komljanec sodeluje z več mednarodnimi mrežami dramatikov in gledaliških ustvarjalcev kot avtorica besedil, dramaturginja, režiserka in pedagoginja. V letu 2019 bo njeno dramsko besedilo Sink or Swim uprizorjeno v slovitem gledališču ADC v Cambridgeu, kjer so svojo pot med drugim začeli John Cleese, Emma Thompson in Hugh Laurie.05.02.2019

Geograf(inja) išče pripravništvo, ki mu sledi redna zaposlitev?

 

Si geograf(inja) z zaključenim magisterijem in solidnim geoinformacijskm znanjem (zaželena je usmeritev uporabna geoinformatika) in bi želel(a) najprej opravljati 6-9 mesečno pripravništvo ter nato nadaljevati delo z redno zaposlitvijo?  

 

  

Si geograf(inja) z zaključenim magisterijem in solidnim geoinformacijskm znanjem (zaželena je usmeritev uporabna geoinformatika) in bi želel(a) najprej opravljati 6-9 mesečno pripravništvo ter nato nadaljevati delo z redno zaposlitvijo? Vpiši se v ta seznam (tam je še nekaj podrobnejših zahtev) - v zelo kratkem času zbrane podatke posredujemo zainteresirani firmi, ki te bo pozvala na nadaljnji pogovor. 

 

 05.02.2019

Kinodvor


Lepo pozdravljeni,

 

12.2. se bo Kinodvoru v okviru zgodnje ptice zavrtel film Požiganje/Beoning, korejskega režiserja Lee Chang-donga.

 

Film je posnet po kratki zgodbi Harukija Murakamija, Barn Burning, iz leta 1983. Režiser je o filmu  dejal: “Pri Murakamijevi zgodbi me je najbolj zanimalo, kako sledi enemu samemu skrivnostnemu dogodku, kako uspe pri tem ves čas ohraniti tisti občutek nejasnosti, nato pa se konča, ne da bi se karkoli razrešilo. To skrivnostnost sem hotel s pomočjo filmskih sredstev razširiti v komentar o ugankah časa, v katerem živimo, ter pokazati, kako nedoumljiva so pravzaprav naša življenja.

 

Več o filmu:

https://www.kinodvor.org/film/poziganje/04.02.2019

Vabilo na pisalni maraton

En teden: pet dni: 42,19 ur Naredite korak naprej pri pisanju vašega dela! V okviru sodelovanja med Skupnim interdisciplinarnim študijskim programom druge stopnje Kognitivna znanost in Centrom za poučevanje in učenje Univerze na Dunaju organiziramo pisalni maraton, ki bo potekal od 11. 2. do 15. 2. 2019 na Pedagoški fakulteti UL.


Izkušnje kažejo, da je pogosto težko začeti s pisanjem diplomskega, magistrskega ali doktorskega dela, ali pa po prvem zamahu zmanjka osredotočenosti, morda naletimo na težave, ki jih ne znamo preseči. Kolegi z dunajske univerze so razvili inovativen pristop  - Pisalni maraton, kjer se en teden pod vodstvom in ob pomoči za to usposobljenih "pisalnih trenerjev" študentke in študenti posvečajo pisanju. Pišete lahko v slovenščini ali katerem drugem jeziku, svetovanje pa bo potekalo v angleščini, nemščini, italijanščini ali hrvaščini.

Pisalni trenerji: Klara DreoFrano RismondoBrigitte Römmer-NossekErika Unterpertinger

 

Ciljna skupina: študentke in študenti vseh treh stopenj (redni, izredni in pavzerji)

Trajanje: 1 teden, dnevno od 9. do 17.30 ure (petek 17.19)

Datum: 11. 2.-15. 2. 2019

Lokacija: Pedagoška fakulteta UL, predavalnici 132 in 134

Registracija: preko e-pošte

 

Prijave sprejemamo do 7. 2. 2019 oziroma do zapolnitve mest.

 

Prijavijo se lahko študentje vseh treh stopenj, ki že imajo temo svoje diplomske, magistrske ali doktorske naloge (ali doktorskega seminarja), in so že opravili začetno raziskovalno branje na izbranem področju. Sodelujete lahko le, če ste pripravljeni in zmožni sodelovati na celotnem maratonu (od ponedeljka do petka, od 9h do 17.30).

 

Prijavo pošljite na email: olga.markic@ff.uni-lj.si

 

V prijavo napišite:

 

 • ime in priimek
 • vpisno številko
 • študijsko smer in stopnjo študija
 • mentorja naloge
 • temo naloge

 

Udeležba na pisalnem maratonu je brezplačna. Vljudno vabljeni!04.02.2019

Zgodovina in pesniška zgodBovina

Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) vas ob kulturnem dnevu v petek, 8. februarja 2019, ob 20.00 uri prisrčno vabi v Veliko čitalnico NUK na večer Zgodovina in pesniška zgodBovina, posvečen Borisu A. Novaku, Prešernovemu nagrajencu za leto 2018.


Prof. dr. Janez Vrečko bo v literarnozgodovinskem kontekstu predstavil epsko naravo Novakovih "Vrat nepovrata", odlomke bosta skupaj s pesnikom brala dramska igralka Jožica Avbelj in prof. dr. Lado Kralj, večer pa bo s svojimi šansoni obogatil Jani Kovačič.

SLIKOVNO GRADIVO04.02.2019

Poletna šola Digital Transformation of State and Society in Russia v Helsinkih za študente 1. in 2. stopnje


The Aleksanteri Institute, the Finnish Centre for Russian and Eastern European Studies at the University of Helsinki, invites international students from all countries to participate in the Helsinki Summer School course Digital Transformation of State and Society in Russia, on 6 - 22 August 2019.

 

The ‘digital’ is profoundly changing Russia today, equally transforming the methods used to study Russia. To grasp this two-fold transformation, this course brings together leading Helsinki experts in Russian Studies and digital humanities to examine how Russian society, politics, economy and culture are reconfigured in the context of digitalisation. We now have a wealth of new (big) data sources, such as digital archives, social media and various kinds of ‘digital-born’ content that allow us to investigate Russian society in novel ways.

 

Through a series of lectures, demos and workshops culminating in a three-day hackathon, the course provides a concise overview of the novel opportunities for applying digital methods and big data to the study of Russian state and society. We will address methodological questions that are particular to the study of Russia, such as Russian social media platforms and the analysis of Russian-language sources, as well as legal and ethical controversies involved in working with Russian digital research materials. The course is suitable for all students interested in the changing field of Russian Studies at the intersection of the ‘societal’ and the ‘digital’.

 

The course is organised by the Digital Russia Studies network and Master’s Programme in Russian Studies, both affiliated with the Aleksanteri Institute. For more information about the course, please see: https://www.helsinki.fi/en/admissions/helsinki-summer-school/courses/digital-transformation-of-state-and-society-in-russia

 

Helsinki Summer School is a three-week academic event organised every August by the University of Helsinki, one of the world’s leading multidisciplinary, research-oriented universities renowned for its high quality teaching, research and innovation. It offers 17 courses that cover a wide range of academic fields and multidisciplinary topics. The courses are designed to challenge and inspire students in a learning environment that promotes equality. Each year Helsinki Summer School gives advanced degree students from over 60 countries an unforgettable experience that combines high academic studies with a wide range of cultural and social activities. The language of study is English and the credits are transferable. Helsinki Summer School is open to applicants from all over the world. The application deadline is 17 June 2019. Benefit from the Early Bird fee and apply before February 28, 2019.04.02.2019

Velika čitalnica NUK: Zgodovina in pesniška zgodBovina

Narodna in univerzitetna knjižnica vas ob kulturnem dnevu, v petek, 8. februarja 2019, ob 20. uri prisrčno vabi v Veliko čitalnico NUK na večer NUK: Zgodovina in pesniška zgodBovina posvečen Borisu A. Novaku, Prešernovem nagrajencu za leto 2018.


Prof. dr. Janez Vrečko bo v literarnozgodovinskem kontekstu predstavil epsko naravo Novakovih "Vrat nepovrata", odlomke bosta skupaj s pesnikom brala dramska igralka Jožica Avbelj in prof. dr. Lado Kralj, večer pa bo s svojimi šansoni obogatil Jani Kovačič.

Lepo vabljeni!

SLIKOVNO GRADIVO01.02.2019

Možnost sodelovanja na študentskem projektu PKP "Voda – strateška dobrina v Vitanju"


Študente geografije vabimo na sodelovanje na študentskem projektu PKP (po kreativni poti do znanja) z naslovom: "Voda – strateška dobrina v Vitanju".

Vabilo in prijavnica za zaiteresirane študente sta v priponki.

Pohitite, saj so prijave možne le do 7. 2. 2019!

Za več informacij se lahko obrnete neposredno name.

