Back to top

Učiteljsko tutorstvo

 

VSAK visokošolski učitelj (pedagoški delavec) je TUTOR UČITELJ.

 

Koordinatorji učiteljev:

 • Oddelek za anglistiko in amerikanistiko: 
 • Oddelek za arheologijo: 
 • Oddelek za azijske in afriške študije: 
 • Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo: 
 • Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo: 
 • Oddelek za filozofijo: 
 • Oddelek za geografijo: 
 • Oddelek za germanistiko s skandinavistiko in nederlandistiko: 
 • Oddelek za klasično filologijo: 
 • Oddelek za muzikologijo: 
 • Oddelek za pedagogiko in andragogiko: 
 • Oddelek za prevajalstvo:
 • Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo: 
 • Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje: 
 • Oddelek za psihologijo:
 • Oddelek za romanske jezike in književnosti: 
 • Oddelek za slavistiko: 
 • Oddelek za slovenistiko: 
 • Oddelek za sociologijo: 
 • Oddelek za umetnostno zgodovino: 
 • Oddelek za zgodovino: 

Učiteljsko tutorstvo je oblika tutorske dejavnosti, pri kateri visokošolski učitelji in sodelavci svetujejo študentom glede njihovega študija, izbire študijske poti in drugih vprašanj, povezanih s študijem.

Učiteljsko tutorstvo je v celoti formalizirano zaživelo le na nekaterih oddelkih, vsak oddelek pa ima svojega oddelčnega koordinatorja, ki je dodatna vez med predstojnikom in študenti. Mnogo tutorskih dejavnosti pa profesorji opravijo v okviru svojih pedagoških obveznosti, še posebej vaj in seminarjev.