Back to top

Mednarodni razpisi

 

 

ERC Starting Grant

ERC je odprl razpis Starting Grant 2020 z zaključnim rokom 16. oktober 2019 (17:00).

ERC Starting Grant je namenjen podpori odličnim raziskovalcem na karierni stopnji, ko začenjajo svojo samostojno raziskovalno skupino ali program. Prijavitelji morajo izkazati prelomnost, ambicioznost in izvedljivost svoje znanstvene ideje. Zgornja finančna in časovna meja projekta sta 1,5 mio EUR za obdobje 5 let. Stroški projekta so s strani ERC kriti v celoti. V posebnih primerih je možno povečanje finančnih sredstev. Prijavitelji so morali prejeti doktorski naziv vsaj 2 ali največ do 7 let pred 1. januarjem 2020 (med 1. 1. 2013 in 31. 12. 2017). Od prijaviteljev se pričakuje vsaj ena pomembna znanstvena objava brez sodelovanja doktorskega mentorja kot dokaz samostojnega dela. Razpis je odprt za vse, ne glede na nacionalnost ali kraj trenutnega bivanja, je pa potrebno ERC projekt izvajati na instituciji v državi članici EU ali državi, ki je pridružena Obzorju 2020. Pri ponovnem prijavljanju veljajo določene omejitve. ERC raziskovalni projekti so lahko z vseh področij znanosti: naravoslovja in tehnike, znanosti o življenju, ali družboslovja in humanistike.

Razpis je objavljen na spletni strani ERC.

MIZŠ je 21. junija 2019 organiziralo informativni dan v podporo potencialnim prijaviteljem. Na njihovi spletni strani so objavljene predstavitve s tega dogodka.

Dodatne informacije:

 

Prijava: Prijavitelje vljudno prosimo, da nas ob interesu za prijavo predhodno kontaktirajo, priložen obrazec »Prijava projekta izven financiranja ARRS« pa na ZIFF oddajo vsaj en teden preden potrebujejo podpis odgovornih oseb na prijavni dokumentaciji, oziroma najkasneje do ponedeljka, 7. 10. 2019.

Za dodatne informacije in pomoč pri prijavi se, prosim, obrnite na Emo Karo (ema.karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ERC Advanced Grant

ERC je odprl razpis za že uveljavljene raziskovalce z izjemnimi znanstvenimi dosežki v zadnjih 10 letih: ERC Advanced Grant 2019.

Razpis je namenjen podpori odličnim raziskovalkam in raziskovalcem  na stopnji kariere, ko so že postali znanstveni voditelji s prepoznavnimi znanstvenimi dosežki v zadnjih desetih letih. Predlagani projekt mora biti prebojne narave, ambiciozen, a izvedljiv.

V primerjavi z lansko dokumentacijo za pripravo projekta so tri spremembe:

 • Prva je opomba, da naj se pri navajanju znanstvenih objav ohrani vrstni red avtorjev kot je to na sami objavi.
 • Druga sprememba se nanaša na to, da je potrebno ob oddaji projektnega predloga imeti pisni pristanek vseh poimensko navedenih oseb, ki bodo vključene v projekt, v kolikor bi bili pozvani k predložitvi teh dokazil. Zadostuje tudi preprosta komunikacija po elektronski pošti.
 • In tretja, da je zdaj tabela stroškov izločena iz dela B2, sekcije c, in predstavlja samostojni del oddanega projektnega predloga. Še vedno velja, da bodo tabelo stroškov obravnavali panelisti šele na drugi stopnji evalvacije hkrati z ostalim delom B2.

Več informacij:

 

Razpis je odprt do 29. avgusta 2019, do 17:00 ure.

Za dodatne informacije o razpisu in pomoč pri prijavi se obrnite na Emo Karo (Ema.Karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razpis Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA IF) so individualne štipendije, dodeljene najboljšim in najbolj obetavnim tujim izkušenim raziskovalcem. Namen razpisa je povezati odličnega mentorja na UL (pedagog ali raziskovalec) z izkušenim mednarodnim podoktorskim raziskovalcem, da skupaj pripravita kompetitivni raziskovalni projekt iz kateregakoli znanstvenega področja. Shema MSCA IF omogoča zaposlitev najbolj obetavnih tujih podoktorandov za obdobje enega do treh let.

