Back to top

Seznam prejemnikov priznanj FF 2009

 

Priznanje za življenjsko delo

  • red. prof. dr. Zdenko Medveš

Priznanje za pedagoško in/ali raziskovalno delo>

  • izr. prof. dr. Cirila Peklaj

  • red. prof. dr. Mitja Saje

  • lekt. spec. Janja Urbas 

Priznanje za strokovno delo

  • dr. Alojz Cindrič
  • uredniški odbor glasila Društva mladih geografov (GEOmix)