Back to top

Seznam prejemnikov priznanj FF 2015

 

Priznanje za življenjsko delo

  • izr. prof. dr. Vito Hazler

  • red. prof. dr. Marko Polič

  • izr. prof. dr. Metka Špes

 

Priznanje za pedagoško in raziskovalno delo

  • izr. prof. dr. Nataša Vampelj Suhadolnik

 

Priznanje za strokovno delo

  • Mihaela Knez