Back to top

Vizitka

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Znanstvenoraziskovalni inštitut
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 241 1090
Faks: +386 1 425 73 49
E-pošta: znanstveni.institut@ff.uni-lj.si

Davčna številka: SI55382657
Matična številka: 1627058000
Podračun pri UJP:  01100-6030707216
IBAN: SI56011006030707216
SWIFT BIC: BSLJSI2X
Naslov banke: BANKA SLOVENIJE,
SLOVENSKA CESTA 35, 1505 LJUBLJANA

 

ARRS šifra Univerze v Ljubljani: 0510
ARRS šifra Filozofske fakultete:  0581

 

Uradne ure

ponedeljek -  petek  11:00 - 13:00

 

 

Kdo smo

Vodja strokovne službe

  Darinka - Ika Bartol, mag. upr. ved
Telefon 01 241 1090
Faks 01 425 7349
E-naslov

Ika.Bartol@ff.uni-lj.si

Soba

511 a

Samostojne strokovne delavke

 

Saša Blatnik Ristović, univ. dipl. boh. in prof. slov. 

Telefon 01 241 1086
Faks 01 425 7349
E-naslov

Sasa.Blatnik@ff.uni-lj.si

Soba

511 b

 

Barbara Dolenc, prof. geografije in sociologije

Telefon 01 241 1089
Faks 01 425 7349
E-naslov

Barbara.Dolenc@ff.uni-lj.si

Soba

512

 
 

Hana Jensterle, prof. nem.

Telefon 01 241 1064
Faks 01 425 7349
E-naslov

Hana.Jensterle@ff.uni-lj.si

Soba

511 b

 
 

Ema Karo, mag. angl. in mag. prim. knjiž.

Telefon 01 241 1084
Faks 01 425 7349
E-naslov

Ema.Karo@ff.uni-lj.si

Soba

512

 
  Olivera Novaković, mag. ekon. in posl. ved
Telefon 01 241 1088
Faks 01 425 7349
E-naslov Olivera.Novakovic@ff.uni-lj.si
Soba 512