Več informacij:

 • Delovni program sheme MSCA: PDF.
 • Spletna stran razpisa: Funding and Tender Opportunities
 • Predstavitev razpisa MSCA IF  (MIZŠ, 15. junij 2017): PDF.
 • Predstavitev MSCA IF »MASTERCLASS« programa na UL in predstavitev razpisa MSCA IF 2019: v priponki.
 • Smernice za izbor MSCA izkušenega raziskovalca (za potencialne mentorje): v priponki.

 

Razpis je odprt do 11. septembra 2019, do 17:00 ure.

Za dodatne informacije in pomoč pri prijavi se obrnite na Emo Karo (Ema.Karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razpis Governance - Demokratično upravljanje v nemirnem času, mreža NORFACE

V ponedeljek, 3. 12. 2018 je bil na spletni strani mreže NORFACE objavljen mednarodni razpis Demokratično upravljanje v nemirnem času.

Šesti transnacionalni program mreže NORFACE se z razpisom Governance - Demokratično upravljanje v nemirnem času (ang. Democratic governance in a turbulent age) osredotoča na zagotovitev pravočasnih raziskav o naravi nedavnih turbulenc evropskega demokratičnega političnega prostora in vladanja. Vsebinsko izhodišče razpisa je tako razumevanje narave nedavnih pretresov demokratičnih politik in upravljanja v Evropi ter raziskovanje možnosti pogajanj evropskih držav glede razvoja strategij za izboljšanje kakovosti demokratičnih političnih sistemov in vladanja.

Razpis se osredotoča na doprinos inovativnih in znanstveno odličnih prijaviteljev, ki bodo naslavljali pomembne izzive politik in demokratičnega vodenja. Usmerjen je k ustvarjanju dodane vrednosti preko razvoja evropskih mednarodnih raziskovalnih sodelovanj, ki bi raziskovala vplive družbenih, ekonomskih, kulturnih in političnih kontekstov na spremembe in delovanje demokracij. Cilj razpisa je opredelitev obetavnih oblik inovativnih politik in institucionalnih ureditev ter preučitev pogojev za njihovo uporabo v različnih zakonodajnih sistemih. Poudarek je na raziskovanju, ki ga usmerjata družboslovje in humanistika.

Razpis Governance je strukturiran s petimi najpomembnejšimi izzivi demokratičnega upravljanja  in politike, podrobno opisanimi v programskem besedilu, ki spremlja mednarodni razpis:

 1. Neenakost in prerazporeditev (Inequality and redistribution);
 2. Razvijajoče se politike groženj (The evolving politics of threat);
 3. Demokratizacija informacij (The democratisation of information);
 4. Premakljive identitete in zastopstvo (Shifting identities and representation);
 5. Spreminjajoča se avtoriteta institucij (The changing authority of institutions).

Raziskovalne organizacije iz Slovenije se lahko na mednarodni razpis Governance prijavijo upoštevajoč mednarodne pogoje in nacionalne pogoje upravičenosti (stran 28). Okvirni znesek financiranja za partnerje iz Slovenije je 150.000 EUR.

Skupen proračun mednarodnega razpisa Governance je 17, 6 milijonov evrov.

Rok za oddajo prijave v prvi fazi je 19. 2. 2019 do 14. ure po srednjeevropskem času.

Več informacij: spletna povezava.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. razpis programa Interreg MEDITERAN (dvofazni, prijave za 1. fazo do 31. 1. 2019)

Na spletni strani programa MED je objavljena razpisna dokumentacija za tretji razpis. Na strani je objavljen že popravek oz. dopolnitev razpisa.

Gre za dvofazni razpis. Prijave za prvo fazo so odprte od 30. 10. 2018 do 31. 1. 2019.

Uspešnim vlogam bo omogočeno sodelovanje v 2. fazi prijave, ki bo odprta predvidoma v obdobju julij-avgust 2019. Končni izbor projektov bo opravljen predvidoma v septembru 2019.

Predvidena  skupna višina razpisanih sredstev znaša 30 mio € iz sredstev ESRR in 2 mio € IPAII.

Razpisani bosta dve prioriteti:  PA 1 -Krepitev MED inovacijskih sposobnosti za pametno in trajnostno rast (8 mio € ESRR) in PA 3 - Varovanje in trajnostna raba mediteranskih naravnih in kulturnih virov (22 mio € ESRR).

