Back to top

 Arhiv mednarodnih razpisov

Razpis na program EAR NetBridge2

V soboto, 30. junija 2018, je rok za oddajo prijav na ERA Net Bridge2ERA: Integration of the Central, Eastern and South Eastern European Region in the European Research Area razpis, ki ima za cilj skupno pripravo H2020 projektov.

 

Pogoj je, da je prijavitelj nemška institucija, en partner iz EU-13 (Slovenija) in še en partner iz EU-28 držav.
Sredstva: do 150.000 EUR za 2 leti za pripravo projektov na Obzorje 2020.

Več o razpisu je na voljo na spletni strani: povezava.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drugi razpis transnacionalnega programa Adrion (Jadransko-jonski program)

Objavljen je drugi razpis transnacionalnega programa Adrion (Jadransko-jonski program) znotraj prioritete 2 (trajnostna regija /sustainable region), in sicer za področje varovanja okolja, kulturne dediščine in turizma.
Rok prijave na razpis je 26.junij 2018 (15.00 CET).

Več informacij o razpisu najdete na uradni spletni strani.

POMEMBNO! Razpis med drugim določa naslednje omejitve:

Ista ustanova:

 • ne more biti vodilni partner v več kot 1 projektnem predlogu na specifičen cilj;
 • ne more biti projektni partner v več kot dveh (2) projektnih predlogih, če se v projektnem predlogu v istem specifičnem cilju sodeluje tudi kot vodilni partner;
 • če ne prijavlja kot vodilni partner, je lahko projektni partner v največ treh (3) predlogih projekta na specifičen cilj;

Specifična cilja (Specific objective):

 • Specific Objective 2.1: Promote the sustainable valorisation and preservation of natural and cultural assets as growth assets in the Adriatic-Ionian area.
 • Specific Objective 2.2: Enhance the capacity in transnationally tackling environmental vulnerability, fragmentation and the safeguarding of ecosystem services in the Adriatic-Ionian area.

Zaradi omejitev in nujnosti uskladitve prijav znotraj Univerze v Ljubljani, vas prosimo, da o razpisu seznanite vse zaposlene na vaši članici/akademiji in nas obvestite v primeru načrtovanja prijave na razpis. Rok za oddajo interesa je 19.4.2018 na euprojekti@uni-lj.si.
Navedite na kateri specifični cilj bi prijavljali in ali bi v projektu nastopali kot projektni partner ali vodilni partner.

V primeru velikega interesa za posamičen specifičen cilj, bo organiziran usklajevalni sestanek oz. oblikovana komisija za interni izbor projektnih predlogov, ki jih bo Univerza v Ljubljani oz. članice lahko oddale. Prosimo upoštevajte, da po navedenem roku oddaje interesa (19.4.2018) ne bo več možno oddati predlogov ali se vključite v usklajevalni proces.

V okviru 2. javnega razpisa Interreg ADRION, Prednostna os 2 - turizem in okolje, bosta organizirana dva transnacionalna info dneva in sicer:

Prvi bo dne 11.4.2018 v Tirani (Albanija). Prijave so možne na programski spletni strani ADRION. Drugi info dan pa bo v Zagrebu (Hrvaška) enkrat konec meseca aprila. Za vse informacije spremljajte objave na povezavi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H2020 – ERC: Consolidator Grant (their first PhD over 7 and up to 12 years prior to 1 January 2018)

Objectives
ERC Consolidator Grants are designed to support excellent Principal Investigators at the career stage at which they may still be consolidating their own independent research team or programme. Applicant Principal Investigators must demonstrate the ground-breaking nature, ambition and feasibility of their scientific proposal.

Size of ERC Consolidator Grants
Consolidator Grants may be awarded up to a maximum of EUR 2 000 000 for a period of 5 years (The maximum award is reduced pro rata temporis for projects of a shorter duration. This does not apply to ongoing projects). However, up to an additional EUR 750 000 can be requested in the proposal to cover (a) eligible "start-up" costs for Principal Investigators moving to the EU or an Associated Country from elsewhere as a consequence of receiving the ERC grant and/or (b) the purchase of major equipment and/or (c) access to large facilities (As any additional funding is to cover major one-off costs it is not subject to pro-rata temporis reduction for projects of shorter duration. All funding requested is assessed during evaluation). A competitive Consolidator Grant Principal Investigator must have already shown research independence and evidence of maturity, for example by having produced several important publications as main author or without the participation of their PhD supervisor. Applicant Principal Investigators should also be able to demonstrate a promising track record of early achievements appropriate to their research field and career stage, including significant publications (as main author) in major international peer-reviewed multidisciplinary scientific journals, or in the leading international peer-reviewed journals of their respective field. They may also demonstrate a record of invited presentations in well-established international conferences, granted patents, awards, prizes etc.

