Back to top

Računovodstvo

Vodja finančno računovodske službe mag. DANICA KUKOVIČ, univ. dipl. ekon.
Naloge: vodenje Finančno-računovodske službe
Tel: 01 / 241 10 14
E-pošta: danica.kukovic@ff.uni-lj.si
  5. nadstropje, soba št. 515
   
Samostojna strokovna delavka - računovodja DAMIJANA ROZMAN TEGOVSKI, dipl. ekon.

Naloge:
 

 • vodenje glavne knjige,
 • vodenje davčnih evidenc.
Tel: 01/ 241 10 18
E-pošta: damijana.rozmantegovski@ff.uni-lj.si
  5. nadstropje, soba št. 516
   
 Samostojna strokovna delavka, analitik  SARA GORNIK, uni. dipl. ekon.
 Naloge:
 •  analize,
 • osnova sredstva,
 • gotovinski računi
 Tel:  01/ 244 20 41
 E-pošta:  sara.gornik@ff.uni-lj.si
   5. nadstropje, soba št. 516
   

Področje livkidacije računov

LAPAJNE MATEJKA, dipl. ekon.

Naloge:
 • likvidacija računov,
 • nakazila
Tel: 01/241 10 16
E-pošta:

mateja.lapajne@ff.uni-lj.si

 

5. nadstropje, soba št. 519
   

Področje stroškovnega računovodstva

MAŠA KOLARIČ, dipl. upr. organ.

Naloge:
 • stroškovno knjigovodstvo,
 • mesečna poraba sredstev.
Tel: 01/241 10 17
E-pošta: masa.kolaric@ff.uni-lj.si
  5. nadstropje, soba št. 519
   

Samostojna strokovna delavka – glavna knjiga

MOJCA LIKAR, mag. poslovnih ved
Naloge:
 • evidenca prejetih plačil,
 • izterjava in e-izvršbe,
 • zavarovanje študentov
Tel: 01/241 10 27
E-pošta: mojca.likar@ff.uni-lj.si
  5. nadstropje, soba št. 519/A
   

Področje analitike osnovnih sredstev in izdanih računov

SIMONA ARHAR, računovodja
Naloge:
 • izstavitve računov,
 • evidenca plačil študentov,
 • analitična evidenca osnovnih sredstev,
 • blagajna.
Tel: 01/241 10 26
E-pošta: simona.arhar@ff.uni-lj.si
  5. nadstropje, soba št. 519/A
   
Samostojna strokovna delavka TANJA KOLŠEK, uni. dipl. ekon.
Naloge: Obračun plač
Tel: 01/244 20 42
E-pošta: tanja.kolsek@ff.uni-lj.si
  5. nadstropje, soba št. 520
   
  MARIJA KUTNAR, višja upravna delavka
Naloge: Obračun plač (prevoz, prehrana, krediti)
  01/241 10 20
E-pošta: marija.kutnar@ff.uni-lj.si
  5. nadstropje, soba št. 520
   

Obračun pogodb, potnih nalogov

DEJAK MAJA, uni. dipl. ekon.
Naloge:
 • obračun avtorskih in podjemnih pogodb
 • obračun potnih nalogov
Tel: 01/241 10 22
E-pošta: maja.dejak@ff.uni-lj.si
  5. nadstropje, soba št. 520