Back to top

ICCHS - Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave / International Center for Comparative Historical Studies

 

Kulturne izmenjave na križiščih in stičiščih Beneške republike in Svetega rimskega cesarstva / Cultural Exchange at and beyond the Crossroads of the Venetian Republic and the Holy Roman Empire

 

 

[2] Enrico Lucchese (Trst/Trieste), februar-maj 2018 / February-May 2018

[1] Stefanie Paulmichl (University of Trento), junij-julij 2016 / June-July 2016: Sulle tracce di Giovanni da Brunico/ Auf den Spuren des Hans von Bruneck