Rok za prijavo: 15. februar 2018 17:00:00

Objava razpisa: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-cog.html

Za dodatne informacije se obrnite na Martino Tekavec Bembič.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marie S. Currie Actions: AIAS-COFUND Fellowships

Aarhus Institute of Advanced Studies razpisuje do 15 štipendij za mlade in starejše raziskovalce vseh disciplin. Predvidena sta dva tipa štipendiranja, in sicer:AIAS-COFUND Junior Fellowships za postdoktorske raziskovalce, s kariero od 2 do 10 let (trajanje: od 12 do 36 mesecev). AIAS-COFUND Senior Fellowships za raziskovalce z več kot 10-letno kariero (trajanje: od 6 do 18 mesecev).

Rok za prijavo je 24. januar 2018.

Več informacij lahko najdete na spletni strani www.aias.au.dk in http://aias.au.dk/aias-fellowships/aias-cofund-fellowships.

Za dodatne informacije in pojasnila se lahko obrnete Helle Villekold: helle@aias.au.dk

Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS): The mission of the Aarhus Institute of Advanced Studies is to advance highest quality research at Aarhus University (AU) by attracting talented, highly qualified fellows worldwide and within all disciplines. Fellows are proved ideal opportunities to further develop their research in short to long fellowship periods by ensuring fellows’ participation in various kinds of collaboration and exchange with researchers, research groups and advanced students at AU and abroad.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Durham University: 2017/18 International Fellowships for Research & Enterprise

Durham University is delighted to announce the next round of the Durham International Fellowship Scheme, designed to attract the most talented researchers in Europe and beyond and across the full spectrum of science, social science, arts and humanities, to build international networks of scholars with a common passion for today’s most important research challenges. Up to 21 postdoctoral Junior Research Fellowships are available commencing between 1 July 2018 and 1 October 2018. The closing date for applications is 01 December 2017. The normal period of the Fellowship will be 1 year with starting salaries in the range £32,548 - £36,613 p.a. In addition, up to 16 Senior Research Fellowships and eight Policy & Enterprise Fellowships are available. The closing date for applications is 05 January 2018. Fellowships are available for periods of 6 weeks to 6 months between October 2018 and September 2019 (with a typical stay of 3 months). Applications are considered from researchers with an established or emerging international reputation for scholarship or research leadership.Details on the scheme and how to apply can be found at: www.durham.ac.uk/ias/diferens/.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EqUIP (EU-India Social Sciences and Humanities Platform): "Sustainability, Equity, Wellbeing and Cultural Connections

V okviru evropske iniciative EqUIP (EU-India Social Sciences and Humanities Platform) je odprt pilotni mednarodni razpis, ki je namenjen financiranju znanstveno-raziskovalnih projektov s področja družboslovja in humanistike. Naslov razpisa je:"Sustainability, Equity, Wellbeing and Cultural Connections" .Pri skupnem mednarodnem razpisu bodo poleg slovenskih raziskovalcev sodelovali še raziskovalci iz naslednjih držav: Indije, Finske, Francije, Norveške, Poljske, Švice in Velike Britanije.Predlogi projektov zahtevajo sodelovanje najmanj treh partnerjev iz treh različnih držav (eden od partnerjev mora prihajati iz Indije). Slovenske raziskovalke in raziskovalci bodo lahko sodelovali kot nosilci predloga projekta (koordinator) ali kot partner pri posameznem predlogu projekta. Skupni znesek EqUIP razpisa znaša 5.5 M€. Predlogi projekta se bodo financirali za obdobje največ 36 mesecev. Izbrani projekti se bodo predvidoma začeli izvajati januarja 2019 in bodo trajali do konca decembra 2021. Slovenski udeleženci lahko v predlogu projekta načrtujejo največ 100.000 EUR, in sicer za obdobje, ki ni daljše od 36 mesecev (3 leta).Kot vodje slovenskega dela projekta se lahko prijavijo vsi slovenski raziskovalci, ki so dosegli najmanj naziv doktor znanosti, so vpisani v bazi slovenskih raziskovalcev (SICRIS) in so zaposleni pri instituciji, ki je registrirana za opravljanje raziskovalne dejavnosti. Vodje slovenskega dela projekta morajo izkazovati tudi ustrezno znanstveno odličnost, ki velja za vodje raziskovalnih projektov po metodologiji ARRS. Več informacij o mednarodnem razpisu EqUIP je na voljo na EqUIP spletni strani in na spletni strani MIZŠObjava razpisa EqUIP, opis vsebine in ciljev (pdf) Splošna nacionalna pravila - Annex 1 (pdf) (str. 10-12 so relevantne za slovenske prijavitelje) Finančni načrt EqUIP - Annex 2 (doc) Navodila za pripravo in oddajo elektronskega predloga projekta (pdf)