Lep pozdrav,

Tajan Trobec (tajan.trobec@ff.uni-lj.si)


DATOTEKE
studenti_vabilo.docx
studenti_prijavnica.docx


01.02.2019

Predavanje izr. prof. Nataša Vampelj Suhadolnik: Slikarstvo in kaligrafija v času dinastije Ming

Četrtek, 7. februar 2019 ob 18:00


Ob razstavi Zlato kitajskih cesarjev. Zlati predmeti iz obdobja Wanli dinastije Ming – zbirka Dong Bo Zhai vas vljudno vabimo na predavanje:

Izr. prof. dr. Nataša Vampelj Suhadolnik: Slikarstvo in kaligrafija v času dinastije Ming

Na predavanju se bomo seznanili z osnovnimi značilnostmi kitajskega tradicionalnega slikarstva s poudarkom na obdobju dinastije Ming. Če je bil na zahodu poudarek na realističnih upodobitvah, ki so prikazovale zgodovinske dogodke, prizore iz krščanstva in portrete pripadnikov višjih slojev, se je kitajsko slikarstvo posvečalo krajini. 
Ta je znotraj slikarstva dominirala vse od 12. stoletja dalje, težnja pa je bila usmerjena predvsem v izražanje notranjega duha in subjektivnosti. Poskušali bomo odgovoriti tudi na vprašanja, kakšne so bile okoliščine, ki so vodile v tovrstno upodabljanje, ter kdo so bili pravzaprav kitajski slikarji.
-----
Izr. prof. dr. Nataša Vampelj Suhadolnik je predstojnica Oddelka za azijske študije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
-----
Udeležba na predavanjih je brezplačna, razstavo si lahko ogledate z nakupom vstopnice v odpiralnem času muzeja.01.02.2019

Mednarodni simpozij o vzhodnoazijskih filozofijah in umetnostih

ZRC SAZU, 22. - 24. aprila 2019


MEDNARODNI SIMPOZIJ O VZHODNOAZIJSKIH FILOZOFIJAH IN UMETNOSTIH

ZRC SAZU, 22. DO 24. APRILA

 

 

V času od 22. do 24. aprila bo naš oddelek v okviru stote obletnice Filozofske fakultete organiziral mednarodni simpozij na temo vzhodnoazijskih filozofij in umetnosti.

Vabljeni govorci in govorke, ki sodijo med svetovno znane akademike in akademičarke na področju konferenčne teme, so

 

Graham Parkes, Vienna University, East China Normal University 

Setsuko Aihara, University of Hawai'i

Roger T. Ames, Beijing University

Carine Defoort, KU Leuven

 

O natančnem razporedu in vsebini gostujočih predavanj boste obveščeni preko elektronskih učilnic.

Upamo, da se boste simpozija udeležili v čim večjem številu.

 

PRISRČNO VABLJENI!01.02.2019

Arheološke najdbe z Gosposvetske ceste


Najdbe, ki so jih arheologi odkrili ob zadnjih izkopavanjih na Gosposvetski cesti, so v obširnem članku predstavljene v februarskih številkah revij National Geographic Slovenija in NG Junior.

O odkritjih so na svoji spletni strani poročali tudi v washingtonskem uredništvu omenjene revije. Najdbo zlatega nakita emonske deklice si v zakladnici Mestnega muzeja lahko ogledate še do 3. februarja. Od 7. februarja pa bo v zakladnici predstavljena modra posoda. Ta dan bodo ob 11.00 o najdbi spregovorili Martin Horvat,  vodja izkopavanj, MGML, doc. dr. Andrej Gaspari in Arne Hodalič, fotograf in urednik fotografije pri National Geographicu Slovenija.31.01.2019

Priznanje za življenjsko delo


V petek, dne 18. 1. 2019, je v Zbornični dvorani UL potekala podelitev priznanj FF za leto 2018. Nagrado za življenjsko delo je prejela pred. Milena Horavt.

 

Iskrene čestitke!

SLIKOVNO GRADIVO31.01.2019

Vabilo na znanstveno-strokovni posvet: Lokalni, regionalni in globalni viri onesnaženja zraka

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, društvo CIPRA in društvo Focus vabijo na znanstveno-strokovni posvet z naslovom Lokalni, regionalni in globalni viri onesnaženja zraka: meritve, spremljanje in usmerjanje politik. Dogodek se bo odvijal 5. februarja med 9.00 in 12.30 uro v Modri sobi v 5. nadstropju Filozofske fakultete.


Za več informacij, program dogodka in informativne prijave obiščite spletno stran Oddelka za geografijo, zavihek 100-letnica.

Lepo vabljeni!

SLIKOVNO GRADIVO31.01.2019

In memoriam: Erik Olin Wright

V sredo, 6. februarja 2019, ob 18.00 uri vabljeni v Modro sobo na Filozofski fakulteti. Z dogodkom želimo obeležiti življenje nedavno preminulega ameriškega sociologa, Erika Olina Wrighta. Wright je bil poznan predvsem kot predstavnik paradigme analitičnega marksizma. Poleg tega je bil izjemno priljubljen med študenti, znan predvsem po svoji neizmerni prijaznosti, naklonjenosti, solidarnosti, hitrem in natančnem odzivanju na vprašanja študentov ter dolgih in poglobljenih komentarjih seminarskih nalog oziroma esejev. V zadnjih mesecih svojega življenja je pisal blog, v katerem je, med drugim, stoično razmišljal o svoji umrljivosti.


Dogodek bo z nagovorom otvoril dekan Filozofske fakultete. V nadaljevanju bomo pogledali Wrightovo zadnje kratko predavanje, ki mu bo sledil pogovor, kjer se bo moderatorka s pomočjo gostov spominjala delčkov Wrightovega osebnega in strokovnega življenja ter nakazala, kaj vse ostaja z nami v obliki Wrightove bogate sociološke zapuščine.

Organizatorji dogodka:

Sodelujoči:

 • moderira Marike Grubar, doktorska študentka na FF UL;
 • uvodni nagovor ima dr. Roman Kuhar, podpredsednik SSD in dekan FF UL;
 • v pogovoru sodelujeta dr. Tibor Rutar, predavatelj sociologije na FF UL in FF MB in dr. Jernej Štromajer, nekdanji Wrightov študent in državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS.

Vabilo30.01.2019

OHK FF PREŠERNA NA OGLED POSTAVI (170 LET POZNEJE)


Vabljeni na otvoritev razstave OHK FF PREŠERNA NA OGLED POSTAVI (170 LET POZNEJE), ki bo v torek, 5. februarja, ob 12.30 v avli Filozofske fakultete UL.

Z razstavo, ki so jo pripravile bibliotekarke Kristina Pritekelj, Urška Skalicky in Metka Šorli (tudi urednice spremne publikacije), se bo začel niz dogodkov, s katerimi bo Filozofska fakulteta UL počastila 100. obletnico Fakultete in Univerze v Ljubljani.

Razstava, ki bo postavljena v avli in medetažnih prostorih Fakultete, bo odprta do 15. februarja 2019.

Več informacij na spletni strani  http://www.ff.uni-lj.si/OHK/OHK_FF_Preserna_na_pogled_postavi

SLIKOVNO GRADIVO29.01.2019

Razstava OHK Prešerna na ogled postavi (170 let pozneje)


Z razstavo, ki so jo pripravile bibliotekarke Kristina Pritekelj, Urška Skalicky in Metka Šorli (tudi urednice spremne publikacije), se bo začel niz dogodkov, s katerimi bo Filozofska fakulteta UL počastila 100. obletnico fakultete in Univerze v Ljubljani.

Razstava, ki je postavljena v avli in medetažnih prostorih fakultete, bo odprta do 28. februarja 2019.

 

Več informacij na spletni strani

http://www.ff.uni-lj.si/OHK/OHK_FF_Preserna_na_pogled_postavi

 

Foto: Odprtje razstave (Mitja Zaplatil)

 

SLIKOVNO GRADIVO


29.01.2019

Angleški krožek


Spoštovani,

v Mestni knjižnici Ljubljana, knjižnici Otona Župančiča tudi v šolskem letu 2018/19 nadaljujemo s srečanji angleškega bralno-debatnega krožka, ki potekajo  enkrat mesečno, namenjena pa so dijakom, študentom in vsem, ki jih zanima leposlovje v angleškem jeziku, tudi tistim, ki so že zaključili redno izobraževanje; vsako srečanje povezuje izbrana knjiga, ki jo sodelujoči preberejo vnaprej in si tako lahko začrtajo teme in vprašanja, ki jih delo odpira. Srečanja so namenjena tako spoznavanju literarnih del kot tudi vadbi angleškega jezika, pogovori potekajo izključno v angleščini. Udeležba je brezplačna.

 

Angleški bralno-debatni krožek vodi dr. Leonora Flis, profesorica angleškega jezika na Univerzi v Ljubljani in  literature, literarne teorije in filma na Univerzi v Novi Gorici.

 Srečanje bo v petek, 22. 2. 2019, ob 17.00  v dvorani v tretjem nadstropju Knjižnice Otona Župančiča.

 

Lincoln in the Bardo je knjiga, v kateri Saunders sestavi kraljestvi živih in mrtvih, resničnih in izmišljenih oseb in nas uči, kako iskati povezave med različnimi realnostmi in seveda drug z drugim.

 

 

Lep pozdrav!23.01.2019

Znanstveni simpozij Oživljeni Vodnik

Ob 200. obletnici smrti Valentina Vodnika prireja Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v sodelovanju s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti in Oddelkom za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani enodnevni interdisciplinarni znanstveni simpozij z naslovom Oživljeni Vodnik, ki bo 31. januarja 2019 potekal v Ljubljani, v Prešernovi dvorani na Novem trgu 4 ter na Vodnikovi domačiji.


Program simpozija:

 

8.30–9.00 Registracija

9.00–9.30 Pozdravni nagovori

 

Predavanja

Vodi Marijan Dović

9.30–10.00 Martina Orožen: Vodnikov KERSHANSKI NAVUK SA ILIRSKE DESHELE.

