Back to top

ICCHS - Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave / International Center for Comparative Historical Studies

 

Kulturne izmenjave na križiščih in stičiščih Beneške republike in Svetega rimskega cesarstva

Cultural Exchange at and beyond the Crossroads of the Venetian Republic and the Holy Roman Empire

 

Člani / Members

 

 

Janez Höfler

Ana Jenko Kovačič

Nataša Kavčič

Matej Klemenčič

Stanko Kokole

Ana Marija Lamut

Enrico Lucchese

Katja Mahnič

Dušan Mlacović

Janez Mlinar

Renata Novak Klemenčič

Irena Selišnik

Barbara Šatej

Samo Štefanac

Sara Turk

Žiga Zwitter