Back to top

Štipendija Rotary kluba Ljubljana za študij v tujini

Rotary klub Ljubljana vsako leto razpisuje štipendijo za študij v tujini. Z nagradnimi štipendijami želijo v Rotary klubu Ljubljana spodbujati uspešen študij in raziskovalno ter razvojno delo mladih v Ljubljani ali na priznanih visokošolskih ustanovah v tujini. 

Cilj vsakoletnih nagradnih štipendij Rotary kluba Ljubljana je negovanje etičnih in moralnih načel ter razvijanje kulturnih in ustvarjalnih odnosov v slovenskem, evropskem in mednarodnem prostoru. 

Letos bodo podelili štipendijo v višini 10.000,00 eur. Sredstva za štipendije vsako leto zberemo z raznimi dobrodelnimi akcijami članov našega kluba.

Več o naših štipendijah lahko najdete na spletni strani kluba.