Jezikovna norma in način ubesedovanja

10.00–10.15 Marko Snoj: O priimku Vodnik

10.15–10.30 Boris Golec: Rod in družinske razmere Valentina Vodnika

10.30–10.45 Luka Vidmar: Vodnik kot pridigar

10.45–11.10 Razprava

11.10–11.30 Odmor

Vodi Luka Vidmar

11.30–11.45 Igor Grdina: Valentin Vodnik med monološko in dialoško strukturo

 v slovenski literaturi

11.45–12.00 Marijan Dović: »Pervi slovenski pesnik« in slovenski pesniški kulti

12.00–12.15 Matej Hriberšek: Antika v Vodnikovem življenju in delu

12.15–12.30 Borut S. Pogačnik: »…dovolj je pisave, ki o meni govori!” Poskus

 psihološkega portreta Valentina Vodnika na temelju njegove pisave

12.30–12.50 Razprava

 

Vodnikova domačija, Vodnikova cesta 65

Vodi Marko Jesenšek

15.00–15.15 Monika Kalin Golob: Valentin Vodnik: predhodnik, in ne

začetnik novinarskega stila

15.15–15.30 Blanka Bošnjak: Valentin Vodnik kot publicist in urednik

15.30–15.45 Peter Mikša: »Na Vršac mi stopi in sedi«. Valentin Vodnik pod Triglavom

15.45–16.00 Razprava

16.00–16.15 Odmor

Vodi Monika Kalin Golob

16.15–16.30 Irena Orel: Vodnik kot pisec jezikovnih učbenikov v slovenščini

16.30–16.45 Marko Jesenšek: Valentin Vodnik in Janez Nepomuk Primic

16.45–17.00 Andreja Legan Ravnikar: Valentin Vodnik kot leksikograf

17.00–17.15 Razprava

17.15–17.30 Zaključna beseda

17.30–18.30 Vodstvo po Vodnikovi domačiji

18.30–19.30 Gledališka predstava: Ljubljanski vodnik našel Vodnika

 

Program Vodnikovega leta 2019

SLIKOVNO GRADIVO23.01.2019

Razstava slik Vlaste Jalušič Small talks in ostalo

Do 27. februarja 2019 si v 5. nadstropju Filozofske fakultete lahko ogledate razstavo slik Vlaste Jalušič z naslovom Small talks in ostalo.


»Serija diptihov Small talks raziskuje govorico teles. S tehniko slikanja, ki izhaja iz črne podlage in razvije izrazit kolorit, se poskušam približati Kleejevemu mottu 'sichtbar machen'. Zanima me, kako lahko sled svobodne linije/risbe v sliki ohranja živost figure ter nakaže vijuge in reze vizualnega premisleka, pa tudi, na kakšne načine je mogoče linijo v sliki 'mehčati', ponavljati, multiplicirati, tako da ostane jasna, a zanimiva in neukročena.«

***

Ernest Ženko o razstavi:

Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder,

sondern macht sichtbar. (Paul Klee)

Vlasta Jalušič se z ustvarjanjem v slikarskem mediju podaja na pot raziskovanja, ki povezuje filozofijo in umetnost, slikanje in mišljenje, vidno in nevidno. Metafizična resničnost in čutna zaznava se približujeta v slikarskem postopku, ki v izhodišče postavlja linijo, a ne z namenom, da jo naposled z barvo preseže, temveč nasprotno, da jo ohrani v njeni svobodi, živosti in neukročenosti. Linija, ki skuša ubežati nadzoru, in barva, ki prekriva zamejene oblike, skupaj kartirata telesnost, ki je v svojem bistvu opredeljena z anatomijo in spolno razliko. Toda barva nikoli ne prekrije celotne površine in telesa so sicer vidna, a ostajajo necela in neizrekljiva.

***

Vlasta Jalušič je začela slikati v Sovretovi slikarski šoli konec 1990-ih, leta 2017 pa je diplomirala iz slikarstva na Visoki šoli za risanje in slikanje v Ljubljani s temo Sublimno vmesnega prostora: vizualno (in) mišljenje pri Paulu Kleeju. Do sedaj je razstavljala na treh skupinskih razstavah študentov VŠRS in ALU v Ljubljani (2014 in 2X 2016), samostojno pa v bolj intimistični atmosferi v vasici Vrisnik na Hvaru (2018). Udejstvovala se je še na drugih področjih vizualne in uprizoritvene umetnosti: avtorsko je (so)oblikovala gledališko predstavo Hannah Arendt: mišljenje brez oprijemalnih ograj (Mesto žensk 2006) ter posnela dva dokumentarna filma: Save Yourself? The Life of a Development Project in Rwanda (2011) in Everything I told them (2016, skupaj z Lano Zdravković).

Zaposlena je kot raziskovalka na Mirovnem inštitutu v Ljubljani. Je avtorica več knjig in številnih člankov, nekdanja kolumnistka Mladine in drugih časopisov, aktivistka ter profesorica političnih ved. Študirala je v Ljubljani, Berlinu in na Dunaju. Predavala je na več tujih univerzah, med drugim na CEU in na Princetonu, trenutno pa poučuje tudi na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Na ogled daje diptihe-figure Small talks in serijo Obrazi.

Vabilo

SLIKOVNO GRADIVO
23.01.2019

DR. PRIMOŽ VITEZ: KOMENTIRANI OGLED RAZSTAVE IVAN CANKAR IN EVROPA: MED SHAKESPEAROM IN KAFKO


Cankarjev dom se ob stoti obletnici smrti Ivana Cankarja neverjetnega literarnega opusa največjega slovenskega pisatelja spominja s festivalom Cankar o Cankarju, katerega osrednji del je razstava Ivan Cankar in Evropa: Med Shakespearom in KafkoZadnje tri četrtke v januarju jo bodo s svojimi komentarji pospremili strokovnjaki, ki so se s Cankarjevimi deli tako ali drugače srečevali na svoji življenjski in poklicni poti.

Predavatelj, prevajalec in dramaturg se bo v svojem komentarju razstave zagotovo med drugim dotaknil tudi problematike interpretacij Cankarjevih literarnih del ter prisvajanja njegovih idej za namene krepitve določenih družbenih in/ali političnih konvencij, pa tudi sorodnih pisateljskih usod iz drugih evropskih, zlasti francoske književnosti.

 

Vse informacije najdete na: https://www.cd-cc.si/sl/kultura/razstave/dr-primoz-vitez-komentirani-ogled-razstave-ivan-cankar-in-evropa-med-shakespearom-in-kafko23.01.2019

razpis za literarni natečaj Rdeča nit

Med predavanji zapisujete ideje za naslednjo pesem? Med vožnjo z avtobusom se vam zrcali nov dramski prizor. Na stranišču premlevate o ideji za naslednjo zgodbo? Prijavite se na natečaj, ki je namenjen vsem, ki imate status šudentke_a in pišete kratko prozo, poezijo ali dramska besedila.


Pošljite nam svoja besedila na elektronski naslov ff.rdeca.nit@gmail.com in sodelujte na Rdeči niti 2019. Rok za oddajo je 22. februar 2019. Tema je, seveda, prosta.

 

Omejitve in navodila za prijavo v posamezni kategoriji:

 • KRATKA PROZA: max. 2 kratki zgodbi

Dolžina besedil naj ne presega 30.000 znakov s presledki. Besedila ne smejo biti objavljena knjižni izdaji. Dovoljeno je pošiljanje zgodb s prejšnjih edicij natečaja le v primeru, da niso bile med zmagovalnimi ali v jagodnem izboru.

 

 • POEZIJA: max. 5 pesmi

Dolžina besedil naj ne presega 30.000 znakov s presledki. Besedila ne smejo biti objavljena knjižni izdaji. Dovoljeno je pošiljanje pesmi s prejšnjih edicij natečaja le v primeru, da niso bile med zmagovalnimi ali v jagodnem izboru.

 

 • DRAMATIKA: max. 1 dramsko besedilo

Dolžina besedil naj ne presega 30.000 znakov s presledki. Besedila ne smejo biti objavljena v knjižni izdaji oz. postavljena na oder.

 

Vsako besedilo pošljite v svoji datoteki, ki jo označite zgolj z naslovom oz. prvim verzom. Osebne podatke (ime in priimek, stalni naslov, elektronski naslov, telefonsko številko, davčno številko, letnik študija in fakulteto) napišite v samo besedilo elektronskega sporočila. V “zadevo” elektronskega sporočila pa navedite, v katero kategorijo se prijavljate.

 

Komisije bodo izbrale 3 zmagovalke_ce (1. mesto, 2. mesto in 3. mesto) v vsaki kategoriji. Vsaka komisija se ima pravico odločiti ali nagrajuje posamezno delo ali avtorico_ja (torej poslan serijo) in morebitne spremembe števila nagrajenk_cev. Sestava komisij bo javljena na Facebook strani natečaja najkasneje do zadnjega dne natečaja. Zmagovalna dela bodo objavljena v zborniku. Zmagovalne trojice vseh treh kategorij bodo nagrajene. Višina in sestava nagrad bosta javljeni naknadno. Zmagovalke_ci bodo znani konec aprila 2019 na zaključni prireditvi v Ljubljani.


 

Organizacijska ekipa študentskega literarnega natečaja Rdeča nit 2019 se zavezuje k varovanju osebnih podatkov tekmovalk in tekmovalcev in potrjuje, da bo osebne podatke in prispele tekste uporabila zgolj in izključno za potrebe izvedbe študentskega literarnega natečaja Rdeča nit 2019 in s tem povezano izdajo zbornika, ko bo do te prišlo. S prijavo na razpis avtorice_ji dovolio objavo tekstov v omenjenem zborniku.

Za vse ostale potrebe bodo avtorice_ji besedil predhodno obveščene_i in bodo imele_i pravico odkloniti uporabo svojih podatkov ter besedil.23.01.2019

Prestižna nagrada za absolventko Oddelka za slavistiko Diano Pungeršič

Slovakistka, prevajalka in literarna kritičarka Diana Pungeršič je prejela prestižno nagrado za izredne zasluge pri razvoju prijateljskih odnosov s Slovaško, ki jo podeljuje Ministrstvo za zunanje zadeve Slovaške Republike.


Nagrajenki iskreno čestitamo!

SLIKOVNO GRADIVO21.01.2019

Filozofska fakulteta na sejmu Informativa 2019

Filozofska fakulteta se bo tudi letos predstavila na sejmu Informativa, ki bo 25. in 26. januarja 2019 potekal na Gospodarskem razstavišču.


Bodoče študentke in študenti bodo na stojnici Filozofske fakultete pridobili informacije o študijskih programih, mednarodnih izmenjavah, poleg tega pa tudi druge koristne podatke, ki jih potrebujejo za uspešen študij.

