Back to top

Služba za tržne programe

Vodja službe mag. Mirjana Petković
Pomočnica tajnice fakultete
Tel: 01/241 10 08
 pisarna: soba 507/5. nadstropje
 E-pošta:  mirjana.petkovic@ff.uni-lj.si
   
Samostojni strokovni delavec Matija Vedenik, univ. dipl. prav.
Tel: 01/241 10 09
Faks: 01/425 62 33
 pisarna:  soba 507/5. nadstropje
E-pošta: matija.vedenik@ff.uni-lj.si
E-pošta službe:  stp@ff.uni-lj.si