ZIFF vam bo nudil podporo pri prijavi in vse zainteresirane prijavitelje obveščamo, da moramo pred uradno oddajo predloga projekta, najkasneje do petka, 24.11.2017 (do 13.00 ure), na MIZŠ poslati naslednjo dokumentacijo:Izpolnjen nacionalni finančni obrazec (glede na zahteve in cilje predloga projekta lahko izberete financiranje po kategoriji A ali B):Nacionalni finančni obrazec za projekte financirane po A kategoriji (xlsx), ali Nacionalni finančni obrazec za projekte financirane po B kategoriji (xlsx).Finančni načrt EqUIP - Annex 2 (doc) Pismo o zavezi za slovenske prijavitelje (docx) Vse tri zgoraj navedene obrazce bo na MIZŠ pošiljal ZIFF. Razpis je enofazen in je odprt do četrtka, 30.11.2017 do 17.00 ure (CET) oz. 16.00 (UK).

Vloge se oddajajo v elektronski formi preko spletne strani EqUIP https://je-s.rcuk.ac.uk/. Za oddajo predloga projekta je odgovoren koordinator predloga. MIZŠ bo dokumentacijo pregledal, pred uradno oddajo opozoril na morebitne nepravilnosti in potrdil vašo upravičenost za sodelovanje pri EqUIP razpisu. Da bo finančni načrt uravnoteženo pripravljen, bomo v prihodnjem tednu pripravili koristne napotke za razvrščanje stroškov iz nacionalnega obrazca v Finančni načrt EqUIP - Annex 2.

Napotki bodo objavljeni na spletni strani MIZŠ

Spletna stran namenjena iskanju partnerjev v okviru projekta EqUIP: https://ncn.gov.pl/partners/equip

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMA (Partnership on Research and Innovation in the Mediterranean Area)

Obveščamo vas o sodelovanju Slovenije v novi pobudi za raziskave in inovacije PRIMA (Partnership on Research and Innovation in the Mediterranean Area). Novo partnerstvo za raziskave in inovacije na območju Sredozemlja (PRIMA) si bo prizadevalo razviti potrebne rešitve za trajnostno upravljanje voda in agroživilskih sistemov. Glavni cilj desetletne pobude (2018-2028), ki jo delno financira program Obzorje 2020, je zasnovati nove načrte za raziskave in inovacije za izboljšanje razpoložljivosti voda in trajnostne kmetijske proizvodnje v regiji, ki jo močno prizadenejo podnebne spremembe, urbanizacija in rast prebivalstva.Partnerstvo trenutno sestavlja 19 sodelujočih držav: Alžirija, Hrvaška, Ciper, Egipt, Francija, Nemčija, Grčija, Izrael, Italija, Jordanija, Libanon, Luksemburg, Malta, Maroko, Portugalska, Slovenija, Španija, Tunizija in Turčija. Ker se pobuda sčasoma spreminja, se pričakuje, da bo sledilo več udeležencev iz držav EU in držav, ki niso članice EU.Partnerstvo se bo financiralo s kombinacijo financiranja sodelujočih držav (trenutno 274 milijonov EUR) in prispevka 220 milijonov EUR prek programa Obzorje 2020. Uspešni projekti slovenskih raziskovalnih organizacij bodo, na podlagi odgovora s strani MIZŠ, sofinancirani. Več o iniciativi PRIMA: http://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=prima