Lepo vabljeni!

Informacije o prvostopenjskih študijskih programih fakultete so na voljo na tej povezavi.

SLIKOVNO GRADIVO21.01.2019

Hieronymus noster: mednarodni simpozij ob 1600‐letnici Hieronimove smrti

Mednarodni simpozij ob 1600‐letnici Hieronimove smrti z naslovom Hieronymus noster se bo odvil v Ljubljani 24.–26. oktobra 2019 v dvorani SAZU. Organizirajo ga Slovenska akademija znanosti in umetnosti; univerze v Ljubljani, Zagrebu, Gradcu in Varšavi; Srednjeevropska univerza na Dunaju (CEU); mednarodna mreža Europa Renascens; projekt DANUBIUS (Université de Lille); in Institut des Sources chrétiennes.


Programska usmeritev

Hieronyme, veni foras, »Hieronim, pridi ven«, je zapisal sam Hieronim v pismu prijatelju (Ep. 4) kot svojo osebno željo, naslovljeno na Boga. Nanjo se bo skušal odzvati mednarodni znanstveni simpozij ob 1600‐letnici Hieronimove smrti, na katerem bodo slovenski in tuji poznavalci osvetlili novejše raziskovalne trende, povezane z življenjem, opusom ter recepcijo antičnega asketa, biblicista, življenjepisca, popotnika, epistolografa, teologa, eksegeta, satirika in polemika. Srečanje bo potekalo v Ljubljani, med ostalinami antične Emone iz njegovih pisem (Ep. 11–12), ki jo kot genius loci določa bližina Hieronimovega rojstnega kraja Stridona. Ta do danes ostaja neznan, na nekaj potencialnih lokacij pa bo v sklopu simpozija organizirana tudi ekskurzija. Simpozij bo interdisciplinaren in bo Hieronima predstavil v luči nedavnih odkritij z različnih področij, med katerimi so zlasti odmevne arheološke najdbe krščanske Emone v letu 2018. Prispevki se bodo dotikali Hieronimovega zgodovinskega konteksta, arheologije, biblične eksegeze, patristike, klasične filologije in teologije.

Prijava

Vsi, ki bi želeli na simpoziju sodelovati z dvajsetminutnim prispevkom, ki mu bo sledila petminutna diskusija, ste povabljeni, da pošljete naslov in povzetek prispevka v dvesto besedah v angleščini, nemščini, francoščini, italijanščini ali slovenščini do 28. februarja 2019 na naslov simpozij.hieronim@teof.uni-lj.si. Na voljo bo tudi nekaj sredstev za hrano in namestitev. Posebno srečanje bo namenjeno podiplomskim študentom; njihove prijave so še zlasti dobrodošle. Odbor bo prijaviteljem odgovoril do 31. marca 2019.

Več18.01.2019

Štipendije za študij v Turčiji: 1., 2. in 3. stopnja


Pozdravljeni,

 

objavljen je razpis za študij v Turčiji na 1., 2. ali 3. stopnji. Rok prijave: 20. 2. 2019. Več informacij je v priponkah.

 

Lp,

Žiga

SLIKOVNO GRADIVO


DATOTEKE
turske_stipendije_-_informacije.pdf


18.01.2019

Erasmus+ praksa: naknadni razpis za prakso, ki jo boste opravljali med 1. 3. in 30. 9. letos


Pozdravljeni,

objavljen je naknadni razpis za Erasmus+ PRAKSO v tujini (Erasmus+ ŠTUDIJ ni predmet tega razpisa), ki jo lahko opravljate med 1. 3. in 30. 9. letos. Besedilo razpisa je priloženo temu obvestilu. Več o Erasmus+ praksi in o oddelčnih pravilih vrednotenja vlog, ki bodo prispele na razpis, si lahko preberete tu:

http://zgodovina.ff.uni-lj.si/studij/studij_v_tujini

in tu http://zgodovina.ff.uni-lj.si/sites/zgodovina.ff.uni-lj.si/files/Dokumenti/Studij/tujina/merila_za_izbor_kandidatov_erasmus_odd_za_zg.pdf

Rok prijave prek VIS-a: ponedeljek, 11. 2. 2019.

Študentka ali študent odda e-prijavo prek VIS-a IN natisnjeno prijavo, vključno z motivacijskim pismom, in sicer oddelčnemu koordinatorju (Žiga Zwitter, v času govorilnih ur ali v predalčku v tajništvu vsak dan 11h–13h).


DATOTEKE
naknadni_razpis_erasmus_smp_2018_2019_pod.doc.pdf


18.01.2019

Podelili smo priznanja Filozofske fakultete za leto 2018

V petek, 18. januarja 2019, je dekan fakultete, prof. dr. Roman Kuhar, v Zbornični dvorani UL podelili priznanja FF za leto 2018.


Prejemnice in prejemniki priznanj FF za leto 2018 so:

 

- pred. Milena Horvat (Oddelek za arheologijo) (priznanje za življenjsko delo);

- članice programskega in organizacijskega odbora Konference o svetovalnem delu –19. Prispevki strok za svetovalno delo v praksi (prof. dr. Sonja Pečjak in asist. dr. Tina Pirc z Oddelka za psihologijo ter doc. dr. Petra Gregorčič Mrvar in doc. dr. Katja Jeznik z Oddelka za pedagogiko in andragogiko (priznanje za enkratni dogodek);

- izr. prof. dr. Jurij Snoj (Oddelek za muzikologijo) (priznanje za pedagoško delo);

- doc. dr. Nagisa Moritoki Škof (Oddelek za azijske študije) (priznanje za pedagoško in raziskovalno delo);

- Andreja Končan (Oddelek za sociologijo) (priznanje za strokovno delo);

- Jasmin Mustafić Marjetič (Tehnično-gospodarski sektor) (priznanje za strokovno delo);

- Leopold Slak (Računalniški center) (priznanje za strokovno delo).

 

Prejemnicam in prejemnikom priznanj iskreno čestitamo.

 

Foto: Uroš Taljat

SLIKOVNO GRADIVO18.01.2019

Iskanje kandidatov za javna dela na ITR

Inštitut za trajnostni razvoj išče kandidatko/kandidata za vključitev v program javnih del, čas: takoj do 31.12.2019. Iščejo osebo predvsem za pomoč pri projektih ekološkega vrtnarjenja/kmetijstva - zlasti šolskih ekovrtov, v povezavi s podnebnimi spremembami in globalnimi cilji trajnostnega razvoja (SDG).


Inštitut za trajnostni razvoj išče kandidatko/kandidata za vključitev v program javnih del, čas: takoj do 31.12.2019. Iščejo osebo predvsem za pomoč pri projektih ekološkega vrtnarjenja/kmetijstva - zlasti šolskih ekovrtov, v povezavi s podnebnimi spremembami in globalnimi cilji trajnostnega razvoja (SDG).

Pričakovanja ter opis del v priloženem opisu. Več o ITR pa najdete na www.itr.si, www.solskiekovrt.si.

NUJNI POGOJI (če ne izpolnjujete, ne morete biti izbrani - zahteve Zavoda za zaposlovanje!):

- VII. stopnja izobrazbe,

- kandidat-ka mora biti najmanj 2 leti prijavljen-a na Zavodu za zaposlovanje, 

- bivališče (stalno ali začasno) mora imeti na območju Območne službe Ljubljana (obsega Urad za delo Cerknica, Urad za delo Domžale, Urad za delo Grosuplje, Urad za delo Kamnik, Urad za delo Kočevje, Urad za delo Ljubljana, Urad za delo Logatec, Urad za delo Ribnica, Urad za delo Vrhnika).

Vašo prijavo z življenjepisom in dokazili pošljite na info@itr.si čim prej, najkasneje pa do 26. januarja 2019.17.01.2019

Mednarodna konferenca doktorskih študentov in mladih doktorjev znanosti Revolucija in revolucije v umetnosti

Vljudno vabljeni k udeležbi na Mednarodni konferenci doktorskih študentov in mladih doktorjev znanosti z naslovom Revolucija in revolucije v umetnosti (Revolution and Revolutions in Art), ki bo potekala od 12. septembra do 14. septembra 2019 v Ljubljani. Konferenco že petič zapovrstjo organizira Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete v sodelovanju s Centrom za ikonografske študije Filozofske fakultete na Reki, Umetnostnozgodovinskim modulom na univerzitetnem podiplomskem študiju humanistike Fakultete za humanistične in družbene vede v Splitu ter Filozofsko fakulteto v Beogradu.


Konferenco smo osnovali z namenom, da bi doktorskim študentom in študentkam ter mladim doktorjem in doktoricam humanističnih ter družboslovnih strok omogočili več priložnosti, da lahko predstavljajo dosežke svojega raziskovalnega dela in se medsebojno povezujejo.

Predloge s kratkim življenjepisom in povzetkom v angleščini pošljite na phd.conference2019.lj@gmail.com  do 15. aprila 2019. Za več informacij obiščite spletno stran konference.17.01.2019

17. mednarodni natečaj za najboljšo otroško in mladinsko knjigo 2019 mestne občine Schwanenstadt v Gornji Avstriji

Odprt je 17. mednarodni natečaj za najboljšo otroško in mladinsko knjigo 2019 mestne občine Schwanenstadt v Gornji Avstriji.


Rok za sodelovanje je 21. junij 2019.

Več informacij najdete tukaj.16.01.2019

Štipendije za študij v Avstraliji in ZDA

Objavljen je razpisa namenjena študentskim izmenjavam s konzorcijema univerz AEN (Avstralija) in MAUI (ZDA) za študijsko leto 2019-20.


Objavljen je razpisa namenjena študentskim izmenjavam s konzorcijema univerz AEN (Avstralija) in MAUI (ZDA) za študijsko leto 2019-20.

