Back to top

Drugi rok za prijavo na Razpis za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2018/2019

Vsi študenti Filozofske fakultete, ki zaključujejo oziroma so že zaključili študij na dodiplomskem študiju (1. stopnja) in želijo študij nadaljevati na magistrskem študiju (2. stopnja) na Filozofski fakulteti, morajo oddati prijavo na razpis za vpis.

Odprt je 2. rok za prijavo na morebitna prosta vpisna mesta, in sicer med 10. 9. in 20. 9. 2018 (natisnjena prijava mora biti na FF UL oddana najpozneje do 21. 9. 2018)Prijava poteka preko portala eVŠ

 

Seznam prostih vpisnih mest za drugi prijavni rok za vpis v prvi letnik podiplomskih študijskih programov druge stopnje v študijskem letu 2018/2019 na Filozofski fakulteti:

Razpisani programi v 2. roku