 

Dodatne informacije in pomoč pri prijavi dobite pri Emi Karo (ema.karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ERC razpis za utrjevanje samostojne kariere: ERC CONSOLIDATOR GRANT 2018 (rok: 7. 2. 2019)

ERC je objavil razpis Consolidator Grant 2019 z zaključnim rokom 7. februar 2019. ERC Consolidator Grant je namenjen podpori odličnim raziskovalcem na karierni stopnji, ko že utrjujejo svojo samostojno raziskovalno skupino ali program. Prijavitelji morajo izkazati prelomnost, ambicioznost in izvedljivost svoje znanstvene ideje.  Zgornja finančno časovna meja projekta je 2 mio EUR za obdobje 5 let. V posebnih primerih so možni še finančni dodatki. Prijavitelji so morali prejeti doktorski naziv med 1. januarjem 2007 in 31. decembrom 2011 (obdobje od 7 do vključno 12 let glede na 1.1. 2019). Zaradi določenih osebnih razlogov je mogoče to obdobje podaljšati.
Od prijaviteljev se pričakuje določeno znanstveno neodvisnost v smislu več pomembnih znanstvenih objav prez sodelovanja doktorskega mentorja. Razpis je odprt za vse, ne glede na nacionalnost ali kraj trenutnega bivanja, je pa potrebno pridobljeni ERC projekt izvajati na instituciji v državi članici EU ali državi, ki je pridružena Obzorju 2020. Pri ponovnem prijavljanju veljajo določene omejitve.
ERC prelomni raziskovalni projekti so lahko z vseh področij znanosti: naravoslovja in tehnike, znanosti o življenju, ali družboslovja in humanistike.

Dokumentacija razpisa kot tudi elektronska prijava je na Participant Portal.

MIZŠ je 7. septembra 2018 organiziralo informativni dan v podporo prijavljanju na ta razpis. Predstavitve s tega dogodka so objavljene na spletni strani Ministrstva.

Več informacij o ERC delavnicah in podpori, ki jo prijaviteljem nudi UL, ter drugi materiali so na voljo na Intranetu UL.

 

Dodatne informacije in pomoč ob prijavi dobite pri Emi Karo (ema.karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razpis Erasmus+ 2019 (prijavni roki v tabeli spodaj)

Evropska komisija je 24. 10. 2018 objavila razpis za zbiranje predlogov za program Erasmus+ za leto 2019. V primerjavi z letom 2018 je proračun programa višji za 300 milijonov evrov, kar predstavlja 10 % povečanje sredstev glede na prejšnje leto.  Komisija je hkrati z razpisom objavila tudi obširen Vodnik po programu Erasmus+, ki nudi vse potrebne informacije v zvezi s prijavnim postopkom.

Prijavni roki za posamezne akcije:

Ključni ukrep 1
Mobilnost posameznikov na področju izobraževanja in usposabljanja

5. februar 2019

Ključni ukrep 1
Erasmus Mundus – Skupni magistrski študij (C)

14. februar 2019

Ključni ukrep 2
Strateška partnerstva na področju izobraževanja in
usposabljanja

21. marec 2019

Ključni ukrep 2
Evropske univerze (C)
Koalicije znanja (C)
Koalicije sektorskih spretnosti (C)

28. februar 2019

Ključni ukrep 2
Krepitev zmogljivosti na področju visokošolskega izobraževanja (C)

7. februar 2019

Jean Monnet akcije
katedre, moduli, centri odličnosti, omrežja, projekti (C)

22. februar 2019

Šport
-> Partnerska sodelovanja (C)
-> Mala partnerska sodelovanja (C)
-> Neprofitne evropske športne prireditve (C)

4. april 2019

(C) = centralizirana akcija (pošiljanje neposredno v Bruselj, pri decentralizirani akciji se prijavlja preko CMEPIUS-a).

 

Sprememba prijavnega postopka: za razpis 2019 naj bi bile vse prijavnice spletne: “on-line”. Na spletni strani sta že dostopna vodnik za prijavni postopek E+2019 in vodnik po izpolnjevanju obrazcev.

Na voljo so že prijavnice v angleškem jeziku za projekte mobilnosti (razen za področje izobraževanja odraslih).

Na intranetni strani UL so na voljo predstavitve z Dogodka ERASMUS+ 2019, ki je 27. 11. 2018 potekal v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani:

 

Dodatne informacije in pomoč ob prijavi dobite pri Emi Karo (ema.karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                             Arhiv mednarodnih razpisov