Več informacij na:

http://www.aen-online.com/ 

http://www.midamericauniversities.org/


DATOTEKE
razpis_maui_1050_0001.pdf
razpis_aen_1051_0001.pdf
prijava_aen_2019_-_2020.doc
prijava_maui_2019-_2020.doc


16.01.2019

Možnosti dela in pridobivanja izkušenj za geografe

V podjetju Geodetski zavod Celje d.o.o. iščejo nove sodelavce, medse vabijo tudi geografe.


V podjetju Geodetski zavod Celje d.o.o. iščejo nove sodelavce, medse pa vabijo tudi geografe. Trenutno imajo razpisanih več prostih delovnih mest z nazivom kontrolor kmetijskih subvencij. Delo zajema širok spekter znanj in veščin s področja agrarne geografije, kmetijske politike, zajema prostorskih podatkov, merjenja površin z GPS in aplikativnega geografskega znanja z uporabo sodobnih metod (GIS).

Delo je možno opravljati preko študentske napotnice ali zaposlitve.

Več v priponki.


DATOTEKE
dopis_kadri_2019_geografija.doc


16.01.2019

Predstavitev raziskovalnih nalog študentk in študentov Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete

Prijazno vas vabimo na predstavitev raziskovalnih nalog študentk in študentov Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete z naslovom O ameriških staroselcih_kah: kolonizacija, državne politike, boji za avtonomijo, etnografske raziskave, ki bo v petek, 18. januarja 2019, ob 10.00 uri v Slovenskem etnografskem muzeju (upravna hiša), Metelkova 2, Ljubljana.


Študenti in študentke bodo predstavili raziskovalne naloge, ki so jih opravili v okviru predmeta Etnologija Amerik pri izr. prof. dr. Uršuli Lipovec Čebron. V krajših predstavitvah bodo govorili o preteklosti in sedanjosti različnih staroselskih ljudstev, med drugim o Inuitih, Irokezih, Hopijih, Ajmarih, Pipilih in Mapučih.

Vabljeni!

SLIKOVNO GRADIVO16.01.2019

Predavanje akad. prof. dr. Janka Kosa danes odpade

Sporočamo, da današnje predavanje akad. prof. dr. Janka Kosa z naslovom Ivan Cankar in primerjalna književnost zaradi bolezni predavatelja odpade. 


Zahvaljujemo se za razumevanje.15.01.2019

Vabilo na Parado mladih

Drage kolegice in kolegi! Ali ste ravnokar diplomirali, magistrirali ali doktorirali? Raziskujete na področju jezikoslovja, književnosti ali v kakšni drugi disciplini humanistike ali družboslovja? Ste prišli do zanimivih rezultatov? Če je tako, vas vabimo k sodelovanju na 55. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture. Tema Seminarja je 1919 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi (100-letnica ustanovitve Univerze v Ljubljani in priključitve Prekmurja ter slovenska književnost med obema vojnama). Seminar prireja Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; letos poteka od 1. do 13. julija. Udeleženci so tuji slovenistični strokovnjaki in študentje, program je sestavljen iz intenzivnih lektoratov, predavanj, delavnic in spremljevalnih strokovnih ter kulturnih prireditev (https://centerslo.si/seminar-sjlk/).


Ponujajo 4 predavateljska mesta v seriji Parada mladih. Predvideni datum nastopa je ponedeljek, 8. julija 2019. V 20-minutnem predavanju na razumljiv, argumentiran in kar se da dinamičen način predstavite svoje raziskovalne rezultate, povezane s krovno temo Seminarja. Poslušali vas bodo in se z vami pogovarjali seminaristi in domači strokovnjaki. Predavanje je v slovenščini.

Če vas sodelovanje zanima, vas prosimo, da do 20. februarja 2019 na naslov damjan.huber@ff.uni-lj.si pošljete naslov in povzetek svojega predavanja (v obsegu do 3000 znakov) ter kratko samopredstavitev. O izboru vas bomo obvestili do 5. marca 2019. Avtorice in avtorji sprejetih povzetkov boste morali nato najpozneje do 5. aprila 2019 pripraviti besedilo za monografijo (do 10.000 znakov s presledki), saj seminarska monografija izide pred prireditvijo.
 15.01.2019

Hieronymus noster: mednarodni simpozij ob 1600‐letnici Hieronimove smrti

Mednarodni simpozij ob 1600‐letnici Hieronimove smrti z naslovom Hieronymus noster se bo odvil v Ljubljani, 24.–26. oktobra 2019, v dvorani SAZU. Organizirajo ga Slovenska akademija znanosti in umetnosti; univerze v Ljubljani, Zagrebu, Gradcu in Varšavi; Srednjeevropska univerza na Dunaju (CEU); mednarodna mreža Europa Renascens; projekt DANUBIUS (Université de Lille); in Institut des Sources chrétiennes.


Programska usmeritev

Hieronyme, veni foras, »Hieronim, pridi ven«, je zapisal sam Hieronim v pismu prijatelju (Ep. 4) kot svojo osebno željo, naslovljeno na Boga. Nanjo se bo skušal odzvati mednarodni znanstveni simpozij ob 1600‐letnici Hieronimove smrti, na katerem bodo slovenski in tuji poznavalci osvetlili novejše raziskovalne trende, povezane z življenjem, opusom ter recepcijo antičnega asketa, biblicista, življenjepisca, popotnika, epistolografa, teologa, eksegeta, satirika in polemika. Srečanje bo potekalo v Ljubljani, med ostalinami antične Emone iz njegovih pisem (Ep. 11–12), ki jo kot genius loci določa bližina Hieronimovega rojstnega kraja Stridona. Ta do danes ostaja neznan, na nekaj potencialnih lokacij pa bo v sklopu simpozija organizirana tudi ekskurzija. Simpozij bo interdisciplinaren in bo Hieronima predstavil v luči nedavnih odkritij z različnih področij, med katerimi so zlasti odmevne arheološke najdbe krščanske Emone v letu 2018. Prispevki se bodo dotikali Hieronimovega zgodovinskega konteksta, arheologije, biblične eksegeze, patristike, klasične filologije in teologije.

Prijava

Vsi, ki bi želeli na simpoziju sodelovati z dvajsetminutnim prispevkom, ki mu bo sledila petminutna diskusija, ste povabljeni, da pošljete naslov in povzetek prispevka v dvesto besedah v angleščini, nemščini, francoščini, italijanščini ali slovenščini do 28. februarja 2019 na naslov simpozij.hieronim@teof.uni-lj.si. Na voljo bo tudi nekaj sredstev za hrano in namestitev. – Posebno srečanje bo namenjeno podiplomskim študentom; njihove prijave so še zlasti dobrodošle. – Odbor bo prijaviteljem odgovoril do 31. marca 2019. Prispevki bodo objavljeni v posebnih številkah revij Bogoslovni vestnik: Theological Quarterly – Ephemerides theologicae, ter Keria: Studia Latina et Graeca. – Poster za vašo oglasno desko je na voljo na tej povezavi.

Organizacijski odbor

Pablo Argárate, Inštitut za ekumensko teologijo, Vzhodno pravoslavno cerkev in patrologijo, Fakulteta za katoliško teologijo na univerzi Karl‐Franzens v Gradcu

Ivan Bodrožić, Oddelek za zgodovino krščanske književnosti in krščanskega pouka, Katoliška teološka fakulteta Zagreb

Jan Dominik Bogataj OFM, Patristični inštitut Victorinianum, Ljubljana, tajnik

Rajko Bratož, Slovenska akademija znanosti in umetnosti

Alenka Cedilnik, Oddelek za zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

Antonio Dávila Pérez, Oddelek za klasično filologijo, Univerza v Cádizu – mednarodna mreža Europa Renascens

Laurence Mellerin, Institut des Sources chrétiennes (raziskovalni center HISOMA‐UMR 5189)

Dominic Moreau, projekt DANUBIUS (raziskovalni center Université de Lille / HALMA‐UMR 8164)

David Movrin, Oddelek za klasično filologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

Elżbieta M. Olechowska, Fakulteta Artes Liberales, Univerza v Varšavi

Katalin Szende, Oddelek za srednjeveške študije, Srednjeevropska univerza (CEU), Budimpešta/Dunaj

Miran Špelič OFM, Patristični inštitut Victorinianum, Ljubljana

Rafko Valenčič, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani15.01.2019

Filozofska poletna šola (26.-30. avgust 2019) FAIL BETTER!

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani v okviru praznovanja svoje stoletnice organizira poletno filozofsko šolo »Fail better!«, na kateri bodo svoja najnovejša spoznanja predstavili trije ugledni mednarodno uveljavljeni znanstveniki, ki so poznani kot »Ljubljanska šola«: Slavoj Žižek, Alenka Zupančič in Mladen Dolar. Vsak predavatelj bo izvedel tri obsežna predavanja, zaključno predavanje pa bodo izvedli skupaj.


Naslov poletne šole je vzet iz znamenitega citata Samuela Becketta »Try again. Fail again. Fail better.« (Worstward Ho). Naslov opozarja na močan občutek neuspeha kritične misli in emancipatorne politike, glede na vzpon novega populizma, pojava prej nepredstavljivih osebnosti voditeljev, družbenih in gospodarskih protislovij, apokaliptične perspektive globalnih in ekoloških katastrof itd. Neuspeh je izhodišče, ki spodbuja novo miselnost.

 

Več informacij o poletni šoli, ki bo potekala na Filozofski fakulteti v Ljubljani v angleškem jeziku, najdete na spletni strani: http://failbetter.ff.uni-lj.si/. Registracija za poletno šolo je že odprta – do 1. maja 2019 je kotizacija nižja. Število udeležencev je omejeno na 120.

