Back to top

Seznam prejemnikov priznanj FF 2014

 

Priznanje za življenjsko delo 

  • red. prof. ddr. Nataša Golob

Priznanje za pedagoško delo

  • izr. prof. dr. Hotimir Tivadar

  • lekt. Tatjana Komarova

  • izr. prof. dr. Jernej Zupančič

Priznanje za strokovno delo

  • mag. Barbara Šatej

  • Renata Josipović

  • Alenka Lavrin