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HERA 2017

Pri skupnem mednarodnem razpisu bodo poleg slovenskih raziskovalcev sodelovali še raziskovalci iz naslednjih držav: Avstrija, Belgija (Valonija), Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Hrvaška, Islandija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Slovaška, Španija, Švedska, Švica in Velika Britanija. Predlogi projektov zahtevajo sodelovanje najmanj štirih partnerjev iz štirih različnih držav. Slovenski raziskovalci bodo lahko sodelovali kot nosilci/koordinatorji predloga projekta (PL - odgovorni za pripravo vloge) ali kot partnerji pri posameznem predlogu projekta (PI). Skupni znesek HERA razpisa znaša 20 M€. Skupna vrednost posameznega projekta pa ne bo smela presegati vrednosti 1 M€ za obdobje trajanje projekta, ki znaša največ 36 mesecev (3 leta). Projekt se mora začeti izvajati maja 2019 in končati najkasneje maja 2022.Slovenski udeleženci lahko za triletno obdobje izvajanja slovenskega dela projekta HERA načrtujejo max:164.526 EUR, če nastopajo kot partner na projektu HERA (PI),246.789 EUR, če nastopajo kot nosilec/koordinator projekta HERA (PL). Za vodje slovenskega dela projekta se lahko prijavijo vsi slovenski raziskovalci, ki so dosegli najmanj naziv doktor znanosti, so vpisani v bazi slovenskih raziskovalcev (SICRIS) in so zaposleni pri instituciji, ki je registrirana za opravljanje raziskovalne dejavnosti. Vodje slovenskega dela projekta morajo izkazovati tudi ustrezno znanstveno odličnost, ki velja za vodje raziskovalnih projektov po metodologiji ARRS.Prva faza razpisa je odprta do torka, 24. 10. 2017 do 14.00 ure. Vloge se oddajajo v elektronski formi preko spletne strani HERA www.heranet.info. Svetujem vam, da me pred uradnim zaključkom prve faze razpisa kontaktirate, da skupaj preverimo upravičenost za sodelovanje na projektu.Objava razpisa HERA: http://heranet.info/hera-jrp-iv-public-spaces-culture-and-integration-europe  Na omenjeni spletni strani je na voljo: vsebina razpisa z opisom razpisne tematike,nacionalni pogoji za sodelovanje (str. 38 in 39 sta relevantni za slovenske udeležence), HERA FAQ – pogosta vprašanja,HERA slovarček pojmov, prijavni obrazec,HERA finančna tabela. Informacija o razpisu je dosegljiva tudi preko spletne strani MIZŠ: http://www.mizs.gov.si/si/obzorje2020/razpisi/hera_razpis_2017/

Spletna stran namenjena iskanju partnerjev v okviru razpisa HERA: https://ncn.gov.pl/partners/hera/

Za dodatne informacije smo vam na voljo na ZIFF-u.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H2020 – ERC

Evropski raziskovalni svet je napovedal (popravil) datum objave razpisa ERC Starting Grant 2018 in ERC Synergy Grant 2018 z dnem 3. avgust 2018. Zaključna roka ostajata enaka prejšnji napovedi in sicer za ERC Starting Grant 2018 je 17. oktober in za ERC Synergy grant 2018 je 14. november.
Več informacij

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H2020 – Marie S. Curie Actions – ponudbe iz Španije

Posredujemo povezavo na spletno stran, na kateri je objavljenih več kot 800 ponudb španskih organizacij za skupno prijavo na razpis MSCA IF:
http://www.eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/spanish-hosting-offers-if-2017

Ponudba za sodelovanje MSCA-COFUND ATHENEA3I RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAMME

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Horizon 2020: ERC Advanced Grant

Advanced Grants are designed to support excellent Principal Investigators at the career stage at which they are already established research leaders with a recognised track record of research achievements. Applicant Principal Investigators must demonstrate the ground-breaking nature, ambition and feasibility of their scientific proposal. Advanced Grants may be awarded up to a maximum of EUR 2 500 000 for a period of 5 years.