 

Foto: MNZS

SLIKOVNO GRADIVO15.01.2019

Vabilo na predavanje prof. Laurenta Chrzanovskega


Spoštovani,

 

napovedujemo predavanje švicarskega strokovnjaka prof. Laurenta Chrzanovskega, arheologa in zgodovinarja. Prof. Chrzanovski je eden mednarodno najprepoznavnejših raziskovalcev svetil v arheoloških in zgodovinskih obdobjih, prodoren predsednik Mednarodnega združenja preučevalcev svetil ILA ter nadve uspešen publicist in predavatelj na Doktorski šoli Univerze Sibiu v Romuniji.

 

Dne 29. 1. 2019 ob 15.00 bo na Oddelku za arheologijo na Zavetiški ulici 5 predaval na temo

 

SVETILA IN PRIPOMOČKI ZA RAZSVETLJAVO V ARHEOLOŠKIH IN ZGODOVINSKIH OBDOBJIH. STARE KLASIFIKACIJE, NOVA SPOZNANJA.

 

Ob zaključku bo predstavil obsežen Zbornik 4. Mednarodnega kongresa ILA Ex oriente lux, ki je potekal na Ptuju leta 2012 in po mnogih naporih izšel med Monografijami pri seriji Instrumentum znane francoske založbe Mergoil.

 

Udeležite se zanimivega in drugačnega predavanja, ki bo prineslo polno novih spoznanj, ki vam bodo služila pri arheološkem delu!  

 

Vabljeni!

 

Doc. dr. Andrej Gaspari, predstojnik Oddelka za arheologijo

Doc. ddr. Verena Perko, dr. Flavio Bonin, Slovensko muzejsko društvo

 

Organizatorki Verena Perko, Aleksandra Nestorović14.01.2019

Arheološko izkopavanje nekropole Stećkov v BIH - poletje 2019


Kdaj: okvirno od 20. junija do konca julija 2019
Kje: vas Ljuti Do, občina Berkovići, Republika Srpska, Bosna in Hercegovina
Kaj: Srednjeveška nekropola stećkov (12.-16. st.), znotraj obstoječega pravoslavnega pokopališča. Raziskovali bomo 81 grobov s stećci in neznano število grobov brez stećkov. Končno število grobov bo znano po geofizikalnih analizah, verjetno v mesecu maju.

 

Več informacij v priponki!


DATOTEKE
ff_lj_teren_v_bih_poletje2019.pdf


14.01.2019

Pesniško branje Predprihodnji čas

Vabljeni na pesniško branje z naslovom Predprihodnji čas programa Kreativnega pisanja študentk in študentov magistrskega študija Oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete pod mentorstvom prof. dr. Borisa A. Novaka,  ki bo v sredo, 16. januarja 2019, ob 20.00 uri v Društvu slovenskih pisateljev (Tomšičeva 12, Ljubljana).


Poleg pesmi v slovenščini, ki so nastale v seminarskih skupinah enopredmetnega programa in pedagoškega modula, bomo imeli priložnost slišati tudi pesmi tujih študentk in študentov na študijski izmenjavi . Večer bodo s pesniškim branjem obogatili starejši kolegi in kolegice različnih generacij:

Aleš Berger, Vinko Möderndorfer, Aleš Šteger, Petra Koršič, Laura Repovš, Veronika Šoster, Lara Vurnik in Boris A. Novak.

Za glasbo bo poskrbela Sofja-Agnessa Yakuntsova, mlada pesnica in violinistka, sicer študentka prvega letnika primerjalne književnosti.14.01.2019

pesniško branje PREDPRIHODNJI ČAS


Prisrčno vabljeni na pesniško branje

 

PREDPRIHODNJI ČAS

 

programa Kreativnega Pisanja  

študentk in študentov magistrskega študija

Oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

pod mentorstvom prof. dr. Borisa A. Novaka,

 

ki bo v sredo, 16. januarja 2019, ob 20. uri

v Društvu slovenskih pisateljev, Tomšičeva 12, Ljubljana.

 

Poleg pesmi v slovenščini, ki so nastale v seminarskih skupinah enopredmetnega programa in pedagoškega modula, bomo imeli priložnost slišati tudi pesmi tujih študentk in študentov na študijski izmenjavi . Večer bodo s pesniškim branjem obogatili starejši kolegi in kolegice različnih generacij:

Aleš Berger, Vinko Möderndorfer, Aleš Šteger, Petra Koršič, Laura Repovš, Veronika Šoster, Lara Vurnik in Boris A. Novak.  

Za glasbo bo poskrbela Sofja-Agnessa Yakuntsova, mlada pesnica in violinistka, sicer študentka prvega letnika primerjalne književnosti.14.01.2019

Razpis za raziskovalne sodelavce (m/ž) s področja družboslovja ali humanistike


Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) v Trstu išče raziskovalne sodelavce (m/ž) s področja družboslovja ali humanistike, ki se raziskovalno ukvarjajo s slovensko skupnostjo v Italiji, njeno družbeno strukturo, funkcijo v sklopu njenega naselitvenega in družbenega prostora, njenih razvojnih procesov na družbenem, kulturnem, političnem, gospodarskem, pravnem in izobraževalnem področju, medetničnih odnosov, identitetnih in jezikovnih praks ter komunikacije. Raziskovalna zanimanja se lahko osredinjajo tudi na druge manjšinske študije, ki vsebujejo primerjavo s slovensko skupnostjo v Italiji ali so pomembne za razumevanje slovenske stvarnosti v Italiji.

 

Rok za prijavo: 14. 1. 2019

Besedilo razpisa: spletna stran SLORI11.01.2019

Južnoslovanski večer: Identitete Balkana

Vabljeni na Južnoslovanski večer z naslovom Identitete Balkana. Z gostjo dr. Svetlano Slapšak bodo spregovorili o ključnih identitetah na južnoslovanskem prostoru, o izvoru in posledicah družbenih fenomenov, ki so zaznamovali našo okolico, ter o resničnostih, ki nam jih tokratna gostja riše med drugim tudi v svojih delih Kuhinja z razgledom in Antična miturgija ter v romanu Istomesečniki.


Vabljeni, da se jim pridružite v torek, 15. januarja 2019, ob 17.00 uri v Modri sobi na Filozofski fakulteti.

Pogovor bosta vodila študenta Maja Kovač in Sašo Puljarević.

SLIKOVNO GRADIVO11.01.2019

ODPOVED: predavanje akad. prof. dr. Janka Kosa: Ivan Cankar in primerjalna književnost

Današnje predavanje zaradi bolezni odpade.​


Današnje predavanje zaradi bolezni odpade.

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo FF vabi na predavanje akad. prof. dr. Janka Kosa. Predavanje z naslovom Ivan Cankar in primerjalna književnost bo v sredo, 16. januarja 2019, ob 11.00 uri (Modra soba).11.01.2019

Nova knjiga o sodobni kitajski filozofiji

Prof. Jana RoškerFollowing His Own Path - Li Zehou and Contemporary Chinese Philosophy


Prof. Jana Rošker je izdala novo knjigo o sodobni kitajski filozofiji z naslovom Following His Own Path - Li Zehou and Contemporary Chinese Philosophy, ki je izšla pri svetovno znani založbi Sunny Press.

 

Čestitamo in se skupaj veselimo uspeha naše sodelavke in kolegice!

 

 11.01.2019

Predavanje: Mitja Saje, Dinastija Ming v zgodovinski perspektivi

Sreda, 16. januarja 2019, ob 16. uri


Ob razstavi Zlato kitajskih cesarjev. Zlati predmeti iz obdobja Wanli dinastije Ming – zbirka Dong Bo Zhai vas vljudno vabimo na predavanje:

 

Red. prof. dr. Mitja Saje: Dinastija Ming v zgodovinski perspektivi

 

Dinastija Ming je bila v tisočletju prevlade nomadskih ljudstev edina domača kitajska dinastija, ki se je povsem oprla na tradicionalne kitajske vrednote. Zato nam nudi lepo priložnost, da ocenimo, kako je ta tradicija bogatila kitajsko civilizacijo in v čem je zavirala njen razvoj. 

 

To vprašanje postane še bolj zanimivo, ker je prav v tem času v Evropi, nekje daleč od kitajskega obzorja, nastala želja po odkrivanju novih svetov, ki je začela trkati tudi na kitajska vrata in naznanjala, da se bo morala Kitajska neizbežno soočiti s posledicami dogajanj v zahodnem svetu.

 

Predava red. prof. dr. Mitja Saje z Oddelka za azijske študije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

 

Udeležba na predavanjih je brezplačna, razstavo si lahko ogledate z nakupom vstopnice v odpiralnem času muzeja.

 

Seznam vseh javnih vodstev, predavanj in drugih prireditev ob razstavi Zlato Kitajskih cesarjev je dostopen na tej povezavi.11.01.2019

Predavanje: Maja Veselič, Od muslimanov na Kitajskem do kitajskih muslimanov

Četrtek, 10. januarja 2019, ob 18. uri


Vabimo vas na predavanja, ki bodo potekala v Narodnem muzeju ob razstavi Zlato kitajskih cesarjev. Predavanja bodo potekala v četrtkih ob 18.00 v Narodnem muzeju. 

Več o predavanjih si lahko preberete na strani Narodnega muzeja Slovenije

 

Ob razstavi Zlato kitajskih cesarjev. Zlati predmeti iz obdobja Wanli dinastije Ming – zbirka Dong Bo Zhai vas vljudno vabimo na predavanje:

 

Asist. dr. Maja Veselič: Od muslimanov na Kitajskem do kitajskih muslimanov: sinizacija prebivalcev islamske veroizpovedi od dinastije Ming dalje

 

Prvi muslimanski obiskovalci so na Kitajsko začeli prihajati že nekaj desetletij po nastanku islama v Arabiji in njegovi širitvi v Perzijo in nekateri od njih so se skozi naslednja stoletja tam tudi trajno naselili. V obdobju mongolskih osvajanj Vzhodne Azije v 13. stoletju, so tuji zavojevalci s seboj pripeljali množico ljudi iz centralne Azije ter jim v novoustanovljeni dinastiji Yuan namenili poseben, visok družbeni status.

