Back to top

Erasmus + je priložnost za doktorske študente, predavatelje in raziskovalce

Program Erasmus+ je največji program Evropske komisije za podporo izobraževanju in usposabljanju posameznikov
prek mobilnosti. Študenti imajo v času študija možnost pridobiti nepovratna sredstva za mobilnost v skupnem
obsegu 12 mesecev na posamezen študijski cikel.

 

Več...