Back to top

 

VELIKO PRIZNANJE FF

 

ABBAD Tončka

ADAMIČ dr. Maksimiljan, v. p.

BAEBLER Jasna, lekt.

BEDINA dr. Katarina

BEKEŠ dr. Andrej

BELAJ dr. Vitomir

BELE Mojca

BELEHAR Iztok, spec.

BENČINA Marjana

BLAGAJNJE Dana

BOGATAJ GRADIŠNIK dr. Katarina

BRADAŠKA Ljuba

BRENK KLAS dr. Matija

BRESKVAR dr. Katja (UL)

BRITOVŠEK dr. Marjan

BUCIK dr. Valentin

CVETKO OREŠNIK dr. Varja

ČERNE dr. Andrej

DERGANC dr. Aleksandra

FERRARI Josephine

GABROVŠEK dr. Dušan

GANTAR dr. Kajetan

GLUŠIČ dr. Helga

GOLDEN dr. Marija

GOSAR dr. Anton

GRAH Käthe

GROSMAN dr. Meta

HLADNIK dr. Miran

HRIBAR Angelika

HRIBAR dr. Tine, akad.

HUDALES dr. Jože

HUDELJA mag. Niko

ILC dr. Gašper

JANKO dr. Anton

JEREB mag. Elza

JEŽ dr. Nikolaj

JURAK dr. Mirko

KALAN dr. Valentin

KARAS Tonka

KASTELIC dr. Jože

KERŠEVAN dr. Marko

KMECL dr. Matjaž

KOMLJENOVIČ Janja, predsednica ŠS FF

KONRAD dr. Edvard

KOREN dr. Evald

KOS akad. dr. Janko

KOTNIK Branka

KOVAČ dr. Miha

KOVAČIČ dr. Irena

KOŽUH dr. Boris

KRAKAR VOGEL dr. Boža

KRANJEC Marko

KRANJČEC Renata

KRAJNC dr. Ana

KRANJC dr. Simona

KRALJ dr. Vladimir

KREMENŠEK dr. Vekoslav

KREVS dr. Marko

KROFLIČ dr. Robert

KRŽIŠNIK dr. Erika

KUČAN Milan, bivši predsednik R Slovenije

KUNAVER dr. Jurij

LOGAR dr. Tine

LOGAR-PLEŠKO Alenka

LOKAR mag. Meta

LORBER dr. Lučka, državna sekretarka MŠZŠ

LOVRENČAK dr. Franc

MARENTIČ-POŽARNIK ddr. Barica

MARJANOVIČ-UMEK dr. Ljubica

MELIK akad.dr. Vasilij

MEDVEŠ dr. Zdenko

MEHLE mag. Ana

MIHEVC GABROVEC dr. Erika

MIKLIČ dr. Tjaša

MILADINOVIĆ-ZALAZNIK dr. Mira

MURŠAK dr. Janko

NAGODE dr. Aleš

NEĆAK dr. Dušan

NEĆAK-LÜK dr. Albina

NIDORFER ŠIŠKOVIČ mag. Mojca

NOVAK dr. Vilko

NOVAK POPOV dr. Irena

OREL dr. Irena

OREŠNIK akad. dr. Janez

OROŽEN dr. Martina

OSOLNIK dr. Vladimir

PAK dr. Mirko

PALDAN Roman, veleposlanik Slovaške republike

PATERNU dr. Boris

PAVLICA KOLMAN Hedvika

PEČJAK dr. Vid

PEČJAK dr. Sonja

PIŠEK Anton

PLUT dr. Dušan

POGAČNIK dr. Vladimir

POGORELEC dr. Breda

POLIČ dr. Marko

POTRČ dr. Matjaž

POŽGAJ HADŽI dr. Vesna

REBERNIK dr. Dejan

PUSTOVRH Cveto

RAKAR dr. Atilij

REBOLJ Matjaž

PRENZ Octavio

RESMAN dr. Metod

RIJAVEC dr. Andrej

RIZMAN dr. Rudi

ROZMAN dr. Andrej

ROŠKER dr. Jana S.

SABADIN dr. Argio

SAMIDE Irena

SELIŠKAR Ana

SEVER Jože

SIMONITI dr. Primož

SKAZA dr. Aleksander

SKUBIC dr. Mitja

SOLLNER-PERDIH Anka

STABEJ dr. Marko

STANKOVIĆ Miljana, lektorica

STANOVNIK akad.dr. Janez

STIPLOVŠEK dr. Miroslav

STRMČNIK dr. France

ŠAUPERL dr. Alenka

ŠIFRER Tatjana

ŠIVIC DULAR dr. Alenka

ŠKVARČ Božidar, študent

ŠLIBAR dr. Neva

ŠPES dr. Metka

ŠUMI Jadranka

ŠUMI dr. Nace

TOLIČIČ dr. Ivan

TOPORIŠIČ akad. dr. Jože

TROBEVŠEK DROBNAK dr. Frančiška

TUŠAK dr. Maks

TOMŠIČ Goran, študent

ULE dr. Andrej

URBANIJA dr. Jože

VERNIK Jernej, študent prodekan

VIDOVIČ MUHA dr. Ada

VIRK dr. Tomislav

VOGRINC dr. Jože

VOJE dr. Ignacij

VREČKO dr. Janez

VRIŠER dr. Sergej

ZABUKOVEC dr. Vlasta

ZADRAVEC akad.dr. Franc

ZEMLJARIČ MIKLAVČIČ mag. Jana

ZOR Janez

ZORMAN dr. Leon

ŽAGAR dr. Drago

ŽVAN dr. Anton

ŽUMER dr. Maja

 

 

PRIZNANJE FF

 

 

ABBAD Antonija

BARBO dr. Matjaž

BEČAJ dr. Janez

BREGANT mag. Mihael

BUCIK dr. Valentin

BUDJA dr. Mihael

BUH Mart Daniel, prodekan študent

ČERNIČ Urša, bibliotekarka

ČERNIVEC Ljubica, lektorica slov. j. v Celovcu

ČOP Neja

ČUDEN Majda

DJURIĆ dr. Bojan

ELIKAN KOROŠEC Nataša

FERBEŽAR mag. Ina

GOU Chenguyi

GROSMAN Darja

GUŠTIN ddr. Mitja

HRIBAR Angelika

HRIBAR Matjaž

HROBAT Katja

JAKOPIČ Danica

JEŽ dr. Nikolaj

KANTE dr. Božidar

KLEMENČIČ dr. Vladimir

KNEZ RAČIČ Ida

KOLOŠA Vida

KORUZA Staša

KOS Lidija

KOTNIK Radivoj

KRAŠ Ida

MUSEK dr. Janek

MURŠAK dr. Janko

MURŠIČ dr. Rajko

NARDONI GRAH Leonora

OCVIRK Tadej, dipl. ing.

PERNE Anže, študent

PIRC Jožica

PRINCES Nevenka

PODJED Dan

PODLESEK dr. Anja

RADOŠEVIĆ Sanja, študentka

REPIČ dr. Jaka

SABADIN dr. Argio

SEVER Jože

SIMONIČ dr. Peter

SOLLNER-PERDIH Anka

STERGAR Nataša

ŠMID ŠEMERL mag. Ljudmila

ŠTRUKELJ Urša

ŠULAK Tanja

ŠUMI Jadranka

TAKAHASHI Taketomo

TROHA Vera

TURK Janja

ZORMAN Klemen

ZORMAN dr. Leon

ZUPANČIČ dr. Maja