 

Prav močnim asimilacijskim politikam, ki jih je kot odgovor na predhodno diskriminacijo kitajskega (hanskega) prebivalstva vpeljala naslednja, domača dinastija Ming, zgodovinarji pripisujejo začetek intenzivnega procesa sinizacije jezikovno, kulturno in poklicno zelo mešanega prebivalstva islamske veroizpovedi in njihovo postopno preoblikovanje v skupnost kitajskih muslimanov. Tem je nato v 20. stoletju Komunistična partija Kitajske priznala tudi status posebne etnične manjšine Hui.

 

Predavateljica asist. dr. Maja Veselič z Oddelka za azijske študije Filozofske fakultete Univerzve v Ljubljani bo najprej na kratko predstavila zgodovino islama oz. muslimanov na Kitajskem, nato pa se bo osredotočila na oblikovanje kitajske islamske identitete od dinastije Ming dalje, ki se kaže tako v jeziku, filozofiji, umetnosti in arhitekturi, kot tudi v elementih vsakdanjega življenja.

 

Udeležba na predavanjih je brezplačna, razstavo si lahko ogledate z nakupom vstopnice v odpiralnem času muzeja.

 

Seznam vseh javnih vodstev, predavanj in drugih prireditev ob razstavi Zlato Kitajskih cesarjev je dostopen na tej povezavi.10.01.2019

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za namestitev samopostrežnih avtomatov na Filozofski fakulteti

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana na podlagi 52. člena v povezavi s 57. in 65. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za namestitev samopostrežnih avtomatov s prigrizki, hladnimi brezalkoholnimi pijačami in toplimi napitki v prostorih fakultete na Aškerčevi cesti 2, Zavetiški ulici 5 in Tobačni ulici 5 v Ljubljani.


Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Smernice zdrave prehrane

Vzorec ponudbe10.01.2019

Sodobne paradigme raziskovanja izobraževanja in učenja odraslih

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete UL ter Univerza na tretje življenjsko obdobje Koper vljudno vabijo na okroglo mizo in predstavitev monografije Sodobne paradigme raziskovanja izobraževanja in učenja odraslih: eseji v počastitev jubileja Ane Krajnc, ki bo v ponedeljek, 14. januarja 2019, ob 16.00 uri v Veliki predavalnici FM (III. nadstr. UP FM, Cankarjeva 5, Koper).  


Na okrogli mizi, ki jo bo moderirala doc. dr. Maja Mezgec (UP PEF), bodo sodelovali prof. dr. Ana Krajnc (Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje), dr. Dušana Findeisen (Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje), Mojca Brank in Alberta Ostan (Univerza za tretje življenjsko obdobje Koper), izr. prof. dr. Nives Ličen (UL FF), izr. prof. dr. Zoran Jelenc  (Andragoško društvo Slovenije) in dr. Petra Javrh (Andragoški center Slovenije).

 

Monografijo, ki je izšla ob jubileju prof. dr. Ane Krajnc, sta uredili Nives Ličen (UL FF) in  Maja Mezgec (UP PEF). Zbrani prispevki vključujejo različne epistemološke in metodološke pristope ter predstavljajo aktualno dogajanje v andragoškem raziskovanju. Monografija ponuja bralcu platformo aktualnega raziskovanja s področja andragogike, saj odraža raznovrstnost raziskovalnih področij in andragoške prakse, ki se je v slovenskem prostoru razvila iz »šole dr. Ane Krajnc«.

SLIKOVNO GRADIVO10.01.2019

Slovensko filozofsko društvo vabi na dogodka

Slovensko filozofsko društvo vabi na pogovor s prof. dr. Markom Uršičem ob izidu njegove nove knjige Shadows of Being (Cambridge Scholars, 2018). Pogovor, ki bo potekal v torek, 15. januarja 2019, ob 18.00 uri (Trubarjeva hiša literature), bo vodil Tadej Urbanija, več informacij o dogodku pa lahko najdete na spletni strani društva.


Vabljeni tudi na pogovor s prof. dr. Valentinom Kalanom ob izidu njegove knjige Hypokrisis – Fenomenološka interpretacija Aristotelovih epohalnih del (ZZ FF), ki bo 11. februarja 2019, ob 18.00 uri v Knjižnici Otona Župančiča.10.01.2019

"Oddaj na natečaj v MKL" - kratka zgodba, haiku & fotografija, dramsko delo


Natečaj se je že začel in traja do 15. marca 2019.

Tudi letos se je našemu povabilu že odzvala lepa množica sponzorjev, ki bodo tudi materialno ovrednotili prispevke mladih. Med drugim nekaj nagrajencev čakajo polet z balonom, potovanja, adrenalinska doživetja in obilo praktičnih nagrad.

 

V okviru projekta Oddaj na natečaj v MKL spet razpisujemo natečaje:

 • metaFORA – natečaj za najboljšo kratko zgodbo;
 • poHAIKUj – natečaj haiku poezije in fotografije;
 • preDRAMI se – natečaj za najboljše dramsko delo.

 

 

Najboljši trije izdelki vsakega od treh natečajev bodo nagrajeni, razglasitev in javno branje pa bosta potekala aprila 2019 na posebni prireditvi.

Za več informacij lahko sledite povezavam v tem mailu ali se na nas obrnete z vprašanjem. Z veseljem vam bomo odgovorili.

 

 

ekipa »Oddaj na natečaj v MKL«10.01.2019

Vabilo: Alex La Guma

Vabimo vas, da se nam v torek, 15. januarja ob 19. uri pridružite v Vodnikovi domačiji, kjer se bomo s prevajalko Zojo Skušek in z Nikolaijem Jeffsom pogovarjali o enem najvplivnejših južnoafriških pisateljev - političnemu aktivistu in borcu proti apartheidu Alexu La Gumi ter njegovem roman Čas ptice ubijalke (*cf., 2018).


Čas ptice ubijalke (Time of the Butcherbird, 1979) je prvi roman, ki ga je južnoafriški pisatelj Alex La Guma napisal v izgnanstvu, zato se je svoje osrednje teme, kritike rasističnega režima in njegovih morilskih posegov v življenje črnih prebivalcev (roman se začne s prizorom, ko skupino domačinov preselijo na kraj, popolnoma neprimeren za življenje, da bi tam kopali rudo), lahko lotil širše, v okviru nacionalne politične in kulturne zgodovine, ki sega vse do burske vojne (1899–1902) in še dlje nazaj. Butcherbird, po naše srakoper (lat. lanius), je mesojedi ptič, ki svoje žrtve natika na trnje in jih potem počasi razkosava in jé; hkrati pa se rad zadržuje v bližini goveda in se hrani z njegovimi zajedavci. Naslov je seveda simboličen, glavni junak se iz individualnega maščevalca preobrazi v ujedo, ki bo, spet vključena v skupnost, deželo očistila zajedavcev.”

 

Vabljeni!

SLIKOVNO GRADIVO10.01.2019

Delo v turizmu

Možnost dela in pridobivanja izkušenj v turizmu.


Več v priponki.

 


DATOTEKE
oglas_za_predstavnike_2019.doc


10.01.2019

Razdruževati se ali (ponovno) združevati, to je zdaj jezikovno vprašanje

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1167. sestanek, ki bo v ponedeljek, 14. januarja 2019, ob 18.00 uri (predavalnica 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete).


Na temo Razdruževati se ali (ponovno) združevati, to je zdaj jezikovno vprašanje bo predavala prof. dr. Vesna Požgaj Hadži, Oddelek za slavistiko Filozofske fakultete UL. Predavanje bo v hrvaščini.

 

Kratek povzetek predavanja:

Na srednjejužnoslovanskem področju je zaradi zgodovinskih in družbeno-političnih okoliščin jezikovna identiteta vedno tesno povezana z nacionalno identiteto. Od srede 19. stoletja do danes to področje zaznamujeta dve diametralno nasprotni si jezikovni politiki – združevalna in razdruževalna. Slednja je v 90. letih prejšnjega stoletja privedla do razdružitve srbohrvaškega jezika in oblikovanja njegovih naslednikov: hrvaškega, srbskega, bosanskega in črnogorskega jezika. Spremembe statusa jezikov so povzročile tudi spremembe korpusov, pri čemer se v jezikih naslednikih na različne načine utrjuje lastna nacionalna identiteta (npr. z jezikovnim purizmom, neologizmi, pisavo ipd.). Pravzaprav je v novonastalih državah jezik orodje, s katerim se oblikujejo različne nacional(istič)ne jezikovne politike, ki producirajo nove jezikovne prakse. Kot odgovor na takšna ravnanja je bila leta 2017 objavljena Deklaracija o skupnem jeziku, ki je dodatno prilila olje na ogenj. V predstavitvi bodo prikazane reakcije na objavljeni dokument, posebno pozornost pa bomo posvetili terminološki neurejenosti, nedorečenosti in protislovjem, ki se pojavljajo v njem. Pri tem se nam zastavlja vprašanje, ali se je smiselno po skoraj 30 letih jezikovnega razdruževanja (ponovno) vrniti na štartno pozicijo, kot to predlaga Deklaracija, še posebej če se spomnimo dejstva, da predhodna policentrična standardizacija srbohrvaškega jezika ni bila ravno uspešna.

 10.01.2019

Ledeniki v Sloveniji - predavanje z razstavo

V četrtek, 17. januarja 2019, ob 18.00 uri bo v predavalnici 233 na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete odprtje razstave in predavanje z naslovom Ledeniki v Sloveniji. Predavala bosta mag. Miha Pavšek (GIAM ZRC SAZU) in dr. Uroš Stepišnik (Oddelek za geografijo Filozofske fakultete UL).