Rok za prijavo: 31. avgust 2017

Dodatne informacije in pomoč ob prijavi dobite pri Martini Tekavec Bembič.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evropska komisija: Rights, Equality and Citizenship Programme

Objavljenih je več razpisov:

 1. REC-RRAC-RACI-AG-2017: Prevent and combat racism, xenophobia and other forms of intolerance
 2. REC-RRAC-ONLINE-AG-2017: Monitor, prevent and counter hate speech online
 3. REC-RDIS-NRCP-AG-2017: Restricted call for proposals to support National Roma platforms
 4. REC-RRAC-HATE-AG-2017: Restricted call for proposals for public authorities on preventing and combating racism, xenophobia and other forms of intolerance, and in particular hate crime and hate speach
 5. REC-RCIT-CITI-AG-2017: Improve the inclusion of mobile EU citizens and their political and societal participation
 6. REC-RCHI-PROF-AG-2017: Capacity-building in the area of rights of the child

Napovedani razpisi:

 1. REC-RDAP-GBV-AG-2017: Prevent and combat gender-based violence and violence against children
 2. REC-RDAT-TRAI-AG-2017: Ensure the highest level of protection of privacy and personal data
 3. REC-RDIS-DISC-AG-2017: Support national or transnational projects on non-discrimination and Roma integration
 4. REC-RGEN-PENS-AG-2017: Restricted call for proposals to address gender gaps over the life-cycle

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JESH Call Incoming or Outgoing 2017

JESH is open to scientists who completed their PhD / doctoral degree within the last 10 years and have a residence and an affiliation with a research institution in their home country. There is no restriction regarding the nationality of the participant.JESH Incoming: Scientists are invited to apply for a research stay at an eligible research institution in Austria.JESH Outgoing: Scientists from Austria are invited to apply for a research stay at a research institution in one of the selected countries (see below).What can be financed? Travel and accommodation costs for research stays between a minimum of two months (60 calendar days) and a maximum of six months (180 calendar days) can be financed. Other project costs, overheads or continuation of already existing cooperations cannot be reimbursed.

Rok za prijavo: April 28, 2017

Contact: jesh.application@oeaw.ac.at

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Horizon 2020: Marie S. Curie Individual Fellowships

Objective: The goal of the Individual Fellowships is to enhance the creative and innovative potential of experienced researchers, wishing to diversify their individual competence in terms of skill acquisition through advanced training, international and intersectoral mobility.Individual Fellowships provide opportunities to acquire and transfer new knowledge and to work on research and innovation in a European context (EU Member States and Associated Countries) or outside Europe. The scheme particularly supports the return and reintegration of researchers from outside Europe who have previously worked here. It also develops or helps to restart the careers of individual researchers that show great potential, considering their experience.Eligible researcher – eligibility conditions for researchers in standard EFs:The researcher must be an experienced researcher as described under Definitions.The researcher may be of any nationality. o age restriction apply.The researcher must move or have moved (transnational mobility) from any country to he MS or AC where the beneficiary is located. The researcher must comply with the mobility rule as described under Definitions.

For refugees covered by the 1951 Refugee Convention (Geneva Convention), the refugee procedure (i.e. before refugee status is conferred) will not be counted as ‘period of residence/activity in the country of the beneficiary’. This is regardless of whether he/she was active in research at that time.Types and duration:European Fellowships (standard Efs, CAR, RI, and SE) – between 12 and 24 months.Global Fellowships – first is outgoing phase between 12 and 24 months, and an additional mandatory 12 months return phase, so the total duration of this type of fellowship is between 24 and 36 months.

Predviden datum objave: 11. april 2017

Rok za prijavo: 14. september 2017 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SC1-PM-20-2017: Methods research for improved health economic evaluation

Na portalu Research Participant portal je objavljen razpis SC1-PM-20-2017: Methods research for improved health economic evaluation

Kolikor vas zanima sodelovanje (partner ali koordinator), nam svoj interes, prosim, sporočite (martina.tekavec@ff.uni-lj.si ), ker bo Univerizetna Služba za EU projekte s pomočjo mreže Vision poizkusila vzpostaviti konzorcij.

Rok za oddajo: 11 april 2017 17:00:00

Tip akcije: RIA Research and Innovation action

Financiranje: The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU of between EUR 2 and 3 million would allow this specific challenge to be addressed appropriately.
Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts.