Back to top

Seznam prejemnikov priznanj FF 2010

 

Priznanje za življenjsko delo

  • Darja Kürner

Priznanje za pedagoško in/ali raziskovalno delo

  • asist. mag. Uršula Lipovec Čebron,
  • doc. dr. Gregor Pompe,
  • doc. dr. Tatjana Resnik Planinc

Priznanje za strokovno delo

  • Metka Šorli
  • Tomaž Flis
  • Darinka Bartol