Predavanju bo sledilo odprtje razstave  z naslovom Zeleni plaz – včeraj, danes, jutri: 70 let rednih opazovanj Triglavskega ledenika.

 

Vljudno vabljeni!

 

Vabilo

SLIKOVNO GRADIVO09.01.2019

Vabilo na dogodek: Južnoslovanski večer


Vabljeni na Južnoslovanski večer z naslovom Identitete Balkana. Z gostjo dr. Svetlano Slapšak bomo spregovorili o ključnih identitetah na južnoslovanskem prostoru, o izvoru in posledicah družbenih fenomenov, ki so zaznamovali našo okolico, ter o resničnostih, ki nam jih tokratna gostja riše med drugim tudi v svojih delih Kuhinja z razgledom, Antična miturgija ter v romanu Istomesečniki.

Vabljeni, da se nam pridružite v torek, 15. 1. 2019, ob 17.00 v Modri sobi Filozofske fakultete (Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana).

Pogovor bosta vodila študenta Maja Kovač in Sašo Puljarević.

SLIKOVNO GRADIVO09.01.2019

Predstavitev rezultatov projekta EDUKA2 Čezmejno upravljanje izobraževanja

V petek, 18. januarja 2019, bo v predavalnici 2 na Filozofski fakulteti ob 10.30 uri predstavitev rezultatov projekta EDUKA 2, ki je potekal v okviru čezmejnega sodelovanja Interreg med Slovenijo in Italijo.


Na predstavitvi bodo sodelovale dr. Zaira Vidau, dr. Maja Mezgec, dr. Matejka Grgič in dr. Sara Brezigar. Pozdravni nagovor bo imela dr. Sonja Novak Lukanovič, direktorica Inštituta za narodnostna vprašanja, prireditev bo povezoval dr. Danijel Grafenauer. Predstavitev pripravljata Filozofska fakulteta UL in Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani.

 

Več informacij je v vabilu spodaj.

 

Lepo vabljeni!


DATOTEKE
eduka2_vabilo.pdf


09.01.2019

Brezplačni dvotedenski tečaj japonskega jezika


Študenti japonologije bodo od 21.1. do 1.2. na Filozofski fakulteti izvajali brezplačen tečaj japonščine! Prijavite se lahko na naslednji povezavi: https://goo.gl/oGQi7d
Vabljeni!

SLIKOVNO GRADIVO09.01.2019

Concours International Francophone d'Éloquence 2019


L'AUF et WBI organisent un concours d'éloquence française à Budapest, ouvert aux étudiants des pays limitrophes : 
https://www.franciaintezet.hu/…/espace-projet/cife-2019.html

SLIKOVNO GRADIVO08.01.2019

Filofest, festival mednarodne študentske filmske in video produkcije

Vabljeni na Filofest, festival mednarodne študentske filmske in video produkcije, ki med 9. in 11. januarjem 2019 poteka v predavalnicah Filozofske fakultete in v dvorani Slovenske kinoteke. Prikazanih bo okrog 50 kratkih študentskih filmov iz celega sveta, od akademskih izdelkov nekaterih najbolj znanih evropskih filmskih šol kot del nadobudnih ljubiteljskih avtorjev. V sklopu festivala bo potekal tudi spremljevalni program - pogovor pred projekcijami in zaključni koncertni večer v Centru Slovanskih Kultur France Prešeren.


Festival poteka v okviru 100-letnice Univerze v Ljubljani in je v celoti prostovoljno organiziran iz strani nadobudne ekipe mladih študentov Univerze v Ljubljani. Projekcije filmov in pogovori so vsi BREZPLAČNI.

PODROBEN PROGRAM z avtorji in trajanji posameznih filmov.

FB-dogodek
 

SLIKOVNO GRADIVO08.01.2019

Samomorilno vedenje: preučevanje ozadja

Vabljeni na drugi seminarski dogodek letošnje sezone, kjer bodo govorili o samomorilnosti. Odstirali bodo preplet različnih dejavnikov, ki zmanjšujejo ali povečujejo tveganje za samomorilno vedenje - genetskih, epigenetskih, okoljskih, socioekonomskih. Kako lahko izsledki raziskav pripomorejo k učinkoviti obravnavi samomorilno ogroženih oseb in oblikovanju preventivnih ukrepov? Kakšni so trenutni pristopi za pomoč samomorilno ogroženim?


Predavali bodo biokemičarka Katarina Kouter, ki preučuje genetske in epigenetske dejavnike, povezane z nagnjenostjo k samomorilnemu vedenju, psihologinja Vita Poštuvan, ki se ukvarja s preučevanjem in preprečevanjem samomorilnega vedenja in promocijo duševnega zdravja ter klinično-svetovalnim delom, in Borut Škodlar, psihiater in psihoterapevt, ki se ukvarja s fenomenološkim raziskovanjem doživljanja ljudi z duševnimi motnjami.

Dogodek bo v torek, 15. januarja 2019, ob 18.00 uri v pred. 18 na Filozofski fakulteti.

Več07.01.2019

PODALJŠAN ROK ZA PRIJAVO: V MGML ščemo nove zunanje sodelavce za študentsko delo


Podaljšan je rok za prijavo za nove študente do 14. januarja.

Link: https://mgml.si/sl/mestni-muzej/novice/562/iscemo-nove-zunanje-sodelavce-za-studentsko-delo/07.01.2019

Between Worlds: Understanding Ritual Cave Use in Later Prehistory


Pri založbi Springer je izšla knjiga "Between Worlds: Understanding Ritual Cave Use in Later Prehistory”, katere sourednik je tudi doc. dr. Dimitrij Mlekuž iz Oddelka za arheologijo FF. Knjiga  se posveča vlogi jam v prazgodovinskih ritualih in prinaša 12 prispevkov o novih pristopkih k dokumentiranju, intepretaciji in prezentaciji jamskih najdišč.

 

https://www.springer.com/us/book/978331999021707.01.2019

Vabilo na delavnico KAKO (PO)ISKATI PRAKSO V TUJINI


Mednarodna pisarna FF in Karierni center UL študentke in študente, ki razmišljate o prijavi na Erasmus+ prakso in tudi tiste, ki ste se že prijavili na razpis za Erasmus+ prakso, vabita na delavnico, kjer boste dobili nadaljnje nasvete o iskanju praks, o pisanju življenjepisa, zastavili pa boste lahko tudi kakršna koli drugačna vprašanja o Erasmus+ praksi.

Študentke in študenti, za katere bo to prva predstavitev o Erasmus+ praksi, naj si prej preberejo informacije o Erasmus+ praksi na oddelčni spletni strani: http://zgodovina.ff.uni-lj.si/studij/studij_v_tujini

 

Več informacij o delavnici je v priponki.


DATOTEKE
vabilo_ff_januar_2019_0.pdf


07.01.2019

Sodelovanje na projektu Glas študentov


»Dragocenost osebnih zgodb je v njihovi resničnosti. Kaže nam človeško različnost in nas opozarja, da smo drug drugemu lahko najboljši učitelji.«

Populacija oseb s posebnimi potrebami je zelo raznolika v svojih primanjkljajih in potrebah. Kdo le, ve o tem več, kot one same in ljudje, ki so z njimi vsak dan v stiku? Ravno zato se nam zdi pomembno, da vsi, ki ste se prepoznali v zgornjem opisu nam, tutorjem za študente s posebnimi potrebami, posredujete svoje zgodbe z vsakdana, da skupaj z vami osvetlimo to temo še z malce bolj osebnega vidika. S tem pa opozorimo, da je vsaka oseba individuum s svojimi potrebami in ima ne glede na »primanjkljaje« vsak, ki naj bi imel posebne potrebe, tudi svoja močna področja.

 

V okviru tutorstva za študente s posebnimi potrebami Filozofske fakultete, se bo v prihodnjih mesecih, v sodelovanju s Pedagoško fakulteto, odvil projekt Glas študentov. Ta se bo zaključil z enodnevnim simpozijem, na temo posebnih potreb v učnem procesu, ki bo potekal na Filozofski fakulteti predvidoma v mesecu maju. Del tega dogodka bodo tudi izpovedi osebnih zgodb iz vsakdana oseb s posebnimi potrebami.

 

Pomembno se nam zdi, da se o tej temi ne govori le iz strokovnega vidika, ampak da ponudimo glas tudi osebam, ki bi radi spregovorili in z bralci delili delček svoje zgodbe.

Naprošamo vas, da sporočilo posredujete vsem članom in še komu, za katerega menite, da bi želel, da tudi njegova zgodba dobi svoj glas.

Rok oddaje osebnih zgodb v pisni obliki: 25.2.2019

Dolžina napisanega: polovica lista formata A4

Za pošiljanje zgodb in dodatne informacije smo dosegljivi na: publikacija.ff@gmail.com

Že vnaprej se vam iskreno zahvaljujemo. 

 

 

 

 

FF izobražuje študente in ustvarja vrhunske izobražence z odprtim in kritičnim mišljenjem na področju humanistike in družboslovja ter izobraževanja učiteljev s teh področij.

 

EDUROAM

Fakulteta je opremljena z brezžičnimi oddajniki. Na voljo je brezžično akademsko omrežje Eduroam. Dostop do tega omrežja je na voljo vsem vpisanim študentom/študentkam in zaposlenim na fakulteti. Do omrežja Eduroam lahko dostopate povsod, kjer je na voljo signal (doma in v tujini).

KONTAKT

Univerza v Ljubljani
FF - Filozofska fakulteta

Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel:01/241-10-00; fax:01/425-93-37

info@ff.uni-lj.si

www.ff.uni-lj.si  

         

 

KONTAKT

Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12

1000 Ljubljana
tel: 01/241 85 00; fax: 01/241 86 60

rektorat@uni-lj.si

http://www.uni-lj.si