Back to top

Seznam prejemnikov priznanj FF 2011

 

Priznanje za življenjsko delo

  • red. prof. dr. Drago Žagar

Priznanje za pedagoško in/ali raziskovalno delo

  • mag. Kristina Hmeljak Sangawa

Priznanje za strokovno delo

  • red. prof. dr. Valentin Bucik
  • delovna skupina za izvedbo sejma Liber.ac (izr. prof. dr. Vojko Gorjanc, Maja Peharc, red. prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, doc. dr. Barbara Pihler, Maja Avsenik, dr. Matevž Rudolf, Kristina Zajc in Tomaž Flis)
  • Knjižnica Oddelka za slovenistiko in Oddelka za slavistiko ter njeni zaposleni (Anka Polajnar, Andreja Puc, Anka Sollner – Perdih, Kristina Pritekelj, Skalicky Urška)